Arabic Turkish
 
2013-08-15   Arkadþýna gönder
10007 (2908)


Irak Türklerin bugünkü durumları


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak başına gele iktidarlar, dikta rejimleri eski dönemlerde olduğu gibi her türlü baskılarını, asimilasyon, acı politikaları Irak Türkleri yok etmek, sindirmek, ortalıktan kaldırarak, kendi toprak, ülke, yerlerinden uzaklaştırmak, göçe zorlamakla her türlü sistematik politikalarını uygulamak için her bir türlü yola vurmaktadırlar.Eskiden İngilizler politikalarında Türk, Türkmen arasında ayrım yapmakla uğraşarak Türkmen sözü, Türk sözcüğü yerine kullandırmak için yıllar uğraşmıştır bir milleti ikiye bölmekle uğraşan İngilizler, Sonradan Molla Mustafa Barzani ve Komünistler Türklere Turanı, Turancılar kullandılar.35 Sene Arap BAAS partisi rejimi Saddam döneminde ağırlığıyla Irak Türklerine yüklenerek çok farkı politikayı gerçekleştirmek için tüm yollara baş vurmakla tam olarak Türkleri yok etmek, kendi ana topraklarından bölgelerinden, dillerinden, gelenek, görenek, kültürlerinden, kimliklerinden uzaklaştırmak uzun yıllar uğraştı, çalıştı, Irak’ın güneyine, doğusuna göndererek Kerkük tüm Türkmen bölgelerini Araplaştırmak için yüz binlerce Arapları, güneyden, Arap devletleri, Filistin, Gazze, Libya, Mısır, başka ülkelerden getirerek para, Türklerin evlerini onlara dağıtarak büyük planı Araplaştırma politikasını uygulamak ve büyük Irak Türkleri yok ederek ortadan kaldırmak idi, böylece Saddam diktatörü Türkleri ilgilendiren her bir konuya, Türkçe edebiyat, kültür Türk diline, Türkçe kitap, gazete, dergilere, radyo, televizyon, okullarıma yasaklık getirerek Türk milletin Türkmen’den farklı bir millet olduğunu devlet içinde medya, basın, yayında kullanarak, Türkçe soy adları kaldırarak, Tanınan Türkmen oynaklarını, aşiretlerini TELAFER, TUZHURNATU, BAYAT, KÖYLERİNDE, DİYALA, MUSUL, KERKÜK’TE yazdırmaya zorlayarak böylece Araplaştırma politikası gündem olarak korku, hapisle, idamla, Irak’ın güneyine uzaklaştırmayla tehdit ederek Irak Türklerini canlarından bıktırarak asimilasyon, Araplaşma politikası yine Irak Türkleri etkilemeyerek ayak üstünde tutarak direnerek mücadelecini canlarıyla, kanlarıyla, yiğit gençleriyle, kadın, kız, yaşlılarıyla sürdürmüşlerdir.Bu uzun yıllardan beri Irak Türklerine karşı olan baskı, acılar bir gün sona erecek diye Türkler Allah’a inanarak umutluydular Saddam düşecek mutlu olacaklar, ama rüyaları gerçekleşerek, yine mutlu olmadılar acıları defalarca arttı demokrasiden söz açan Amerika yönetimi, Irak’a gözyaşları, acı getirerek başladı bir bölüm grupları kullanmaya, Kürtlere önem vererek Türklere karşı tutunu çok farklı olarak önleri arka plana atarak cezalandırmaya başladı, Türkiye’ni susturmak için her türlü eylemlere faaliyetlere, saldırıya kalkarak 2004 tarihinden TELAFER Türklerine havadan, yerden roketler, tanklarla modern silahlarla saldırarak yüzlerce insanlarımızı yaraladı, şehit ederek yüzlerce Türkleri de kuzey Irak yönetiminin hapishanelerine atmıştır bölece Irak Türkleri Amerika işgalinde çok acılar yaşamaktadırlar, Araplaştırma politikası yerine Kürtleştirme politikası tüm hızıyla yürütülmektedir, Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın birçok yerlerinden Kürtler Kerkük şehri , tüm TÜRKMENELİ Bölgelerine yerleştirilmektedir, Ortalarında farklı diller konuşan Kürtler birbirlerini iyice anlamayarak tercümen getirmektedir.Kürt pişmeğeler Barzani Saddam dönemini hatırlatarak, andırarak her türlü, baskı, işkence, suikast, öldürme, kaçırma, fidye olaylarıyla Irak Türklerini yok etmeye, sindirmeye, uzaklaştırma çalışmaktadır.Kürtleştirme

Politikasıyla, ALTUNKÖPRÜ, TUZHURMATU, HANEKIN, MENDELİ, KERKÜK, ERBİL, ÖTEKİ Türk bölgelerin yüz binlerce Kürtlere ev, paralar dağıtarak yerleştirerek.Günümüze kadar Kerkük şehrine 800 bin Kerkük şehrine yerleşerek, baskıyla birçok insanları Kürt yazmak için forumlar dağıtmışlardır.TELAFER Türklerine karşı yapılan asimilasyon, soykırım politikası günümüzde her yönüyle yüzde yüz Türk ilçesi olan TUZHURMATU Türklerine yapılmaktadır her gün patlama, suikast olaylarında çok sayıda kardeşlerimizi şehit vermekteyiz, her evden TUZHURMATU ilçesinde bir iki şehit vermektedirler.

Kerkük şehrinin kemeri olan saran TUZHURMATU Türklerin kendi yurtlarından, topraklarından uzaklaştırmak için, sindirmek, sildirmek her türlü baskı, işkence, kaçırma olayları ile öldürmektedirler.Irak Türkleri, Türk milletinden bir parça olarak, kendi kardeşleri Osmanlı devletinden, Türkiye’ye bağlanmayı isterdiler ama İngilizler Türkleri kendi yurtlarında kopararak Irak devleti içinde zorlukla acıyla yaşatmaya başlattı.

Osmanlı coğrafyası üzerindeki mutlak hükümranlığı 1520 ile 1923 yılları arasında kadar sürerek. Türkler en güzel günlerini yaşamaktaydılar.Türkiye, Türkçülük aşkıyla, sevgisiyle büyüyen Türkler ne yazık ki yalnız başlarına kimsesiz, sahipsiz kalarak ve her gün olduğu gibi en acı günlerini Irak başına gelen dikta rejimler yönetimler tarafından yaşamaktadırlar.Buna Rağmen Irak Türklerinin Türklüğü konusunda hiç bir kuşku yoktur, onlar Türklük için, Türkiye için can atmaktadırlar.

Türk olmanın daima onurunu, töresini, ve gururunu yaşamaktadırlar bu topraklarda altı büyük devletler kuran Irak Türkleri, özgürlük, hoşgörü getirerek, günümüzde kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüşler.Dilleri, ırkları, petrol, ekonomi, Tahıl, ziraat zenginliği yüzünden her türlü acı, işkence, asimilasyon politikası yaşayarak, baskı, acı ve zulümler görmektedirler.

Birçok arazileri ellerinden alınarak Araplara, Kürtlere dağıtılmıştır.Irak Türkleri eski dönemlerde olduğu gibi Saddam dönemi ve Amerika işgalinden sonra ölüm kalım savaşıyla kendilerini varlı güçleriyle koruyarak, direnerek, suikast, öldürme, patlama, , fidye, kaçırma, sinsi yok etme, göç ettirme, uzaklaştırma politikası arasında Türklüklerini inkâra zorlamaktadırlar.Bu acı durum karşısında Araplaştırma ve günümüzde Kürtleştirme politikasıyla kendilerini yalnız, kimsesiz hissederek

Büyük acıları, özlemler, işkenceler, ayrımcılık, asimilasyon, katliamların arkası kesilmeden şehitler vererek, hala baskılar, acılar devam etmektedir.Türkiye dışında Türk olarak uzun yıllardan beri yaşamanın zorluklarını yaşayarak ana vatanlarına sevgiyle, aşkla bağlanan Irak Türklerdir.Öte yandan baktığımızda Irak Türkleri tek Türklük uğrunda günümüze kadar çok sayıda şehitler vererek, hapishanelere atılarak, Irak'ın cefasını en çok çeken ancak sefasını hiç süremeyen sadece onlar olduklarını göreceksiniz?

Bu çilekeş, acı yaşayan insanlar Irak'ta TÜRKMEELİ denen, MENDELİ TELAFER, AZİZİYA, Irak'ın kuzey, güney, batı, doğusunda yaşayan büyük Aşiret, oymaklar ile tanınan büyük bir millettiler geniş, büyük bir bölgede yaşamaktadırlar.

Türkmenler hiçbir sorunu olmayarak, devlet karşısında silaha sarılmayarak, hiçbir tehlike yaratmadılar, Amerika Irak işgalinden sonra bile Irak'taki dengeleri değiştirebilecek ya da gelecekte sorun yaratacak talepleri, olmamıştır.Irak Türklerin politikası yılların beri verdiği alışkanlıkla savunma ve mevcut ana haklarını korumaktan öteye gitmemiştir.

Öteki milletlerle eşit olarak siyasi, kültürel olarak anayasal haklarına kavuşmak istiyorlar, hiçbir ayrım yapılmadanÇünkü onlar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü, varlığını, birliğini istiklalini savunmuşlar, Irak’ın üst kimliğinde birleşmesi için çaba göstermişler, Irak hükümetine karşı hiç bir zaman silaha sarılmayarak eylemler yaratmamışlar.

Vatanlarına, topraklarına, bayraklarına tam olarak gönülden bağlı olmuşlar, bu nedenle Irak topraklarını bölenler ise bu konuda çok rahatsız olmuşlardır, çünkü Türkler Irak’ı bölme politikasına karşı can, kan vermişler, düşmanlarsa Türklere karşı tutumlarından dolayı baskı, işkence, katliamlar, asimilasyon politikalarını sürekli uygulamaktadırlar

Ve bu nedenle Türkler her bir yalnız, kendi başlarına kalarak her bir alanda sesiz olarak

Kimsesiz, yalnız olduklarından dolayı kaybeden taraf Türkler olmuşlardır.Saddam döneminden sonra Irak Türkleri, Anayasa’nın bazı siyasi, sosyal ve kültürel haklarını garanti altına almalarına rağmen Irak yasasının yeterli haklarını, hala elde etmeden toprakları, TÜRKMENELİ tam olarak işgal altında kalmaktadır.Irak Türkleri temiz, arı Türkler olarak Türk dünyası, Türkiye Anadolu'ya karşı büyük bir sevgileri, aşkları bulunarak Anadolu Türkleri ve tüm Türkler, Irak Türklerine karşı duyarlılığı ve düşkünlüğü olduğunu iyice bilmekteyiz ve uzaktan olsa bile Türk milletinin yanımızda olduğuna inanıyoruz.Günümüzde Irak Türklerini tek ayakta tutan da sizlersiniz bizlere karşı olan bu ilginizi sevginizi asla unutmayacağız.Âmâ bu acı günlerde ne olur gönlümüzden ayrılmayız sizde bizleri unutmayın kan kardeşlerimiz, can soydaşlarımız.Irak Türklerin bugünkü durumları

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜIrak başına gele iktidarlar, dikta rejimleri eski dönemlerde olduğu gibi her türlü baskılarını, asimilasyon, acı politikaları Irak Türkleri yok etmek, sindirmek, ortalıktan kaldırarak, kendi toprak, ülke, yerlerinden uzaklaştırmak, göçe zorlamakla her türlü sistematik politikalarını uygulamak için her bir türlü yola vurmaktadırlar.Eskiden İngilizler politikalarında Türk, Türkmen arasında ayrım yapmakla uğraşarak Türkmen sözü, Türk sözcüğü yerine kullandırmak için yıllar uğraşmıştır bir milleti ikiye bölmekle uğraşan İngilizler, Sonradan Molla Mustafa Barzani ve Komünistler Türklere Turanı, Turancılar kullandılar.35 Sene Arap BAAS partisi rejimi Saddam döneminde ağırlığıyla Irak Türklerine yüklenerek çok farkı politikayı gerçekleştirmek için tüm yollara baş vurmakla tam olarak Türkleri yok etmek, kendi ana topraklarından bölgelerinden, dillerinden, gelenek, görenek, kültürlerinden, kimliklerinden uzaklaştırmak uzun yıllar uğraştı, çalıştı, Irak’ın güneyine, doğusuna göndererek Kerkük tüm Türkmen bölgelerini Araplaştırmak için yüz binlerce Arapları, güneyden, Arap devletleri, Filistin, Gazze, Libya, Mısır, başka ülkelerden getirerek para, Türklerin evlerini onlara dağıtarak büyük planı Araplaştırma politikasını uygulamak ve büyük Irak Türkleri yok ederek ortadan kaldırmak idi, böylece Saddam diktatörü Türkleri ilgilendiren her bir konuya, Türkçe edebiyat, kültür Türk diline, Türkçe kitap, gazete, dergilere, radyo, televizyon, okullarıma yasaklık getirerek Türk milletin Türkmen’den farklı bir millet olduğunu devlet içinde medya, basın, yayında kullanarak, Türkçe soy adları kaldırarak, Tanınan Türkmen oynaklarının, aşiretlerini TELAFER, TUZHURNATU, BAYAT, KÖYLERİNDE, DİYALA, MUSUL, KERKÜK’TE yazdırmaya zorlayarak böylece Araplaştırma politikası gündem olarak korku, hapisle, idamla, Irak’ın güneyine uzaklaştırmayla tehdit ederek Irak Türklerini canlarından bıktırarak asimilasyon, Araplaşma politikası yine Irak Türkleri etkilemeyerek ayak üstünde tutarak direnerek mücadelecini canlarıyla, kanlarıyla, yiğit gençleriyle, kadın, kız, yaşlılarıyla sürdürmüşlerdir.Bu uzun yıllardan beri Irak Türklerine karşı olan baskı, acılar bir gün sona erecek diye Türkler Allah’a inanarak umutluydular Saddam düşecek mutlu olacaklar, ama rüyaları gerçekleşerek, yine mutlu olmadılar acıları defalarca arttı demokrasiden söz açan Amerika yönetimi, Irak’a gözyaşları, acı getirerek başladı bir bölüm grupları kullanmaya, Kürtlere önem vererek Türklere karşı tutunu çok farklı olarak önleri arka plana atarak cezalandırmaya başladı, Türkiye’ni susturmak için her türlü eylemlere faaliyetlere, saldırıya kalkarak 2004 tarihinden TELAFER Türklerine havadan, yerden roketler, tanklarla modern silahlarla saldırarak yüzlerce insanlarımızı yaraladı, şehit ederek yüzlerce Türkleri de kuzey Irak yönetiminin hapishanelerine atmıştır bölece Irak Türkleri Amerika işgalinde çok acılar yaşamaktadırlar, Araplaştırma politikası yerine Kürtleştirme politikası tüm hızıyla yürütülmektedir, Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın birçok yerlerinden Kürtler Kerkük şehri, tüm TÜRKMENELİ Bölgelerine yerleştirilmektedir, Ortalarında farklı diller konuşan Kürtler birbirlerini iyice anlamayarak tercümen getirmektedir.Kürt pişmeğeler Barzani Saddam dönemini hatırlatarak, andırarak her türlü, baskı, işkence, suikast, öldürme, kaçırma, fidye olaylarıyla Irak Türklerini yok etmeye, sindirmeye, uzaklaştırma çalışmaktadır.Kürtleştirme

Politikasıyla, ALTUNKÖPRÜ, TUZHURMATU, HANEKIN, MENDELİ, KERKÜK, ERBİL, ÖTEKİ Türk bölgelerin yüz binlerce Kürtlere ev, paralar dağıtarak yerleştirerek.Günümüze kadar Kerkük şehrine 800 bin Kerkük şehrine yerleşerek, baskıyla birçok insanları Kürt yazmak için forumlar dağıtmışlardır.TELAFER Türklerine karşı yapılan asimilasyon, soykırım politikası günümüzde her yönüyle yüzde yüz Türk ilçesi olan TUZHURMATU Türklerine yapılmaktadır her gün patlama, suikast olaylarında çok sayıda kardeşlerimizi şehit vermekteyiz, her evden TUZHURMATU ilçesinde bir iki şehit vermektedirler.

Kerkük şehrinin kemeri olan saran TUZHURMATU Türklerin kendi yurtlarından, topraklarından uzaklaştırmak için, sindirmek, sildirmek her türlü baskı, işkence, kaçırma olayları ile öldürmektedirler.Irak Türkleri, Türk milletinden bir parça olarak, kendi kardeşleri Osmanlı devletinden, Türkiye’ye bağlanmayı isterdiler ama İngilizler Türkleri kendi yurtlarında kopararak Irak devleti içinde zorlukla acıyla yaşatmaya başlattı.

Osmanlı coğrafyası üzerindeki mutlak hükümranlığı 1520 ile 1923 yılları arasında kadar sürerek. Türkler en güzel günlerini yaşamaktaydılar.Türkiye, Türkçülük aşkıyla, sevgisiyle büyüyen Türkler ne yazık ki yalnız başlarına kimsesiz, sahipsiz kalarak ve her gün olduğu gibi en acı günlerini Irak başına gelen dikta rejimler yönetimler tarafından yaşamaktadırlar.Buna Rağmen Irak Türklerinin Türklüğü konusunda hiç bir kuşku yoktur, onlar Türklük için, Türkiye için can atmaktadırlar.

Türk olmanın daima onurunu, töresini ve gururunu yaşamaktadırlar bu topraklarda altı büyük devletler kuran Irak Türkleri, özgürlük, hoşgörü getirerek, günümüzde kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüşler.Dilleri, ırkları, petrol, ekonomi, Tahıl, ziraat zenginliği yüzünden her türlü acı, işkence, asimilasyon politikası yaşayarak, baskı, acı ve zulümler görmektedirler.

Birçok arazileri ellerinden alınarak Araplara, Kürtlere dağıtılmıştır.Irak Türkleri eski dönemlerde olduğu gibi Saddam dönemi ve Amerika işgalinden sonra ölüm kalım savaşıyla kendilerini varlı güçleriyle koruyarak, direnerek, suikast, öldürme, patlama, , fidye, kaçırma, sinsi yok etme, göç ettirme, uzaklaştırma politikası arasında Türklüklerini inkâra zorlamaktadırlar.Bu acı durum karşısında Araplaştırma ve günümüzde Kürtleştirme politikasıyla kendilerini yalnız, kimsesiz hissederek

Büyük acıları, özlemler, işkenceler, ayrımcılık, asimilasyon, katliamların arkası kesilmeden şehitler vererek, hala baskılar, acılar devam etmektedir.Türkiye dışında Türk olarak uzun yıllardan beri yaşamanın zorluklarını yaşayarak ana vatanlarına sevgiyle, aşkla bağlanan Irak Türklerdir.Öte yandan baktığımızda Irak Türkleri tek Türklük uğrunda günümüze kadar çok sayıda şehitler vererek, hapishanelere atılarak, Irak'ın cefasını en çok çeken ancak sefasını hiç süremeyen sadece onlar olduklarını göreceksiniz?

Bu çilekeş, acı yaşayan insanlar Irak'ta TÜRKMEELİ denen, MENDELİ TELAFER, AZİZİYA, Irak'ın kuzey, güney, batı, doğusunda yaşayan büyük Aşiret, oymaklar ile tanınan büyük bir millettiler geniş, büyük bir bölgede yaşamaktadırlar.

Türkmenler hiçbir sorunu olmayarak, devlet karşısında silaha sarılmayarak, hiçbir tehlike yaratmadılar, Amerika Irak işgalinden sonra bile Irak'taki dengeleri değiştirebilecek ya da gelecekte sorun yaratacak talepleri, olmamıştır.Irak Türklerin politikası yılların beri verdiği alışkanlıkla savunma ve mevcut ana haklarını korumaktan öteye gitmemiştir.

Öteki milletlerle eşit olarak siyasi, kültürel olarak anayasal haklarına kavuşmak istiyorlar, hiçbir ayrım yapılmadanÇünkü onlar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü, varlığını, birliğini istiklalini savunmuşlar, Irak’ın üst kimliğinde birleşmesi için çaba göstermişler, Irak hükümetine karşı hiç bir zaman silaha sarılmayarak eylemler yaratmamışlar.

Vatanlarına, topraklarına, bayraklarına tam olarak gönülden bağlı olmuşlar, bu nedenle Irak topraklarını bölenler ise bu konuda çok rahatsız olmuşlardır, çünkü Türkler Irak’ı bölme politikasına karşı can, kan vermişler, düşmanlarsa Türklere karşı tutumlarından dolayı baskı, işkence, katliamlar, asimilasyon politikalarını sürekli uygulamaktadırlar

ve bu nedenle Türkler her bir yalnız, kendi başlarına kalarak her bir alanda sesiz olarak

Kimsesiz, yalnız olduklarından dolayı kaybeden taraf Türkler olmuşlardır.Saddam döneminden sonra Irak Türkleri, Anayasa’nın bazı siyasi, sosyal ve kültürel haklarını garanti altına almalarına rağmen Irak yasasının yeterli haklarını, hala elde etmeden toprakları, TÜRKMENELİ tam olarak işgal altında kalmaktadır.Irak Türkleri temiz, arı Türkler olarak Türk dünyası, Türkiye Anadolu'ya karşı büyük bir sevgileri, aşkları bulunarak Anadolu Türkleri ve tüm Türkler, Irak Türklerine karşı duyarlılığı ve düşkünlüğü olduğunu iyice bilmekteyiz ve uzaktan olsa bile Türk milletinin yanımızda olduğuna inanıyoruz.Günümüzde Irak Türklerini tek ayakta tutan da sizlersiniz bizlere karşı olan bu ilginizi sevginizi asla unutmayacağız.Âmâ bu acı günlerde ne olur gönlümüzden ayrılmayız sizde bizleri unutmayın kan kardeşlerimiz, can soydaşlarımız.Irak Türklerin bugünkü durumları

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜIrak başına gele iktidarlar, dikta rejimleri eski dönemlerde olduğu gibi her türlü baskılarını, asimilasyon, acı politikaları Irak Türkleri yok etmek, sindirmek, ortalıktan kaldırarak, kendi toprak, ülke, yerlerinden uzaklaştırmak, göçe zorlamakla her türlü sistematik politikalarını uygulamak için her bir türlü yola vurmaktadırlar.Eskiden İngilizler politikalarında Türk, Türkmen arasında ayrım yapmakla uğraşarak Türkmen sözü, Türk sözcüğü yerine kullandırmak için yıllar uğraşmıştır bir milleti ikiye bölmekle uğraşan İngilizler, Sonradan Molla Mustafa Barzani ve Komünistler Türklere Turanı, Turancılar kullandılar.35 Sene Arap BAAS partisi rejimi Saddam döneminde ağırlığıyla Irak Türklerine yüklenerek çok farkı politikayı gerçekleştirmek için tüm yollara baş vurmakla tam olarak Türkleri yok etmek, kendi ana topraklarından bölgelerinden, dillerinden, gelenek, görenek, kültürlerinden, kimliklerinden uzaklaştırmak uzun yıllar uğraştı, çalıştı, Irak’ın güneyine, doğusuna göndererek Kerkük tüm Türkmen bölgelerini Araplaştırmak için yüz binlerce Arapları, güneyden, Arap devletleri, Filistin, Gazze, Libya, Mısır, başka ülkelerden getirerek para, Türklerin evlerini onlara dağıtarak büyük planı Araplaştırma politikasını uygulamak ve büyük Irak Türkleri yok ederek ortadan kaldırmak idi, böylece Saddam diktatörü Türkleri ilgilendiren her bir konuya, Türkçe edebiyat, kültür Türk diline, Türkçe kitap, gazete, dergilere, radyo, televizyon, okullarıma yasaklık getirerek Türk milletin Türkmen’den farklı bir millet olduğunu devlet içinde medya, basın, yayında kullanarak, Türkçe soy adları kaldırarak, Tanınan Türkmen oynaklarını, aşiretlerini TELAFER, TUZHURNATU, BAYAT, KÖYLERİNDE, DİYALA, MUSUL, KERKÜK’TE yazdırmaya zorlayarak böylece Araplaştırma politikası gündem olarak korku, hapisle, idamla, Irak’ın güneyine uzaklaştırmayla tahdit ederek Irak Türklerini canlarından bıktırarak asimilasyon, Araplaşma politikası yine Irak Türkleri etkilemeyerek ayak üstünde tutarak direnerek mücadelecini canlarıyla, kanlarıyla, yiğit gençleriyle, kadın, kız, yaşlılarıyla sürdürmüşlerdir.Bu uzun yıllardan beri Irak Türklerine karşı olan baskı, acılar bir gün sona erecek diye Türkler Allah’a inanarak umutluydular Saddam düşecek mutlu olacaklar, ama rüyaları gerçekleşerek, yine mutlu olmadılar acıları defalarca arttı demokrasiden söz açan Amerika yönetimi, Irak’a gözyaşları, acı getirerek başladı bir bölüm grupları kullanmaya, Kürtlere önem vererek Türklere karşı tutunu çok farklı olarak önleri arka plana atarak cezalandırmaya başladı, Türkiye’ni susturmak için her türlü eylemlere faaliyetlere, saldırıya kalkarak 2004 tarihinden TELAFER Türklerine havadan, yerden roketler, tanklarla modern silahlarla saldırarak yüzlerce insanlarımızı yaraladı, şehit ederek yüzlerce Türkleri de kuzey Irak yönetiminin hapishanelerine atmıştır böylece Irak Türkleri Amerika işgalinde çok acılar yaşamaktadırlar, Araplaştırma politikası yerine Kürtleştirme politikası tüm hızıyla yürütülmektedir, Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın birçok yerlerinden Kürtler Kerkük şehri , tüm TÜRKMENELİ Bölgelerine yerleştirilmektedir, Ortalarında farklı diller konuşan Kürtler birbirlerini iyice anlamayarak tercümen getirmektedir.Kürt pişmeğeler Barzani Saddam dönemini hatırlatarak, andırarak her türlü, baskı, işkence, suikast, öldürme, kaçırma, fidye olaylarıyla Irak Türklerini yok etmeye, sindirmeye, uzaklaştırma çalışmaktadır.Kürtleştirme

Politikasıyla, ALTUNKÖPRÜ, TUZHURMATU, HANEKIN, MENDELİ, KERKÜK, ERBİL, ÖTEKİ Türk bölgelerin yüz binlerce Kürtlere ev, paralar dağıtarak yerleştirerek.Günümüze kadar Kerkük şehrine 800 bin Kerkük şehrine yerleşerek, baskıyla birçok insanları Kürt yazmak için forumlar dağıtmışlardır.TELAFER Türklerine karşı yapılan asimilasyon, soykırım politikası günümüzde her yönüyle yüzde yüz Türk ilçesi olan TUZHURMATU Türklerine yapılmaktadır her gün patlama, suikast olaylarında çok sayıda kardeşlerimizi şehit vermekteyiz, her evden TUZHURMATU ilçesinde bir iki şehit vermektedirler.

Kerkük şehrinin kemeri olan saran TUZHURMATU Türklerin kendi yurtlarından, topraklarından uzaklaştırmak için, sindirmek, sildirmek her türlü baskı, işkence, kaçırma olayları ile öldürmektedirler.Irak Türkleri, Türk milletinden bir parça olarak, kendi kardeşleri Osmanlı devletinden, Türkiye’ye bağlanmayı isterdiler ama İngilizler Türkleri kendi yurtlarında kopararak Irak devleti içinde zorlukla acıyla yaşatmaya başlattı.

Osmanlı coğrafyası üzerindeki mutlak hükümranlığı 1520 ile 1923 yılları arasında kadar sürerek. Türkler en güzel günlerini yaşamaktaydılar.Türkiye, Türkçülük aşkıyla, sevgisiyle büyüyen Türkler ne yazık ki yalnız başlarına kimsesiz, sahipsiz kalarak ve her gün olduğu gibi en acı günlerini Irak başına gelen dikta rejimler yönetimler tarafından yaşamaktadırlar.Buna Rağmen Irak Türklerinin Türklüğü konusunda hiç bir kuşku yoktur, onlar Türklük için, Türkiye için can atmaktadırlar.

Türk olmanın daima onurunu, töresini ve gururunu yaşamaktadırlar bu topraklarda altı büyük devletler kuran Irak Türkleri, özgürlük, hoşgörü getirerek, günümüzde kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüşler.Dilleri, ırkları, petrol, ekonomi, Tahıl, ziraat zenginliği yüzünden her türlü acı, işkence, asimilasyon politikası yaşayarak, baskı, acı ve zulümler görmektedirler.

Birçok arazileri ellerinden alınarak Araplara, Kürtlere dağıtılmıştır.Irak Türkleri eski dönemlerde olduğu gibi Saddam dönemi ve Amerika işgalinden sonra ölüm kalım savaşıyla kendilerini varlı güçleriyle koruyarak, direnerek, suikast, öldürme, patlama, , fidye, kaçırma, sinsi yok etme, göç ettirme, uzaklaştırma politikası arasında Türklüklerini inkâra zorlamaktadırlar.Bu acı durum karşısında Araplaştırma ve günümüzde Kürtleştirme politikasıyla kendilerini yalnız, kimsesiz hissederek

Büyük acıları, özlemler, işkenceler, ayrımcılık, asimilasyon, katliamların arkası kesilmeden şehitler vererek, hala baskılar, acılar devam etmektedir.Türkiye dışında Türk olarak uzun yıllardan beri yaşamanın zorluklarını yaşayarak ana vatanlarına sevgiyle, aşkla bağlanan Irak Türklerdir.Öte yandan baktığımızda Irak Türkleri tek Türklük uğrunda günümüze kadar çok sayıda şehitler vererek, hapishanelere atılarak, Irak'ın cefasını en çok çeken ancak sefasını hiç süremeyen sadece onlar olduklarını göreceksiniz?

Bu çilekeş, acı yaşayan insanlar Irak'ta TÜRKMEELİ denen, MENDELİ TELAFER, AZİZİYA, Irak'ın kuzey, güney, batı, doğusunda yaşayan büyük Aşiret, oymaklar ile tanınan büyük bir millettiler geniş, büyük bir bölgede yaşamaktadırlar.

Türkmenler hiçbir sorunu olmayarak, devlet karşısında silaha sarılmayarak, hiçbir tehlike yaratmadılar, Amerika Irak işgalinden sonra bile Irak'taki dengeleri değiştirebilecek ya da gelecekte sorun yaratacak talepleri, olmamıştır.Irak Türklerin politikası yılların beri verdiği alışkanlıkla savunma ve mevcut ana haklarını korumaktan öteye gitmemiştir.

Öteki milletlerle eşit olarak siyasi, kültürel olarak anayasal haklarına kavuşmak istiyorlar, hiçbir ayrım yapılmadanÇünkü onlar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü, varlığını, birliğini istiklalini savunmuşlar, Irak’ın üst kimliğinde birleşmesi için çaba göstermişler, Irak hükümetine karşı hiç bir zaman silaha sarılmayarak eylemler yaratmamışlar.

Vatanlarına, topraklarına, bayraklarına tam olarak gönülden bağlı olmuşlar, bu nedenle Irak topraklarını bölenler ise bu konuda çok rahatsız olmuşlardır, çünkü Türkler Irak’ı bölme politikasına karşı can, kan vermişler, düşmanlarsa Türklere karşı tutumlarından dolayı baskı, işkence, katliamlar, asimilasyon politikalarını sürekli uygulamaktadırlar

ve bu nedenle Türkler her bir yalnız, kendi başlarına kalarak her bir alanda sesiz olarak

Kimsesiz, yalnız olduklarından dolayı kaybeden taraf Türkler olmuşlardır.Saddam döneminden sonra Irak Türkleri, Anayasa’nın bazı siyasi, sosyal ve kültürel haklarını garanti altına almalarına rağmen Irak yasasının yeterli haklarını, hala elde etmeden toprakları, TÜRKMENELİ tam olarak işgal altında kalmaktadır.Irak Türkleri temiz, arı Türkler olarak Türk dünyası, Türkiye Anadolu'ya karşı büyük bir sevgileri, aşkları bulunarak Anadolu Türkleri ve tüm Türkler, Irak Türklerine karşı duyarlılığı ve düşkünlüğü olduğunu iyice bilmekteyiz ve uzaktan olsa bile Türk milletinin yanımızda olduğuna inanıyoruz.Günümüzde Irak Türklerini tek ayakta tutan da sizlersiniz bizlere karşı olan bu ilginizi sevginizi asla unutmayacağız.Âmâ bu acı günlerde ne olur gönlümüzden ayrılmayız sizde bizleri unutmayın kan kardeşlerimiz, can soydaşlarımız.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
10 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
11 - Irak Türkleri Susmayacaktır
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>