Arabic Turkish
 
2006-04-29   Arkadþýna gönder
5000 (1694)


Kader Kerkük’üm


Cengiz Bayraktar

Sen hep virane şehir ben hep derbeder
Kime yansam Kerkük’üm isyan etme der
Maazallah böyle mi sürer bu kader
Sen hep virane şehir ben hep derbeder

Bu devran bir asırdır öyle diyorlar
Yok yalanımız varsa söyle diyorlar
Yazgın böyle nasibin böyle diyorlar
Sen hep virane şehir ben hep derbeder

O şanlı ulu deden yok oldu gitti
Azametlü, devletlü, günlerin bitti
Coşkulu mamur namın kayboldu, yitti
Sen hep virane şehir ben hep derbeder

Yıllar geçti mevsimler renkler değişti
Güzelleşti çepçevren özün kesişti
Kimse demedi bu ne zulüm bir işti
Sen hep virane şehir ben hep derbeder

Kara altın petrolün varın mı yoktu
Zengin zengin kükürdün sarın mı yoktu
Ulu Baba Gurgur’un narın mı yoktu
Sen hep virane şehir ben hep derbeder

Sürmesin diyorsan bu zülüm bu kader
Bayraktarım, Kerkük’le ol alakadar
Olmuyorsan söyleme, daha ne kadar
Sen hep virane şehir ben hep derbeder


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
>>Sonraki >>