Arabic Turkish
 
2011-06-16   Arkadþýna gönder
9644 (2876)


Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni


Sadun KÖPRÜLÜUzun Yıllar Milli davamız yolunda Mücadele ederek, Yüce Türk milletinin tarihine şanla geçen, ve değer, üstünlük kazanan yüzlerce yazı, araştırmalarıyla Türk dünyasının toplantılarında Türklüğü, Kerkük, Irak Türklerini anlatan Ağabeyimiz, büyük insanlarımızdan

Dr Nefi Demirci Kerkük Türklerinin önemli çalışkanlarından, mücadelecilerinden olarak, günümüzde Halen Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanıdır.Dr. Demirci 1934'te Kerkük'ün Musalla semtinde dünyaya geldi. Dedesi Hıdır Lütfi bir Osmanlı subayı. İstiklal Harbi'nde de yaralanan Hıdır Lütfi, Mevlana'nın soyundan, 1045'de Konya'dan Kerkük'e gelen Şeyh Kemal'in ailesinden geliyor Arap Baas Partisi, Kerkük'lü aydınları 'Turancılık' ve 'Türkiyecilik' ile suçlayarak çok Türkler idam olarak, çoklarda Hapishaneye atılmıştır.Dr Nefi Demirci İlk, orta ve lise eğitimini Kerkük'te tamamlayarak, 1953'de İstanbul’a gelerek Tıp okudu. Bir süre Kerkük'te çalıştıktan sonra 1967'de Türkiye'ye yerleşti. 1996'ya kadar İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.Dr. Demirci 1967-2003 yılları arasında zorunlu bir sürgünlük yaşamış. Baas rejimi Dr. Demirci'nin Kerkük'e girmesini yasaklamıştı. Amcasının oğlu Dr. Rıza Demirci de, Necdet Kocak, Adil Şerif, Abdullah Abdurrahman ile birlikte 1980'de Saddam rejimi tarafından idam etmiştir. Cesedine bile ulaşamadı. Ailesi darmadağın edilmişti. Ailece çok baskılar yaşayarak, acı günler görerek, yaşamını Türkiye’de sürdürmektedir.

Çok sayıda Kitaplar yanında yüzlerce yazı, araştırmaları yanında güzel milli şiirleri ile tanınarak Türkiye güzelim İstanbul Şehrinde

Kerkük Bülteni

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti başkanı olduğu sırada yayınlamıştır,

Türkçü doktur Nefi Demirci başkanlığında 1971 tarihinde İstanbul’da yayınlanan Bültenin 7 sayısından sonra bir bölüm siyasi nedenlerden dolayı durdurulmuştur.Bülten’de tanınmış büyük yazarlar Atsız, Dr, M. Necmettin Hacı Emin oğlu, Dr. Yusuf Dönmez, Ahmet Kabaklı, Enver Esen Kova, Acar Okan, Dr, Hakkı Dursun Yıldız, Av. Enver Yakup oğlu, Mustafa Kaya bek, Dr. Gülçin Çandarlı oğlu ve başkaları Bülten Türkçülük, Kerkük Irak Türkleri insan haklarına, Tarihine, Katliam, Türk diline, Acı, Çile, işkencesine yer vererek, ister Irak’ta olsun, ister dünya Türkiye’de olsun ilk bülten olarak, çok önem kazanmıştır.Irak yönetimi bültenin bir an önce kapatılmasına çapa harç ederek, Nuri Ravi adında olan elçi rejim tarafından Türk yetkileri ile görüşerek, bu bültenin Irak’ın iç ilişkilerine karşı olduğunu bildirmişlerdir.Ve kapatılmasını onarmıştır.Irak Türklerinin her bir alanda siyasi, Kültür, İdari yapıya büyük tarihe sahip olarak İmparatorlar, Atabeyler, devletler kurarak, uygarlık yaratmışlardır.Kültür alanında günümüze kadar çok sayıda kitaplar, gazete, bülten, dergiler yayınlayarak, kalemleri milli dava Türkçülük yolunda, ana haklarımızı korumaya silah olarak, korku ölüm bilmeden çalışmışlardır.Irak hükümetleri 85 yıllarından beri, tüm varlıklarını yok etmeye çalışarak, 35 yıldan, diktatör Saddam rejiminin döneminde, Irak Türklerine karşı ve onları yok etmeye,

Sindirmeye çok sayıda katliamlar, soykırımlar uygulamıştır.Bu katliam, soykırımlardan, Altunköprü soykırımı, Kerkük, Musul, Telafer katliamı, günümüze kadar İşbirlikçiler Amerika, müttefik güçleri tarafından davam ederek, her türlü silahlar kullanarak, çok sayıda Irak Türkleri şehit düşerek, çok sayıda insanlarımız yaralanmıştır.Bunun yanında Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Beşir, Tisin katliamlarında unutmayalım.Günümüzde milletimize karşı, Türk şehirlerimiz Kerkük, Erbil, Musul köylerimiz Beşir, Kümbetler, Yayçı, Kifri ilçelerimiz Telafer, Altunköprü, Tuzhurmatu, Hanekın, Mendilli,ve başka Türk topraklarımıza, yerlerimize karşı büyük sinsi, kıyıcı oyunlar oynanarak,sürmektedir, bu işkence, baskı, acı, çilelere rağmen Irak Türkleri tarihine, dillerine, ülkelerine Türk topraklarına canlarını, kanlarını vererek, Türklük, milliyetçilik, Ülkücülük davasıyla Kerkük ile tüm Türkmenelini her bir karışına binlerce aydın, kültürlü, yiğit, atılgan liderlerini şehit vererek, Türkçülük tarihlerine adlarını yazarak, büyük destanlar, efsaneler yaratarak yazmışlardır.Bunun yanında, çok sayıda tarihçiler, yazarlar, şairler, ses sanatkârları, dokturlar, mühendisler, Avukatlar, büyük subaylar büyük politikçi, liderler, kahramanlar yetirmişlerdir.Kerkük Bülteni Türkiye İstanbul’da yayınlanan ilk bülten olarak, Türkçü milliyetçi yazar, dr. Nefi Demirci tarafından 7 sayı yayınlanmıştır. Bu bültenlerde Irak Türklüğü ve özellikle Kerkük’le ilgili muhtelif sorunlar ve maddi-manevi kültürel varlığımız anlatılmış, Türklüğün parçası bu illerin geleceğine dair makale ve yorumlar ile süslenerek, ele alınmıştır.Türkmeneli olarak adlandıracağımız Irak’ın kuzeyin ve cümle Irak’ta varlığımız söz konusudur tarih öncesi dönemlerden Selçuki, Kara Koyunlu, Ak koyunlu Atabeylerine Türk-Osmanlıya kadar burada Türklük aynı zamanda bir millet ülküsüne, cihangir devlet davasına inanmak ve yaşamanın tapuları olarak incelenmiş, yazılmıştır.Kerkük Bülteni Türkiye’de olduğu gibi, dünyada değer, üstün başarılar önem kazanarak, Irak rejimi tarafından girişlimde bulunarak, dış işleri ile Irak yönetimi görüşmelerde bulunarak, bu Bültenin derhal kapatılmasını isteyerek, sayın doktur Nefi Demirci hakkında, resmi yazılarla Bültenin durdurulmasının istekinde defalarca bulunmuşlardır.Bültenin yayınlanmasına ısrarlı olan doktur Nefi Demirci 7 sayı yayınladıktan sonra Kerkük dergisi yayınlamaya devam etmiştir.Bültenin yayınlanması Irak Türkleri içinde, siyasi boyut alarak her kes tarafından iyice karşılanarak, ellerden, ellere ulaşarak okunmaktaydı.En son evler, iş yerlerini Baas Saddam rejiminin basma, arama sırasında Bültenin birkaç sayısını Irak rejimi emniyet, muhaberat tarafından yakalanarak, Kerkük’te birkaç kişi bu nedenle yargılanarak 7 sene Bültenden dolayı Abu Garip hapishanesine atılmışlardır.Bunlardan Hadi Berber, Mehmet Terzi, Ekrem Demirci, Şehit Fatih Şakır Denden Kifirli, Hadi hudut Şehit Enver Neftçi, tutuk evinden serbest bırakılmıştır.Irak rejimi bu Bültene karşı, rahatsızlık duyarak ve Irak, Türkiye ilişkilerine aykırı olmasını, yasal olmadığını belli etmişlerdir.Bültenle ilgili 1979 yılında evimizi arama sırasında, Bültenin birkaç sayısını, ayrıca Ata Türk’ün, Türkeş’in, Ziya gök alpın, Hüseyin Nihal Atsız, Niyazi Yıldırım Genç Osman oğlu, Emine Işın su, kitapları, Boz kurt, Devlet, Türk edebiyatı, Gül pınar gibi dergi, gazetelere el koyularak

Türklükten, Türkiye’den, Turancılıktan, Kerkük, Musul davasıyla ilgili, Irak Muhaberat, Emniyeti tarafından Berzan El Tikriti tarafından soruşturmaya alınarak, bir yıl iki ay günde dört defa işkenceden, sonradan tırnaklarım sökülerek, önce idam, sonra hayat boyu hüküm olarak, Abu garip özel siyasi mahpushanesine atılarak 17 sene hapishanede kaldıktan sonra, BM, İnsan hakları, sivil, siyasi örgütlerin baskısıyla 1996 yılında özgürlüğe kavuşmuştum.Artık bu Bülten benim tutuklanmam sırasında defalarca işkence görerek soruşturulmuştur,1979 tarihinde Abu garip özel siyasi hapishane evinde Türklükten, Türkiye’den, Kerkük, Musul’dan, siyasi kitap, Türkçe yayınlardan dolayı, olduğum sıralarda, 1995 tarihinde gece yarısı saat 2 sıralarında gizli olarak herkesin uyuduğu durumda Emniyetin kapıları kilitlediği sırada, saklamış olduğum kitapları sabah sayım yapılana kadar okumaktaydım, en çok siyasi Türkçe kitap, dergiler, gazeteler, Kerkük Dr Nefi beyin bülteni yasak olmasına rağmen, gizli olarak görüşme günleri annem tarafından saklanarak, Kerkük dolması tencere altına yufka ekmekler arasında bırakılıp saklanarak, hapishaneye sokulmaktaydı,

ortamızda inandığımız soydaşlarımıza dağıtırdık .Görüşmeme sırasında kardeşlerim, arkadaşlarla, anne babam gelince tek umudum Türkçe kitabın gelmesini beklemekti,

Her defa saklı olarak tencerenin altında birkaç kitap bulunmaktaydı.Çoğunlu Kerkük Dergisi , Kerkük Bülteni idi ayrıca İstanbul’da yayınlanan Kerkük Bülteni ile Kerkük dergisi, Türk edebiyatı, Gül pınar dergisi ile, Dokuz ışık , Yeni ufuklara doğru, Boz kurtların ölümü destanı, bulunmaktaydı,.

Artık bu defa bunları görmek başka bir ölüm ama Allah’a Şükür 17 yıl bu bülten, gergi kitaplardan Anne, Babam, Teyzem, Kardeşim tarafından yoksun kalmayarak, okudum özgür olduktan sonra değerli Hocam Nefi Demircini tanıyarak sürekli, onun yanında sayın hocalarım Yakan Cumalı oğlu , Necdet Sevinç, Servet Kabaklı, Turan Yazgan, Kemal Çarpaz ve başkalarıyla görmekteydimEvet Bülteni, kitapları saklayarak, uygun bir saatte ister yatak altında, isterse banyoda onları okumaya devam ederek, 1996 yılında özgür olana kadar okudum, tam olarak 17 seneden sonra özgür olarak

Ana vatana kavuşacağım,

al bayrağa sarılacağım, kahraman Bültenin yazarı doktur Nefi Demirci ağabeye, ve tüm Türkçü, milliyetçilere kavuşacağım, sonsuza tek milli dava mücadele, Türkçülük yolunda, Türkiye, Kerkük sevgisiyle yaşayarak, coşarak, Ne Mutlu Türk’üm diyerek, Türkçülük uğrunda ölmeye dehada mutlu olacağım diye sevgi, aşkım bin defa bile artarak artık bu Türk toprakların değerini, varlığını bilmeliyiz, Türk dünyamızı düşünerek, birlikte sevgimize, sevgi katarak, sonsuza dek bu Milli Mücadele yolumuzdan dönmemeliyiz.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ELفNE SAذLIK
Sadun Aًabey,hem senin hemde Nafi Aًabey´in ellerinize, kaleminize ve yüreًünüze saًl‎k.ikinizinde Türkmen yolunda verdiًiniz mücadele herkes taraf‎ndan bilinmektedir ve takdirle kar‏‎lanmaktad‎r. Yola ve mücadeleye devam durmak yok. Allah ikinizden de raz‎ olsun ba‏‎m‎zdan eksik etmesin...
Turgut HـRMـZLـ
Sn:Dr.Nefi demircinin basarilari
Nefi agabey,kesinlikle hatirlarsin 1979-1980 tarihlerinde Istanbul cemberlitasta tarihi bir medrese bahcesinde basta siz olmak uzere bir avuc turkmen bol orumcekli kuf kokulu bir oda kiralamistik degerli kardesimiz Dis hekimi ibrahim kervacinin muhtesem cay demleisiile kerkuk ve turkmenler konusulurdu bende dinliyici olarak sik sik bulunurdum,iste ozaman Istanbulda sayenizde turkmenler derneklesmenin ilk tohumunu atmis olmuslardi,hey gidi gunler hey simdiye bakin birakin derneklesmeyi siyasette cag atliyuruz masaallah hem turkiyede hemde irakta nazar degmesin insaallah birde tum partiler birlesip dahada guclesirsek gel keyfim gel, ogle degilmi nefi agabey?
seyyid Irfan


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>