Arabic Turkish
 
2007-08-28   Arkadþýna gönder
4402 (1543)


KERKÜK, TARİHLİ BİR TÜRK ŞEHRİ


SADUN KÖPRÜLÜ

Kerkük uzun yıllardan, tarih boyunca taşıyla, toprağıyla bir Türk şehridir, tüm asimile politikası Irak’ı yönetenler tarafından, günümüze kadar her bir yönüyle uygulanmaktadır, her bir bakımdan işkence, saldırılara, idamlara, uzaklaştırma, göçe karşı Irak Türkleri milli varlıkları ile, davalarını, dillerini koruyarak, yaşamış oldukları kendi yurtları, topraklarına sahip çıkarak, bu topraklarında birçok devletler, beylikler, İmparatorluk kurmuşlardır.
Kerkük Türklüğün simgesi ve Irak Türklerinin Erbil Türk şehri gibi büyük yerleşim birimi sayılmaktadır.
Kerkük, Erbil politika yanında Türk kültür, edebiyat, sanat dallarında, Türk yapısıyla, hamamlarıyla, hanlarıyla, mahalle, sokak, yatırlılarıyla, şarkı, türkü, hoyratlarıyla, ezgileri folkloruyla, tarihi andıran binlerce yıllara dayan bir Türk şehri olarak, tüm dış, iç düşmanlara karşı, soykırım, katliamlara karşı, Irak Türkleri, kendisini savunarak bu topraklarda, tarihten önce önemli bir unsur olduğunu tüm dünyaya yansıtmıştır.

Türk tarihini koruyan Kerkük şehri, tüm Türkmenelini kucaklayarak, birlik beraberlik alanında Türk köylüsüyle, şehirlisiyle, Şii, Sünni’siyle ayrımcılığa karşı durarak, Türklükle önderlik yapmaktadır.
Çünkü Kerkük Irak Türklerinin merkezi ve gönlü, iç Türkçülük davalarıdır. Kerkük şehri Tarihten önce, ve tarih boyunca Türk diliyle özbeöz Türk şehri olarak, Türk varlığını tüm asimilasyona, baskıya reğman kendisini korumaktadır.

Kerkük şehri bir Türk şehri olarak, 1958 yılında Kerkük’te Türklerden başka hiçbir millet yaşamamıştır.

Irak Cumhuriyeti kurulduktan sonra, birçok nedenlerden dolayı, öncelik petrolün olduğundan dolayı, birde iş aramaya gelenlerin yanında, en önemlisi de Irak Türklerinin temiz, efendi, insanlık sever, saygılı gösteren, yardım sever, hoşgörü olduklarından dolayı, birçok milletler onlarla yaşamayı tercih ederek, Kerkük Türk şehrine tarih boyunca şehir etrafından ve şehir dışından göçler başlanarak, yerleşmişlerdir.
Kerkük Türk şehrine yerleşen Kürtler ve Araplar birçok katliamlara idamlar uygulamışlardır
Kerkük’e yerleşen Kürtler Mulla Mustafa komutanlığında 1959 Kerkük katliamını gerçekleştirilmiştir. Bu katliamın tek nedeni önceden planlanmıştır, Kerkük şehrine Kürtlerin yerleştirmesi, Kürtlerin tek amacı Irak Türklerini sindirmek ve Kerkük’ten Irak Türklerini göçe zorlamaktır
Bu korkunç olaylara rağmen, Irak Türkleri kendilerini koruyarak, topraklarını şehitlerin kanları ile, suvararak canlarıyla savundular.
Irak Türkleri, Irak’ta büyük bir millet olduklarını ve tarih boyunca bu topraklar kendilerinin olduğunu tüm dünyaya bildirmekle, bu vatanda var olduklarını ve zengin bir kültüre bağlı oldukları, ön sıraya çıkmıştır, kanları ile, bu yüce kutsal bayrağa, topraklarına sahip çıkarak, devletlerini, topraklarını, yerlerini satmayarak, vatanlarına ihanet, hıyanet etmeyerek, bu uğurda milli Türkçülük duygularının sağlam olduğun bildirmişlerdir.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>