Arabic Turkish
 
2006-11-25   Arkadþýna gönder
3949 (1772)


Ata Terzibaşı Türkmeneli uydu kanalına konuştu


Aydın Kerkük

Irak Türkmenlerinin Medar-ı iftiharı değerli bilim adamı Ata Terzibaşı Türkmeneli Televizyonu müdürü Nihat Avcıya verdiği mülakatta Türkmen eğitim Türkmen edebiyatının son durumu hakkında konuştu. Terzibaşı Nihat Avcı beyin bir sorusu üzerine 70yıllık bilim alanında ve son eseri hakkında da bilgi verdi
Nihat Avcı: Mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla ve bu kutlu günleri fırsat bilerek değerli hocamız ve milletimizin büyük yazarı Ata Terzibaşı ile bir görüşme yaptık. Biz bu görüşmeyi yapmaktan dolayı onur duymaktayız. Bu münasebetle Türkmeneli uydu kanalı adına sayın hocamızın bayramını can-u gönülden kutlar daha nice nice yıllara erişmesini niyaz ederiz.Şimdi ise ilk sorumuzun cevabını kendisine bırakıyoruz milletimize ne demek istiyorsa buyursun:
A. Terzibaşı: Her şeyden önce mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla İslam alemini ve özellikle Türk dünyasını kutlamak istiyorum. Bu mübarek günlerin hayır ve adalete vesile olmasını dilerim Allah’a şükür bu uzunca ömrümün yaklaşık 70yılını Türkmen Edebiyatına, tarihine ve folkloruna velhasıl hulasa olarak Türkmenaloji araştırmalarına hasr etmeğe çalıştım. Bu çalışmalarımda başarılı olmuşsam ne mutlu bana.
Aziz milletimiz uzun zamandan beri milli emellerine ulaşamadığını bildiği halde yinede umut dolu geniş bir kalp ile yaşamaktadır. Bu umut kendilerini 90yıldan beridir mücadele yolunda devam ettirdi ham dolsun Allah’a. Ben bu mülakatı fırsat bilerek bugün elde ettiğimiz kazançlardan konuşacağım bunların birisi Türkçe okumaktır. Gerçi her ne kadar düstur (Anayasa)da hakkımızı düz doğru yazmadılar ise de ama ham dolsun bu bir kazançtır, hakkımızın eksik yazılması konusuna gelince bu hakkın kavmi olmasına rağmen bu hakkı veli emirlere vermişlerdir, oysa bu kavmi bir haktır gerek Türkmenlerin kendilerine verilseydi, burada ihtiyarı bir şekilde verilmiştir yani veliler istedikleri zaman çocuklarını Türkçe okuta bilirler, o zaman bu başka bir hale döner nitekim 1972 yılında içişleri Bakanı olan Sadun Gidan Kerkük’e gelişinde problemlerimizi sordu, verilen haklar üzerine konuştuk dedik 1970 yılında Türkmenlere verdiğiniz hakkı sonradan Pişman olup ve vaz geldiniz bakan böyle anlamadı oradan bilisi bir zatı pak kalktı bakana dönerek efendim müsaade edersen bu söze ben cevap vereyim. Bakan buyurun dedi:
Sayın bakan : Bu hakkı kendileri istemediler .ocukların babaları gelip anneleri gelip arzuhal vererek çocuklarını çıkardılar.
Beniysem ne söyleyeceğimi biliyordum ortalık kalabalık idi ben avukatları temsil ediyordum, beyefendi dedim aslında bu hak ana balara değil Türkmen milletine verildi bu hak ilzamıdır şöyle geçer ÊÏÑÓ ÇááÛÉ ÇáÊÑßãÇäíÉ İí ÇáãÏÇÑÓ ÇáÊí ÇßËÑíÊåÇ ãä ÇáÊÑßãÇäonun için bu karar demedi : áÇæáíÇÁ ÇáÇãæÑ ÇáÍŞ İíåÇ işte şimdi onu tatbik ettiler maddeni değiştirdiler, ama yine hamd olsun bu bir kazançtır bizim için. İkinci kazanç ise azdan çoktan hürriyetimiz oldu biraz hürriyete kavuştuk.
Gazetelerimiz oldu kitaplarımız çıktı bunlar hepsi bugün sansürden geçmeden yapılmaktadır. Üçüncü kazancımız ise muazzam bir tesisat olarak Türkmen uydu kanalına kavuşmamı oldu buda büyük bir kazançtır, ben temenna ediyorum bu müesseseye daha fazla önem verilsin ben bundan önceki sorumlu zamanı bazı görüşler verdim ne gibi dedim burada yazılmış T.v bu ne demekti?dedi Televizyon demekti, dedim ama bu Gramofon değil ki aslında gerek bu televizyonun bir adı olmalıdır bilinmelidir ki Kerkük televizyonu mıdır? Türkmen televizyonu mıdır? Şimdiye kadar bu gerçekleşmedi ama yine ham dolsun bu amaca kavuştuk onun için gelmenize memnun oldum müşerref oldum tekrar bayramınız kutluyorum yalnız bizim değil bütün dünyada bulunan Türk milletinin bayramını kutluyorum, ister Azerbaycan’da olsun ister Kazakistan’da olsun, ister Türkmenistan’da olsun hepsinin bayramını kutluyorum başarılar diliyorum.
N.Avcı: Hocam son eseriniz hakkında bize bilgi verir misiniz?
A. Terzibaşı: Son eserim isterseniz size armağan edebilirim oda Fuzuli’nin bir eserini Farsçadan Türkçe’ye çeviren Kerküklü Süleyman Müftü efendidir kitabın adı “İcmal-i Aşk”tır. Bu kitap, Iraklı büyük Türkmen şairi Fuzulinin çeşitli yerlerde değişik adlarla ve en çok “Hüsün-ü Aşk”ve “Sıhhat ve maraz” unvanlarıyla anılan Farsça risalesin hicri 1316 yılında Kerküklü Süleyman Müftü beyin “ İcmal-i Aş” adıyla yaptığı tercümeyi ve tarafımızdan yazılan toplu bir değerlendirmeyi ihtiva etmektedir. İşte ne yazık bizde okuyan azdır, yazar çoktur, ben bunu latife olsun Türkmeneli gazetesinin Başyazarı Necat Kevser Oğlu’na söyledim siz yazarlara yazı hakkı para ödüyorsunuz siz bunun yerine okuyanlara para ödeyin.
N.Avcı: Üstadım bu münasebetle bu günkü gençlere ne diyeceğiniz var?
A. Terzibaşı: bu sorunun cevabı her şeyden önce ben kendime söylemeliyim .ok çalışmak çok okumak lazım.
N.Avcı: üstadım biz burada Televizyon ekibi olarak sizden çok memnun olduk, bilhassa bana bu fırsatı verdiğiniz için ben size minnettarım, çünkü bu benim için bir onur sayılır?
A.Terzibaşı: Aslında ben Televizyon ekranda görünmekten hoşlanmam bunu kimse mağrurluk saymasın bu kendime has bir mizaç meselesidir, ama Televizyon bizim varlığımız büyük müessesemidir, büyük bir kazançtır.
N.Avcı: Hocam ilk yazdığınız yazınız hatırlıyor musunuz?
A.Terzibaşı:Evet ben orta okul döneminde bazı ıslahat mevzularında yazılar yazdım ama o yazılar edebi bir dirase değildi sonradan hukuk fakültesine girdiğim zaman Kahire’de Mısırda bir dergi çıkardı onun sahibi Ahmet Hasan El-Zeyyat idi o Dergi Iraklı yazarlardan yalnız üç veya dört kişinin yazısını yayınladı hamd olsun ben o yazarlardan birisi oldum oraya yazı gönderdim hemen beğenilip yayınlandı işte o gün bugün araştırma çalışmalarım başladım.
N.Avcı: Görüşmemizin sonunda size tekrar teşekkürlerimizi bildirir ve bizi ağırlayıp bu görüşmenin gerçekleşmesine yardımcı olduğunuz için bize büyük bir şeref verdiniz.
A.Terzibaşı: Bende sizi ve bütün Televizyon evinde olanları selamlıyorum hepsinin bayramlarını kutluyorum teker teker.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Yeşil Pusula- Türkmenlerin Ölüm Fermanı
2 - Daış Bitti Savaş Bitti...
3 - Tisin´li Şair, Celal Rıza Efendi´nin, Kerkük Üzerine Yazdığı Şiirler
4 - Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinden Kerkük´lü Avni Nakkaşoğluna Hattatlık İcazesi
5 - Kerkük´te Cami ve Mescitlerin Tarihi
6 - Değerlendirme: 1921-2014 yılları Arasında Irak´ta çıkan Kanuni Yasamalarda (Türkmenler)
7 - Türkmen Kültür Sahasında Tafsilatlı Olarak Ele Alınmayan (Zavra) Gazetesi 146. Kuruluş Yıl Dönümünde
8 - Ağla Kalem Usta Baş Aldı Getti
9 - Elveda Umuduna Erişmeyen Babayiğidim Elveda Cüneytciğim
10 - Türkmen Muharipleri, Başınız sağ olsun
11 - Başarı ve Şahlanış