Arabic Turkish
 
2012-06-20   Arkadþýna gönder
11111 (3432)


DİNLE BENİ ABDULLAH KIRAN


Mahmut Uğur KARADAĞ

Hocam farkındamısın, sen yalan söylüyorsun
Dostlarını satıyor, düşman kazanıyorsun
Söylediğin yalanlar, kimseyi kandıramaz
Gülünüç oldun ellerde, kendin ne sanıyorsun?

Sanma Boz Kurd'un dişi görünürse gülüyor
Hırsandan partlıyacak, onun için uluyor
Her gün KERKÜK uğruna, kaç Türk şehit düşüyor?
Bağrımız yanmıyormu? taşmıyız sanıyorsun?

Ne MUTLU TÜRKÜM DİYEN, Kerküklüyüz Türkmeniz
Ülkümüzün uğruna, adanmıştır canımız
Mavi bayrak sancaksa, Al bayrak kefenimiz
Türküz beğefendi TÜRK, bizi ne sanıyorsun?

Sana cevap verecek, ermi yok bu millette?
Cihan bize dar gelse, yaşarsakta mihnette
Hayat denen nedir ki? yaşamayız zillette
Sana karışmamışken, sen neden sövüyorsun?

TÜRKÜN EN SADIK DOSTU, dar zamanda kim oldu?
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM, savaş marşımız oldu
Gel bunuda inkâr et, zaten hitaban boldu
Bizi tarihimizde, cahilmi sanıyorsun?
Cahil isen tarihte , sorsana ariflere
Doçent olsanda bile, vurma nazik tellere
Namu şöhretin berbat, yayıldı tüm illere
Arifler senden hesap, sormazmı sanıyorsun?

KERKÜK hep Türk şehriydi, yine Türk kalacaktır
Yalnızca senin sanın, bilgisiz olacaktır
Alimler böyle ise, kim cahil olacaktır?
Sen Türk bilginlerini, küçük düşürüyorsun

Özür dilesen bile, büyük bir yanlış yaptın
Yabancılar önünde, Türkü bir pula sattın
Sen Türk hükümetini, sözlerinle yıprattın
Dünya susarsa UĞUR, susarmı sanıyorsun?

Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Dertler ve devalar
Türkmeneli derdimiz Tebriz derdimizden farkl‎ deًildir her birisine farkl‎ ac‎lardan bakar isek doًru çِzümlere yeti‏emeyiz hata ve hata çüzümsizliًede mahküm oluruz, TURAN hedefden ziyade çِzümün ta kendisidir eًer Elçibeyin Atatürkün Kaz‎m karabekir pa‏an‎n Türke‏in Nejdet Koçak‎n ruhlar‎na sahip ola bilmeyi becere bildi isek muhakkak TURAN‎da gerçekle‏tire biliriz, TURAN bir partinin veya bir grupun tapulu mal‎ deًildir TURAN yer üzerinde ya‏ayan 500 milyon türkün umudu olmal‎d‎r ama dü‏ünün ki bu türkler o kadar pasifle‏tirilmi‏ler ki فranda 35 milyon türk kendi dilinde bile eًitim hakk‎na sahip olamiyor ve tüm dünya havadan sudan nedenlerler seve seve فran‎ kar‏‎lar‎na alabiliyorlar ama فranda ya‏ayan Türklerin haklar‎na gelince saً‎rla‏iyorlar i‏te buradan anlamam‎z gerek ey TـRKMENLER SفZفN SORUNUNUZ SADECE فRAK DEذفL BELKفDE TـM DـNYA EMPERYALفSTLERفDفR o nedenle mücadele ayar‎n‎z‎da ona gِre yapman‎z gerek, benim ‏ahsi kanat‎m türkmeneli MENDELفDEN TALEFERE kadar deًildir cünkü bu bizler TـRKMENLERe büyük haks‎zl‎k olur cünkü gerçekten bizim coًrafi bِlgemiz TRAKYADAN TEBRفZE MENDELفDEN TفFLفSE kadar uzanan bِlge olmal‎d‎r ve mücadele saham‎z‎da buna gِre tasarlamam‎z gerek
Turanc‎ Türkmen
----
abdullah k‎ran kim arkada‏lar! bu adam‎ neden gündemde tutuyorsunuz! adam‎n fikri ve zikri belli... o kendi fikirleriyle ِzgürdür, ama bizleri zehirleyemez! bo‏ verin bu adama hak ettiًi deًerden fazla itibar etmeyin! ben ‏ahsen davamda ne Türkiyeye ne de ba‏kas‎na güvenmem! Allah Türkiyeyi korusun hep var olsun, ama davamda sadece kendi halk‎ma güvenirim! bak‎n arkada‏lar‎m; Nejdet Koçak liderimiz ile (Bir ـlkücünün Hayat‎) ad‎ bir kitap yay‎nland‎! onu sat‎r sat‎r okuyun ve قehit Liderimizin Türkiyeyi ne kadar çok sevdiًini ve ayn‎ zamanda ne kadar da güvenmediًini anlars‎n‎z! o kitap ben yazmad‎m ki, ne de o kitap yenidir! Tükiyenin ve genel olarak Türkiye hükümet ve devletinin Türkmenlere ar‏‎ olan tavr‎ bu! bu abdullah k‎ran küçücük bir ِrnektir dostlar‎m!
Turanc‎ karde‏im var, Turan ad‎nda sürekli yorum yapar! hep de Turandan bahseder! ne turan‎ dostlar‎m, mhpyi de iktidarda gِrdük, chpyi de! saًc‎s‎n‎, solcusunu, milliyetçisini islamc‎s‎n‎, hepsini iktidarda gِrdük! eee netice ne!!! elbette Türkiyeyi severiz, elbette Türk insan‎n‎ severiz!!! Can Azerbaycan‎, Türkmensitan‎, Kazakistan‎, KKTC vs. ama sevmek de bir yere kadar arkada‏lar! hep kِrü kِrüne sevmek olmaz ki!!!
bak‎n baz‎ Türkmen büyükleri ile de konu‏tum ben; Türkmen ِnemli deًil, Türkiye var olsun diyorlar!!! i‏te bu yanl‎‏!!! sen ben Türkiyede ya‏‎yal‎m, Kerkük, Erbil, Telafer, Musul, Kifri ve diًerbِlgelerde ya‏ayan Türkmenlerin can‎ mal‎ ِnemli deًil, demi!!! bekara kar‎ bo‏amak kolay i‏te!!!
bana gِre, hayalci milliyetçiler turan, hayalci solcular da devrimi hep bo‏una bekleyecekler!!!!
biim gerçek, hakiki ve ِz turanmz TـRKMENELف olsun!!! gelin ِnce Türkmeneliyi kural‎m, sonra büyük turan için, k‎z‎l elma için Allah Kerim!!!
bu abdullah k‎ran‎ da ِnemsemeyin arkada‏lar! deersiz mal‎ deًerli k‎lmay‎n dostlar‎m!
Sayg‎lar‎mla
Edip Ku‏çu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENELİ VE KÜRT BÖLGESİ-TÜRKMEN PARTİ VE HAREKET SORUMLULARINA (AÇIK MEKTUP)
2 - PARTİ VE HAREKET BAŞKANLARINA AÇIK METUP(3)
3 - SAYIN TÜRKMEN SİYASİ KURUMLARININ LİDERLEİNE AÇIK MEKTUP
4 - TÜRKMEN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP VE SAYIN ERŞET SALİHİNİN KÜRTLERE YÖNELTİLEN SÖZÜ
5 - TANRI GENÇLERİMİZİ KORUSUN
6 - TÜRKİYE BİZİ SATMADI
7 - BİR YILDIZ DAHA KAYDI UFUKTAN
8 - YAZIKLAR OLSUN LAL OLANLARA
9 - YENİ TÜRKMEN MECLİSİ VE YENİ ITC
10 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ(BAZI SİYASETÇİLERİN PASİF ETKİLERİ)
11 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ
12 - KERKÜK SOMA İÇİN AĞLIYOR
13 - İYİ Kİ ŞEHİT OLDUN MUSTAFA KEMAL YAYÇILI
14 - YENİ KADRO GEREKLİDİR
15 - OLAN OLDU GELECEĞE BAKALIM
16 - IRAK TÜRKLERİ YOK DEDİLER
17 - SİYASETÇİLERİMİZİN MATEMATİK BİLGİSİ VARMI ACABA?
18 - ALLAHA ŞÜKÜR NEVRUZUNUZU KUTLAMADIM.
19 - NEVRUZUNUZ KUTLUYAMAM
20 - BİZ BÖYLE YARATILDIK
21 - ADAYLARDAN KİMLER YÜREKLİDİR
22 - YEDİ TÜRK DEVLETİNİN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP
23 - ESKİŞEHİR´DE TOPLANAN SİYASETÇİLERİMİZE SELAMLARIMLA
24 - HANGİ TÜRKMEN LİSTESİ BİZİ TEMSİL ETMELİ
25 - ERŞAT SALİHİ VE TURHAN MÜFTÜ
26 - GENÇLERİMİZ NEREYE SÜRÜKLENİYORLAR
27 - BABA İLE OĞULUN SOHBETİNİ DUYUNUZ TÜRKLER
28 - GÜL’ü ve DOĞAN’I beklerken ÇİÇEK bile açmadı BAHÇEMİZDE
29 - ERŞAT SALİHİ DERSEM KAÇ ARKADAŞ KÜSER BENDEN
30 - BU MEKTUP CEVAP BEKLER
>>Sonraki >>