Arabic Turkish
 
2013-08-20   Arkadþýna gönder
9867 (2809)


Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir


Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin özgür tanıtım, Enformasyon, Basın yayın mücadelesi 1990 yılından ERBİL Türk şehrinde özgür demokrasini yansıtan, özgür bir enformasyon basın, yayın alanı oluşmuştur.

Irak Türkmen Cephesinin, Türkmen partilerinin, Türkmen vakıf derneklerin gazeteleri dergileri, sürekli olarak özgür olarak yayınlanmakla, bunun yanında çok sayıda Türkçe okurlarımız ve Türkmen Televizyonu, Radyosu vermiş olduğumuz Türkmen şehitlerimizin temiz kanlarıyla özgürcesine açılmıştır.

Her kes bir iletişim, bir birlik içinde olarak milletinizin haklarını, korkmadan, yiğitçesine çalışarak, yorularak milli davasını, savunmaktaydı, korumaktadır.

Arapların, Kürtlerin her türlü baskısına rağmen, güç bizdeydi, birlik, beraberlik, milli mücadele, milli dava bizdeydi.

Her kes birbirine güvenerek bağlıydı, birbirimizi seviyorduk çünkü içimizde olanların çoğu mücadele yolundan gelerek milliyetçi, sağlam, temiz insanlar idi, içimizde o kadar bu gün gibi hain, işbirlikçi yok idi, olanlarda gücümüzden korkmaktaydı, sözümüz bir idi, yolumuz bir olarak hep alanda mücadelemizi sürdürmekteydik.

Saddam düştükten sonra durumlar dehada çok fazla değişmeye başladı.

Her türlü baskı engellere karşı, vermiş olduğumuz şehitlerle, bugün Türkmenelinde özgürce 24 saat yayın yapan TÜRKMENELİ Radyo uydu Televizyonumuz bulunmaktadır.

Ayrıca TRT Yerli vardır görevlerini her türlü engellere karşı gönülle başarmaktadırlar,

Bir er, asker olarak gönüllü olarak bu milli davamız kahramanlar tarafından bir ışık olarak çevremizi aydınlatmaya rağmen yine engeller, baskılar baş göstermektedir tüm TÜRKMENELİNDE suikastılar, patlamalar, kaçırmalar, fidye istemeler, göce zorlama kendi ata, babaların topraklarından, yerlerinden uzaklaştırmaktadırlar, tüm TÜRKMENELİNDE olduğu gibi her gün Türk şehri Kerkük, TUZHURMATU, TELAFER öteki bölgelerimizde ana yurtlarımızda şehitler vermekteyiz ve tüm engellere karşı ayakta durarak büyük milletimizden gençlerimizden, kadın, kızlarımızdan ağabeylerimizden güç almaktayız.Tüm saldırılara düşmanlara karşı, okullarımız, gazete, dergilerimiz gün ışığına çıkarak yayınlanmaktadır, uzun yıllardan kanlar, canlar vererek özgürce çalışmalarımızı sürdürerek, ölümden korkmadan, yenilmeden milli duygularla dolu milletimizin yararına, şehitlerimizle, tüm köy, ilçe, şehirlerimizle ilgili yazıları yazılarak, yiğit atılgan, kahraman erlerimiz gençlerimiz, yiğit ağabeylerimiz, onurlu korku bilmeyen kardeş bacılarımız, üzerlerine düşen büyük görevleri yerine getirmektedirler.


Bizler ey yiğitlerimiz milletseverlerimiz size güveniyoruz gözümüz sizde size büyük umutlar besliyoruz artık anı geldi bir olalım birleşelim, bir birbirimizi sevelim, birbirimizin yanında olalım, bu acı durumdan kurtarmak için mücadele edelim, içimizden her haini, işbirlikçileri, ajanları çıkaralım, kavalım, atalım dersini birlikte verelim.

Artık bu gün çalışma, yorulma günüdür bizleri yok edenlere karşı var, bir olarak onları yok etmeliyiz.

Bunun yanında Şairlerimiz, Edebiyatçı, ses sanatkârlarımız, tarih, siyasi adamlarımız görevlerini, geceli, gündüzlü olarak, TÜRKMENELİNİN her yerinde, yerine getirerek, getirmektedir, bedava olarak karşılık beklemeden, kendilerini paraya, koltuğa satmadan her bir alanda millet için görevlerini başararak önemli verimlerini milletimize sunarak, sunmaktadırlar.

Basın, yayın, enformasyon, iletişim alanında dünyanın her yerinde, aydın kardeşlerimiz çalışmaları canlarıyla, kanlarıyla sürdürmektedirler.

Bülten, gazete, dergi yayınlamaktadırlar.

Ayrıca Türkiye ve dünyanın her yerinde, aydın değerli kan kardeşlerimiz, tarafından açılan Türkmen sitelerinin, büyük katkıları milletimiz için bulunmaktadır.

Türkmen siyaseti alanında, bu siteler tarihimiz kültürümüzü tüm insanlara yansıtarak ulaştırmaktadır, tanıtmaktadırlar, tüm Avrupa, Amerika, Avusturya, Türkiye’de bulunan kan kardeşlerimizin katkı çalışmaları milletimizin değerini varlığını dünyaya ve tüm Türk dünyasına milli duygulu olanlar yansıtmaktadır.

Ayrıca Türk kan kardeşlerimiz, Türk milliyetçi, Türkçü yazarlarımız her zaman olduğu gibi milli davamızı güzel yazılarıyla milli konularıyla yanımızda olduklarını tüm dünyaya bildirmektedirler, bu özgür Enformasyon, yayın, basın, iletişim alanında bir daha Türk milletinin büyük bir millet olduğunu tüm milletlere, dünyaya bildirmeye milli davamız, milli Türkçülük davamız canla, kanla, şehitlerimizin yolunda yürüyerek sürdüreceğiz.

Saddam döneminde her türlü yasaklara rağmen uzun yıllardan beri Kardeşlik dergisi yayınlanmakla önemli görevini üstlenmekteydi, daha önceleri Beşir gazetesinin rolü çok değer kazanmıştır. Sonrada İstanbul’da yine Kardeşlik adında sayın ağabeylerimiz tarafında yayınlanmıştır.

Günümüzde bu ihtiyacımızı gidermek için çok önemli bir medyaya, basın, yayın enformasyona ihtiyaç duyulmaktadır, Irak Türk bölgelerimizde olan acı olayları, baskıları, işkenceleri, suikastların, şehitlerimiz yansıtmak için tüm dünyaya önemli, özgür bir medya, yayın, basın, kapsamlı bir TÜRKMENELİ Siteye günlük birkaç dilde yayın yapan gazeteye ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde bulunan önemli özellik Fuzuli matbaasının bulunmasıyla önemli bu notları gözden geçirmeliyiz günlük Arapça, Türkçe, İngilizce bir gazetenin yayınlanması gerekmektedir, ayrıca bunun yayında aylık, Üç ayda bir dergi ve sürekli kitapların basılması, yayınlanması şarttır.

Irak Türkleri için çok değerli internet alanında Türkmen sitelerinin çoğalması, ayrıca genel olarak bir toplu çalışmayla kapsamlı, geniş çapta bir sitenin kurulmasıdır ve hizmetleri artmalıdır ve her yerde muhabirleri, yazarları, çalışanları olmalıdır.

Ayrıca şahsi olarak zengin varlı insanlarımız tarafından medya alanında bir iki Türkmen kanalı televizyonu açılmalıdır buda nüfusumuzun yoğunluğunu göstermekle ve kapsamlı olmalıdır.

Neden ki olmasın varlı, zengin insanlarımız tarafından her yerde olduğu gibi Irak Türkleri için Televizyon kanalları bir an önce açılarak edebiyat, folklor, kültürümüze, şarkı, türkü sanatımız yanında, milli davamıza önem verilmelidir, yüce tarihimizi, geçmişimizi tanıtmalıyız.

En önemli bu gün tüm Avrupa ya, dünyaya yayın yapan uzun yıllardan beri TÜRKMENELİ TV Türkmen sanat, Edebiyatına, Kültürüne, piyes, dizilerine, Türkmen şarkılarına önem vermek ve Irak Türklerini ilgilendiren konuları ele almaktadır.

Artık TÜRKMENELİ TV çoğunluk olarak Irak Türkleri ile fazla ilgilenmelidir uzun yıllar hasret kalarak bu gün çok önemli 24 saat bir televizyonumuz var mutluyuz ama onu daha fazla Irak Türklerini dünyaya tanıtmakla milli görevini başardığı gibi dehada fazlasıyla başarmalıdır.

Ayrıca milliyetçilik, Irak Türklerinin mücadele, milli konularına yakından daha fazla önem veren ve izlenen TRT Yerli televizyonun bir an önce milletimizin varlı insanlarımızın katkısıyla uydudan

Yayın yapması çok önemli olacaktır.Günümüzde cereyan eden TUZHURMATU, KERKÜK, TELAFER

Ve tüm TÜRKMENELİ toprak, bölgelerimizde durum, olaylara yakından önem verilmelidir.

Artık tam doğruyu yansıtacak, dünyaya bildirilip, yaymak için temiz, milliyetçi, çalışkan bir yere bağlı olmayan, özgür, bağımsız milli duygulu, millet sevgisiyle aşkıyla coşan, şehitlerimizin yolunda, atalarımızın izinde yürüyen bir özgür basın, yayın, medyamız bir güneşin ışığı olarak doğmalıdır tüm dünyanı, çevremizi aydın atmalıyız, bizde şimdiden kutlamaktayız, kutlu olsun birliğimiz, birbirimizi içten sevdiğimiz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türklerin bugünkü durumları
9 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
10 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
11 - Irak Türkleri Susmayacaktır
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>