Arabic Turkish
 
2013-03-01   Arkadþýna gönder
10563 (2801)


Irak Türkleri Susmayacaktır


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak başına gelerek, uzun yıllar hüküm süren Diktatör Saddam düştükten sonra, ortalıkta dengeler değişmeye başladı, nüfusları Irak Türklerinden fazla olmayan Kürtlerin İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa’nın yardımıyla, ve kullanılarak Irak’ta iktidara sahip olmaya başladılar.

Kuzeyi konturlarının altına alınarak, toprağı, bayrağı, peşmerge ordusu olan elçilikler açılarak bir bağımsız ülke halına getirilmiştir,

Irak’ın yönetimi Irak’ta toprağı olmasına rağmen Irak bayrağını hiçbir kuruluşlarına asmadan, Türkiye’nin , İran’ın, Suriye’nin bir bölümünü içine alarak bir Kürt devletinin kurulmasını gündeme getirmektedirler, ve bu yüne doğru çalışmaktadırlar, ister Şiiler, ister Sünniler Kürtlere karşı hiçbir ses çıkarmadan, bir grup Araplar bile onlara destek bölünmelerine karşı destek vermektedirler, Kürtler ise emperyalist devletlerin ve mason yardımıyla, birçok hedef umut isteklerini elde ederek, Irak’ın birçok yerlerini kuruluşlarına el bırakarak Kürt bayrakları asmaktadır, ve Irak’ın birçok gelirine , petrolüne el bırakarak sınır kapılarından bile yararlanmaktadır.
Ve buna karşı tehditlerde savurmaktadır.

Ve an çok zarar görenler ide Irak Türkleri olmuştur
Irak Türklerinin topraklarını alarak buna karşı iki Kürt parti yöneticileri tarafından tahditler edilerek Kerkük Türk şehri olduğuna karşı bir Kürt şehri olduğunu Barzani Talabani defalarca dile getirmektedir ve Kuzey Irak’a bağlanmasına karşı planlar çizmektedir ve hala bu konu üstünde ısrar etmektedirler.

Günümüzde her türlü kanlı eylemlerde Kerkük bir Türk şehri olduğu için ve petrolünün olduğu için bu uğurda Kerkük’te, Tuzhurmatuda Irak Türkleri çok sayıda şehitler vererek, milli haklarımızı kurumak için davalarından vazgeçmeden çalışmaktadırlar mücadele etmektedirler.


Sinsi planlarıyla, acı politikaları ile tanınan Mesut Barzani 31 Ağustos 1996 yüzden fazla Irak Türklerinin liderleri ile birlikte karşılıklı anlaşmayla Saddam rejimine teslim ederek, idam olmalarına sebep olmuştur .

Celal Talabani, Mesut Barzani gibi Saddam düştükten sonra binlerce peşmergeleri Kerkük Türk şehrine sokarak, Türklerin topraklarına yerlerine el koyarak, Kürtlere dağıtmıştır tapu , nüfus dairelerine saldırarak, tüm belgeleri yandırarak yakmışlardır.
Ve birçok önemli belgeleri alıp götürmüşlerdir .
Amerika güçleriyle birlikte, Tuzhurmatu , Musul ,Kerkük ve en son Telafere saldırarak, çok sayıda Türkleri öldürmüşlerdir.
30 Ocak seçimlerde tüm Türkmenelinde her türlü oyunlar oynayarak, sahtelik yaparak oy kullanarak, ve bir çok yerlere sandık
Ulaşmayarak Musul , Telafer ,Kerkük’ün Diyala’nın birçok Türk köy ilçelerinde seçim yapılmamıştır, Bunun yanında yüz binlerce Kürtler Kerkük Türkmen şehir ve Türkmeneline getirilerek, sayıları artmıştır.
Ve günümüzde Türklerin birçok yerlerinde çoğunluk Kürtler görünmektedirler.

Türkiye Talabani, Barzani ya Türkiye Cumhuriyeti her zaman destek vermekle, Avrupa’yı gezmeleri Lobi yaratmaya ve davalarını anlatmak için kırmızı pasaport vererek, her zaman onlar sevgi alkışlarla karşılamaktadır ve onlara Türkiye hükümeti tarafından her türlü yardım yapılarak, yapılmaktadır ve sınır Habur kapısını kullanarak her türlü ticaret yapmaktadırlar.

Günümüzde birçok kitaplar Türkiye’de yayınlanarak Kerkük hakkında yazılarak Bir Kürt şehri olduğunu göstermektedirler en son günlerde aşarı komünist olan Nuri Talabani Kerkük Kürt şehri diye bir yalan dolu uydurma dosyasıyla, Kerkük’ü Celal Talabani destek planıyla Kürt göstermektedir.

Celal Talabani Irak Türklerine olan düşmanlığı beslemiş olduğu kinden dolayı, büyük güçleriyle birleşerek Mesut ile bir arada yüz binlerce Kürtleri Kerkük Türk şehrine yerleştirmişlerdir.

Irak Türklerinin yerlerini evlerini topraklarını Kürtlere dağıtmaya her türlü oyununu sinsi politikasını uygulamıştır.

Irak Türkleri uzun yıllardan beri, uğramış oldukları haksızlıklara karşı, günümüzde daha fazlasıyla yaşamaktadırlar.
En çok patlama, kaçırma, öldürme, suikastlar sürmektedir.


2003 tarihinde Bağdat şehrinde yapmış oldukları barış gösterişlerden dolayı, Kürtler ateş açarak çok sayıda Irak Türklerini arkadan şehit etmişlerdir.

Ayrıca Tuzhurmatu da bir dini makama saldırarak, Tuzhurmatuda kınama gösterişine katılmakla olan çok sayıda Türkler şehit olmuşlardır.

Son günlerde Musul Telafer de çıkan olayların arkasında ve tam nedeni Kürtler olmuştur, Türklerin haklarında her türlü yalanlar uydurmakla çalışan Kürt yöneticiler Türklerin adlarını Amerika’ya bildirmekle, haklarında kötü yalanlar oydurmakla, raporlar yazmışlardır.

Amerika güçleri Irak Türkmen Cephesi ve Telafer şehrine saldırarak, çok sayıda Türkler şehit olmuşlardır. bunlardan Dr -Ferik Sait, Ahmet Arafat , Şuayip Kaplan, ve başkaları, Musul, Telaferde olan saldırılar hep iki Kürt parti başkanları yoluyla planlanmıştır ve hala uygulamaktadır .
bugünlerde Irak’ın her yerinde her bölgesinde Kürtlerin Aracıyla tüm kuruluşlarımız saldırıya tahribata uğramaktadır.

Celal Talabani tüm kaynaklara belgelerle kanıtlanarak 14 Temmuz 1959 Kerkük katliamını Mesudun babası Molla Mustafa Barzani ile birlikte elinde silah Türklerin avuna çıkarak çok Türkleri asarak sürüklemişlerdir.

Celal Talabani, Mesut Barzani gibi hiçbir zaman Saddam’dan farkı olmadı, çok sayıda kendi insanlarını öldürmüşlerdir, son günlerde Barzani Yezidilere karşı korku yaratarak 500 insanı öldürmesine neden olmuştur.

Celal Talabani Irak Kürtleri yanında İran Kürtlerinden Abdurrahman Kasumlu ve arkadaşlarını bir plan sonucu öldürmüştür.

Celal Talabani ve Mesut Barzani bugün PKK teröristi destekleyerek, lojistik yaratarak, yataklık etmektedirler. bugün Terörist PKK teröriste, terörist demeyen, şehitlerimize acımayan millet vakileri mecliste ant içerek, yalan yere onuru, namusu olmayan namusa and ederek, PKK teröriste yataklık edmektedirler, onları desteklemektedirler,

Türkler için Saddam’dan hiçbir farkları olmayan üçlü hainler, işbirlikçiler Talabani, Barzani, Öcalan ve onların peşinde olanlar hainlerinin sonu Saddam’ın sonu gibi yakında olacaktır.

Son olarak üçlü eşkıya iyice düşünüp ve uslarını başlarına toplamamadırlar düşmanlıklarını bir yana bırakmalıdırlar.
Ve Irak Türklerine karşı olan planlarını iptal etmelidirler
Ve aşağıda olan noktaları Irak hükümeti ve Kürt partileri bir an önce uygulamalıdırlar.

1-akılcasına Irak Türklerine karşı iyi davranmalı ve haklarını tanımalıdırlar.
2- Saddam rejimi düştükten sonra, Kerkük Türkmen şehrine yerleşen Kürtleri, Arapları kendi yerlerine, topraklarına göndermeli, dönmelidirler,
Kerkük bir Türk şehri olduğunu tanımalıdırlar.
3- Türklerin anayasada üçüncü millet olduklarını göstermeli, sayılarına, nüfuslarına göre haklarını vermelidirler eşitlik olmalıdır.
4- Türkçe üçüncü dil olarak tüm resmi yerlerde, Türk bölgelerinde kullanmalı, yazmalı okunmalıdır.
5- Türklere tüm idari siyasi, kültürel haklar tanımalıdır
6- Türklerin genel olarak iç işlerine karışmamalı ve
iki Kürt lideri tarafından kurulan kokla Türkmen partilerini anıdan yok etmeli feshedilmelidir dağıtmalıdır .
7- Türklerin sorunlarını isteklerini her yönüyle yerine getirmeli .
8- Kendi çıkarlarını düşünen ve bir masa için kavga yapıp yalvaran insanlara toplumda yer vermemelidir.
9-Irak Ana yasasından 140nci maddeyi iptal etmeli
10- Türklere karşı kaçırma, bombala, tutuklamaları bir an önce durdurulmalı,
11-Kürt ve Amerika hapishane ve tutuk evlerinde bulunan Türkleri serbest bırakmalı.
Celal Talabani, Mesut Barzani ile Irak hükümeti bunları hemen yerine getirmeli, Irak Türk milletine iyi davranmalı, ana haklarına değer vermekle, yakınlık göstermelidirler.

Türklerin an şehri Kerkük’e yerleşen yüz binlerce Kürtlerin anıdan yerlerine dönmeli, Ve Türklerin yerlerini, topraklarını, arazilerini ellerine vermeli döndürmelidirler .

Bizler milli davamızdan, yüce milletimizden hiçbir zaman taviz vermeden, vermeyeceğiz.

Yolumuza şehitlerimizin tutmuş oldukları, Türkçülük bayrağı ile, devam edeceğiz, ölene tek hakkımızı politika ile, efendilik, kelamla olmasa, canla silahla alacağız.
Bizim bu topraklarımız hiçbir millet olmadan buralarda, Irak’ın adı bile tarihe geçmeden, bu toprakları atalarımız Türk Milletimiz Sümerler icat ederek, onlar kurmuşlardır, yurt edinmişlerdir.
Büyük uygarlık ile ana vatanlarını kurarak, bundan sonra Türk milletimiz, bu topraklarından vazgeçmeyecekler buralarda altı Türk devleti, atabeyler, İmparatorluk kurmuşlardır.
Uzun yıllardır bu kendi yerlerinde, topraklarında hüküm sürerek kültür, Edebiyatçı, devlet, iş, askeri, adamları, politikçi her bir alanda yetirmişlerdir.

Türkler tarihleriyle, yiğitlikleriyle tanınmışlardır şehitlerin kanıyla kutsal, yüce milli tarihlerini yazarak, kurmuşlardır ve sonsuza tek bu topraklar onların toprakları olarak onu canları, kanları ile koruyacaklar.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>