Arabic Turkish
 
2006-02-21   Arkadþýna gönder
2217 (936)


Türkmen milletvekilimizle görüşme


Mehmet Samad

Her şeyden önce Irak parlamentosuna seçilen Türkmen milletvekili sn. Fevzi Ekrem TERZİOĞLU kardeşimizi cani gönülden tebrik eder çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Sn. Milletvekilimiz İnternet vesilesiyle Ankara’da bulunan sn. Şemsettin Küzecinin sorularını şöyle yanıtladı.

Türkmen milleti için neler yapacaksınız?

Ben Türkmen olarak Türkmen toplumunda Türkmen sorunlarından yana bir fedakar diye tanınmıştım. Her türlü çabalarda bulunmuştum dedi kodu ve kötü niyetlilerin söyledikleri kıskançlıklarını aldırmadan şimdi Parlamento üyesi olarak Türkmen milletinin yalnız Tek üyesi değilim şu Parlamentoda benimle beraber bir kaç Türkmen kardeş bulunmaktadır örneğin Abbas El Bayati, Şeyh Muhammet Takı El Mevla, Dr Sadettin ERGEÇ.
Ben şu yasal kurumda Türkmen’in gür bir sesi olarak çalışacağım, Milletimizin çıkarına türlü türlü yasalar çıkarmaya uğraşacağım ve Türkmen’in her zamanki gibi parlak yüzünü tüm dünyaya yansıtacağım.

Kerkük şehri Türkmen şehridir, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Tarihçe belli bir gerçektir Kerkük Türkmen özellikli bir şehirdir bu şehirde Arap ve Kürt ve Asuri kardeşlerimizde yaşamaktadır, Biz bu gerçekleri her zaman ve her yerde vurguluyoruz Kerkük Türkmenleri için ölüm kalım demektir Kerkük Türkmensiz olmaz Türkmen Kerküksüz olmaz.

Caferi, Kerkük konusunda taviz veriri mi sizce; verdiyse sizlerin tavrı ne olur?

Sayın Caferi’nin bir basın toplantısında verdiği demece göre Kerkük Caferi’nin kendi kişisel malı değil buna göre sayın Caferi’nin Kerkük’ü taviz diye veremez, Verdi ise ihtirazına gelirsek buda kişisel bir karar diye olup biten kolay bir iş değil ancak bu işin nüfus sayımı, Referandum konusu ve başka yasasal yönleri bulunmaktadır bizde bu yönler çerçevesinde Türkmen milleti çıkarına tutumlar alacağız her halde. Zaten güzelim Kerkük hakkında 30 yıl önce yazmış olduğum bir şiirde şöyle demişim:

Canım Kerkük
Milyon yıl sonra eğer girse yad toprağıma
Tenimin her zerresi savaşır söyler Kerkük
Değmesin çirkin eller gür yanan çırağına
Ruhum bağı cennette dolaşır söyler Kerkük

Duz Kerkük’e
Bir yol var Duz Kerkük’e
Kıyamet mahşer günü
Can verir Duz Kerkük’e

Avrupa’daki Türkmenler için neler düşünüyorsunuz?

Avrupa Türkmenleri için düşünülen şeyler tüm gurbette yaşayan Iraklılar için devlet özel kararlar hazırlamaktadır. Oysa resmen bir şeyler Parlamentoda tartışılmadı. Yalnız ben tüm Avrupa’da yaşayan Türkmenleri birlik ve beraberliğe davet ediyorum onların tek sorunu Türkmen sorunudur yaşadıkları yerde her ne türlü sorunları varsa bizlere gönderip bizde bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız Aynı zamanda Avrupa’daki aydın Türkmenlerimiz Irak’taki durumlarımızı Avrupa toplumuna ve kamuoyuna yansıtmaya çalışmalıdırlar ümit ederim ilişkileri benimle bizde Millet vekili olarak vatandaki Türkmenlerle daha sıcak ve samimi olsun ve Türkmen davasını her yerde her toplantıda ve her alanda şiddetle vurgulamak gerekir.Saygılarımla.


Biz Türkmeniz GrubuArkadþýna gönder

Yorumlar:

Halk‎ yan‎ltmay‎n
Sasy‎n Terziopًlu Milletvekil deًil seçilmemi‏tir. bile bile halka neden yalan sِylüyorsunuz
Avni Koryal‎