Arabic Turkish
 
2007-09-03   Arkadþýna gönder
4436 (1722)


31 AĞUSTOS 1996 MESUT BARZANİ, ERBİL KATLİAMI


SADUN KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin Kerkük şehrinden sonra ikinci Türk şehri Erbil milli mücadele, Türkçülük davasında en önde görünerek, Basın, yayın, Enformasyon, kültür, politika alanda büyük tarih yazarak çok sayıda aydın, Siyasi Türkmenleri yetiren bir Türk şehridir, yüzlerce gençlerini yetiştirerek mücadele uğrunda çok gençlerini, baba yiğit erlerini şehit vererek bu topraklarda Irak Türkmen Cephesinin mas mavi bayrağı dalgalanarak, tüm Türkmen örgüt, teşkilat, partilerle birleşerek, korku, ölüme karşı kanlarıyla, canlarıyla durarak tüm Türkmenleri bağrına basan Erbil Kerkük’ten gelen Türklere kucak açmıştır , onları karşılamıştır, Kerkük, Erbil ayrımı yapmadan, milli Türklük davası tüm Peşmergeler, PKK karşı sürerek kanla milli bayrağımız her bir yerde yükselmiştir.Defalarca bu kıyıcı Kürt peşmergelerin ve Barzani, Talabaninin arkadan kurşunlarına kurban giden şehitlerimiz kanı yerde kalmadan alınmıştır büyük akıncılara sahip olan Erbil Türkmen kuruluşları düşmanlara korku vererek davasını sürdürmüştür.

Erbil Türkmenlerinin çalışmaların yanında milli eğitim Türkçe olarak, Türkçe Erbil’in her yanında okullar açılmıştır, tüm Türkmenelinden gelen yavrularımız bu okullarda öğrenim görmüşlerdir.

Ayrıca Erbil Türk şehrinde Türkmeneli Televizyonu ve radyosu bölgede yayın yaparak değer kazanmıştır.

Erbil Türk şehrinde temiz, onurlu, atılgan, kahraman kan kardeşlerimiz her türlü baskı, saldırıya rağmen, milli mücadele, Türkçülük Cephesinde hazır olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Erbil şehri yüzde yüz, bir Türk şehri olarak, Saddam rejiminden sonra Türkmen milletine düşman olan Mesut Barzani milletimize yönelik her türlü güçlerini kullanarak baskısı artmaktadır.

Bugüne kadar yüzlerce saldırılar Türkmen kuruluşlarına uygulayarak, Türkleri arkadan vurarak kurşuna dizmişlerdir.

31 Ağustos 1996 yılında, Erbil Türk şehrinde, çok sayıda, baba yiğit yıllar boyu kendilerini mert mücadeleye veren, Irak Türklerini kıyıcı cellât Saddam la kucaklaşan Mesut Barzani Türkmenleri teslim ederek idam olmalarına neden olmuştur.

Mesut Barzani, zalim baas rejimi, ve Saddam’dan hiçbir farkı olmadan, Saddam’ın yaptığını yapmaktadır, yüzlerce Türkmenler, Kerkük, Telafer ve tüm Türkmenelinden özel hapishanesinde tutuklu olarak kalmaktadır.

Saddam rejimi düştükten sonra, Saddam’ın istihbarat, emniyet elamanları işkence odalarında Türkmenlere her türlüsünü , işkence yapmaktadırlar.

Zalim Mesut Barzani Saddam rejimine teslim etmiş olduğu, Irak Türklerinin adları belli olarak, cellât Saddam tarafından idam edilerek, birçoğunun cesetlerini bile ailelerine verilmemiştir. izleri bile görünmemiştir.

Kıyıcı Saddam ile birlikte Mesut Barzani yüzlerce, Türkmenleri katil ettikten dolayı, hemen onu da cezalandırmalı, insan hakları ihlalleri yüzünden hüküm ederek, yaptıkları soykırım, katliamlardan dolay, onu insan hakları komisyonu ve BM Lahey mahkemesi tarafından, büyük bir suçlu olmasına dair, ona en ağır ceza vermeli. Mesut Barzani Türkmenlerin yanında Kürtleri, Hıristiyanları bile öldürerek, yerlerini alarak sürgün etmiştir, bugünde Türkiye devletine karşı tehditler savunarak PKK destekleyerek her türlü mal silah yardımı etmektedir.

Bugün Türkiye Büyük millet Meclisinde PKKlı Millet vakili Ahmet Kürt elli Türk şehitlerin kanında ve terörist PKK’ ye terörist demeyen ve Türkçe dilini yabancı diller arasına bırakan bu gibi teröristler vatan hainleri hiç Barzani, Talabani Öcalan’dan farkı olmadan Türkiye Türk topraklarında ve Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye büyük Türk Millet Meclisin da ne arıyor bunlara kim izin veriyor bunlara önem değer verenlerde büyük haindirler .Yıllar boyu Saddam ile iş birliği yapan Mesut bugün Kürtlükten konuşarak Türkiye’ye dil uzatarak, Türk şehri olan Erbil, Kerkük hakkında boş kafasıyla demeçler vermektedir.

Artık İkinci Cellât Mesut Barzani da, birinci cellât Saddam Hüseyin gibi yargılanmalıdır, çünkü günümüzde de, ayni Saddam’ın politikasını uygulayarak, Irak Türklerini Amerika’ya güvenerek, yok etmeye tüm gücüyle çalışmaktadır.

Mesut Barzani yapmış olduğu, Erbil Türklerine karşı, soykırımı, katliamı Saddam rejimiyle, bir arada yaparak çok sayıda kişiden fazla, Türklerin ölümüne tek sebep olmuştur.

Mesut Barzani tarafında her gün bir yeni baskı, Zulüm eklemektedir.

Erbil’de olan bu katliam, Mesut Barzani, Saddam rejimi ile birlikte, yüzlerce Erbil, Kerküklü, Altunköprülü Türklerine uygulamıştır.

Saddam, Mesut Barzani gibi, diktatörler, kıyıcılar, idam olunca haklarını alınınca, şehitlerimizin ruhları mezarında şad olarak, milli Türkmen davası tüm Türkmenler Kerkük, Erbil Musul’u ve Türkmeneli topraklarını yerlerini can kanlarıyla koruyarak, ölene tek yollarından, ilkelerinden dönmeyeceklerdir.

Zalim kıyıcı cehil Mesut Barzani eliyle şehit olan kardeşlerimiz Erbil’i, Kerküklü, Tuzhurmatu, Altunköprü, Tazehurmatu soydaşlarımızdan oldukları bellidir bunlardan.

1- Mehmet Reşit Mehdi Tuzlu.

2- Aydın Şakır Iraklı

3- Ferhat Kasım Kerküklü

4- Aydın Velit Erbil’li

5- Abdurrahman Ömer Kadir Bekal oğlu

6- Fars Hadi

7- Ali Hasan Hüseyin Acem oğlu

8- Ahmet Nurettin Kayacı

9- Yılmaz Yusuf

10- Şarzat Yusuf

11- Halit İbrahim Ahmet

12- Hacer Abdul Gani Şahap Erbil’li

13- Abdurrahman Mehmet

14- Abdul mümin Mehmet Emin

15- İbrahim Abdul rahman

16- Mazin Faruk

17- Çetin Kerem Köprülü

18- Necmettin Nurettin

19- Şahin Yunus Mahmut

20- Şahvan Şahbaz Samet

21- Şiven Şahbaz Samet

22- Mika il Şahbaz Samet

23- Şakır Şükür Zeynel abdın

24- Ali Yayçili.

25- Şirvan Ahmet Abdul Kadir

26- Mümin Muhammet Emin

27- Nusrat Halit Abdullah

28- Yılmaz Halit Muhyettin

29- Ayat Ahmet

30- Abdurrahman Kaleli

31- Tarık Faik Nurettin

32- Neşet Abdullah

33- Murat Erbil’li

34- Mümtaz Erbil’li

35- Ayat Vahit Sadullah

Ayrıca 1996- 2005 yılından Erbil Türk şehrinde, Kürtler çok sayıda Irak Türklerini öldürerek, arkadan vurmuşlardır. Öte yandan Irak Türklerinin Cephe kuruluşlarına, binalarına, matbaa, Türkmeneli gazetesine, Radyo Televizyonuna, el koyarak hainlere teslim etmişlerdir. Ve birçok hainlerin eliyle, Erbil Türk şehrinde, kuruluş Türkmen toprak, yerlerine Mesut Barzani tarafından gasp edilerek, tüm belgeleri Türkçe olan kitapları bayrakları yakarak yandırmışlardır.

Mesut Barzani Peşmergeleri, bir bölüm kendilerini paraya, göreve satan prensip sahibi olmayan, onursuz insanlar ile tüm Türkmen parti, kuruluşlarına saldırarak yağma, talan etmişlerdir.


Kıyıcı Mesut Barzani Peşmergeleri, defalarca Irak Türklerini, arkadan vurarak, şehit etmişlerdir. Ayrıca çok sayıda insanları, evlerinden Türkiye, Irak sınırından alarak, gizli hapishanelere, uzun bir süreden atmışlardır.

Erbil Türk şehrinde şehit olanlar bir bölüm Erbil’li Türklerin adları.


1-Murat Hasan

2-Leyla Cemil

3-Avukat Rüştü Tahsin Saraçoğlu

4- Abdul haclık Fetah

5-Halit İbrahim Köpeçı

6-Yasin Kasap

7-Aydın İzzet Kaymakçı

8-Söner Esat Terzi başı

9-Cesim Murat

10-Ferhat Nurettin

11-Aydın Abdülaziz Neftçi

12-Gül Annem Terzi oğlu

13-Abdullah Adil Hurşit

14-Feridun Fazıl Mehmet

15-Marivan Ahmet Erbil’li

16-Fuat Kasım Nedim

17-Emir Kerim Ali

Ve başkaları...


KÜRTLER HER TARAFLA İŞ BİRLİĞİNDE

Kürtler Irak devletiyle, savaştıkları zaman, 1970 yıllarında, Iran Rıza Şahının ajansı olarak, Kürdün Acem Irkından olduğunu, tarihle belgelerle, göstererek, yazdılar, bir sürede yiğit atılgan, temiz korku bilmeyen, meydanlarda tanılan Türk milletinden, bir parça olduklarını, kanıtla dile getirdiler.
Otayandan Alman ırkından, arı olduklarını da söylediler, acaba bunların kaç babaanneleri vardır, hangi bir ırktan, hangi bir milletten sayılırlar, ne oldukları da belli değildi.
Türk milletine ettikleri kalmadı, haince arkadan vurdular, Zalim cellât Saddam’a baş eğerek, iki Kürt büyüğü sayılan, Mesut Barzani Ve Celal Talabani, kendi yararları, çıkarları için, Kürdü sattılar, onunla iş birliği yaparak, kucaklaştılar sözleştiler.

Erbil Türk şehrinde, PKK’nın Vulat adında gazetelerini satarak, örgütlerine yer verdiler, günümüzde Türk Kerkük, Tuzhurmatu da PKK bayrakları asılarak, Radyo evleri de, yayın yapmaktadır.

Bunun yanında Terörist Abdullah Öcalan’ın resmi Kerkük şehrinde asılmaktadır.

PKK ile defalarca, katil Mesut’la Öcalan ile bir araya gelip, birleşerek iş birliği yaptılar ve Erbil’de Türkmen Cephesi, Öğrenci kuruluşlarına saldırı düzenlediler, baba yiğit Türkmenleri, Saddam’dan hiç bir farkları olmadan şehit ettiler, çok sayıda Türkmenleri Mesut Barzani cellât Saddam’a karşılık diye teslim ederek, idamlarına neden oldular.

Bu gün da kalkıp, her yerde Türkmenler, Türkiye’ni Irak topraklarından fazla seviyorlar, Türkmenler Türk ajansı, Türkler için çalışıyorlar, boş laflar söylemektedir.

Evet, doğru bizler, Türkiye’yi severiz, canımızdan, her şeyimizden fazla, onu severiz, çünkü bizler Türk’üz, Türk’ten bir parçayız, ayrıca Azarını, Gagavuzlu, Kırgızlı, Çaçanistan, Moğol, Tatarı, Türkmen’i ve tümünü severiz, çünkü onlar bizler, biz onlarla, bir milletiz, bir diliz, tüm düşmanlar isterse de, istemese de, hep birlik olacak, yerlerimiz, topraklarımız ellerimize dönecek, bir bayrak altında büyük Türkiye kurulacaktır.

Bizim doğru Türk millette, kendisini satan yoktur, doğru temiz, anne babalı, sağlam Türkler, hiç bir zaman, hain olamazlar, kanları bozuk olmazlar.

Yüz kara geçmişinizi, hatırlatalım size, 1959 yılında o zaman kimsesiz Türkmen’e yaptıklarınızı unutunuz mu? 12 yaşında Emel Muhtarı öldürdünüz üç kardeşiyle birlikte sürüklediniz.

Ata Hayrullah’ını ağaca asıp, etini keserek, Turancıların lideri, Ata Hayrullahın etinin kilosu, elli Filistir diye, Kürtçe söyleyerek, etini kesip hayvanlara atmadınız mı?

Biz Irak Türkleri Allah, Yalvaç söylerken, Allah bağışlasın Allah yoktur, varsa gelsin kurtarsın sizi, bizden, birde yalvaç büyücüdür, söylüyordunuz ve yüzlerce Türkmenleri astınız ağaçlara, ters yöne giden, arabaya bağladınız, yaşlı, genç, çocuk, kadın ayrımı yapmadan, öldürdünüz, dükkân, mağazalarımızı, evlerimizi talan ederek, büyük Türkçü rahmetli Ata Türk’ün resmini yakıp parçaladınız ve bugünde Ana vatan sizin acı durumunuza, çilenize, koşarak her türlü yardım etti, toprağında yaşattı, yemek, su, giyim, her şey verdi sizi Saddam’dan korudu. Ama bilmediniz? Unutunuz, çünkü sizler iyilik bilmeyen, bir millet sayılırsınız, bundan öncede, sizlere babanız Rusya Ve Iran, Suriye, başkalarda iyilik yaptılar, bilmediniz, Artık sizler yel nereye eserse, oraya yüz çevireceksiniz, hiç bir yönünüz yoktur, binlerce Kürtleri öldüren Saddam, onunla da kucaklaşıp baş eğdiniz, el, iş birliği ettiniz, şehitlerinizi unuttunuz.

Bugünde sizler İsrail, Amerika ile bir oldunuz dininizi sattınız bıraktınız, nerde Saddam onunda sizin gibi yaptıkları Türkmenlere karşı göz önünde, Allah cezasını verdi hüküm olacak yaptıkları Hiçte unutulamaz.

Artık kafanızı, usunuzu başınıza toplayın, bunu iyice bilin, Saddamda düştü, Kerkük Türk’tür, Türk’te kalacak, Erbil, Musul Diyala kimin sahipleri vardır, Yalnız ve yalnızca büyük Türk milletinin olacaktır.

Bu Iraklı Türkler, her zaman Türk milletinin adıyla, şanıyla var olacak.

Yaşasın büyük Türk, Turan ülkesi, Kah olsun Türk’ü sevmeyen düşmanlar hainler.

Mesut Barzani, bugün boş kafasıyla, boş laflarla, Türkmen milletine karşı durarak, Amerikana uşaklık yaparak, Saddam rejiminden sonra, hayâlı bir devlet kurmayı söyleyerek, tarihi yüce bir Türkmen şehri olan Kerkük’ü Kürtleştirmekle, 30 Ocak seçimlerinde, Türkmen milletinin, yeterli olmasınlar, oy almasınlar diye, ABD ile Kürt grupları ortak olarak, stratejiklerini birlikte kurarak, seçimlere karşı engel olmuşladır, Ayrıca Telafer ve Musul’da oluşturulan istikrarı bozmak için, çalışmaktadırlar.

KDP ve IKYB birlikte çalışarak Türkmen şehri Kerkük’ün kimliğini değiştirmekle, binlerce Kürtleri Kerkük ve Türkmeneline yerleştirmekle, dengeyi bozmuşlardır, buna karşı öteki güçlerle, Amerika hiçbir ses çıkarmadan Kürtlerin yaptıklarına, boyun eğerek, onlara destek sunmaktadır.Bizler Irak Türkleri olarak, her bir yolla, haklarımızı koruyarak, Türkmen şehitlerimizin, dökmüş oldukları temiz kanları korumadan, milli siyasi haklarını, almak için, Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü ve tüm Türkmenelimizi birlikte, beraberce korumalıyız. Büyük devletler koran Ulu

Türk milletimiz, hiçbir zaman haklarından, bir karış toprak yerlerinden, taviz vermeyeceklerdir.

Ve her zaman, Kerkük ile tüm Türkmenelimiz, Türk topraklarıdır, kanımızı, canımızı veririz Türk toprakları olarak hep bize kalacaktır.

Yok, olsun, kahır olsun, tüm düşmanlar, tüm cellâtlar, tüm hainler.

Var olsun dünya durdukça dursun büyük Türk milleti.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>