Arabic Turkish
 
2006-09-27   Arkadþýna gönder
3936 (1427)


KERKÜK'ÜN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK


Ziyat Köprülü

Bilindiği gibi bir süre önce Irak Hükümeti, Anayasa’nın 140. maddesini uygulamak üzere Kerkük İlini Normalleştirme adı altında bir komisyon kurma kararı aldı. Bu madde gereği; Kerkük'teki normalleştirmenin en geç 2007 sonuna kadar tamamlanması gerekir. Ancak, komisyonun kuruluşu ile ilgili tarafların görüşü alınmadığı gibi, şehirde faaliyet gösteren siyasi kuruluşlara ve hatta İl Meclisi üyelerinin konuyla ilgili görüş ve düşüncelerine bile gerekli özen ya da önem gösterilmemiştir. Bu denli hassas bir konuyla ilgili olarak oluşturulan bu komisyon, ‘bir emrivaki olarak’ halkımıza farz ettirilmiştir.

Bu şehrin ve bu ülkenin evlatları olarak bizlerin, uluslar arası camia ve dünya kamuoyuna ''Hassas konuları çıkarlarınıza uygun şekilde göz ardı etmeyin..'' demesi gerekir. Normalleştirme Komisyonu’nun bazı üyelerinin iddia ettiği gibi ''Kerkük'ü uluslar arası bir meseleye dönüştürmeyelim'' düşüncesine uyup, ‘Bu mesele çözülsün de, nasıl çözülürse çözülsün…’ his ve gafletine kapılmayalım.. Kerkük, oldum olası bir uluslar arası meseledir.. Üstelik, tarih boyunca çözülememiş bir sorun olarak kalmıştır.. IX asırlık Türk hakimiyetinden sonra, birkaç yıllık İngiliz ve neredeyse bir asra yaklaşan Irak hakimiyetinde kalmış olan bu yöre, stratejik ve ekonomik yönden büyük bir öneme haizdir. Aslında, çeşitli projeler adı altında Ortadoğu'nun başına gelenler, Kerkük ve benzeri yerlerin öneminden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir önem ve hassasiyete sahip bir şehrin kaderi ise birkaç üyelik bir komisyona tevdi edilmemelidir.

Bu şehrin yeraltı zenginliklerini paylaşırken herkesin söz sahibi olmaya çabaladığını ama, şehrin kaderi söz konusu olunca herkesin ‘yan çizip’, bu büyük vebali ve tarihi sorumluluğu şehrin sakinlerine yüklemeye çalıştığını açıkça izlemekteyiz. Ancak, bir husus çok iyi bilinmelidir: Eğer Kerkük hepimizin meselesi ise o zaman kaderini de hep birlikte tayin etmeliyiz. Şayet bunu biz Iraklılar olarak yapamazsak, başkaları yapmaya kalkışacak ve neticesinde büyük bir kaos doğacaktır. Bu kaos, bazı ülke ve tarafların bu şehirde hak iddiasını doğuracaktır ki, bunun da sonuçlarına hiç ama hiç kimse katlanamaz.

Aslında bu topraklarda Türkler, Araplardan daha fazla hak sahibidir. Ama görüyoruz ki; dünyanın ücra köşelerinden gelen ya da getirilenler(!), bu şehir ve bu ülke üzerinde hak iddia edip, sahip çıkmaya çabalıyor ve kaderini tayin etmeye kalkışıyor.. Peki biz Iraklılar, yani milliyet, mezhep ve din ayrımı gözetmeden bu şehirde ve bu ülkede yaşayan insanlar, bu denklemin neresindeyiz? Hemen cevap vereyim; “Maalesef, hiçbir yerinde..!!” Ama, istersek bu denkleme dahil olabiliriz… Hem de tam içinde yer alabiliriz... Bu vatanı seven, bu vatanın birlik ve beraberliği için kalbi atan her ferdin işte tam bu noktada birleşmesi ve bunu istemesi bir başlangıç noktası olmaya yeterlidir.

Gerçekten de öyle.. Eğer bizler gerçekten Iraklı ve Irak'ın birliğinden yana isek ve bu şehrin bir Irak şehri olduğuna inanıyor, Osmanlıdan sonra Irak Devleti dışında hiç bir tarafın egemenliğinde kalmadığını biliyor isek, o zaman gelin bu hususta birleşelim… Kerkük’ün kaderini hep birlikte tayin edelim… Kısacası “Kerkük’ün Iraklılığını” savunalım…

Böylece hak ve adalet yerini bulsun..Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Papa’nın Irak Ziyareti ve Düşündürdükleri
2 - Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..
3 - Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup
4 - BÜYÜKLERE MASAL-10
5 - Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu
6 - Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...
7 - TÜRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ…
8 - UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ
9 - BM GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE…
10 - Telafer Neden İl Olmasın ?
11 - BÜYÜKLERE MASAL (8)
12 - BÜYÜKLERE MASAL (VII)
13 - BÜYÜKLERE MASAL (VI)
14 - Rice’ın Kerkük Ziyareti… Mesajlar ve Yapılması Gerekenler
15 - BÜYÜKLERE MASAL (V)
16 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN IRAK’A DÖNÜŞÜ VE KERKÜK
17 - BÜYÜKLERE MASAL (4)
18 - BÜYÜKLERE MASAL (III)
19 - Birlik ve beraberliğin örneği olalım..
20 - ALLAH'A ŞİKAYETÇİYİM.. BAŞKA KİMİM VAR..?
21 - BÜYÜKLERE MASAL…(II)
22 - BİR TÜRKMEN GÖZÜYLE KERKÜK…
23 - SADDAM… TÜRKMENLER… VE DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI
24 - MADEM Kİ KADERİ PAYLAŞIYORUZ.. O ZAMAN YÖNETİMİ DE PAYLAŞMALIYIZ.
25 - SEÇİMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR
26 - BÜYÜKLERE MASAL…
27 - IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.
28 - ULUSLAR ARASI KRİZ GRUBU
29 - Irak Seçimleri Hakkında Düşünceler
30 - SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP
>>Sonraki >>