Arabic Turkish
 
2011-05-02   Arkadþýna gönder
9171 (2632)


3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır


Sadun KÖPRÜLÜ


Tüm dünya Türkçülerin kutsal 3 Mayıs Türkçülük bayramını, kutlar bu bayramı büyük
Türkçülük bayrağı altında tüm dünya Türkleri ile birlikte kutlamayı ümit ederiz..

Bugünün Milliyetçi Türk kuşaklarımız, gelecek mutlu, parlak yeni doğacak olan Milli
Günlerimiz, Türkçülük güneşinin var olması, milli yüce, mutlu yarınların Türkçülük duygusuyla
Coşan yürekler, Türk şehitlerinin kanıyla her zaman tüm Turan ellerinde, Türk
dünyasında, bağımsızlık kurtuluşa doğru gönüllerde umutlar besleyerek erlerimizi , gençlerimizi birlik bir aşk yolunda toplanmaya çağırmaktadır.

Türk Gençlerimizin yeni parlak gelecekte günlerede doğacak varlık, birlik gönülleri Türkçülük, Turancılık, atarak birlik, beraberlik için yürümekle Türk
Milletimiz, doğru Türk insanlarımız müjdeler dolu yarınları beklemekle ümitlerin bir an önce
gerçekleşmesini şimdiden kutlamaktadırlar.


Bu ülkücü erler, gençlerimiz, Anavatan, Türkiye, Türk dünyası devleti için, çalışmakla büyük Türk
milleti için, mücadele etmekle, yoluna milli Türkçülük Prensiplerine sürekli olarak
devam etmektedir. Ve her an bu mücadele yolda kendisini adamaya hazır durmaktadır.

Bu günde Türkçülük duygusuyla, yetişen ülkücü erlerimiz, Türkiye için ve Tutsak
Dünya Türklerinin geleceği için, çapalar, yorgunluk, göstermekle, davalarını
sürdürmek, tam uzaya doğru düz doğru yollarını seçmektedirler.

Üzerimize düsen sağlam, kutsal görev, bu arı, temiz gençlere sahip çıkarak, ellerinden
tutmakla, yetiştirmeliyiz bu milli davaya sarılmalarına çabalar göstermeliyiz.

Biz milli mücadele dolu yolumuza doğru yürümekle, mücadeleyi Türk şehitlerimizin kanlarıyla sürdürmekle, hapishane, İdam korku,
işkence, zulüm bizleri yıldırmadan, üzerimize düşün görevlerimizi başararak tüm
dünya düşmanları, ,işbirlikçileri, hainleri bizleri yıldırmayacaktır.

Milli Türkçülük görevimizi başarmakla, yeni ufuklara doğru, parlak güneş gibi gök
yüzünden doğarak canlanmakla, Irak, Kerkük Türkleri, ve dünya Türkleri ile olmak üzere, dünyanın bir
çoğunluğu ve büyük bölümü Ülkücü, Türkçü, ALPERENLER Turancıdır, buna karşın, Irak Türklerinin vermiş oldukları, yıllardan beri milli Mücadelede binlerce
Şehitleri bu davanın kanıtıdır, eski Yıllarından başlayarak 1959 yılında düşmanlar tarafında, çok sayıda katliamlar, soykırımlar başlanmıştır,
Bunun yoğunu da, 1959 - 1970-1980 den günümüze kadar zulüm işkence idamlar toplu
şekilde cellatlar, ve kıyıcı Saddamcılar ve öteki işbirlikçiler, düşmanlar tarafından sürmektedir.

Irak Türklerinden sayısız Ülkücü atılgan, yiğit mert insanlarımız yıllar boyu
Hapishaneye atılarak, kan, canlarını Turancılık, Türkiye, Türkçülük uğrunda
vererek, yollarından dönmeden türlü işkenceyle idam olmuşlardır..
Irak Türkleri yanında İran, Uygur Türkistan, Suriye, Azerbaycan Hocalı, Karabağ, Kıbrıs ve tüm dünya Türkleri
Bu günde gönlümüzü açarak, ne mutlu bizlere çok sayıda baba yiğitleri görmekle, Türk
Vatanına, devletine, büyük Türk milletine, âşık sevdalı olmakla, Ay yıldız
Bayrağımıza vurgun olmakla, tüm zalim düşmanlara karşı durarak kanımızı adak vermek,
canimizi kurşuna hazır diye tutmuştuk ve tutacağız, ne mutluda bizler için bu uğurda
kan, can verip ölmeye.

Artık Türkçülük bayrağını, yere düşürmeden, ülkücüler ölüme karşı duran milliyetçi
vefalı temiz sağlam Türkler vardır, büyük Türk milletimizi yok etmeyi çalışan
düşmanlar, isteyerek girişmiş oldukları her türlü baskı zulüm, hıyanet, işkence,
eylemlerine karşı, milletimizin ülkücüleri Türkçüleri, yapmış oldukları
Mücadelelerle, Türk milletini, düşkün, zayıf, aciz, durumdan kurtarması için, ve
eskiden olduğu gibi, tekrar parlak büyük uzaya ulaşması için, kuşaklarımız mücadele
etmekle çalışmaktadırlar, yorulmaktadırlar. Çünkü Türk Milleti büyük millettir ve sonsuza dek büyük kalacaktır.

Türkçülük bayramını, yaşamakla, Alparslan Türkeş söylemiş olduğu gibi, (Biz Türk'üz
,Türkçüyüz ve daim Kürkçü kalacağız ) .

Bizim için Türkçülük, bir kan, bir yol ilke doğru, ölüm kalım, dünya Tutsak Türklerin
kurtuluşu özgürlük, bağımsızlık meselesidir.

Biz azaltan Türkçü değil. Çoğalan ve çoğaltan Türküyüz ve her zaman bu doğrulukta
çalışacağız...

3 Mayıs 1944 rahmetli Alparslan Türkeş, bu gün verilen bildiriye göre Türkçülük,
Turancılıkla ilgili tutuklanmıştır.

3 Mayıs mahkeme olarak sokaklar doluydu ve mahkemenin sonucunu ülkücüler
beklemekteydi.

Türk gençleri, büyük bir sevinçle, her yere dökülerek, tutuklamalar başlamakla,
büyük Kürkçü Nihal Atsız gözaltına alınarak, evi aranarak mektup yazılarına,
kitaplarına el koyuldu.

İşbirlikçilerin konuşması, Turan ülkesini, savunanları suçlamakla, Sovyetler
komünistlere yakın olması için, ırkçı, Turancı, Türkçü demiş olduğu insanları,
karamıştı ve milliyetçilikten, tutuklanalar serbest olmuşlardır.

Türkçülüğün atası Nihal Atsızın evinde yapılan arama, ve Türkeş'in evini aramada
yazmış olduğu mektuplar yazılar ele düşerek büyük bir suç olmuştu ..

Alparslan Türkeş onu 14 milli birlik komitesi üyeleriyle, ve değişik görevlerle 13
Kasım 1960 de yurt dişi Hindistan'a göndermekle tüm İdeallerinden oydurulmuştu.

Onun düşünceleri, devletin bütün önemli, yerlerinde, iyi, sağlam yetişmiş,
Milliyetçi, Türklerin bulunması gerektir ve Türkiye sinirleri dışında kalan tutsak
Türklerle ilgilenmek, zalim düşman pençesinden kurtulması özgür, Bağımsız olmasıdır.

Alparslan Türkeş 29 Ekim 1944 de mahkemeye çıkarak sorgulandı, ona ırkçılık ve
Türkçülük, Turancılık, vatan hainliği ile suçlanarak.

Bizlerde Irak rejimi tarafından, Kerkük Irak Türkleri olarak, Türkçülükten,
Turancılıktan, Türkiye’den ve vatan hainliği suçuyla uzun yıllar hapishaneye
atılarak, çok sayıda aydın, kültürlü, temiz, atılgan Türkçülük için, ölen
insanlarımız, kurşuna dizilerek, idam olmuşlardır.

Bizler milletimizi, Kerkük ile, başka Türkmen köy, bölge, ilçe topraklarımızı,
severek bunun karşında, malimizi, kanımızı verdik, her türlü işkence, zulüm, baskı
uzaklaşmaya, sürgüne rağmen, göz açtırmadılar.

Irak'ta yaşamakta olan düşmanlar, bizlere düşman gözü ile bakarak, 14 Temmuz
Abdülkerim kasım rejimi zamanında, kıyıcıların işlemiş oldukları, Kerkük
katliamını bilmeyen kimse yoktur, Türkçülük, Turancılık Türk olmaktan dolayı,
sayısız Kerkük Türklerini yerde sürüklemekle, etini bile keserek ağaçlara astılar,
yaşlı, kadın,çocuk bilmeden, zavallı, kimsesiz, Türkleri, ters yöne giden arabalara
bağlayarak, ikiye böldüler, bunları yapanlar cezalar nasıl olursa verildi ve verilecektir.

İdam şehit olanların arasında, Ata Hayrullah, Ihsan Hayrullah, Kasım Neftçi, Zühir
Çaycı ve başkaları da vardır...

Ve Erbil Türk şehrinde Milliyetçi, Türkçü
Erbil, Kerkük ve başka Irak Türklerine, Zulüm, işkence baskısı artarak, ço Türkler idam olmuşlardır. Birçok kuruluşlarımıza saldırıya uğramıştır.

Türk milletini sevmeyenler Türk milletinin ne kadar dünyada büyük olduğunu da iyice bilmektedirler.
Mustafa Ata Türkün kutsal sözü, bir Türk on düşmana bedeldir Bir Türk dünyaya
bedeldir ..Ve Ne mutlu Türküm söylemesini göstermektedir..

Türkün değerini..Biz Türkler büyük milletimizin Türklüğümüzü ulu yüce tarihimizden
öğrenmekle tüm Türk dünyasıyla güvenç doymakta kanımızı , canimizi vermek geleceğin
ışığı şimdiden önümüzde aydınlanmaktadır.
Hayatlarını çıkarlarını düşünmeyen Nihal Atsız, Alparslan, Türkeş tutsak mazlum
kimsesiz Türklerin özgürlük, bağımsızlığın kazanmak için üstün çabalar harcamakla
Turancılıkla ilgili arkadaşlarıyla 29 Mart 1957de sonuç 23 sanıktan 8-9 kişi serbest
etmiş diğerlerde 10 yıla kadar hapis cezalar almışlardır.

Alparslan Türkeş 9 ay 10 gün ile yargılanmıştır.
1970 Yıllarında Irak hükümeti ile Türk hükümeti arasında Eğitim anlaşması olmuştur
Iraklı Türkler Türkiye'de eğitim okumak görmeye başlamıştı onlara kucak açan
ülkücülerde birlikte Türkçülük için çalışmaya başlamışlardır.Ve bütün dünya
Türklerinin özgür insan haklarına sahip olarak mutlu bir yaşam sürdürmesiyle
bağımsızlıklarına özgürlüklerine Türk topluluğu ezilerek yok olmalarına çalışan
katil kıyıcı rejimlere , Birleşmiş milletler anayasası ve insan hakları Evrensel
bildiriler çerçevesi içinde insanca yaşamak haklarından yararlanmaları ,Çünkü
kalbimizde yaşayan tüm Türklerin anavatanları Türkiye olmakla Türkiyesiz hiç bir
Türk toplumu olmayacak , kurtuluş güneşinin dogmasını bekleyerek göklerimizde
yıldızlar bile ışıksız ,Fersiz mehtap sönük kuşları göçmüş çiçek gülleri solgun ,
Kötü rejimler tutsak Türklerin üzgün çileli geceleri bitmekle dağlar gibi Türk
kahramanlarının yiğit erlerinin yüzlerinde gönüllerinde millet Türkçülük sevgisini
taşmakla gözlerinde ışık mertlik sertlik duygular taşmakla davasını ruhuyla
sürdürmüştü idam hapsa işkenceye günlerce aç susuz kalmakla perişan duruma
düşmüştü..

Bizim dava hakli Türkçülük sağlam doğru ruhsal bir dava sayılmaktadır..
Irak Kerkük Türklerinin davası büyük Türk dünyası doğru şerefli baskı zulüm içinde
yaşayan tutsak Türk milletinin milli davası olarak kıyıcı düşmanlar tarafından çiğnetme soykırım katliamlar yapılan haklarını savunma davasıdır
bu dava Ahlak onur, töre 9 Işık prensibine Türkçülük şuuruna gücüne doğru milletten çıkan
ilkelere dayanmakla dünyanın her neresinde bir Türk varsa davamız Ülkücülük, ilkemiz
oradan başlamaktadır, ve ona inanmaktayiz.
Bizim Türkler cesur, atılgan, yiğit milleti için yurdunun bir karış toprağı ,
bayrağı için idealler için canını özveri etmekten ölse bile çekinmeyecek kadar
vefalı, yiğittir, korkmadan atılgandı, Milletimiz görevlerini içten yerine
getirmekle, düz yoluna hareket ederek, genç aydınlarımız ister Kerküklü, Erbil'i
,Musullu, Telaferli, Altunköprü ,Tuzhurmatu ve başka Türkmen yerlerimiz olsun tümü
gerçek ülkücüdürler ve her zamanda Türk milleti uğrunda mücadele içinde
çalışmaktaydılar, her bir Türk dünyasında Türk kardeşlerine can , kan vermeye hazırdırlar...

Büyük milletimizin her zaman gönlünde doğru sevgi yaşamakla buna karşın yolumuz her
zaman ALLAH KURAN İSLAM, Türkçülük, Turancılık yolundan ayrılmayacaktır...
Bu Türkçülük 3 Mayıs Bayramımızı yakında tüm özgür olup bağımsızlığına kavuşacak
tüm dünya Türkleri ile beraber birlikte Al bayrağımız ile kutlamayı ümit
ederiz..
ULU TANRI BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN VE YÜCELTSİNArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>