Arabic Turkish
 
2008-10-10   Arkadþýna gönder
4993 (1875)


Kan sevgi bağlantısı, Tokat, Kerkük kardeşliği


Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türkleri Türk milletlerine can gönülden, içten, doğru bir aşkla bağlı olarak kendilerini her zaman özveri vererek mücadele ederek Türk yolarından milli ilkelerinden dönmeyerek bu uğurda yorularak şehitler adayarak çalıştılar, Irak Türkleri Türkiye, dünya Türkleri ile bir millet bir bağ soydan, bir dilden, bir ırktan olarak hiçbir zaman tüm baskı, korku, işkenceye karşı ayrılmadılar birbirlerini severek, özveride bulundular ve bulunmaktadır. nerde bir Türk’e baskı, işkence yapılırsa, acı,baskı, çileler olursa tüm milletimiz birlikte birleşerek, milli Türk duygusuyla coşarak, mücadele etmeye ön sırada canlarını, kanlarını vermeye hazır olarak, davaya sarılarak, katılarak Kıbrıs, Tebriz, İran Türklerinde, Karabağ, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü de olduğu gibi tüm Türkler birbirlerine gönülden Türk duygularıyla bağlı olarak, kan kardeş olarak birbirlerinin dertlerine, acılarına sevinçlerine ortak olmuşlardır, Kıbrıs hareketi 20 Temmuz 1974 tarihinde başlarken yüzlerce Irak Türkleri Türkiye’nin, Kıbrıs’ın yanında savaşa katılmaya, gönüllü olarak yazdırdılar gedmeyi istediler, Irak Türklerinin Çanakkale savaşında şehit oldukları gibi Çaçanistan, Karabağ, tüm Türklerle birlikte düşmanlara karşı savaşmak istediler, Türklerin büyük utkular elde etmesine Ulu Tanrıya dua ederek yalvardılar,çünkü Türklerin utkusu dünya Türkünün utkusu, kahramanlığı, yiğitliği demektir, tüm Türkler bir soydan bir boydan, bir oymaktan olarak Türkiye’de İran, Irak Türkleri Aleviler, Bektaşiler bir Türkmen boyundan, bir oymağından olarak Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Telafer, Diyar Bekir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Çorum, Konya Adıyaman ve Türkiye’nin her bir yerinde bulunan oymaklar ailer, boylar Alevilerle birlikte Türkmen sayılmaktandılar, günümüzde yüzlerce Irak Türkleri Türkiye’de bulunarak evlenmişlerdir ve Türkiye’de uzun yıllardan beri yaşamaktadırlar vatandaş olmuşlardır, ayrıca çok sayıda Türkiyeli kardeşlerimiz Kerkük’te Irak Türklerinin bulunduğu topraklara yerlere giderek evlenerek oralarda yaşamışlardır, bugün Irak’ın her yerinde bulunan Oğuzhan boyundan olan bayatlılar, Türkiye’de Azerbaycan, 40 Milyon İran Türklerin bir çoğunluğunu kapsamaktadır, ayrıca Urfalı, Anadolu, Özbekli, Tatarlı, Bayraktar, Alemdar, Silahtar, Karakollar, Paşalar, Çavuşlar, Defterdar, Köprüler, Tokatlılar, Erzurumlar ve başka oymak, boylar Irak’ın Bağdat ve bir çok şehirlerinde yaşamaktadırlar, özellikle bugün Kerkük, ve tüm Irak Türklerinin topraklarında onlarca Oymakları, boyları, aileleri en önemli oymaklardan ise Bayat bugün Türkiye’nin her yerinde bulunmaktadır.
Kerkük’te bulunan Tokat hamımı büyük bir tarihi saklayarak, hamının olduğu yerde bugün Tokat Sokağı Piryadı, Bulak, Avcılar, Musalla mahallesini uyuşturmaktadır ve Tokat mahallesi diye tanınmaktadır ve Kerkük’ün en meşhur tanınan Türk mahallelerindendir.
Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği ile Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı'nca 9 Mart 2007 tarihinde Tokat'ta 16 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Irak'ın Geleceği ve Türkmenler" konulu panelde katılarak, sayın değerli kan kardeşlerimiz Mehmet BEKÇİ, Hasan Akar, Mahmut Has gül, Mehmet Emin Ulu ve başka kardeşlerimiz güler yüzle iç Türk duygularıyla iyi karşılayarak her türlü yardımda bulundular içli güzel milli görüşleriyle ağırlayarak, Tokat Televizyonun, dergi, gazetelerinde Irak Türkleri ile ilgili konuşmalar yaparak, bilgiler vererek Tokat halkı tarafından sevgiyle alkışlanarak çok iyi büyük Türk sevgisiyle uğurlandık, Panelde benimle, Devlet eski Bakanı Reşad DOĞRU, Tokat Milletvekili Orhan DİREN, Emekli Tuğgeneral Abdullah KILIÇARSLAN, Araştırmacı Yazar Habib HÜRMÜZLÜ, Sabri KERKÜKLÜ, Niksar Kaymakamı Uğur TURAN Zile Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU, Erbaa Belediye Başkanı Ahmet YENİHAN, Reşadiye Belediye Başkanı Rafet ERDEM ile birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katılmıştır.

Tokat’ta buluna ve Kerkük şehrinin önemli milliyetçi mahallelerinden sayılan çok sayıda şehitler veren mücadeleciler yetiren Musalla Mahallesi, Kerkük’e bağlı Altunköprü ilçesinde buluna kayabaşı ve Kerkük’ bağlı olan Kömbemler, Türkalan köylerinin tanınmış oymaklarından olan Hürmüzlü adın bir cami bir mahalle bugün Türkiye’nin Tokat şehrinde bulunmaktadır, buda bellidir ki Tokat ile Irak Türkleri kan kardeş oldukların bir kanıt belgesidir, ayni adlar, yerler iki tarafta bulunmasının tek neden milli sevgi kan bağlılığının birliğini göstermektedir, Irak’ta, Türkiye’de buluna Alevi Bektaşilerin Türkmen olmalarını bir kanıtını göz önüne sürmektedir .
Kerkük’te bulunan Tokat hamamı Tokat Mahallesi 18- 20 yaşlarında Ahmet Çavuş oğlu, Muhsin Çavuş oğlu iki kardeş Tokat’tan Kerkük’e yerleşerek, Kerküklü biriyle evlendikten sonra, bir kaç çocukları dünyaya gelerek, Kerkük Bulak, Piryadı mahallecide Tokat adında bir hamam yaptıktan sonra mahalle Tokat hamamı mahallesi diye adlandırılmıştır ve tanınmıştır, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale savaşına katılmak için böylece Kerkük’ten ayrılan iki Takatli kardeşlerle yüzlerce Irak Türkleri Türk kardeşleri ile Çanakkale savaşında katılarak, Vatan, Toprak, Türk Milleti ugrunda şehit olmuşlardır.

Tokat bize
Yar attı, tokat bize
Canımızdan yakındı
Kerkük’le, Tokat, bizeArkadþýna gönder

Yorumlar:

ABDULLAH KILIاARSLAN
TEK YORUMUM SAYIN PAقAMA OLACAK.SAYIN PAقAM SفZ VE SفZفN GفBفLER HAKETMEDفذفNفZ BفR MUAMELE GضRDـذـNـZ SـRECE BU ـLKE HفاBفR ZAMAN فLERفYE GفDEMEZ, HEP GERفYE GفTMEYE MAHKUM OLUR.SفZ اUVAL OLAYI DضNEMفNDE TEقEKKـR OLARAK EMEKLف EDفLDفNفZ.فقTE فKTفDARIN BـYـKLـذـ.YAZIK اOK YAZIK.NE GARفP AMA ـLKEMفZفN YARISI BU HـKـMETE DESTEK VERفYOR.SONUMUZ Hفا فYف GضRـNMـYOR.
MUSTAFA DABAKBAقI


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>