Arabic Turkish
 
2013-01-13   Arkadþýna gönder
10957 (3082)


Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz


Sadun KÖPRÜLÜ


Büyük Türk milletinin tarihinde güneş gibi, ışığını, ısısını her bir yana saçan çok önemli parlak
yıldız şahsiyetler, liderler vardır.

Bu Milletimiz her zaman olduğu gibi şehitlerin kanıyla tarihler yazarak, büyük Devletler,
Asalet, hoşgörülük, sevgi, birlik,
özveri bağları ile kurmuştur.

Ve toprağını, Türklüğünü, Bayrağını sever Liderler yetirmiştir,

İnşallah yene bir gün güneşin doğuşuyla bu Milletimizi acılardan, Hainlerden, Ajanlardan,
Düşmanla işbirlikçilerden, bir büyük bir lider kurtaracaktır.

Yüce ulu tarihimizde Türk aydınlarımız, şahsiyetlerimiz, büyük milletimizin uğrunda geleceğine
yön, değer, san vermekle çok önemli işler yapmışlar, çalışmalarıyla tarihimize geçerek altın
damgalarını vurmuşlardır.
Kahraman, yiğitlerimiz Başlatmış oldukları milli mücadele, hayatlarının sonuna kadar siyaset
içinde sürdürmekle Türkçü, milletsever kuşakları genç Ülkücüler, Boz kurtları yabancı
ellerden yayımcı akım kötü düşüncelerden yıkıcı ilkel etkisinden kurtarmakla doğru, dürüst,
alışkan, Türklük Ülkücülükle coşan bu kuşaklarımız, milli ilkeyle sistemli Türk milliyetçiliğini
Turancılığını öğretmekle büyük Liderlerimizin bütün sağlam Türk olanlara çalışma milli
hakları vardır.

Liderlerimizin Bizlere bu milli Türkçülük yolunu göstermeleri üzerimize düşen hakları
yorgunluklarını asla ödemeyeceğiz şuurumuz, gönül borcumuz için onların yollarından hiç bir
zaman dönmeden erek prensiplerimizde doğru yürüyeceğiz.

Kerkük Irak Türklerinin Milliyetçilik, Türkçülük, Türkiye’yi anavatan bir kurtarıcı sanarak
uzun yıllardan bu yana tarih yapraklarına atılganlık, kahramanlıkla girerek, büyük devletler
kurmuşlardır ve dinamik bir yapıya sahip olmakla sürekli gelişme, kalkınma uygarlaşma
ilerlemekle kendi konumlandırmakla temel şuura yeni dinamiklere yorumlamayı bilmekle çok
önemli adımlar atılmıştır ve atmaya hazırlıktadır.

Büyük Türk milleti hizmeti için Anavatan Türkiye'miz için kalkması devletler içinde önder
olması için milletimizin birliği kalkınmasını mutluluğuna her alanda ilerlemesine ne gerekiyorsa
onu yapmakla bu uğurda hiç bir özveri can, kan vermeden kaçınmamıştı.

Milletimiz düşünce şuuruna ve kültürüne önem vermekle, belli başlı öngörülerde haklı olarak
Türk milletinin özelliklerini toplumsal, kültürünü, efendilik, Onur, Töresini yansıtarak değer
sunmuştu.

Kerkük Irak Türklerinin siyasi erek ilkesini toplumun tümüne konuşmakla her bir kesimde
ayrımcılığı Mezhep, İklimciliği kaldırmakla buda bizde olmadığı için diktatör Saddam ve
Saddam döneminden sonra işbirlikçiler, öteki düşmanlar bunu ortaya atmaya yıllar boyu
çalışmaktadırlar, planlar yürütmektedirler.

Bizlerse şehirli, köylüsü de olarak doğru anne babalı Türklerle kucaklaşmakla hoşgörü birlikte
yaşamak beraberce milli Türkçülük ilkesini yaymakla birlik dirilik el gönül duygu birleşmesi
için çalışmakla bu yolda her bir türlü özveriliğe katlanmaktayız.

Türk milletimizin ciddi çalışma yorulmasıyla saygınlık kazanmakla siyasette güven duymakla
mücadelesinde sürekli kararlı olarak yoluna ilkeye, vatana, toprağa, sevgisini kavramakla gönlü
Türkçülük, Turancılık, Ülke, Bayrak, Toprak, sevgisiyle kafası hizmet etmekle dolan baba
yiğit gençlerimizin birbirlerine yaklaşma birliğiyle iç milli duygu sevgileriyle bu vatan onların,
ümitleriyle üzerinde yükselmekle kalkacaktır.

En önemlisi Türk milleti büyük Türkiye'yi kurmakla milliyetçilik, Türkçülüğe doğru yürümekle
bilgi gelişme iletmeyle teknoloji gelişmesiyle ekonomisini birliğimizle yardımlaşmayla düzelmesi,
iyileşmesi için, dönüşüne hazırlanması çalışmaların hızla tamamlanması gerekmektedir.

Çalışmayı çabuk kavramakla geçmişle geleceğin arasında bağlık kopmadan sosyal hayatımızı
derinden etkileyen değişim, dönüşüm doğru anlamlarla milletimizin her bir yararına
görevlenerek hazırlanmalıyız ve birlikte Hazırlanmanız günü bu gündür, artık uyanalım hızla
kalkalım ön sırada yerimizi almalıyız, şehitlerimizin Ruhlarının şad etmeliyiz.

Birbirimize yaklaşım, birliğimiz tüm Türk Dünyası’nda hoşgörü saygıyla karşılaşır.

Bizler çabalar sarf etmekle doğru birliğimiz yolundan ayrılmadan zorla çetin engelleri aşmakla
gelişen ululaşan Türkçülük şuuru geleceğe uzanarak yolculuğunu başarmakla ATATÜRK,
Oğuz han, Enver Paşa, Nihal Atsız, Ziya Gök Alp, Alparslan Türkeş Paşaya uzanarak her türlü
engelleri aşarak yolumuza Dokuz ışık, Ülkücüler, Boz kurtlarla devam edecek bunun güçlü
kaynağı Türk milletimiz tecrübeli birikimi biricik millet vatan toprak sever Türkçülerdir.

Bu yolu tutmayan Türklüğe gönlü atmayan millet sevgisini tatmayanlar bu büyük millete
hiç bir zaman yaramazlar, milletimizin şeref gurur, birlik duyacağı için milliyetçi doğru
Türkçü, Demokratik hukuk devleti olarak Türkçü politikacıların görevi birlik, beraberliğimize
bütünleşmemize diriliğimize etki zarar gelmeyen milliyetçi Türkçü Türkiye’mizin sona tek var
olması parlaması İlerlemesi Yahudi’ye hizmet edenleri vatanı bölen ajanslardan katillerden,
hain, işbirlikçilerden kurtarmakla, Türklük, Türk dünyası için kucak açan bir yurt etmekle ve
Türklükle coşarak yalnız Türklere kalacaktır, Türkiye cumhuriyeti Türklerindir Türklere de
kalacaktır. Türk yurduda olarak tanınacaktır.

Bizce en önemlisi tün dünya milletleri kahraman büyük Türk milletini iyice tanıması ve iyice
bilmesidir. Türk milleti 16 İmparator, 117 devletler, Atabeyler, uygarlık kuran tarihli milliyetçi
bir millet olarak kutsal Türk tarihini dünya okumalı gerçeği kavramalı.
Bu yurtlar bu topraklar Türklerin olarak hep Türklerinde kalacaktır.

Ne mutlu bizlere başımız gökyüzüne kaldırmakla bugünde bağımsızlığına özgürlüğüne kavuşan
Türk Cumhuriyetlerimiz Azerbaycan Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan,
Tacağistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, var. Oluşu bizlere güç vermekle, bir gün gelecek
ki yakında İNŞALLAH ULUTANRININ yardımıyla
Iran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Doğu Türkistan Uygur Türkleri, Kızı deriler ve tüm dünya
Türkleri Bağımsızlıklarına, özgürlüklerine kavuşacaklar.

Türkler birleşecekler büyük Turan devletini, Türk Birliğini kuracaklar.

Bizim Türkiye devletimiz düşmanların arzu ümit ettiği gibi hiç bir zaman etnik mezhep
ayrımcılığı olmayacak. Milliyetçi Türkçü insanlarımız da Türk milletinin çıkarını her şeyden
canından bile önde görmekle Savunucusu olarak temiz yoluna devam ederek çalışacaktır.

Yüce tarihimizde bu kutsal dava Türkçülük uğruna vermiş olduğumuz Türk şehitler yolumuzu
onların kanlarıyla aydınlatarak, düşmanlarımızı da iyice tanımakla bilmeliyiz. Tarihte insanlığa
Türklüğe yapmış oldukları zulüm işkenceler gelecekte bu haklar gitmeden kuşaklarımız
Türkçülük bayrağını elleriyle Turan ülkesinde şehit büyük Liderlerimizin kanlarıyla
dalgalandıracaklar.

Türk milletinin taşıdığı bayrak kutsal Türk milliyetçilik davası uğrunda ölmek, komünist,
solcular, bölücüler, Yahudi mason Türk düşmanı hainlerin kurşunlarıyla canını, kanını veren
toprağa düşerek şehitlerimiz kılıç kıran Boz kurtlar şehit kardeşlerimizin ruhları her an bizimle
beraberdir, bizimle yaşamaktadır, bu aldığımız güç onların gücüdür.

Onlar canlarıyla hak yolunda vatan Türkçülük, Turancılık uğrunda şehit oldular, onlar
şehitlerimizdiler, şehitlerimiz büyük milletimizin özgür mutlu bağımsız tüm milli haklar elde
etmeleri için varlığı beraberliği kurmak için mücadeleyi sürdürmekle şehit olmuşlardır.



Arkadþýna gönder



Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>