Arabic Turkish
 
2013-11-18   Arkadþýna gönder
10023 (3008)


Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar


Sadun KÖPRÜLÜ

Adıyla, yüce tarihiyle, şanıyla, yiğitliğiyle, Kahraman bir savaşçı olarak tanınan Irak Türkleri büyük Türk milletinden bir parça olmasına rağmen yalnız, kimsesiz tek başlarına kalarak, Irak’ı yönetenler tarafından günümüze kadar, onlara her türlü baskı, asimilasyon, sindirme politikasını kesilmeden
Tüm hızıyla Türk bölgelerinde acımasız sürmektedir.

Irak Türkleri Türkiye’nin güneyine düşen, Irak Cumhuriyetinde tarih boyunca yaşayan dört milyonun yakın olan nüfusları, Irak Türklerini ırkçı düşmanlar, Türk milletinden ayırmak amacıyla, Türk sözlücü yerine Türkmen deyimini kullanmak üzere, tüm bağlarını Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasından koparmaya çalışmaktadırlar, İngiliz ve Saddam rejiminin politikasıyla, bugün Irak’ta ön plan görünen bu yok etme planını peşmergeler uygulamaktadır.

Irak Türkleri Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Dünya Türkleri ile bir bağ, bir ırk, bir millet, bir duygu, bir dava olarak, varlıklarını bu topraklarda tarihten önceleri devletler kurarak, yöneterek bugünde bir kan, bir can, bir gönül birliğiyle el birliğiyle yöneterek, milli Türkçülük davalarını yürütmektedirler.

Tüm baskılara karşı, bugün çalışkan, yiğit, atılgan Türk erlerimiz, gençlerimiz yaşlılarımız kadın kızlarımız milli mücadeleleri yolunda, kutsal görevlerini başararak, Irak Türklerini tüm alanlarda canlandırmakla, yüce, ulu tarihini temiz şehitlerimiz kanlarıyla yansıtmaktadırlar, varlıklarını korumaktadırlar.

Irak Türkleri 1918 tarihinden birinci dünya savaşından sonra, Türkiye Cumhuriyetinden koparıldıktan bu yana, Irak’ın onurunu, bütünlüğünü yurt, toprağını severek, bu toprakta büyüyerek, bu Vatanı savunarak, Irak Vatandaşı olmuşlardır.

Tarih boyu Bu yerlerde bu topraklarda bayraklarına sarılarak, varlıklarını sürdürmüşlerdir, Irak Türklerinden uzun yıllar Irak Türkleri diye adları belgelenmiştir, tarihlenmiştir.

Ve ilk olarak İngilizler, birde 14 Temmuz 1959 Kerkük kanlı katliamından sonra, Irak Türklerin Türkiye, dünya Türkleri ile kan, Irk, Millet ve kültür bağlarını yok saymak için, Irak Türklerine devlet tarafından Türkmen sözlüğünü kullanmalarını istenilerek, Yeni kurulan Irak Cumhuriyeti ilk başkanı olan Abdülkerim Kasım, Rusya’dan gelen Molla Mustafa Barzani ile, iş birliğİ içinde olarak, Kerkük’te Irak Türklerini yok etmek amacıyla, büyük Kerkük katliamını uygulayarak, peşmergelerle birlikte Kerkük Türk şehrini ele geçirmek amacıyla, Kürt devletinin planlarını İsrail’de olduğu sıralarda uygulamaya çalışmalarını dış güçlerle sürdürmüştür.
Ve baskılar, işkenceler artarak Türkleri kendi yurtlarından topraklarında yaşamaya her türlü engelleri uygulamaya koymuşlardır.

Bu asimilasyon, acılara karşı Irak Türkleri canlarını, kanlarını vererek davalarını, dillerini korumaya çabalar göstererek her karış topraklarını savunmuşlardır.

Böylece Irak Türklerinin kökenlerinin Anadolu´dan, Orta Asya´ya uzanan, Irak yönetimleri Türkleri Türklük dünyası ve Türklerin baş tacı, gönlü kalbi, duygu coşkuları olan Türkiye´den koparmak amacıyla, Türkmen sözünü kullanmakla, Irak Türklerinin Türklüğünü tarihten silmeyi planlamaktaydılar.
Irak´ta 1959 yılından sonra, Bağdat yönetimi tarafından Irak Türklerine Türkmen topluluğu diye adlandırmıştır ve küçükleştirmeye çalışmıştır.

İngilizler Lozan Konferansında, bir oyun olarak, Türklere Türkmen deyimini kullanmışlardır.
Türk dünyasından, Türk milletinin ayırmaya uzun yıllar planlar hazırlamışlardır.

Irak Cumhuriyet döneminde Abdülkerim Kasım yönetiminde Irak Türklerine Türkmen demesiyle, Irak´taki Türkleri Türkiye değil, Orta Asya kökenli olduklarını belli etmiştir.
Bu nedenle Irak Türklerin Türkiye ile olan ırk, bir millet, bir soy, bir boy, oymak olmakla, düşmanlar kültür bağlarını kesmeye uğraşmıştır.
Bu duruma karşılık Irak Türkleri direnerek, birbirlerine sarılarak, yönetim tarafından verilen Türkmen deyimine rahatsızlık duyarak bu deyimi hiç kullanmada çekinerek, kendilerini Irak Türkleri olarak ve Türk milletinden bir parça olduklarını tanıtmaya başladılar.

Günümüzde Türkmenler, diye adlanan büyük Türkler Oğuzlar olarak, İslamiyet önce kabul edenlerdir, Türkmenler Türkiye!’de Aleviler birçok Türkmen boyları Diyarbakır, Van, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir,
Azerbaycan, Balkan, Kıbrıs, Suriye, Türkmenistan ve Irak, İran Türkmenistan´da, Afganistan Türklerini de içine almaktadır.

Bugün Irak Türkleri Türkmen denilmesi altında gizli, ve politik yönler bulunmaktadır, yıllardan beri planlanan başarısız bir sindirmenin ürünüdür, böylece bu ırkçı sindirmeye karşı tüm gücümüzü kullanarak, Irak Türkleri diye, dünya Türklerinden, Türkiye Cumhuriyetinden, bir parça olduğumuzu bildirmeliyiz, göstermeliyiz, kanıtlamalıyız, tüm dünya Türkleri ile birlikte çalışarak ön plana tüm varlığımızla birliğimizle kurarak her bir alanlarda varlığımızı, üstünlüğümüzü, özelliğimizi , efendiliğimizi, yiğit bir milletinin çocukları olduklarımızı belli ederek, belgilendirmeliyiz

Gücümüzü, üstünlüğümüzü göstermeyiz, büyük Türk milletinden, Türk dünyasından bir parça olduğumuzu göstererek dilimize, soydaşlarımıza toprak, yurtlarımıza sahip çıkarak yorgunluk bilmeden kendimizi dünyaya varlığımızla, kimliğimizle, yüce tarihimizle tanıtmalıyız.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
32 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
33 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
34 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
35 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
36 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
37 - Türklüğün Simgesi Kerkük
38 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
39 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
40 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
41 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
42 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
43 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
46 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
47 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
48 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
49 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<