Arabic Turkish
 
2011-03-19   Arkadþýna gönder
8670 (2578)


Milli Mücadele Yolunda (24) ALTUNKÖPRÜ Şehitleri


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerinin tanınan, Türk toprak yerlerinden,- Kerkük’e bağlı Türkmen bölgesi Altunköprü 28 Mart 1991 tarihinde, kıyıcı Saddam tarafından soykırım katliama uğramıştı.
Irak başına gelen rejimler acımazlık hainlik zalimcesine bu, temiz töreli, onurlu, tarihi yüce Türkmen milletimize karşı türlü planlar çizerek, milletimizi yok etmeye çalışmışlardır.

Altunköprü Türklerine mazlum baba, anne, kız, çocuk, oğullarımıza tarihe yazılarak, hiç unutulmayan Baasçılarının çirkin cinayeti işlemiştir.
Türkmen milleti yeryüzünde efendi, töreli, onurlu, bilinçli, özgürlük yanlısı olarak, barışsever, haysiyetli, insanlık severlikle görünerek, düşmanlar tarafından her türlü baskı ve zulüm içinde sürgün edilerek, uzaklaşmaya mecbur bırakılmışlardır.

Altunköprü katliamı 28 Mart 1991 yılında, her bir yerden gelen top sesleri duyulmakla, mermilerde Türkmen yerleşim yerlerine düşmek ile toplar, mermiler verimli toprağı nimetlerle, tüm halkı besleyerek, bereketli ellerini uzatarak, yardıma koşan Altunköprü, yazık her zaman Türkmenlere kin düşmanlık gösteren öteki milletler, kurşununu milletimize yağmur gibi yağdırmaktaydı.

Bağdat’tan gelen tanklarında, hareket sesleri evleri okulları daireleri sarsmakta, çocuk, kadınları ürkütmekle ortalığı korkunç sarmakla, her yerde barut ağı şehir mazot kokusu vardı.
Bu güzel şirin gül yasemin çiçek kokulu bahar ayında milletimizin, mutluluk sevinçli günlerine matem
Gözyaşı dökme ağlama gülümsemeyle karışmıştır.
Esirgemeden Türkmen milleti, yurt toprak uğrunda canını veren ve her şeylerinden varlıklarından, daha da fazla sevdikleri Kerkük, Musul, Erbil,
Altunköprü, Kifri, Tuzhurmatu Tela fer ve tüm Türkmen toplumuna vatanlarına karşı adayarak, Ulu Tanrıya, ilkelerine inanarak kendilerini adamaktadırlar.

Tüm insanları seven yardım sunan milletimiz, hiçbir zaman kimseye kötülük yapmadı, Silahı kalem diye, savaşı barış oldu diledi sevgi istedi başkalarına da.
Türkmen şehir, bölge, ilçe, kasaba, köylerine giren gaddar, kıyıcı Saddam uşakları Altunköprü’ye girerek evlere saldırarak ne oldukları belli olmayan soysuz topluluk olan, diktatör Eflak Saddam kuvvetleri ile 9- 14–71- 80 yaşlarında çocuk yaşlıları, kadınları yüzlerce Arsalan kahraman Altunköprü Türkmenlerini ellerinden gözlerinden bağlayarak, çocuk, kız kadınların yüksek bağırma çığlık sesleri, ağlayışları ve gözyaşları ile yalvarış yakarışlarına zalimler kötü onursuz düşmanlar yaşlılarına, çocuklarına aldırmadan, acımadan zorla vura, vura onları alıp götürmüşlerdir.

Her nasılsa bu gözyaşılar, mazlum kimsesiz
Altunköprü’lüleri kesin zalim Saddamcı Baasçilerin ellerinden ölüm cezasından kurtarmaktan kana bulamıştır.

Taş yürekli düşman hiç zamirleri, bilinçleri uyanmadı, bu zavallı insanları kurşuna dizdikten sonra, gömmeden onları etlerini kemiklerin av köpeklerine bırakarak, Allah’tan korkmadan beyler yalnız gaddar Saddam’ın, düşmanların rızası için, taştan olan yürekleri yumuşamadan, çocukları annelerinin sıcak kucaklarından, babaları çocuklarından alarak, onları öksüz koyarak, yeni gelinleri ak yerine siyaha bürümüşlerdir.

Zavallı insanların ellerinden, gözlerinden bağladıktan sonra, dört yanlarını kurşun yağmuruna tutunarak, kanlar içine gömmüşlerdir.
Temiz canları kargalara, yaban canavarlara yem olarak bırakılmıştır.

Bu zulümlü çirkin eylem, katliamı işleyenlerinin tarihinde bir silinmez, siyah nokta utanmayan alçaklık nişanı diye kalacaktır.
Altunköprü şehitleri uğrunda, milli mücadelemiz canlarımızla, kanlarımızla sürdürmekle, yollarımızı bırakmış oldukları izlerle, aydınlatarak göğsümüzde güneş gibi doğarak, parlak meşale ışık olarak yanacaktır.

Mert şehitlerimizin şan dolu insanlık dersleri yolumuzu aydınlatacaktır.
Demokrasi Türklük yolunda şehit olana dek milli mücadele davamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz.

TÜRK ALTUNKÖPRÜ İlçesinde şehit olanlar

1-Ahmet Enver Abdullah-1942 doğumlu
2-Hazım Enver Abdullah-1962 doğumlu
3-Atilla Ahmet Enver - 1976 doğumlu
4-Turan Ahmet Enver -1974 doğumlu
5-Adnan Halit Menden -1958 doğumlu
6-Mehmet Halit Menden-1952 doğumlu
7 -Oğuz Semi Emin-1983 doğumlu
8-Cengiz Mazlum Nuri- 1968 doğumlu
9-Mansur Mazlum Nuri-1967 doğumlu
10-Nuri Mazlum Nuri-1971 doğumlu
11-Hani Mithat izzet -1970 doğumlu
12-İsam Mithat İzzet-1964 doğumlu
13-Amir Mithat İzzet-1960 doğumlu
14-Melik Faysal Süleyman-1966 doğumlu
15- Şalan Faysal Süleyman-1967 doğumlu
16-Abbas Salh Sait-1973 doğumlu
17-Abdullah Kâhya-1973
18- Ali Abdullah Kâhya-1974 doğumlu
19-Abdal selam Reşit Hasan-1966 doğumlu
20-Adil Bayız Hurşit-1972
21- Ali Hüseyin Abbas-1973 doğumlu
22-Atilla Nesih Bezirgân-1968 doğumlu
23-Ayet Kadir Rahman-1966 doğumlu
24-Aziz Ali Sait- 1955 doğumlu
25-Aziz TACIL-1953 doğumlu
26- Cebbar Sıdık-1957 doğumlu
27-Celil Fethi Mehmet- 1945 doğumlu
28-Cemal Ahmet Farad-1962 doğumlu
29-Cemal Şükür Sait-1964 doğumlu
30-Cevdet Haydar Behrem-1959 doğumlu
31- Çetin Esat Behçet-1974 doğumlu
32-Erdal İhsan Mahmut-1972 doğumlu
33- Erşat Hurşit Reşit-1955 doğumlu
34-Eyüp Salah Sait -1975 doğumlu
35-Fazıl Cihat Fettah-1954
36-Halil Fettah-1945 doğumlu
37- Halil Fithi Mehmet-1956 doğumlu
38-Hamit Garip- 1942 doğumlu
39-Haşim Haydar-1968 doğumlu
40-Haşim Mehmet Tevik-1966 doğumlu
41 -Kasım Mehmet Tavik-1962 doğumlu
42-Haydar Gaydan-1956 doğumlu
43-Hişam İhsan Ali-1971 doğumlu
44-Hüseyin Ali Ahmet -1958 doğumlu
45-Hüseyin Ali Ekber-1965 doğumlu
46-İhsan Ali Feyzullah-1932 doğumlu
47-İhsan Mahmut Veli- 1940 doğumlu
48- Mehmet Reşit Veli-1925 doğumlu
49-İmet Mehmet Reşit-1960 doğumlu
50-İsem Osman Cemil-1964 doğumlu
51-İsmail Şükür-1973 doğumlu
52- Yıldırım kerim-1979 doğumlu
53-Mahmut Attar -1940 doğumlu
54-Mehmet Selim-1982 doğumlu
55-Mustafa Süleyman19 74 doğumlu
56-İskender Ali -1957 doğumlu
57-Necat Teki-1967 doğumlu
58-Necip Sait Salih-1957 doğumlu
59-Nevzat Kadir Rahman-1968 doğumlu
60-Nihat Abdülkerim Ali-1965 doğumlu
61-Nizamettin Şükür Hamdi-1958 doğumlu
62-Nurettin Terzi Ve İki Çocuğu
64-Orhan Hamit-1967 doğumlu
65-Osman Cemil-1930 doğumlu
66-Ömer Hurşit Salih-1936 doğumlu
67-Amir Ömer Hurşit-1954 doğumlu
68-Sabah Ahmet Hamdi-1944 doğumlu
69-Saddam Reşit Hasan -1971 doğumlu
70-Saip Tatar Kadir-1955 doğumlu
71-Salah Sait Salih-1938 doğumlu
72-Settar Rahman Aziz-1945 doğumlu
73-Suud Hattap Osman-1967 doğumlu
74-Şahap Ahmet Farac-1961 doğumlu
75-Şahin Nesih Bezirgân-1975 doğumlu
76-Şükür Hamdi Mehmet-1932 doğumlu
77-Tarik Bayız Hurşit-1963 doğumlu
78-Adnan Bayız Hurşit-1964 doğumlu
79-Yaşar Hamid Abdurrahmam-1965 doğumlu
80-Zaim İsmail Hasan -1961 doğumlu
81-Zeynelabidin Fazıl -1946 doğumlu
82-Zeynelabdin İbrahim- 1975 doğumlu
83-Hesip Müşir Rıza-1953 doğumlu
84-Abdurrahman Müşir Riza-1995 doğumlu
85-Selam Reşit -1954 doğumlu
86-Nedam Reşit -1965 doğumlu
87-Hişam İhsan Ali Riza-1957 doğumlu
88-İhsan Ali Rıza -1958 doğumlu
89- Mahmut Reşit -1954 doğumlu
90-Cünit Sait Behçet-1972 doğumlu
91- Cemil Süleyman Abbas-1983 doğumlu
92-Kemal Sabır Ahmet-1981 doğumlu
93- Sezer Cuma Yasin-1978 doğumlu
94-Saçıda Hisam Tufik-1975 doğumlu
95-Şükriye Semin hasan-1944 doğumlu
96-Bedriye Halit-1936 doğumlu
97-Şamil Abdulrahim-1947 doğumlu
98-Kabil Abbas Burhan-1928 doğumlu
99-Rüştü Halil-1967 doğumlu
100-Nazar Mehdi-1957 doğumlu
101-Ercuman Gaylan Mehmet- 1956 doğumlu
102-Abdulmecid Abdülkerim-1941 doğumlu -
103- Adıl Ömer Hurşit-1965 doğumlu doğumlu Nisan 1986 kıyıcı Kürtler tarafından arkadan kurşunla vurulmuştur.
104-Memat hac Halil -1968 doğumlu
14 Haziran 1986 Kürtler tarafından şehit olmuştu.
105-Rüştü hac Halil-1967 doğumlu 1987 yılında Kürtler tarafından arkadan vurularak şehit edilmişti
106- Nazar Mehdi 1957 doğumlu
1986 kıyıcı Kürtler tarafından arkadan kurşunla şehit olmuştu.
107- Ayat Müşür-1970 doğumlu Kürtler tarafından arkadan kurşunla vurularak şehit olmuştu.
108- Orhan hac Ekram1971 doğumlu Kürtler tarafından arkadan kurşunla şehit edilmişti.
109-Fatih Nefi-1956 doğumlu Türkiye mezunu Türklük Turancılıkla Türkiye ile suçlanarak, tutuklanarak bir arabaya bomba bırakılarak Saddam rejimi el ayağını keserek 1980 yılında şehit edilmiştir.
110- Hisamattin hac Nuri Behçet-1952 doğumlu Türkiye mezunu mühendis Milli Türklük doygusundan dolayı Saddam diktatörü arabasına bomba bırakarak şehit olmuştu.
111-Mehmet Hac Nuri-1955 doğumlu Bir süre kayıp olduktan sonra Saddam cellâdı tarafından idam olmuştu...
112-Selahattin köprülü 14 Temmuz 1959 tarihinde Kürt komünistler tarafından canavarcasına asılarak şehit edilmiştir.
113-Kemal Abdulsamet Ferid -14 -Temmuz 1959 Kürt komünistler tarifinden işkenceyle Şehit edilmişti.
114- Muzaffer Müzahir-1962 doğumlu 1982 yılında Türkiye ile ilgili Saddam rejimi tarafından işkence altında Şehit edilmişti.
115- Abdulkadır Esat -1932 doğumlu
1982 tutuklanarak 1986 de özgür olduktan sonra Irak istihbaratı tarafından zehirlenerek şehit olmuştu.
116-Ali Ekrem suikast yoluyla 2004 tarihinde şehit edilmiştir.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

‏ehitlerimize rahmet
‏ehitlerimize rahmet... baas´a ve baasçilara lanet!!

atsiz kahraman


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>