Arabic Turkish
 
2008-09-16   Arkadþýna gönder
4064 (1549)


Irak Türkleri baskılara rağmen direnmişlerdir


Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin yüce tarihleri parlak geleceklerini vermiş olduğumuz milli mücadele davamızı yansıtarak, bu topraklarda uzun yıllardan Türk devletleri kurularak varlı, zengin bir folklor gelenek, göreneğine sahip çıkarak, kültür, Edebiyat Türk dilleri alanında çok gelişmeler elde ederek, çok sayıda büyük şair, yazar, edebiyatçılar, bu Türk topraklarda yetişerek, dünya çapında tanınarak birçok yapıt eserler gün ışığına bırakarak önem değer kazanmıştır.

Irak topraklarında tarihten önce yoğun olarak Türkler yaşayarak, üstün vatlıklarını ortaya koymuşlardır ve Irak’ın her bir şehir yerinde yapıtları, kalıntıları uygarlıkları günümüze kadar görünmektedir, Türk milleti büyük bir millet olarak, dil, kültür, edebiyat, siyasette, yasada, devlet kurmada binlerce şehitler, kanlar vererek topraklarını, bayraklarını, vatanlarını korumuşlardır. Canlarıyla savunmuşlardır, Dünyanın her bir yerinde bulunan devletler kuran Türkler bugün Irak topraklarında, altı devlet kurarak üç milyonun üstünde olan nüfusları, tüm baskı asimilasyonlara karşı büyük bir çoğunluk oluşturmaktadırlar.

Irak Türkleri Kerkük, ve tüm Türkmenelinde kültür, edebiyat ve sanat alanında ön, değer kazanarak sanlarıyla, yiğitlik töreleriyle tanınmıştır, Irak Türklerinin başkenti, milli iç duyguları mücadele davaları olan Kerkük yanında, Kerkük şehri gibi yüzde yüz Türk şehri olan Erbil, Musul ayrıca Tuzhurmatu, Altunköprü, Telafer gibi şehirlerimiz hep Türklükle kokmaktadır, coşmaktadırlar, bu Türk topraklar, yerler birden kültür, edebiyat, sanat merkezi sayılmaktadır.

Irak Türkleri yalnız Kerkük değil, Musul’un batısında yer alan ve nüfusları yoğun olan önemli bir yerleşim merkezi sayılan Telaferden Bağdat’ın güneybatısına kadar Türkler yaşamaktadırlar, Bu topraklar Türk toprakları, Türk yurtları olarak Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Şebek ve Bayat Oğuz oymak, boylarının yaşadığı yöreleridir, Irak Türkleri il, ilçe, kasaba ve birçok köylerde bulunmaktadırlar. Bu Türk toprakları coğrafya bakımından çok önemli petrol yataklarını içermektedir ve Irak devletinin ekonomisinin şah damarını oluşturmaktadır.
Irak Türkleri tarih boyunca 85 yıl hep işkence, baskı görerek her türlü asimilasyon baskıyla 35 yılda Saddam döneminde baskılar artarak, yüzlerce Türkler hapishaneye atılarak, idam olmuşlardır.
Irak Türklerine karşı 1936 tarihinden günümüze kadar, Türkçe eğitimi yasaklanarak, Türkçe konuşmak, yazmak ortadan kalkarak, engeller bırakılmıştır. Bu durumlara, baskılara karşı Irak Türkleri milli mücadele davalarını sürdürmekle, Türkçe okumayı, öğrenmeyi özel olarak kendi kendilerine öğrenmişlerdir. Tüm Irak’ın başına gelen rejimlere karşı dillerini, folklorlarını, kültürlerini, gelenek, göreneklerini, tarihlerini, atasözlerini kanlarıyla, canlarıyla koruyarak özveride bulunarak, kendi dillerini aile topluluğu içinde koruyarak, özellikle dillerini babalarından, dedelerinden öğrenmişlerdir, gizli olarak birçok evlerde okullar açılarak, eğitim verilmiştir, o dönemlerde kütüphanelerde Türkçe kitaplar yasak olarak, hiç bir kültür kurumunun bulunmamaktaydı, Irak başına gelen iktidarlar, rejimlerin özellikle 35 yıl Baas Partisi ve Saddam döneminde Türklere karşı her türlü Türkçe okuma yazma, şarkı sözlerinde bile, haberlerde Türkiye Türkçesinde kullanan deyimler sözler ortadan kalkarak yasaklanmıştır, yerine Arapça sözler uygulanmıştır. Bu sansüre yasaklamalara karşı Irak Türkleri, kendi Türk dillerini, edebiyatını, Türk kültürlerini canları pahasına olarak, mücadelelerini şehitler vererek sürdürmüşlerdir. Bu acı durum baskıya rağmen Türkçe eğitim, okul görmeyerek Irak Türklerinde çok sayıda araştırmacı yazar, edebiyatçı, şairler, ressam, hattatlar, müzisyen ses sanatkârları yetişmiştir, dünyada tanınmıştır Hoyratları, şarkı türküleri canlılığını koruyarak dillerde destan olarak birçok milletlere tarafından tutulmuştur. Tüm baskılar, işkencelere, soykırım, katliamlara rağmen Irak Türkleri dünya Türkleri ile birlikte dillerini, kültürlerini, tarihlerini, edebiyat, sanatlarını canlarıyla koruyacaklar.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>