Arabic Turkish
 
2007-07-14   Arkadþýna gönder
4937 (1878)


14 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZE


SADUN KÖPRÜLÜ

TEMMUZ GÜNÜ KERKÜK TÜRK ŞEHİTLERİNE YAPILAN SOYKIRIMIYLE İLGİLİ ŞİİRLERİM

—1-
ŞEHİT ATA HAYRULLAH
Türkmen şanın sonsuza, ümit taşıyor Atam
Baksan ki şimşeklerden, hızlı daha uludur
Bin yüce şan zaferle, meydan aşıyor atam
Kerkük, şehit gülümser, gür seslerle doludur
• • •
On dört Temmuz şehidin, ümit büyüdür gözde
Ata, İhsan kurşuna, Türkmen için can verdi
Gelecek müjde taşar, tarih koyduğu izde
Toprak, Türklük Kerkük’le, canla pek kanla durdu
• • •
Tanrı katına vardı, ceza boldu düşmanı
Kahramanlık işte bu, şerefle yatıyorlar
On dört Temmuz şehidin, artı şanı nişanı
Şimdi şehit yolunda, hızla koşuyor erler
• • •
Hep askerdi Atamı, şan Türklükle yaşardı
Korkmazdı göz savaştan, yenilmezdi dediler
Her bir işin görevin, mertçesine başardı
Türk’ün eri aslandı, hiç ölmezdi dediler
1979-Kerkük-Musalla-Hüseyin Avni

—2-
ŞEHİTLERİMİZ

Canda kutsal, aşk yandıkça
Şehidi toprak, andıkça
Al bayrak, dalgalandıkça
Türklerin, yüksektir başı
Utku kazandı savaşı
• • •
Tüm savaşta, kazandık şan
Tarih yazdı, müjde nişan
Birleşti milletçin, koşan
Türk ocakları, parlak yansın
Türk şehidin, dünya ansın
• • •
Erler uyandı, uykudan
Düşmanlar koştu, korkudan
Şehit yüreği, okuydan
Yara Türklük, duygusudur
Büyük, küçük, saygısıdır
• • •
Toprak kutsal, şehit yatan
Ne mutlu, millet uyutan
Türklerindi, şirin vatan
Türkmen sizi, yada saldı
Bayrağını, erler aldı
• • •
Türkmen yaşar, vatanında
Temiz aşk kaynar, kanında
Kutsal savaşın, yanında
Türk erler, toplandı birden
Utku verdi, her bir yerden
1978-Kerkük-Hendek

—3-
ON DÖRT TEMMUZ
ŞEHİTLERİ SİZİNLEYİZ

Sevincimden ağladım, Kerkük Türk’e baktıkça
Göklerde al bayraklar, süslü dalgalandıkça
Telafer, Tuz, Erbil’de, yad düşmanı yaktıkça
Kerküklüyüz, Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Musalla unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Türklükten Türk dönmezler, Türk Turan’ı bilenler
Cennet yeri olacak, Türk’e kanlar verenler
Büyük devlet kurulur, bir araya gelenler
Erbil’iyiz Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Kaleni unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Türkmen köy bucağına, başla gelmek isteriz
Fatmacık, Mehmetçiği, yurtta görmek isteriz
Türk, Azeri, Türkmencin, her an ölmek isteriz
Musulluyuz Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Tisin hiç unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Yakın kurtuluş olur, bizimdi dünya sonu
Evrende duyulacak, bütün Türklüğün ünü
Kerkük’ü yasa dondu, şom on dört Temmuz günü
Taze Kifri Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Kuryeni unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Her günümüz Kerkük’te, geçiri bin yıl gibi
Mert Türkmen’in kokusu, esiri gül, gül gibi
Tüm dünyada Türkleri, coşuru sel, sel gibi
Köprülüyüz Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Mendilli unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Azeri, Türk, Türkmen’im, kurbanım men yurduma
Türk dünyası ülkemdi, can atarım soyuma
Binlerce selam olsun, Türk yıldırım orduma
Hanekın Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Beşiri unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
• • •
Yorulup çalışmaya, soğuk karda kıştayız
Kanla yazdık tarihi, her bir zaman baştayız
Ölüm korku bilmeden, ateşle savaştayız
Kızrabat’lı Türkmen’iz, şehitler sizinleyiz
Türkleri unutmayız, ilkeniz sözünleyiz
Kerkük-1979-Kerkük-Hamam Mahallesi

—4-
ON DÖRT TEMMUZ
TÜRKMEN ŞEHİTLERİ

Yollar çırağı Emel, durmaz annen ağlıyor
Cihat, Nihat dedikçe, can gönüllü dağlıyor
Şom on dört Temmuz günü, çok Türkmenler kesildi
Tüm mert anne bacılar, siyahları bağlıyor
• • •
Gani Nakip Kerkük’te, toprağa düştün seni
Türkmen milletin sevip, yurduna koydun kanı
Kürt, Komünist vurarak, ip sürdüler üstüne
Elli dokuz yılında, çok yazık gömdük canı
• • •
Ata Hayrullah kardeş, nasıl gönül şad olsun
Bütün düşmana karşı, yiğitliğin ad olsun
Savaş ateş toplardan, korkup hiç yan durmadın
Komünistler yok olsun, Türkçülüğün yad olsun
• • •
Gönlünde tek beslenir, güzel, istek dilekler
Sizlere secde kılar, gökte peri Melekler
İhsan Hayrullah teksin, çok düşmana yaradın
Sen ölmedin gelirsin, gözler yolunu bekler
• • •
Saçılan güneş idin, doğdun da battın Emel
Yalnız Muhtar Fuadı, dert gama attın Emel
Kerkükçün şehit oldun, Türkmen’e şanlar kattın
Söyle bacım hayatta? murada çattın Emel?
• • •
Birlikte biz yaşasak, bırakmaz zalim zaman
Ruhum, azizim Şakır, göz, gönlümüz, Kazım can
Kardeş, bacı dayanmaz, gedişiniz çok acı
Enver Abbas aç gözün, uyan uykudan uyan
• • •
Şehit oldun Nurettin, milletin sevgilisin
Onurla varlık taşan, Türkmen’in tek yolusun
Canını kurban verdin, özgür yaşasın Kerkük
Bülbüller özgün öter, solmaz dostun gülüsün
• • •
Kasım Neftçi savaştın, hiç bilmedin korku sen
Birlik, sevgi, doğruluk, insanlığın ırkı sen
Türkmen’e şan yarattın, tarihte yerin ölmez
Adın dillerden düşmez, bülbül öten şarkı sen
• • •
Züheyir çaycı, yurdun, toprak yerin korudu
Mert yiğitler yetirip, dağa karşı yürüdü
Ümit oğlu kızına, millet yolun öğretti
Düşmanı çıldırmaya, tek başıyla dururdu
• • •
Al bayrağını sever, Erbil, Kerkük, Türkmen’i
Çalışma, yiğitlikle, kurtarmaya vatanı
Adil, Abdullah kardeş, her meydanda göründü
Çalışarak kaldırdı, yerde şehit yatanı
• • •
Tükenmez saygı sevgi, atan, annene kardeş
Onların varlığıyla, ölmez yaşar ülküdeş
Ayrılık çok çetindi, Fathullah Yunus şehit
Kanlar yerde kalmadı, öç alındı arkadaş
• • •
Biz bir olursak gönülle, bizimle güler savaş
Kerkük, Türkmen’e kurban, vermeliyiz canla baş
Şakır Zeynel, Hac Necim, tarihler sizi anar
Şehitliği kazanıp, can kanla duran kardeş
• • •
Birleşiriz gönülle, altında al bayrağın
Türkmen’iz hiç ölmeyiz, tek eriyiz toprağın
Büyüdük çocuk yaştan, yurt millet sevgisinde
Yaydık, evren dünyaya, onur töre kaynağın
• • •
Mert Selahattin Avcı, karşı durdu düşmandan
Sinesin erek etti, vazgeçti şirin candan
Mehmet Avcı korkmadan, çıktı aslan meydana
Öldü şehit düşerek, yazdı tarih al kandan
• • •
Bağırdık haydi Türkmen, orduya girmek gerek
Utkuyu kazanırız, şanla yürü diyerek
Gökten, denizden, yerden, düşmanı kırıp sürmek
Erler birlik yaradır, canlar kurban vererek
• • •
Cahit Fahrettin kardeş, şenlik yurt düğünüdür
Her bir yana saçılan, ümit zafer günüdür
Abdullah Bayatlı er, nurlar içinde yatsın
Her yerde diktik bayrak, özgür savaş sonudur
• • •
Abdulhalik İsmail, can verip yazık gitti
Çalıştı hep okudu, erliğin belli etti
Söylendi Sadık adı, bütün Türkmen içinde
Toprak Kerkük yurduna, varlığını o koydu
• • •
Kerkük, Musul toprağı, açık kuzey cephesi
Zalim düşman yakıyor, Türklükle toplar sesi
Doğu batı konuşur, Türkmen Osman Hıdır’dan
Boz kurt oğlunu kutla, haydi şehit annesi
• • •
Yaklaş annene doğru, yiğit koçak Türkmen’im
Yarından ümit alsak, güneş Saçak Türkmen’im
Gece, gündüz bilmeden, çalışıp hem savaşmak
Düşman gözünü oyup, vursak bıçak Türkmen’im
• • •
Acı günlere düşüp, ne olmuş sorduk kardeş?
Bütün zalim düşmana, can kanla durduk kardeş
Kıyıcı Kürt, komünist, onu iple sürdüler
Cuma da şehit oldu, kendimiz yorduk kardeş
• • •
Kahraman Türkmen şehit, gönül dillerden düşmez
Kan veren Abbas, Hasib, Bayrak ellerden düşmez
On dört Temmuz gününde, mertlik yolun seçtiler
Kemal Abdulsamet’i, candan gönülden düşmez
• • •
Namazını kıl kardeş, sabah Azan okundu
Elinle zafer yaymak, yarından çok yakındı
Altunköprü şehidi, Selahattin ölmedin
Senin gibi Temmuzda, çok Türkmenler yakındı
• • •
Gönlümüzde yaşarlar, engeller aşıyorlar
Kerkük’ün hasretine, dağlardan koşuyorlar
Yüzlerce kahramanlar, yazılmışlar tarihe
On dört Temmuz şehidi, pek kanla coşuyorlar
• • •
Ay yıldızlı bayrağı, bulandırdık, al kana
Ölmeyen Türkmen erler, karşı durdu düşmana
Sönmez nur ışık onlar, yolu aydın ettiler
Nurla dolsun mezarlar, şan vermişler meydana
Bağdat–1982-özel siyasi Hapishane

—5-
KERKÜK’TE KARA TEMMUZ
Elli dokuz Temmuzda, temiz Türkmen’e karşı
Ulu Tanrım felaket, dert Kerkük’ü sarstı
Kürt Komünist zulmü, millet ümidin kesti
Evler yağmalandı, talana dondu çarşı
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Kadın, çocuk, yaşlıyla, kıydılar şirin cana
Selle, kasırga gibi, el koydular vatana
Türkmen, Kerkük karardı, döndü korku zindana
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Dağdan, köyden düşmanlar, Türk Kerkük’üme gitti
Temmuzda kimler öldü, kimlerse öksüz kaldı
Kale, Korya, Şaturlu, mahşer gününe döndü
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Çok Türkmen aileler, Sürülüşte yok oldu
Geride kimsesizler, tutuk çaresiz kaldı
Emel, Fuat, Nihat’ı, düşman geriden vurdu
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Tarih yıl elli dokuz, kara Temmuzun ayı
Acı zulme kaplandı, her Türkmen bucak köyü
Düşmana haram olsun, ekmekle, Kerkük suyu
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Namert piç olan düşman, Türk’e karşı çıkıyor
Yazık Kerkük’ü koyup, Türkmen bu gün kaçıyor
Cellât Saddam Kürt’lerle, Türkmen evin yıkıyor
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Millet çalışmaz yasak, aydın ışıklar söndü
Bütün Türkmen bölgesi, kara zindana döndü
Dükkan, evler yıkıldı, mal mülkümüz bölündü
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Musul, Kerkük, Erbil’di, bizim Türkmen diyarı
Yükseldi çocuk, anne, baba, kardeş havari
Gönlümüz dert düşmanla, gam gurbetle yaralı
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Kerkük’ün her yerinde, dertli yürekler sızlar
Gamlı Türkmen annesi, gözü yavrusun gözler
Her bir yere bakarsan, Türk şanıyla Türk izler
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
İçimizde yaralar, gözden yaşlar taşıyor
İlkemiz başarmaya, Türklük ile coşuyor
Bütün Türkmen kardeşler, Kerkük için koşuyor
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Korkmayan Türk milleti, düşmana karşı durdu
Zalim Komünist Kürtler, kadın, kız, çocuk vurdu
Birde bize dönecek, Türkmen’in Kerkük yurdu
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
• • •
Yuvan dağılsın Saddam, bunca zulümler yeter
Çok gördük kara günler, düşmanlar görsün beter
Hakkımız alınacak, acı gün dertler biter
Mert Türkmen kullarına, et çare Ulu Tanrım
Kimsesiz Kerkük bahtı, çok kara Ulu Tanrım
Bağdat–1982-Özel siyasi- hapishane

—6-
HİÇ BİZLER UNUTMAYIZ

Kimyasal silahları, Saddam Türkmen’e attı
Tisin, Beşir, Köprüde, bomba, kurşun patlattı
Kerkük, Erebil Türkleri, büyük tarih yarattı
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Türkmen’i hiç bırakmaz, toprak, bayrak sevenler
Dünyanın her Türk’üne, kanlar, canlar verenler
Millete hatırlatsın, kara günler görenler
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Türkmenler toprağında, yasak konuşmak gülmek
Hiç bir insan hakkı yok, Türk’ün soyundan gelmek
Öz yerimizde bile, suçsuz, günahsız ölmek
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Ne vahşet Kerkük halı, zulme canlar dayanmaz
Komünistin ettiğin, görmeyenler inanmaz
Uykuda yatan Türk’üm, neden kalkıp uyanmaz
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Türkmen erler asıldı, Kerkük, Köprü içinde
Etler bile kesildi, Türk olmaktı suçunda
Hiç yüreği yanmadı, baas, Saddam piçinde
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Gencecik mert bacılar, hoşluk yüzün görmeden
Kardeşini astılar, üzerine girmeden
Komünist, hem Kürtleri, akın yaptı durmadan
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Çoluk çocuk sokakta, baba için ağlıyor
Parçalanan eşine, yüreğimiz ağlıyor
Kerkük’ün köşesinde, şirin kanlar çağlıyor
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Korku, ölüm içinde, dost dostuna yanaşır
Dünyanın her yerinde, Türk, Türklerle kaynaşır
Kerkük’te ölen Türk’e, ne tabut, ne teneşir
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
• • •
Bu kadar zulüm dert, gam, çoğun yazamaz oldum
Yıllarca susmuş iken, uyanıp hakkım aldım
Bütün tutsak Türklerin, acı derdine daldım
Şom Temmuz şehitlerin, bizler hiç unutmayız
Kerkük–1978-Tisin HemzeliArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.
4 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
5 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
6 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
7 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
8 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
9 - Irak Türklerin bugünkü durumları
10 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
11 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
12 - Irak Türkleri Susmayacaktır
13 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
14 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
15 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
16 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
17 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
18 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
19 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
20 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
21 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
22 - Türklüğün Simgesi Kerkük
23 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
24 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
25 - Altunköprü Katliamı
26 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
27 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
28 - Sevgililer gününde Kerkük
29 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
30 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
>>Sonraki >>