Arabic Turkish
 
2006-01-17   Arkadþýna gönder
5100 (1743)


Hibe ve Nankörlük


Cengiz Bayraktar

Bir aydan beridir Kerkük menşeli orijinal Kardaşlık dergileriyle sıkı bir çalışma içerisindeyim. Miladi 2010’da yarım asrını geride bırakacak olan bu sarı sayfaların her birinin bir inci kadar değerli olduğunu okudukça daha iyi anlıyorum. Kelimesinden cümlesine, satırından paragrafına, dip notunu da atlamadan iyi yoğurup algıladığımda bu değer bin kat daha büyüyor, katlanaraktan da büyümeye devam ediyor.
Kapak sayfalarından, milli kıyafetleriyle poz veren Türkmen çocuklarının, Kerkük Kale’sinden görüntülerin, Türkmeneli’nin dünyaca meşhur şairi Fuzûlî‘nin, Hicri Dede’nin, Hıdır Lütfü’nün portre resimlerinin, Telafer-Bedre arasındaki Türkmen şehir ve kasabalarının güzel mi güzel kuş bakışı görüntüleri yüreğimdeki isli kıvılcımı hafiften hafife renklendiriyor. Arapça bölümünden, önemli edebi, ilmi, felsefi makalelerin yanında röportaj, kulüp haberleri ( Ahbar El Nadi ) sayfalarından büyük haz alıyorum. Türkçe bölümden ise, başta tanınmış usta Türkmeneli yazar ve araştırmacılarından avukat Ata Terzibaşı’nın incelemelerinden, yine tanınmış usta divan şairlerinden Mehmet Sadık, Osman Mazlum ve hece ustalarından İzzettin Abdi, Nesrin Erbil, Mehmet İzzet Hattat, Mustafa Gökkaya gibi Türkmen şairlerinden, “Genç kalemler” ve “Folklor araştırmalar” sayfalarını okudukça edebi dağarcığımı zenginleştiriyorum. Bu arada ( Sancak, Hulusi, Koçak) takma adlar altında gah Arapça gah Türkçe olarak çıkan “Geçmişten Yapraklar -Tarihi Araştırmalar-, Hatıralar” “Çerçeve”li uyarı yazılar beni oldukça etkiliyor.
Değerli Avukat Terzibaşı “Kardaşlık’ın Altıncı yılı”[1] başlıklı yazısından “ Sancak” takma adlı yazarın Kerkük vakfı kurucularından, Irak Türkmenleri hakkında belgeli aydınlatıcı eserler yayımlayan tarihçi-araştırmacı yazar Avukat Erşat Hürmüzlü ağabeyime işaret ediyordu. Keza ( Hulusi ) takma adlı yazarın da bizzat kendileri olduğunu, eski kardaşlıktaki şiir ve yazılarıyla ilgili özel bir sohbette bize aktarmıştı. Hürmüzlü’nün hayatında az bir zamanda olsa yer bulan, aklı selimlerin gözünden özellikle “Reji oğluna açık bir mektup”[2] başlıklı yazısından Hulusi’nin, milli hisleri kabartan, mefkure dolu samimi sözlerine yabancılık çekmezler. Bencilikten uzak, refahını toplumun refahıyla eşleştiren eylemsiz, fikirde sıkışıp kalmayı kabullenmeyen bunlara açıkça vurgu yapan kâlemşinaz, dün olduğu gibi bugünde tadıyla, kokusuyla, rengiyle değerli ağabeyim Erşat Hürmüzlü’den başkası değildi. Örnek mi? Hemen, işte size o yazıdan iki paragraf “ Evet Kardeşim, cevaplarınızın hiç birisi beni ve eminim ki mektubu yazdığınız zatı tatmin etmedi. Ruhen bizimle yaşadığınızı söylüyorsunuz, sizden vatandaş namına hesap soran şair bunu zaten biliyordu, fakat bu kafi değildir. Bugün 120 milyon kardeş ruhen bizimle yaşıyorlar, temiz duygularının sıcaklığı bizi okşuyor, fakat biz bir avuç halk kütlesi vazifemiz bambaşkadır. Vazifemiz büyüktür ağırdır, çetindir. Bir tarafa çekilip olup bitenleri takip etmekle bitmez. Bakınız şair ne diyor ( Eyvah, eyvah Sakarya sana mı düştü bu yük,
Bu dava zor, bu dava öksüz, bu dava büyük ).
“Koçak” takma ada gelince, özellikle Arapça bölümünde yer alan “Çerçeve” anlamına gelen kalın alt çizgili “İtar”, Hibe ve Nankörlük[3] anlamına gelen “Hibe ve Ukuk” başlıklı Arapça içerikli yazıyı okuduktan sonra (tereddüt etmekle birlikte) ilk olarak bunun takma değil de adıyla sanıyla ölümsüz büyük Türkmen lideri şehit Necdet Koçak’ın kalemine düşünce tarzına yakıştırdım. Olabilir diye de çok sevindim. Zira liderimizin Arapça yazısını okumamış duymamıştım. Koçak soyadını taşıyan başka bir Türkmen de olabilir düşüncesiyle azıcık beyin yoklaması yaptım. Aklıma büyük Türkmen şairi Nazım Refik Koçak geldi, matematik bir hesapla O olamaz dedim. Zira şairimiz 1962 tarihinde vefat etmişti oysa bu yazı 1968 yılına aitti. Araştırmaya nerden, kimden başlayayım derken aklıma Kerkük Vakfı Başkanı sayın İzzettin Kerkük geldi hemen telefona sarıldım doğruyu söylemem gerekirse bir hazine bulmuş kadar heyecanlıydım, hal hatırdan sonra konuyu ağabeyim Kerkük’e aktardım. Ağabeyim bunu bilse bilse değerli yazar Habip Hürmüzlü kardeşimiz bilir dedi, Kerkük’e teşekkür eder etmez Habip beye ulaşmaya çalıştım birkaç dakika sonra sesini duydum yine hal hatırdan sonra konuyu bilgilerine aktardım. Sağ olsun ağabeyim çok ilgilendi, söz konusu Kardaşlık sayısını telefonun iki ucundan bir kez daha beraber inceledik. Hürmüzlü ağabeyimin dediğine göre bu bir takma addı, sahibi de şimdilik meçhul.
Yazı konusuna gelince bugün dahi geçerliliğini koruyan bir çok Türkmen sorumlusunun kulağını çınlatan cinsten milli hislerle yoğrulmuş manidar bir yazı. Birebir olmasa da aşağıdaki tercüme yazıyı Başta Türkmen Lideri şehit Necdet Koçak olmak üzere ölümsüz şehitlerimizin 26. yıldönümü münasebetiyle ilgililere sunuyorum.


Çerçeve

Hibe ve Nankörlük

Ben aşağıdaki sözümle birilerinden şüphe ediyorum demiyorum. Bizzat birilerinin
üzerinde şüphe uyandırmak niyetinde de değilim.
İdare heyetlerinin, azalarının güvenini alarak türlü adlar, hedefler ışığında Sendika, kulüp, derneklerinin başkanları…
Azalarını özgüvenini, saygısını, takdirini alarak bulunduğunuz mevkiden şüphemiz yoktur.
Apaçık bu mevkilere mükellef olarak değil gönüllü, isteyerek geldiniz.
Toplumun öz güvenini kazanıp ve bu mevkilerin başkanlığını üstlenmeniz, doğrusunu demek gerekirse sizce de büyük bir şeref addedilmelidir.
Üzerinize düşen ağır mesuliyetten şüphe götürülmez. Bununla birlikte bulunduğunuz makamın gereği, kurumunuzu, yasal tüzüğü içeriğinde aza ve toplumunuzun ümit, istekleri doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak için sizden azami çaba beklenmekte olduklarının bilincinde olmalısınız.
Ancak, atın eğerine biner binmez gurur ve ululuk havasına kapıldığınızı üzülerek müşahede ediyoruz. Sözüm, kibir ve ceberutluklarına hakim olamayanlaradır. Üstelik kime? Kendilerini bu mevkilere getiren azalara karşın, o azalar ki, tüm ümit ve isteklerinin sizin bu mevkilere bulunmanızla gerçekleşeceğine inanıyorlardı.
Bunu söylerken inanın yüreğim sızlıyor.
Bu kardeşlerimin kulağına fısıldayarak şöyle diyorum. Hesaplaşma günü elbette olacak o zaman siz, zamirlerinizin ve de size güvenini veren insanların karşısında sorumlu kişilere olarak hesap vereceksiniz.
Kardeşleriniz tarafından iyi anılmak istiyorsanız çalışın, çabalayın , doğru işe el atınız mensup olduğunuz toplumun düşüncelerine kulak asınız, görüşlerini dinleyiniz, iyice anlayarak dinleyiniz, doğru bulduğunuzu gerçekleştirmek için çaba harcayınız.
Kıssadan kendime de pay çıkararak, önce kendime sonra o kardeşlerime söylüyorum, biliniz ki yer kürenin sahibi dahi olsanız bu ilelebet sürmeyecektir. Kaldı ki bulunduğunuz görev bir yıl bilemedin iki yıl sürer, hem gönüllü hem abesle bir görevi işgal etmek aklı kâri değildir. Bulunduğunuz görevin hakkını vermiyorsanız komik duruma düşmeden feragat ediniz.
Bu sözlerimi sadece hatırlatmak için sıraladım, Ulu Tanrım ulu kitabında şöyle buyurmuş: hatırlat, hatırlatmakta yarar var. “ Ve zekkir in nefet el zikrâ ”.

İmza Koçak


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kardaşlık Dergisi Yıl .7, S.1-2, s. 22. Mayıs-Haziran 1967.
[2] Kardaşlık Dergisi Yıl .7, S.5, s. 41.Eylül 1967.
[3] Kardaşlık Dergisi Yıl .7, S.11, s.3 Mart 1968.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Mavi Urbalılar "72" Sayfalık Dev Küçük Roman
2 - Türkmeneli’nin Basın Tarihinden Yıldızlar
( Nadide Kültür Adamı: İhsan S. Vasfi )
3 - Eleştiri Dozu Hangi Ölçüde Olmalı?
4 - Türkmeneli’nin Öncü Tiyatrocularından Merhum Enver Mehmet Ramazan'ın Biyografisi
5 - Abant Toplantısı, Barışı Aramak mı, Yoksa Kürdistan’ı Afişe Etmek mi?
6 - Irak'taki Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarý Ne Zaman Açýklanacak?
7 - “Seçime Doğru” Türkmeneli TV’nin En Etkin En Başarılı Programı…
8 - Kemal Çapraz: Türk Dünyasının Sesi Kulağı…
9 - Lider Nejdet Koçak’ın Ardından
10 - Türkmeneli Liderinin Ölüm Yürüyüşü
11 - Irak Türkmen Partilerinden Yerinde Bir Karar Ama…
12 - Kerkük Valiliği Tabelasına Türkçe ilave Edilmesinin Perde Arkası
13 - Kerkük Hem Türkmen Şehri, Hem Azınlıklar Şehri olabilir mi?
14 - İbni Haldun’un Mukaddimesi ve Payımıza Düşenler
15 - Türkmeneli Tarihinden Yapraklar
16 - Mavilerin Kerkük’üm
17 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
18 - Türkmeneli’nin Siyasi Tarihinden Yapraklar
19 - Güneş Harekatı Dosta, Düşmana Dudak Isırttı
20 - Abdüllatif Benderoğlu ve Yalancının Mumu...
21 - Irak Türkmenleri Bağdat’ta Şahlandı
22 - “2 Şubat 1970”
23 - “24 Ocak 1971” Irak’ta Türkmen Varlığının Dünyaya Haykırıldığı Tarih
24 - Kerküklü büyük şair Kabil
25 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 2 -
26 - Milli Sohbetler ( 3) Mavi urbalılar çizgisi Bölüm - 1 -
27 - Türkmeneli Bayrağı
28 - Yeni Irak, İkinci Cumhurbaşkanını Görecek Mi?
29 - Muhteşem Kerkük Mitingi Perde Arkası (Son)
30 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası Bölüm -5-
>>Sonraki >>