Arabic Turkish
 
2011-04-10   Arkadþýna gönder
8051 (2108)


Gençlerimizle ... Türkmen milleti yükselecektir


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türkleri çalışkan, atılgan, özveri olarak tarih boyunca yurtlarını, topraklarını, bayraklarını severek kanlarıyla, canlarıyla kendilerini yorgunluk bilmeden çalışarak sağlam, temiz babayiğit erler, gençler yetirmişlerdir,

Bu gençlerimiz her bir alanda her türlü baskıya, korku, işkenceye rağmen milli mücadele yolunda dillerini, tarihlerini, Türkçülük kimliklerini savunarak her zaman ön sırada durarak milli haklarını elde etmeye canlarını vermişlerdir.
Bu kahraman gençlerimize ne kadar yakın olursak alanı onlara bırakarak, onlara her türlü destek sağlayarak geleceğimizi, yarınlarımızı gençlerimizle aydınlatmalıyız, yeni sıcak kanlı gençlerimiz millet sever atılganlık milli görev için hazır olarak bizlerden destek, moral, yardım bekliyorlar, onları kırmayalım, onları üzmeyelim, onları uzaklaştırmayalım bağrımıza, gönlümüze sıkalım, içimize alalım, geleceğimiz onların varlığıyla, gözlerinde yaşayan parlak umutlarla gerçekleşecek.

Gönlü milliyetçilik, Türkmen aşkıyla dolan gençlerimiz Milli Mücadele yollarımızın hiçbir zaman ayrılmadılar sağlam doğru ilkelerle yetişerek atalarımızın izinde yürüyen, yorulan Türkmen gençliğimiz, özgür milli Türklük duygusuyla, güçlü iradeli, olarak her zaman atılgan, gençlerimiz milli hareketimizi ileriye götürmekle, sağlam çalışma ile varlığımızı tüm evrene, uluslara onur töresini her bir alanda tanıtmak için, atılgan, yiğit öncümüz olarak görünmektedirler.

Türklük milliyetçilik ilkelerini doğrudan canlandırmakla, gelecek için duygulu geceli, gündüzlü yorulan kuşakları yetiştirmekle, milletimizin yararı için, örgütlenme, teşkilatlanma, ilerlemelerini sürdürmekle, milletimizin planladığı haklarını yüce tarihini bildirmekle, duygusal bilinçli kuşaklar yetiştirmekle, gençlerimize önce önem vererek ve kendimizden onları ayırmadan, yanlarında olmalıyız.

Gençlerimizin milliyetçi kültürlerinin, güçlü olmasını göstererek, her bir milli yol ile çalışmaktadırlar.
Milli Türkçülük davamızın sürmesi, Türkmen öğrencilerimizin milletimizin birliği için, mücadelemiz sona dek gençlerimizlesürecektir.
Irak Türkleri gençlerinin mücadelesi milletimiz ereklerine ulaşmak için, büyük özveride bulunarak, gelecek kuşağın doğru, sağlam kutsal temeller kurması için, sürekli olarak çalışmaktadırlar.
Onların yanında olmakla ellerinden tutarak güvence niteliğini, milletimize taşımakla, birlik içinde yaşamakla, Türkmen milletimizin çekmiş olduğu acıları paylaşmakla, gençlerle, ağabeylerimizin aralarında, kardeşçe sevgi bağını güçlenmekle, barış, huzuru istikrarı sağlamaya önemli, faktör haline gelmeli çünkü gençlerimiz parlak geleceğimizin temel milli gereğidir, ereğidir.

Gençlerimiz Türkmen milletimizin gözbebeği parlak geleceğini kuran, atılgan varlığımızdır.
Bizler onlarla gözümüzü açarak yolumuzu görmekteyiz milli duygu taşımakla, ümitlerle giderek milli öğrenci, gençlik hareketi, yüce tarihi tüm Türkmenelinde ve Türk dünyasında birlikle, beraberce kurulmalıdır.


Böylece Türkmen öğrencilerimiz, birliklerini ve milli hareketlerini koruyarak,
Gençlerimiz kendi kutsal yüce tarihini, ve kültürünü, gelenek, göreneklerini korumak için, doğru güçlü mücadele vermekle, Mücadele yolunda kanlarını, canlarını sürekli adayarak, kutsal Türkçülük, milliyetçilik meşalesini yarınlar için, bu umutlu, parlak günler için, inanç iradesiyle, elde tutmak, davaya güç katarak milli mücadele yolunu dün başarmış olduğu gibi gençlerimize inanarak her zaman başaracaktır.

Türkmen milletimiz, aydın sağlam bir gelecek, milli dava yaratmak için, yeni kuşakları öğrenci gençlerimizi, iyi bir durumda, özellikle yetiştirmek için, çalışmaktadırlar, başarılı milli dava teşkilatlı öğrencilerimiz için, gerçekleştirmek amacıyla, onlar her bir yandan desteklemelıyız

Gençlerimiz üstün çalışmalarıyla Enformasyon, Kültür, Sanat, Edebiyat Spor alanında en üstün büyük hizmetler sunmaktadırlar.

Umarız tüm Türkmen kuruluşları,
parti, Dernek, Hareketler, Örgütler milli mücadele, öğrenci gençlerimize destek , önem moral vermeklerini, ümit ederiz..

Bizler Gözbebeklerimiz gençlerimizin her an yanlarındayız her türlü yardıma, çalışmaya gelecek geçlik dünyasının milli mücadeleci dava adamaları olarak ve liderik konumunu taşan gençlerimize canımızı, kanımızı adaya söz veriyoruz.
Var olsun, yaşasın gençlerimiz

Bu büyük milletimizin gözleri gençlerinde, öğrencilerinde, yaşlısında, kadınındadır, kızlardadır.

Bizler Irak Türkleri olarak, Kerkük, Erbil, Musul, Diyala, Vasit, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kifri, Altunköprü, Davuk, Yenice, Bastamlı ve öteki köy, bucak, ilçelerimizle, topraklarımızı, yerlerimizi ölene dek, hiçbir taviz vermeden, vermemeliyiz.

Okulumuzu aydınlatmakla, yorularak, çalışmakla üstün, sağlam, milli düşünceli gençlerimizi, öğrencilerimizi, milli şuur Türkçülük düşünce, onuru, töresi, duygusuyla yetiştirmekle, Irak Türk milletimizin haklarını elde etmek için haklarımızı almak için, gençlerimizi büyüterek, geleceği onların gözleriyle, görmeliyiz ve onlarla milli haklarımızı, Kerkük’ümüzü Türkmen elimizi korumalıyız.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

tebrikler
say‎n sadun aًabeyim sayg‎ ve selam. yazd‎ً‎n‎z gençlik hakk‎nda her zaman gurur verici yaz‎lar yaz‎yorsunuz . bizde türkmen gençleri olarak milletimize sِz veriyoruz. keküًümüzü ve türkmenelimizi koruyacaً‎z ve bunu bir emanet kabulediyoruz ve bu emanete sahip ç‎kacaً‎z .
kahtan efendi oًlu


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>