Arabic Turkish
 
2011-05-06   Arkadþýna gönder
3301 (1296)


Türkmenlerin Irak'ta İlerleme Yolları


Eyad Yolcu


Irak Türkmenleri kritik bir dönemden geçiyor ki bu zor kavşakta ya var olacak ya da olmayacak. Dolayısıyla vefalı ve sadık Türkmenler, bu sıkıntılardan kurtulmak için arayışa girdiler. Siyasî çöküntüden, bazı kötü idare ve idarecilerden, dedikodulardan, hukuksuzluktan, düzensizlikten kurtulmak için, doğru ve başarılı kurtuluş yolunu bulmak için kurucular tarafından onaylanacak kurtuluş yollarını aramaya başladılar.
İyi bir sonuca varmak için uygulayacakları metotlarının kaynakları ulusal kültürlerden oluşmalı, zihinsel soyutlamalardan uzak olmalı, çevredekileri kırmamalı, iftira atılmamalı, karşı taraf kim olursa olsun, tartışma yapılmamalı, yapılsa da dozu kaçırılmamalıdır. Karşı tarafla kibarca diyaloga girilmeli ve bu konuda her türlü çaba takdir edilmelidir. Ancak potansiyel çağdaş gerçeklerin perspektifleri ışığında ulusal kökenlere dayalı bir vizyon inşa edilmeli ve bu vizyonun pratik/gerçekçi olabilmesi için, olası uygulamasının ve yapılandırılmasının etkileri hesap edilmelidir. Sahile güvenli bir şekilde erişebilmek ve bu rüyaya ulaşmak için Irak’taki karakterlerin ve çağdaş Irak tarihinin satır araları okunmalıdır.

Irak’taki Türkmen’lerin ilerleme yolları:
1- Varlığımızı kanıtlayabilmek için hakkımızı aramak ve bu hak aramayı yaygınlaştırmak. Bunun için -varlığımızın doğru anlaşılabilmesi için- çaba göstermek, tarihî, coğrafî ve siyasî olarak varlığımızı ispat etmek.
2- Yapıcı siyasî projeler üretip uygulamak.
3- Türkmen oluşumunun mümkün olduğunu göstererek oluşan hayal kırklığını ortadan kaldırmaya çalışmak.
4- Özellikle gençleri teşvik ederek yeni ve doğru girişimler yapma yolunu izlemek.
5- İnsanlar, liderler, siyasî partiler, aydınlar, çeşitli grup başkanları ve devlet adamları ile Türkmenler olarak ve Türkmen bölgesinde bağlantı kurmak.
6- Irak'ın yeni yapısını kapsayacak şekilde bütünsel bir bakış açısı geliştirmek.

Bu bileşenlerin artış nedenleri olarak ana hatlarıyla özetleyen temaları:
1- Türkmenleri değiştirmek önce insan kendinden başlamalı.
2- Eski Türkmen tarihini anlama ve uygulama dersi çıkarmak.
3- Hedefimizi gerçekleştirecek vatansever/yurtsever, dindar, sadık ve doğru bir Türkmen lider yetiştirmek.
4- Millî ahlak ve değerleri, çocuk terbiyesini ve Türkmen bölgelerinde sevgiyi yükseltmek. Vatanı sevmek ve onun için fedakârlık yapmak.
5- Irak’taki Türkmen haklarını ve onların arazilerini savunmalarını sağlamak, onları desteklemek.
6- Aydınların rolünü yeniden canlandırmak, aralarında gerçek anlamda danışma, tavsiye, söz ve fikir birliği sağlamak.
7- Partizanca kullanılan yetkileri ve yetkilileri engellemek. Türkmenlerin fikirlerini özgürce sokakta ifade etmelerini, il genel meclisinde ve Parlemanto’da temsil edilmelerini sağlamak.
8- Siyasî katılımı yükseltmek için siyasî kurumlarda, meclislerde ve her ortamda fırsat eşitliğini sağlamak.
9- Türkmen bölgesinde genel idarî reform ve malî yapılandırma sağlamak.
10- Türkmenler için çalışan bir savunma gücü kurmak. Türkmenlerin köylerinin, ilçelerinin ve şehirlerinin güvenliğini sağlamak.
11- Türkmen reformunu geliştirmek.
12- Türkmenlere siyasî ve idarî yetkiler vermek, içten onları fethetmek ve onlara sorumluluk vermek.
13- Türkmen kadınları üzerinde reform yaparak toplumda kendilerine karşı gelişen, marjinalleşen adaletsizliği ortadan kaldırmak.
14- Parti, mezhep, sınıf farklılıklarının kökünü kesmek, onları birleştirmek ve organize etmeye çalışmak.
15- Adaletsizliği ortadan kaldırıp adaleti sağlamak. Mezhep ayrılığını ve geleneksel ırkçılık gibi şeyleri geride bırakmak.
16- Halka, toplumun tüm kesimlerine sorumluluk ve özgürlük vermek. Türkmenlere, rollerini, bilimsel, pratik, siyasî ve sosyal haklarını vermek.
17- Türkmen medyanın ilgisini ve reform ve gerçeği yayma hakkını, birden fazla kanal üzerinden yayma gerçekleştirmek. Bunun için görsel, sesli ve yazılı basın ve internet ağını çeşitlendirmek.
18- Maddî ve manevî destek vermek. Özellikle gençlerin siyasal kurumlarda, sosyal ve kültürel kurumlarda öne geçmeleri desteklenmeli.
19- Türkmenler üzerindeki her türlü hazırlık, planlama, demografik değişim, nüfus sindirme ve idarî marjinalleştirmeyi sabırla ve temkinle karşılamalı ve acele etmeden ve umutsuzluk göstermeden sonuçlarını beklemeli, tuzağa düşmeden zaferi sağlamak için çalışmaya devam etmeli.
20- Düşmanların programlarını bilmek ve Türkmenlerin düşmanlarını ortaya çıkarmak.
21- Genç nesilleri geliştirmek, Türkmenler için geleceği sağlayacak yeterlilik düzeylerini yükseltmek ve Türkmenler için gelecek sağlamaya çalışmak.

İşte bütün bu temalar ve nedenleri üzerinde iyi niyetle çalışmalıyız. Siyasî ve operasyonel koşulları yenilemeli, gelişen şartlara bakarak yeni bir Irak Türkmen yapılandırmasını sağlamaya çalışmalıyız.

Irak Türkmen Medya Merkezi
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ
2 - TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ
3 - İran Türkmenlerinden Ema Çelebi ile Diyalog
4 - TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ