Arabic Turkish
 
2013-11-18   Arkadþýna gönder
10334 (3102)


Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar


Sadun KÖPRÜLÜ

Adıyla, yüce tarihiyle, şanıyla, yiğitliğiyle, Kahraman bir savaşçı olarak tanınan Irak Türkleri büyük Türk milletinden bir parça olmasına rağmen yalnız, kimsesiz tek başlarına kalarak, Irak’ı yönetenler tarafından günümüze kadar, onlara her türlü baskı, asimilasyon, sindirme politikasını kesilmeden
Tüm hızıyla Türk bölgelerinde acımasız sürmektedir.

Irak Türkleri Türkiye’nin güneyine düşen, Irak Cumhuriyetinde tarih boyunca yaşayan dört milyonun yakın olan nüfusları, Irak Türklerini ırkçı düşmanlar, Türk milletinden ayırmak amacıyla, Türk sözlücü yerine Türkmen deyimini kullanmak üzere, tüm bağlarını Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasından koparmaya çalışmaktadırlar, İngiliz ve Saddam rejiminin politikasıyla, bugün Irak’ta ön plan görünen bu yok etme planını peşmergeler uygulamaktadır.

Irak Türkleri Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Dünya Türkleri ile bir bağ, bir ırk, bir millet, bir duygu, bir dava olarak, varlıklarını bu topraklarda tarihten önceleri devletler kurarak, yöneterek bugünde bir kan, bir can, bir gönül birliğiyle el birliğiyle yöneterek, milli Türkçülük davalarını yürütmektedirler.

Tüm baskılara karşı, bugün çalışkan, yiğit, atılgan Türk erlerimiz, gençlerimiz yaşlılarımız kadın kızlarımız milli mücadeleleri yolunda, kutsal görevlerini başararak, Irak Türklerini tüm alanlarda canlandırmakla, yüce, ulu tarihini temiz şehitlerimiz kanlarıyla yansıtmaktadırlar, varlıklarını korumaktadırlar.

Irak Türkleri 1918 tarihinden birinci dünya savaşından sonra, Türkiye Cumhuriyetinden koparıldıktan bu yana, Irak’ın onurunu, bütünlüğünü yurt, toprağını severek, bu toprakta büyüyerek, bu Vatanı savunarak, Irak Vatandaşı olmuşlardır.

Tarih boyu Bu yerlerde bu topraklarda bayraklarına sarılarak, varlıklarını sürdürmüşlerdir, Irak Türklerinden uzun yıllar Irak Türkleri diye adları belgelenmiştir, tarihlenmiştir.

Ve ilk olarak İngilizler, birde 14 Temmuz 1959 Kerkük kanlı katliamından sonra, Irak Türklerin Türkiye, dünya Türkleri ile kan, Irk, Millet ve kültür bağlarını yok saymak için, Irak Türklerine devlet tarafından Türkmen sözlüğünü kullanmalarını istenilerek, Yeni kurulan Irak Cumhuriyeti ilk başkanı olan Abdülkerim Kasım, Rusya’dan gelen Molla Mustafa Barzani ile, iş birliğİ içinde olarak, Kerkük’te Irak Türklerini yok etmek amacıyla, büyük Kerkük katliamını uygulayarak, peşmergelerle birlikte Kerkük Türk şehrini ele geçirmek amacıyla, Kürt devletinin planlarını İsrail’de olduğu sıralarda uygulamaya çalışmalarını dış güçlerle sürdürmüştür.
Ve baskılar, işkenceler artarak Türkleri kendi yurtlarından topraklarında yaşamaya her türlü engelleri uygulamaya koymuşlardır.

Bu asimilasyon, acılara karşı Irak Türkleri canlarını, kanlarını vererek davalarını, dillerini korumaya çabalar göstererek her karış topraklarını savunmuşlardır.

Böylece Irak Türklerinin kökenlerinin Anadolu´dan, Orta Asya´ya uzanan, Irak yönetimleri Türkleri Türklük dünyası ve Türklerin baş tacı, gönlü kalbi, duygu coşkuları olan Türkiye´den koparmak amacıyla, Türkmen sözünü kullanmakla, Irak Türklerinin Türklüğünü tarihten silmeyi planlamaktaydılar.
Irak´ta 1959 yılından sonra, Bağdat yönetimi tarafından Irak Türklerine Türkmen topluluğu diye adlandırmıştır ve küçükleştirmeye çalışmıştır.

İngilizler Lozan Konferansında, bir oyun olarak, Türklere Türkmen deyimini kullanmışlardır.
Türk dünyasından, Türk milletinin ayırmaya uzun yıllar planlar hazırlamışlardır.

Irak Cumhuriyet döneminde Abdülkerim Kasım yönetiminde Irak Türklerine Türkmen demesiyle, Irak´taki Türkleri Türkiye değil, Orta Asya kökenli olduklarını belli etmiştir.
Bu nedenle Irak Türklerin Türkiye ile olan ırk, bir millet, bir soy, bir boy, oymak olmakla, düşmanlar kültür bağlarını kesmeye uğraşmıştır.
Bu duruma karşılık Irak Türkleri direnerek, birbirlerine sarılarak, yönetim tarafından verilen Türkmen deyimine rahatsızlık duyarak bu deyimi hiç kullanmada çekinerek, kendilerini Irak Türkleri olarak ve Türk milletinden bir parça olduklarını tanıtmaya başladılar.

Günümüzde Türkmenler, diye adlanan büyük Türkler Oğuzlar olarak, İslamiyet önce kabul edenlerdir, Türkmenler Türkiye!’de Aleviler birçok Türkmen boyları Diyarbakır, Van, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir,
Azerbaycan, Balkan, Kıbrıs, Suriye, Türkmenistan ve Irak, İran Türkmenistan´da, Afganistan Türklerini de içine almaktadır.

Bugün Irak Türkleri Türkmen denilmesi altında gizli, ve politik yönler bulunmaktadır, yıllardan beri planlanan başarısız bir sindirmenin ürünüdür, böylece bu ırkçı sindirmeye karşı tüm gücümüzü kullanarak, Irak Türkleri diye, dünya Türklerinden, Türkiye Cumhuriyetinden, bir parça olduğumuzu bildirmeliyiz, göstermeliyiz, kanıtlamalıyız, tüm dünya Türkleri ile birlikte çalışarak ön plana tüm varlığımızla birliğimizle kurarak her bir alanlarda varlığımızı, üstünlüğümüzü, özelliğimizi , efendiliğimizi, yiğit bir milletinin çocukları olduklarımızı belli ederek, belgilendirmeliyiz

Gücümüzü, üstünlüğümüzü göstermeyiz, büyük Türk milletinden, Türk dünyasından bir parça olduğumuzu göstererek dilimize, soydaşlarımıza toprak, yurtlarımıza sahip çıkarak yorgunluk bilmeden kendimizi dünyaya varlığımızla, kimliğimizle, yüce tarihimizle tanıtmalıyız.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
8 - Irak Türklerin bugünkü durumları
9 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
10 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
11 - Irak Türkleri Susmayacaktır
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>