Arabic Turkish
 
2012-05-14   Arkadþýna gönder
13963 (3369)


Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.


Sadun KÖPRÜLÜ


Uzun yıllardan Bağdat Abu garip özel siyası hapishanesinde olduğum sıralarda, Saddam rejimi Muhaberat genel başkanı olan Berzan El Tikriti ve Saddam Hüseyin’in vermiş olduğu bildirisi konuşması Benim hapishane hiçbir siyasi tutuklarım ve siyasi olarak hapislerim yoktur.

Irak hapishanelerinde bulunan hapislerin ve tutukların tümü katil adam öldüren normal kişilerdir siyasetle hiç ilgileri yoktur
Söylemiştir.

Diktatör Saddam rejimi siyasi olan dosyalarımızı, katil adam öldürmeye değiştirmekle bizler 208 kişi olarak 1990 yılından 1991 yılına süren sürek içinde, Abu garip özel siyasi hapishanesinden, Musul siyasi Badoş hapishanesine götürülerek, izlerimizi kayıp etmek için bizleri saklamaya kalkarak ve dosyamızı politikadan katil adam öldürmeye çevirmeye uğraşarak tüm baskılar sonucu kararından vazgeçmiştir.
Bizleri Bağdat’tan Musul Badoş hapishanesine, her türlü ağır silahlarla, tanklarla ellerimizi, gözlerimizi bağlatarak, her türlü askeri arabalara yerleştirmekle bir gün boyunca susuz, yemeksiz bırakarak Musul’a götürmüşlerdir.

Hapishanede radyo, Kitap, dergilerin, gazetelerin yasak olmasına rağmen gizli olarak her bir yayınları okuyarak bilgilenmekteydik ve saklamış olduğum radyo ile birkaç Türkçe kitaplar bende bulunması çok önemliydi Anne, bama, kardeşlerimin gizli saklamasıyla sürekli 17 yıl bu kitaplardan tüm baskı, işkencelere karşı ölümü göze aldırarak beni bilgiden yoksun bırakmadılar

Bu acı dertli işkence durumda, bir türlü ölüm kalım, korku içinde radyo evini dinlemekle, günlük haberlerı almaktaydım!

O sıralarda en çok Türkçe radyolarınızdan, Türkiye sesi radyosunu, Diyarbakır, Çukurova, İran, Amerika sesi radyosu ve o dönemde yayın yapmakta olan Ana muhalefet partilerin yayınlarını dinlemek üzere, Irak’ın kuzeyi Şaklava yazlığında günlük bir saatlik yayın yapmakta olan Milli Türkmen partisin radyosuna, her türlü yollarla olsa bile ulaşmakla, her türlü baskı, işkenceyi unutarak bu uğurda Mücadele yapan kardeşlerimize bir türlü ulaşmak, ve onlara haberlerimiz iletmek için ve onlara bizim hapishanede olduğumuzu ve acı durumumuzla ilgili olarak, bir mektup yazmayı, göndermeyi düşündüm,

Önceden benimle olan yaşlı mücadeleci kan kardeşlerim, Enver Neftçi Fatih Şakır, Dr Sadık Ali Arafat, İzzettin Tuzlu, Yaşar Cengiz ve başkaları ile ve konuşup görüştükten sonra, Milli Türkmen Partisi radyosuna bir mektup yazmayı söylemiştim, bu arkadaşların çoğu Bağata Abu Garip hapishanesinde kaldılar yalnız benimle Irak Türklerinden Dr: Sadık Ali Arafat Ve Cemil Telaferli bulunmaktaydı, ötekilerse Hıristiyan, Kürt, Araplardı, Mektubu yazmadan çok düşündüm sonunda karar verdim ne olursa olsun göndereceğim ve bu mektuba ek olarak aşağıda yazılan tüm Avrupa dünya kuruşlarına bundan bir fotokopisinin dağıtılmasını, verilmesini isteyerek, mektubu büyük liderimiz Mustafa Kemal Yaycılıya Erbil’in bir köyünde yaşayan bir yaşlı kadın tarafından Türkmen radyosuna gönderdim, mektubu Cihat Ölmez adında bir takma adla yazmıştım.

Mektupta olan metin yazılanlar Sayın Cemal Şan tarafından defalarca okunmuştur. ve bir çok kuruluşlara, ana muhalefet partilere, Avrupa ve dünyanın bir çok yerlerinde insan Haklarına, Birleşik milletlere dağıtılmıştır, özellikle Türkiye Milli gazete , dergilerde yayınlanarak defalarca Amerika, ve İran ve bir çok radyo evlerinden adlarımız okunmuştur ve bu mektuptan sonra hapishanede rejim daha fazla bir çok kuralları değiştirmeye kalkmıştır.

Mektubun metni ayni şöyle.

Bizler Bağdat Abu garip, Musul, Badoş özel siyasi hapishanesinde bulunan ayrıca Irak’ın Heyet, Suudi Arabistan, Suriye, sınırı ve Irak’ın güneyinde, Bağdat’ın birçok yerinde Muhaberat, Emniyet, İstihbarat gizli evlerinde işkence altında yaşayan hapisler tutuklanan Türkmenleriz, bizim yanımızda Türkiye’yi Türklerle bir bölümümüz gizli yerlerde kapalı, güneş görmeyen her türlü işkence baskıya maruz kalarak, günde defalarca yakma,
vurma, asma, elektrik ve her türlü işkenceye ye karşı be karşı kalarak, bugüne kadar bu zorluk, acı, işkenceli durum içinde, çok sayıda kan kardeşlerimiz canlarını vererek şehit olmuşlardır, ve bir çok kardeşlerimiz hapishaneden ilaçsız kalarak canlarını verdiler.

Sizlerden tek ricamız umudumuz bizlerin acı durumumuzu adlarımızı dünyanın tüm insan haklarına, ve birleşmiş milletlere ve bizimle ilgilenen toplum, kuruluşlara, örgütlere, teşkilatlara, siyasi partilere yetirmenizi, bilgi vermenizi dağıtmanızı siz kan kardeşlerimizden ve Milli Türkmen partisinden, ve Sayın Mustafa Kemal Yatçılı beyden istiyoruz.

Tek amacımız, tek ümidimiz sizlersiniz sesimizi duyunuz, acımıza ortak olunuz, Bizler politikçi hapisler tutuklar olarak, Saddam rejimi yalancık olarak hakkımızda doğru olmayan bilgileri yansıtmaktadır, insan haklarına Birleşmiş Milletlere karşı bizim milli Türkçülük davamızı, dosyamızı değiştirerek, adam öldürme katil suçunu ekleyerek değiştirmiştir.

Çünkü bu dikta rejim yalnızca biz Türkleri hapiste çürütmek bizleri küçümsemek ezmek için yok etmek planını uygulamaktadır.
Ve bizlere vermiş olduğu 204- ve 158 maddeleri buda hiçbir zaman özgür bırakmamak demektir.

Artık bizlerin tek umudu, dileği varlığı kurtarıcısı sizsiniz, bizim özgür olmamız çaba göstermenizle gerçekleşecektir.
Yardım etmenizi kardeşçesine bizleri kurtarmanızı istiyoruz, çünkü Saddam rejimi bizleri yok etmek öldürmek, idam etmek istemektedir.
Ne olur bizleri bu acı durumda, ölümden kurtarın, bu alanda yorulmanızı, çalışmalarınızı dört gözle bekliyoruz, uzun yıllardan beri yalnızca biz Türkmenler Türkiye’den, Türklükten dolayı, büyük cezaya maruz kaldık, bir çok devletlerin hapisleri tutukları çalışma sunucu özgür bırakıldılar, kimsesiz yalnız olan Türkmenler hep tek başına kaldılar, hiçbir kuruluş onları düşünmedi, onlarla ilgilenmedi, bizlere sizler kan kardeşlerimiz ve Türkiye Cumhuriyetinde Türklerin
yardım etmeleri isteyerek ve milli inancımızla Ulu Tanrıdan sonra tek güvencemiz sizlersiniz, umarız Milli Türkmen Partisi Mustafa Kemal Yaycılıdan adlarımızı aşağıdaki kuruşlara ilgili makamlara vermenizi, yetirmenizi istiyoruz.
Mücadeleci tüm Türkmen kardeşlere selam sevgiler.
Saygılarımızla.
(Abu garip özel siyası Ve Musul Badoş Özel siyası hapishanesi
Ve Irak’ın her yerinde hapishanesinde tutuk evlerinde bulunan yaşayan Türkmenler)

25 – 4- 1991 Badoş – Musul

Kuruluşlar:
1- Cenevre insan hakları
2- Birleşmiş milletler
3- Lahey mahkemesi
4- Irak ana muhalefet partileri
5- Arap Avukatları birliği
6- Dünya insan hakları
7-
Af örgütü
8-Sayın Süleyman Demir el Türkiye Cumhuriyeti başkanı
9- Sayın Türkeş Alparslan MHP Genel Başkanı
10-Türkiye büyük millet meclisi başkanı
11-Türkmen kuruluşlar, dernekleri, örgütleri, teşkilatları
12- Türkiye’de yayınlanan siyasi gazeteler
13-Kızıl ay kuruluşları
14-Siyasi partiler
15-tüm dünya medya, Radyo, Televizyonları.

Artık bu yazımı milli Türkmen parti ve şehidimiz Mustafa Yayçılı tarafından tüm kuruluşlara dağıtılarak, birçok yerde yayınlanmıştır, bunun yanında aynı yazıyı defalarca Sayın Cemal Şan Şaklava yazlığından yayın yapan Irak Milli Türkmen Partisi radyo evinden okumuştur.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>