Arabic Turkish
 
2012-12-17   Arkadþýna gönder
12257 (3224)


Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ


Sadun KÖPRÜLÜ


Büyük Irak Türk milletimiz, Yüce, Ulu Türklük kokan tarihiyle, milli dava yolunda vermiş olduğu temiz kanlarıyla unutulmayan toprağını, yurdunu, bayrağını yere düşürmeyen şehitleriyle devletler, uygarlık kurarak insanlığa huzur, hoşgörü Sevgi, saygı getirerek çağlar boyunca savaşları düşmanlara karşı utkuyla kazanan Türk milletimizdir.

Bu büyük, tarihi yüce milletimiz büyük bilginler, şahsiyetler, siyasetçiler, dava adamlarını yetirerek, milli mücadele davasına canıyla kanıyla katılarak kimi idam şehit olarak, kimi hala bu dava yolunda çalışmaları, milletimize karşı üstün hizmetleri ile katkıda bulunmaktadır.

Günümüze yakından Irak Türklerinin milli davasıyla ilgilenerek, önemli, verimli çalışmaları ile birçok alanda değer, öncellik kazanan, önemli yazıları, kitapları ile tanınan politikçi yazarımız, Dr Cüneyt MENGÜ Irak Türklerinin tarihini, milli davasını, politikasını ilgilendiren bu kapsamlı konularıyla milletimizi, gençlerimizi bilgilendiren kitaplarından 1-Osmanlı Belgelerinde Kültür merkezi
Kerkük
2- Türkmen Meselesi çok önemli gençlerimizin, milletimizin yaralanacağı ve boşluğu dolduran iki kitabıdır.

Dr Cüneyt MENGÜ beyin yazmış olduğu Bu kitapta uzun yıllar beri Irak Türklerinin yaşamış olduğu sıkıntıları, acıları geçirmiş olduğu sorunlukları kapsayarak, milli bir Tabloyu okuyucularımıza sergilemektedir.

Sayın Cüneyt MENGÜ beyin siyasi bilgi alanı, birikimlerini ortaya bırakarak kitapta yer alan, birçok konular ilk defa olarak yayınlanmaktadır, yazılmaktadır, çoğunluk değerli yazarımız bu konulara olaylara kendisi tanık olarak göstermektedir ve içinde yaşadığını belli etmektedir.


Yazarımız Irak Türklerinin önemli konuları olan Türk şehri Kerkük, Türkiye, yanında, Irak dünyanın birçok devletlerin Hassas, içli konumu yanında jeo-ekonomik özellikleri taşmak üzeredir Irak Türklerinin durumu, sorumluğu Irak sorunu olmakla Türkiye’nin strateji soydaşlık bir sorunu olduğu sayılmaktadır.

Irak Türkleri Tarihler boyunca Irak başına gelen tüm yönetimler, dikta rejimler tarafından haksız yere her türlü baskılara maruz kalarak Bu haksız baskılarla Irak Türklerini yok saymakla kendisini güçlü görenler işkence, baskısını artırmaktadır.

Irak Türkleri Toprağını, yurdunu severek vefalı, doğru vatandaşı olarak kimliğini, dilini varlığını milli anayasal haklarını canı bahasına savunmuştur.
Savunmaktadır
.

Kitap birçok konuları ele alarak ABD’nin Irak ile ilgili kullandığı stratejik tutumu Türkiye karşı durması Kürtleri kullanmak üzere Irak Türklerini arada sıkıştırarak gündemden düşürmektedir.

Irak Türklerine karşı Türkiye’nin kırmızıçizgileri günümüzde yok edilerek Türkler yalnız başına kalarak bu günde Kuzey Irak yönetimi tankları, silahları ile Türkleri tehdit ederek yok etmeye planlar çizmekle Kerkük Türk şehrini Kürt bölgesine katmakla yetinmeyerek yüz binlerce ordu, peşmergelerin Türk şehri Kerkük ve öteki Türk bölgelerine türlü silahlar göndermektedir.

Bu acı durumlara rağmen Irak Türklerinin sorunu, konumu ne yazık ki Türkiye’nin stratejik politikası içerisinde olmadan dışında kalmaktadır.

Bu nedenle günümüzde en acı, baskılı dönemlerini yaşamaktadırlar.

Sayın Dr Cüneyt MENGÜ
Bu değerli kitabında

Saddam dönemi ve sonrasını oluşturulan önemli konuları
İçermektedir acı, çile, baskı Kürtleştirme politikası, Kerkük’ün TÜRKMENELİNİN biyografisin değişmekle, önemli toplantıları, çalışmaları, Irak Türklerinin durumu, Irak Türkmen Cephesinin ve Türkmen parti kuruluşlarımızın milli davası hakkında önemli bilgileri aydınlatmaktadır

Irak parlamentosunda Irak Türklerinin seçilmesi, seçim haklı yolla yapılmasıyla günümüze kadar olan sahtalar, defalarca oy kullanma, sayımın doğru şekilde demokrasi yolla yapılmasıyla ve davaya sahip çıkılmasıdır.

Irak Türklerini yakından ilgilendiren konular kitabın bölümlerini okutarak, bilmek, öğrenmek istenilen bir yol haritası orak farklı konuları
Kapsaması milletimize öncelikle gençlerimize çok önemli yararlı bir kitap olacaktır.

Yazarımız Dr Cüneyt MENGÜ

Kitabında Irak Türklerinin önemli sorunlarını yansıtarak
Irak, komşu devletinin önde gelen sorunları meselesi olmakla her kesin sahip çıkmasıyla bu toprakların başkent Irak’tan başka hiçbir yere bağlanmasına karşı durmak gerekmektedir.

Türkmenlerin Ve Türk dünyası, Türkiye’nin yanında Irak halkıyla ulusal bir sorunluğunu unutmamalıyız.

Ayrıca kitapta Irak Türklerinin uzun yıllardan beri yaşamış oldukları ve
Maruz kaldıkları acı, işkence, çile ve baskıların insan hakları ihlalleri açısından yaşamış oldukları soykırım, katliamlar uygunlaşmasıyla,

Irak devletinin kuruluşundan günümüze kadar başlayarak Irak Türklerini ortadan kaldırmak için İngilizler, Amerika, Araplar, Kürtlerinin uygulamış oldukları sinsi politikalarıyla Irakta Türklerin yok olmaları ve önemsiz olduklarını azınlık olduklarını gösterilmektedirler

Saddam döneminde olduğu bu yöntemler
Amerika işgalinde değişmeyen bir acı politika olarak uygulanmaktadır.

Kitap bu önemli konuları, Irak Türklerinin acı, sorunlarını, uzun yıllar yaşamış oldukları bu haksızlığı
Dile getirerek bir yol arama arayışında olduğunu belli etmektedir.

ABD’nin petrol akışının
Sürekliliğini sağlamak için bölgeye gelmesiyle, Kürtleri kullanması ve Irak’ı kendi denetim altında tutması İsrail ile işbirliği içinde Kerkük Türk şehrinin Kürtlere verilmesi arkasında bir Kürt devletinin yattığını sergilemektedir.

He türlü baskıyla Araplaşan Irak Türkleri bu günün Amerika politikasıyla Kürtlerin acımasız davranışlarıyla her türlü baskı, öldürme, kaçırma, patlatma olayları baş göstererek İnsanlarımızı kendi topraklarından, yerlerinden etmektedir.
Ve Kürtleştirme politikası uygulamaktadır.

Kitap 1991 yılında bir ayaklanma sırasında
ALTUNKÖPRÜ Türk bölgesinde uygulanan katliamında çok sayıda soydaşlarımızın kurşuna dizilmesi ve 31 Ağustos 1996 Tarihinde ERBİL’DE yüzlerce Irak Türklerinin Barzani tarafından Saddam’a teslim edilmesi ve Saddam tarafından öldürülmesi, idam edilmesini göstermektedir.

Kitapta Türkiye, Irak arasında 1926 yılında imzalanan sınır anlaşması, ilişkileri, Türkiye’nin kırmızı Çizgileri, öte yandan ABD Türkiye’nin desteği ile güvenli bölge döneminde Kürtlerin iyi bir konuma Geçmeleri onlara önem verilerek Amerika’nın işgalden sonra Kürtlere sahip çıkarak her bakımdan yardım etmesi bir Kürt devletinin kurulmasında destek verdiğini ve her türlü lojistik yanında Türkiye ile ilişkilerinin iyi olmasını göstermektedir.

Kitap Saddam döneminden sonra Irak’ın
Etnik, dini, mezhepsel, milliyet konuları kapsayarak,
Irak’ta Saddam sonrasından yeni uygulanan politikayı oluşturulan yapıyı andırarak geçmişten günümüze kadar Irak Türklerinin anayasal haklarını demokratik
Yöntemlerin doğruca yer almasıyla, milli mücadele yolunda vermiş oldukları şehitlerin kanıyla tüm siyasi hakları almak için Yollarına devam edeceklerdir

Bu önemli yapıtta Sayın Dr Cüneyt MENGÜ
Türkmen’lerin Irak’ta yaşamaları milli varlıkları Musul meselesi Irak devletinin kurulması
Ve Saddam’ın düşmesine kadar yaşamış oldukları dönemler ve görmüş oldukları önemli olaylar
Saddam sonrasından başlayarak günümüze kadar Irak Türklerinin kendi bölgesindeki haksızlık acı olaylar, sindirme politikalar, Araplaştırma politikasından sonra, Kürtleştirme
Politikasıyla Yaşanan acı, baskı, çile dolu TELAFER, Kerkük, ERBİL, öteki Türk bölgelerinde zor Dönemler ile ilgili Bilgiler yanında kitap birçok belgelerle ışık tutmaktadır.

Osmanlı Arşivi Belgelerinde
Kültür Merkezi Kerkük kitabında
Türk - Türkmen aşiret özelliklerinden söz ederek başında, Osmanlı devletinin çadır sistemi aşiretten kurulduğunu dünyanı yönetmekle Türkmen aşiretlerin arasında birleşmesiyle birçok Türk devletleri, Türkmen aşiretleri tarafından kurulmasını varlığını önemli olarak yazarımız tarafından konu ederek ve Türkmen aşiretlerinin geçmiş görenek
Geleneğinden, kahramanlık, yiğitliği bu güne geldiğini varlık konumunu göstermektedir.

Irak, Suriye, İran ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Osmanlı devletine katılmaları, Türkmenler Oymak Aşiret sistemine bağlı olduklarını göstermektedir
Ne tekim günümüzde Yörük Türkmen oymak aşiretlerimiz, Irak, Suriye, İran, Filistin, Lübnan ve birçok devletlerde olduğu gibi yiğit, kahramanlıklarına, dillerine tarihlerine binliklerine, kimliklerine, davalarına bağlı kalmaktadırlar.

Yazarımız Türkmen Aşiret sistemini idari, siyasi, ekonomi, adalet, eğitimini vefalık, doğruluk hoşgörü bağlılığını geniş olarak anlatmaktadır.

Milletine, ilke, Prensip Toprak, bayrağına bağlı olan Türkmen oymak, aşiretleri Osmanlı devletinde önemli görevler almışlardır.

Bu hususta yazarımız tüm Türkmen Aşiretlerinin konumunu ele almaktadır.

Kendisini milli davaya adayan, milli duygularıyla her bir alanda yardımda buluna, Uzun yıllar Irak Türklerin önemli kuruluşlarında görevlerde verimli çalışmalarda katkısı olan
Yazarımız, siyasetçimiz
Cüneyt MENGÜ

1949 yılında tarihiyle, kültür, sanat, edebiyatıyla tanınan Türk Kerkük’te doğdu.
İlk ve orta öğrenim hayatını Kerkük’te bitirerek, Bağdat Üniversitesi Ticaret ve İktisat Fakültesi Al-Mustansiriyya Üniversitesi Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesi’nde mezun olmuştur.

1979 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İş İdaresi konusunda yüksek lisans almıştır.

Evli bir çocuk babası olan
Cüneyt MENGÜ 1983 – 1985 yılları arasında çalışmalarıyla özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevinde bulunarak, 1985 yılında Türkiye İstanbul şehrinde kendi firmasını kurmakla turizm sektörüne girmiştir.

Eğitimini başarmak üzere 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Orta Doğu Turizm Pazarı’nın Türkiye Açısından Analizi başlıklı teziyle doktoralık adresin alarak ticaret yönünden daha fazla hizmetleri olmuştur.

Dr. Cüneyt MENGÜ
Turizm alanında faaliyet gösteren Mercan Şirketler Grubu’nun kurucusudur.

Halen ticari çalışmalarının yanında, Türkmeneli İş Adamları Derneği Başkanı, Türkmeneli İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi’dir.

Ayrıca turizm sektörü alanında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda ders vermektedir.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) kuruluşun önemli, çalışkan üyelindendir.
Ayrıca İstanbul Ticaret Odası üyesi olarak Turizm ve Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi üyeliğinde bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış makale, inceleme ve araştırma yazıları her bir konuda vardır.


Cüneyt MENGÜ ticaret alanında büyük yetkisiyle tanınmak üzere politika alanında çok başarı olarak Uzun yıllar Irak, dünyada ve Türkiye’de Irak Türklerinin haklı davasını savunmuştur.

1968-1973 yılları arasında Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda yönetim kurulu üyesi,
1985 – 1992 yılları arasında değişik dönemlerde Irak Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığını yürüterek birçok faaliyetler, çalışmalar sunmuştur.

Cüneyt MENGÜ siyaset hayatında
1993-1995 yılları arasında Irak Milli Türkmen Partisi’nde Başkan Yardımcılığı görevini
üstlenmiştir.

24 Nisan 1995 tarihinde Irak Türkmen Cephesi’nin kurucularından olmuştur.

Ayrıca Londra toplantısında Eşgüdüm ve Koordinasyon yüksek konseyi üyeliğine seçilmiştir.

Ve Irak Milli Kongresi (INC) üyesi olmakla 1999 New York Konferansı ve 2002 Londra konferansının sözcülük görevini yapmıştır. 2003 yılı Ocak ayında Türkmen delegesi olarak DAVOS Ekonomik Forum’una katılmıştır.

2003 yılı Şubat ayında Irak’ın geleceği ile ilgili Irak’ın SELAHADDİN yazlığında aynı yılda Saddam Hüseyin’in düşmesinden önce 7 Mart ve 17-18 Mart 2003 tarihlerindeki Ankara toplantılarında Amerikalı delegeler, Dışişleri ve Genel Kurmay temsilcileri ile beraber katılımcı olmuştur.

Saddam rejimi düştükten sonra Bağdat Konferansına katılarak Kerkük şehrinde Türkmen Meclisini kurmuştur.

2003 yılı Eylül ayında 750 delegenin katılımı ile 3. Türkmen Genel Kurultayına başkanlık yaparak,
Şimdi ise Türkmen öğrencilerine yardım ederek kendi yardımı ile okutmaktadır.
Uzun yıllardan beri başlatmış olduğu milli davasına bağlı olarak çalışmaların sürdürmektedir.
Kendisine üstün başarılar dileriz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>