Arabic Turkish
 
2011-11-03   Arkadþýna gönder
6334 (1909)


VATAN NERESİ


Güngör YAVUZASLAN

İnsan vatanını sever. Aziz dostum Irak Türklerininmeşale ismi Sadun Köprülü tarafından bana hediye edilen bir eserin ismi. IrakTürkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan “İnsan Vatanını Sever” adlı kitap, 14 Temmuz1959 Kerkük Katliamının 50. yılı nedeniyle yayınlanmış. Evet, her insanvatanını sever. Her insan bayrağını sever. İnanç sahibiyse dinini,peygamberini, kitabını ve tanrısını sever. Özünde sevgidir yaşamak.

Vatan Nedir ‘’FİLİSTİN’ e soralım

Gelin Gazze’de küçük Fatıma’ya soralım Vatan nedir?Diye. Abluka altında gözünün gördüğü duvarlar arasındadır vatan. Vatan açkalmaktır, vurulmaktır, sürülmektir, vatan ona İsrail askerinin zulmüdür. Vatanduvarı kurşun izleri ile dolu bir okuldur. Vatan intifada sabanla attığıtaşlardır. Vatan ay-yıldızlı ülkenin ona verdiği güvendir. Anadolu’da birmillettir Vatan ona adı Türkiye.Ne güzel anlatmış Yaser Arafat, Birleşmiş Milletler’de konuşma şansıyakaladığı bir günün ardından, Rauf Denktaş’la aralarında geçen bir diyalogdasöylediği şu sözlerle hatırlayacağım: “Senin arkanda kocaman bir Türkiye var,benimse öldüğümde gömüleceğim bir toprağım bile yok!”Vatan gömülecek topraktır.

Ey güzel’’KIRIM’’

Bir gece Rus askerleri tarafından hunharca evindenalınıp uzaklara, başka yerlere gönderilmektir belki vatan Kırım Türkleri için.17 Mayıs’ı 18 Mayıs 1944’e bağlayan gece Kırım yarımadasında yataklarındankaldırılan Kırım Tatarları, hazırlanmaları için yalnızca 15-20 dakika zaman veancak ellerinde taşıyabilecekleri kadar eşya almalarına izin verilerek hayvanvagonlarına yüklendiler. Pek çoğunda oturmaya yer kalmayacak derecede insanladoldurulan vagonlar dışarıdan mühürlendiler ve en az üç-dört hafta sürecek olanyolculuğa çıkarıldılar. Vatan bir sızı oldu içlerinde özlemle. Uzak gurbetellerde annelerin masalında yaşadı vatan.Nininilerinde büyüdü vatan Türkçeoldu, dil oldu bebelere. Yıllar sonra dönüş yolunda söylenen Türkü olduvatan’’Ey güzel Kırım’’Vatan ‘’BALKAN ELLERİNDE GÖÇ’’ tür

Kırkpınar meydanından çıksan yola adım adım varandırer meydanları. Pehlivanlar diyarı Deliorman’dır, Dedeağaç’tır Vatan. Selanik’teAta’nın evidir Vatan. Uzatsan kulağını türküler söyler sarı saçlı, mavi gözlü Mustafa’’manastırınortasında var bir havuz, canım havuz’’vatan havuzdaki sudur. Üsküp’te elinitutan çekik gözlü çocuktur vatan seni çarşı-Pazar geziren.Kosova çarsısındaiçtiğin kahvenin tadıdır vatan. Vatan Saraybosna’da ezan sesidir kulağındanameğlerle.Vatan Silistire’de dinlediğin bir Dede Korkut öyküsüdür sana.Vatanİskeçe’de kıldığın ikindi namazıdır sana.Vatan kalbinin attığı yerdir sana.

Yavru Vatan’’Kıbrıs’’

Bir gün ağarmasında Beşparmak dağlarında salınankaranfillerdir vatan.Anadolu’nun dörtbir yanından kopup gelenMehmetler-Hasanlar- Hüseyinlerdir vatan. Dayanıp Rumun zülmüne sabır edipyıllarca 74 yılında Temmuz ayında Girne’de karaya çıkan deniz yıldızlarıdırvatan.Yürüyüp ada da adım adım kanlarıyla tarih yazan Mehmetçiktir vatan.VatanDr.Fazıl Küçük’le mücadele, Denktaş ile Cumhuriyettir kurulan. Al bayrağınyanında, beyaz bayraktır allı-yıldızlı yanyana kardeşçe vatan. Vatan’ın adıKıbrıs’tır Anadolu’dan Akdeniz’e bir ceylan yavrusu gibi uzanan atlas atlasişlenen sevdanın adıdır vatan.

Vatan’’KERKÜK’te bir hoyrattır

Yüreği yanık bir hoyrattır vatanTürkmeneli’nde.Telafer’de elleri nasırlı anadır vatan.Kerkük kalesinde söylenenhoyrattır vatan.Tazehurmatu’da alnı açık yardır vatan.Altınköprü’de yapılanzulme dik duruştur vatan. Ölen canlardır belki ama ölmeyen vatandır Türkmene.Vatan Erbil çarşısında Kayseri Pazarıdır öz be öz Türkçe seslerle.Vatanözlemdir yıllarca söylenen feryat ile. Bekledim can kardeş, seni bekledim.Zulüm geldi, sürgün geldi, katliam geldi sen gelmez oldun ey kavim kardeşferyadıdır vatan.Vatan yanık tenli Türkmen balasının hoyratıdır’’ölmezem,ölmezem,Türkmenem, ben ölmezem, vatan benem, ben vatanam, ben ölmezem,canımalsa hain eller, vatanımdan başka yerde ben ölmezem’’

KARABAĞ’dırvatan

Kaldırsan başını Kafkaslara bir kara yazı görürsünKarabağ’da. Vatan esir topraktır düşman elinde.Hocalı’da akıtılan kandırvatan.Nurlu ve mukaddes bir kandır akan toprağa.Vatan Bahtiyar Vahapzade’dirTenha Mezarlarda yatan. ben Vahabzade değilim milettimin diliyim” diyendirvatan.Hazal gölünün kıyısında sürgün bir Karabağ gaçgınıdır vatan.Boynu bükükyüreğinden ağlayan saçları kınalı gelindir vatan.Vatan yemyeşil bir dağdırHankendi'de uzaklarda da olsa bir gün bayrakla sarılacak. Vatan bir Milletinkurduğu bin devlettir. Azerbaycan-Türkiye’dir vatan.

Vatan ‘’AHISKA’dır

Ahıska bir gül idi gitti. Bir ehli dil idi gitti,Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti.Vatan Ahıska’ya vurulankilittir. Türk olmaktır vatan Ahıska’da. Beklemektir Anadolu’yu asırlarca vatandeğmesin namert eli diye.1944 yılında sürgünde Kırımlı kardeşlerine yoldaş,kader arkadaşı olmaktır vatan. Vagonlarda üst üste gönderilmektir Sibirya’nınbuz çöllerine vatan beyaz bir örtüdür eve duyulan hasretle. Vatan alnı kırılıkAhıskalı bir anadır bize, işkenceyi, sürgünü görmüş nasırlı yüreğiyle. Vatanelleri öpülesi "Ak-Sıka"lı Hasan emmidir.

Vatan ’DOĞU TÜRKİSTAN’dır

Urimçi’de sabah namazı uyanıp sessiz bir ezanlaKabe’ye durmaktır vatan.Kaşgar’da halıya işlenen Toros ilmiğidir vatan.GörüpÇin’in kızıl zülmünü etini, kemiğini, derisini verip bedenin canını, ruhunuvermemektir vatan.İnce uzub bir yoldur ayrılışta Vatan’’Millet için vatandargidiştir’’sürgün ellerinde aç, susuz kalmaktır vatan.Vatan İsa YusufAlptekin’dir, Mesut Sabri Baykozi, Mehmet Emin Buğra’dır vatan Gök Bayrak’ta.Vatan tankların önüne kendini atan Uygur kadınıdır. Namusunu, benliğiniezdirmeden düşüp kalan vatan yürekli kadın.Vatan’’VAN’dır

Aziz Türkiye’dir vatan.81 ilinde bayrak bayrakdalgalanan al-yıldızdır vatan. Düşse dara, afet görse bir yanı sarıp sarmalayancandır vatan. Ayrı, gayrı bilmeyen toprağın insanıdır vatan. Deprem sonrasısırtındakini çıkartıp’ ’sen orda üşüyorken ben sıcak duramam’ ’diyen beniminsanımdır vatan. Akın akın yollara düşen bir cana sarılan maden işçileridir Erciş’tebeyaz melekler diye. Vatan nedir diye sorarsanız bu topraklarda ‘’İNSAN ‘’olmaktır.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - KERKÜK KİMİN?
2 - KERKÜK SADECE KERKÜK DEĞİLDİR?
3 - Kerkük'ü unutmak, unutturmak
4 - KERKÜK ELE DÜŞTÜ
5 - ZOR GÜNLER
6 - Musul´u Konuşurken Türkmenleri Unutmak
7 - MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI VE ÖTESİNDE KALANLARA
8 - Kerkük’te PKK pazarlığı
9 - Ateşten gömlek giyenler
10 - BEŞİR ASLANLARINA
11 - AZERBAYCAN’A ŞİİRLİ DESTEK
12 - Türk Dünyası Kuşatması
13 - HALEP ORDAYSA ARŞIN BURADA
14 - Orada Türkmenler var.
15 - ÜMMETİN YETİM KULLARI TÜRKMENLER
16 - SON KALE DÜŞERKEN
17 - BU BAYRAM
18 - Kerkük’ü Osmanlıca okumak
19 - ALLAH’A HER ŞEYİ SÖYLEYECEM.. Karıncaların ayak izlerinde devler yarattık...
20 - IŞIDLE imtihan
21 - IRAK GERÇEĞİ
22 - Aşk-ı Kerkük
23 - NEDEN HEDEF KERKÜK
24 - YA RAB…ORTADOĞU
25 - Neden Kerkük’ün Sesi Dedik 4.Yılımıza Ulaştık
26 - Kerkük´ten Ankara'ya:´Neredesin Ey Ana Yurdum, Sen Varsın Diye Uyurdum`
27 - ARAP-KÜRT SAVAŞINDA HEDEF’’TÜRKMEN PETROLÜ’’
28 - ARAP-KÜRT SAVAŞINDA HEDEF’’TÜRKMEN PETROLÜ’’
29 - BİZ KIRIM’DAN GELENDE-1
30 - kerkük'ten geldim -5: YOLUMUZ MUSUL’A DÜŞÜYOR
>>Sonraki >>