Arabic Turkish
 
2011-08-23   Arkadþýna gönder
8641 (2546)


Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz


Sadun KÖPRÜLÜ

Dünya yüzünde ilk millet olan Türk milletimiz, tarihli büyük bir milletir, yiğit atılgan, savaş sever kahraman büyük liderler yetiren, onlarca devletler kuran bir milletir, Türk milleti tarihten önceleri var olarak bu iyelik sever, hoşgörülü, insanlığa yakın, yardım sever milletir, üstün yüce bir millet olarak çok sayıda devletler, Atabeyler, İmparatorluklar kuran bir tanınan millettir, Türk milletimiz olarak mücadeleci olarak büyük insanları yetirerek hak, adalet uğrunda devletlerini yürütmüşlerdir, Türkler her alanlarda milletini, Dinini, dilini tarihini temsil eden seven bir ulu güçlü varlıktır.

Tarihine, kültürüne, devletini korumasıyla, diline sahip çıkarak dünyanı yönetmiştir.

Türk dili milletimizin geçmişiyle geleceklerini yaşantılarını birleştiren, sağlayan ulu bir unsurdur, Türk dilimiz, Türk milletimiz için, çok önemli olduğunu dünya tarihleri Türk’ün varlığını dilinin varlığıyla yansıtmaktadır.

Bizlerinde bu büyük Türk milletimizin gençleri yaşlıları, kadınları, çocukları olarak ellerimizden geldiği kadar üzerimize düşen milli görevi iyicesine yaparak, başararak dilimiz korumalıyız, Kerkük, Musul Diyala, Erbil ve Türkmen elinde köylerimizde, ilçelerimizde ve tüm dünya Türkleri ile birlikte yeni açılacak olan okullarımız, iş yerlerimiz Türkçe olarak adlarını taşımasın için çalışmalarımız sürdürmeliyiz bu dilimizin uygulaması kullanması her yerde gerekmektedir.

Bizler bu Türk dilimizin her yerde okunması kullanması için, milli göreve birlikte katılmalıyız, üzerimize düşen ödevlerimizi çalışarak başarmalıyız.

Türk Dilimiz eski gücüne dayanarak, tüm dillerin üstünlüğünü kazanmakla dilimizde yaşayan Arap, Fars, Rus dillerinden gelen sözlerden kurtarmakla, yabancı sözcüklerden uzak durarak, dilimize karşı, milli devrim akını yaparak Basın,Yayın okullarımız dilimize yabancı sözleri sokmadan, kendi dilimizden ürünleri canlandırmakla bu yabancı sözlerden bir an önce vazgeçmeliyiz, Türkçülüğümüze dönmeliyiz.

Türk Dilimizi korumada sorumluklar tüm Türk milletimizin milli görevi olarak üstüne düşmektedir, artık bu milli görevimizi başararak başarmalıyız.

Anne ve babalarımız devlet büyüklerimiz bu Türk eğitim sistemlerini uygulamalı, artık her kesin Türk dili için burada milli dava duyarlıkları uğrunda üzerine düşeni görevlerde yorularak en iyisin yapılmasına çalışmalıyız, yorularak katkıda bulunmalıyız.

Şimdiden birlikte çalışarak büyüklerimiz, aydın Türk ellerimiz dilimizi, kültürümüzü, Türkleştirmeli, yabancı sözleri yan bırakmalı birlikte özveriliğe katılarak öz yurdu, milli toprakları yabancılardan, Türk olmayanlardan, Türk topraklarımızı, seve, seve öperek, al bayrağımızı kirletmeden onu yücelere asmamız, dalgalandırmamız gerekmektedir bu görevi başarmak kutsallıktır.

Daha düne kadar tüm insanlar, milletler bilgi, uygarlığı, kültürü, tarihi bizden öğrenmişlerdir ve toplumlar bugün erlerimize, gençlerimize, hayranlık duymakla bizlerden, Tarihlerimizden, Kültürümüzden konuşmakla, uygarlık, efendilik, atılganlık, töre, onurunu her toplum içinde uygulayan Türk milletimiz olduğu her keşçe belidir, Türk Milletimiz bu günden parlak, aydın, Umut dolu geleceği için durmadan çalışarak, yorularak, okuyarak, düşünerek büyük Türk milleti için fikir, akıl, hoşgörülük Türkçülük, insanlık tüm dünyaya üretmektedir ve olduğumuz yarınların erlerine göstermelidir. Göstermelidir.

Ve yiğit atılgan çocuklarımızı, gençlerimizi, milli Türklük davası yolunda yetiştirmekle, büyüterek bu kahraman geçliğe, milli, sağlam doğru yolları göstermeli, Türk milliyetçi aydın ağabeyleri, liderler şehitlerimizin, vermiş oldukları temiz kanlarıyla, canlarıyla, bu milli yolda gece gündüz çalışmakla Türk dilimizi, yüce Türk tarihimizi, tüm varlığımızla, yaşatmalıyız, korumalıyız.

Türklüğümüzü, korumak bu milli dava yolunda, öz Türkçeyi ana okullarımızda, Basın, Yayın, medyayı kullanarak, yabancı sözlerin yerine, Türkçe sözleri deyimleri, dünya Türkleri ülkesinde birlik, beraberlik, sağlamak uygulamaya geçirmemiz önde gelen milli ereklerimizden prensiplerimizden sayılmaktadır.

Özgürlük Bağımsızlığına kavuşan Türk dünyası Cumhuriyetleri ve başka devletlerde yaşayan, bağımsız olmayan Türkler öz Türkçe dillerini uygulamakla, bunun yanında yabancı Türkçe olmayan sözlerden uzaklaştırmakla çalışmalıdır, her yabancı sözlerin karşılıklı olarak öz Türkçesi bulunmaktadır, ister Türkiye’de olsun ister tüm dünya Türkleri yurtlarında topraklarında olsun, Irak Türkleri gibi öz Türkçeyi kullanmakla dillerinde yabancı olan sözlerin karşılıkları Türk köylerimizde, ilçe, şehirlerimizde görünmektedir, Erbil , Kerkük, Diyala , Musul, Bağdat, Telafer, Tuzhurmatu,

Altınköprü, Ömer Mandan, Hanekın, mendili, Kızlar bat, Karakollar, Şebekler de, güzel öz Türkçe sözcükler görünmektedir, bunun başka yönleri tüm dünya Türklerinin Türkçe sözcükleri gündeme getirmekle, Irak Türkleri yanında tüm Türk dünyasıyla ilgilenmek ve bu Türk Cumhuriyetleri toplulukları ile ilişkiler sağlayarak, bilgi ve Türkçe sözcükleri alarak yabancı sözcüklerin yerine kullanmalıyız, bu Türk yurtlarımızda, Topraklarımızda, birleşik olarak Türk Turan Türkiye Türkçesiyle okumalıyız yazmalıyız.
Büyük devletlerimizden.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
KIRGIZ CUMHURİYETİ
ALTAY TÜRKLERİ
HAKAS CUMHURİYETİ
TUVA CUMHURİYETİ
SAHA-SİRE (YAKUTİSTAN) CUMHURİYETİ
BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ
TATARİSTAN CUMHURİYETİ
ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ
BOSNA HERSEK
DOĞU TÜRKİSTAN
SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ
DAĞISTAN TÜRKLERİ
KUMUK TÜRKLERİ
ÇEÇENİSTAN CUMHURİYETİ - İNGUŞETYA CUMHURİYETİ
KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ
KARAÇAY - ÇERKES ÖZERK CUMHURİYETİ ABHAZYA
ACARA TÜRKLERİ
AHISKA TÜRKLERİ
KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ (KIRIM TATAR TÜRKLERİ
GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ
BATI TRAKYA TÜRKLERİ
MAKEDONYA TÜRKLERİ
KOSOVA TÜRKLERİ
BATI VE ORTA AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER
FİNLANDİYA TÜRKLERİ
SAHA TÜRKLERİ
DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ
TOBOL TÜRKLERİ
TATAR TÜRKLERİ
BAŞKURT TÜRKLERİ
MİŞER TÜRKLERİ
NOGAY TÜRKLERİ
STAVROPOL TÜRKLERİ
GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ
İRAN TÜRKLERİ
IRAK TÜRKLERİ
SURİYE TÜRKLERİ
HORASAN TÜRKLERİ (TÜRKMENLERİ)
AFGANİSTAN TÜRKLERİ
TACİKİSTAN TÜRKLERİ
KAŞGAY TÜRKLERİ
HAMSE TÜRKLERİ
MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ
MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ
ABD VE KANADA'DA YAŞAYAN TÜRKLER (KIZIDERİLER)
AVUSTURALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER
ŞOR TÜRKLERİ
KARAKALPAKLAR
TELEÜT TÜRKLERİ

Bugün dünyanın her bir yerlerinde, temiz üstün dilimize karşı çok sayıda Türkü sevmeyenler, duranlar bulunmaktadırlar, özellikle Irak, İran, Ruslar, Irak’ta iktidara gelen tüm hükümetler 85 yıllarından beri önde gelen Saddam rejimi, Türkleri yok etmeye çalışarak, her bir yerde iş yerlerinde, okullarda, kuruşlarda, evlerde, mahalle, sokak, caddelerde bile, öte yandan Kürtler hükümet olmadan bir devletleri olmadan iki diktatörler öz Türkçeye karşı durarak yasaklamaya çalışarak, Irak Türkleri onlara karşı durmakla kendi anadillerini koruyarak, kanlar, şehitler vererek yeni öz Türkçe okullarını açarak, yüzlerce öğrencileri yetiştirmeye katılarak, tüm engelleri yok ederek mücadele Türkçülük yolarından hiçbir zaman dönmeyerek dönmediler kendi ana dillerini savundular ve savunmaya karşı kanlar, canlar vermektedirler.

Bizler Dünya Türkleri olarak, ilkemizden dönmeden, büyük Turan Türk dilleri birliğini birleştirmeliyiz, dünya Türklerinin her bir Türk topluluklarında, devletlerinde, Türkiye Türkçe sini, yazarak okullarımızda, tek Türkiye Türkçesi olarak kullanmalıyız, uygulanmalıyız.

Dünya Türklerini bir bayrak, altında düşüncesiyle el, ele gönül, gönülle, vermekle dünyada bulunan tüm Türkleri öz Türkçe olarak Türkiye, Türkçesini Turan Türk dilleri birliği altında toplayarak, her bir Türk yurdunda dünyanın dört bucağında çapa göstermekle, bu milli dil davamızı birlikte Milli dava Türkçülük Mücadelesi ile sürdürerek, gerçekleştirmeliyiz ..

Artık Türk Turan dillerini bir al bayrak, altına toplamakla yetirmeyiz, yolumuz, milli davamız, tek milli Türkçülük, ilkemiz, Türk dilimizi, birleştirmeliyiz, Türkiye Türkçesini bir an önce tüm Türk dünyasında, Türk Cumhuriyetlerinde, Türk topraklarında, topluluklarında uygulamalıyız..

Ve bir ağızdan her gün birlikte NE MULU TÜRK’ÜM DİYENE Söylemeliyiz,
Söylemeliyiz..
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

itidal
dünya yüzünde ilk millet türk milleti midir! sen neymi‏sin be abi... türk ‎rk‎n‎ o kadar yüceltiyorsunuz ki kendimden ve türklükten tiksiniyorum art‎k. var sayal‎m da dünyaya gelen ilk millet biz türkleriz... eeee bunun ne faydas‎ var, i‏te alsana cahillik fakirlik mahkumluk hep bizde! sadun bey biraz itidal allah a‏k‎na
ahmet


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>