Arabic Turkish
 
2006-01-14   Arkadþýna gönder
6346 (2971)


Şehitlerimizi anıyoruz (16 OCAK 1980)


Şemsettin KÜZECİ

Irak’taki Baas rejiminin Türkler üzerindeki baskıları, 1979 yılında iyice arttı. Irak Türklerin lider durumunda olan önemli şahsiyetleri, 1979 yılında gözaltına alınarak, ağır işkencelere maruz kaldı. Bunların arasında, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın uzun yıllar başkanlığını yapmış Emekli Albay Abdullah Abdurrahman ile Bağdat Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Necdet KOÇAK başta geliyordu. Ayrıca Abdullah Abdurrahman‘ın yakın çalışma arkadaşı Dr. Rıza DEMİRCİ ve Müteahhit Adil Şerif de tutuklanarak, işkencelere tabi tutulmuşlardı. Bu tutuklamalar Türk halkı üzerinde büyük tepki ve üzüntü yaratmıştı. Emekli Albay A. Abdurrahman, Irak ordusunda önemli hizmetler görmüş değerli bir subaydı. Ordudaki görevinden ayrıldıktan sonra, Bağdat’ta açılan Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın yıllarca başkanlığını yapmış ve hizmetlerinden dolayı, Irak‘teki Türklerin büyük sevgisini kazanmıştı. Doç. Dr. Necdet Koçak ise, Ziraat Makineleri alanında yetişmiş değerli bir uzman ve bilim adamı idi. Bağdat Üniversitesi’nde, Ziraat Makineleri Bölümünü kurarak, bu dalda yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Bunun ötesinde, insan sevgisi ve geniş hoşgörüsü sayesinde Türk toplumu arasında gerçekten çok sevilen ve sayılan kişiliğe sahipti.
Dr. Rıza Demirci; Orman Bakanlığı’nda Müsteşar, Ocağın çalışkan elemanı, öğrenci yurdunu kuran, gençlerin yetiştirmesinde büyük katkısından dolayı özellikle sevilen ve sayılan, sözü dinlenen bir kişi.
Adil Şerif: Kerkük’te esnaf arasında, yardımlaşmayı, birleşmeyi, örgütleşmeyi isteyen, bu uğurda çalışır, maddi destek sağlardı.
Baas yönetimi günlerce baskı ve insanlık dışı işkence ederek, Türklerin sevilen liderlerini suçlu göstermeğe gayret sarf etmesine rağmen, hiçbir sonuç alamamıştı. Özellikle şeker hastası olan A. Abdurrahman‘a aldığı ilaçlar verilmeyince, gözlerini kaybetmesine ve karanlık bir dünyaya mahkum edilmesine sebebiyet verilmişti. Sonunda Bağdat yönetimi, Türk toplumuna korku vermek gayesiyle, Abdullah Abdurrahman, Necdet Koçak ve Adil Şerifi, 16 Ocak 1980 tarihinde idam etti. Ağır işkence altında can verdiği için, Rıza Demirci’nin akıbeti hakkında uzun yıllar cevap alınamadı. Ancak 1998 yılında ailesine gönderilen bir yazıda; Rıza Demirci idam edilmiş. O’nu bir daha aramayın. Mezarı bulunulamadı. Türk toplumunun bu gözde ve değerli şahsiyetlerinin haksız yere idam edilmeleri, Irak Türkleri arasında büyük tepki ve nefrete yol açtı. Tek amaçları, ülkede insanca yaşama isteği gibi Türk toplumunu en doğal hakkını savunan bu liderlerin idamları, Türk halkını yönetime karşı küstürdü.


"26 YIL OLDU"

İdam sehpasına onur yürüdü; inancın boynuna ipi geçirdiler ve Türk’ü idam ettiler. Tarih 16 Ocak 1980. Türkmen bağrına yirmi yıl önce şerefsizce saplanan kirli hançer, zalim Irak rejimi tarafından değil ki, insan haklarına aykırılık, Allah’ın iyice onuruna hakarete varan işkencelere uğradılar. Yargılama adı altında, küfre maruz kaldılar ve öpülesi boyunlarına ipi geçirdiler.
Onlar ölmediler; Türk’e yapılan zulümleri anlatmak ve zalimleri şikâyet için Allah’ın huzuruna çıktılar. 24 yıl önce Abdullah olarak, Nejdet olarak, Adil ve Rıza olarak gittiler. Simdi Mehmet olarak, Kemal ve Ahmet olarak yüzlercesi geri döndü. Türkmen onuruna derin bir iz bırakan 16 Ocak tarihinde, varlıkları, Türkmen milli mücadelesinin abidesi olan Albay Abdurrahman‘ı, Nejdet Koçak’ı, Adil Şerif’i ve Rıza Demirci’yi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.
Necdet Koçak, 07.04.1939 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Babası Nurettin Ali Tevfik’tir. N. Ali Tevfik, Türk çocuğuna Türk kültürünü, örf ve âdetlerini aşılayan başöğretmendi. Necdet, ilk, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamladı. 1958 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü’ne girdi. 1962 yılında bu fakülteden Yüksek Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Kerkük’e döndü, 1962-64 yılları arasında Tarım Bakanlığı’na bağlı Zirai Donatım Müdürlüğü’nde çalıştı. 1964 yılında Türkiye’ye dönerek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde master öğrenimini 1966 yılında tamamladı. 1969 yılında da doktorasını verdi. Daha sonra Irak’a dönerek 1970 tarihinden itibaren Bağdat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1976 yılında doçent, daha sonra da profesörlük tezini takdim eder. 22.03.1979 tarihinde kendisine Türkçülük suçu isnat edilerek tutuklanır ve 16 Ocak 1980 tarihinde Bağdat’ta Saddam rejimi tarafından idam edilir.

Necdet Koçak, milli dava uğruna daha orta ve lise dönemlerinde çalışmıştır. Nitekim 1959 yılında Kerkük Katliamı’nda şehit edilen lider, Ata Hayrullah’ın kurduğu Gençlik Teşkilatında çalışmış ve başkanlık yapmıştır.
Necdet Koçak tam manasıyla bir lider ve dava adamıydı. İnsani değerlerin en üst kademesine ulaşan, milletine ve dinine sımsıkı bağlı bir insandı. Hayatını Irak Türklerinin milli kimliklerinin korunması ve Irak Türklerinin meşru siyasi, kültürel haklarının elde edilmesi uğruna hiç çekinmeden harcadı. İleri sürdüğü fikirleri, bizzat yaşayan ve yaşamında uygulayan gerçek bir fikir adamıydı.
Koçak’ın Eşi Ayten Koçak: Saddam’ın adamları 15 Ocak 1980 tarihinde, gece geç vakit eve geliyorlar. Yarın gelip eşleri Necdet Koçak’ı hapishanede görebileceklerini haber veriyorlar. Ertesi gün hapishanenin bulunduğu "Ebu Grep" denilen Bağdat yakınlarındaki hapishaneye gidiliyor. İçeri girdiklerinde, bir insanın çok zor sığabileceği yan yana üç demir hücre içerisinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman ve Adil Şerif’in kendilerine aylardır uygulanan insanlık dışı işkence sonucu, son derece bitkin ve yorgun oldukları görülüyor. Albay Abdullah Abdurrahman şeker hastasıydı, ilaçları verilmediği için gözlerini kaybetmiş acılar içinde kıvranıyordu. Her üçünün de vücutları yara bere içindeydi.
Birkaç saat sonra asılacak olan Necdet Koçak ailesine ve kendisini son saatlerinde yalnız bırakmayan kalabalık dava arkadaşlarına hitaben şöyle diyordu: "Arkadaşlar, ağaç budandıkça yeşerir. Sizden ricam davayı bırakmayın ve sürdürmeye devam edin. Ben şu anda her zamankinden daha huzurluyum. Allah’ımın huzuruna gönül rahatlığıyla çıkıyorum. Bayrağı size teslim ediyorum…


NEJDET’İN RUHUNA SESLENİŞ
Sevgili Nejdet,

"Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük" diyordun. Gerçekten öyleymiş.. Irkdaşım, arkadaşım, dostum ve eşim Nejdet, şahadetinin 18’den 19 uncu yıla dönüşünde, ülküdeşlerin, can kardeşlerin Türk Ocaklılar, benden seni anlatmamı istediler. Seninle ilgili bir şeyler anlatmak benim için çok zor. Nereden başlayıp, ne kadar anlatmalıyım? Her şeyi söylemem. Çünkü, sen yaptığın her harekette mensup olduğun toplumu düşünüyordun ve biliyorum ki; hayatın boyunca gördüğün, hissettiğin, yaşadığın, fiilen yaptığın her eylem, o toplumu yüceltmek, layık olduğu ortamda yaşatmak içindi. Sorumluluk duygusunu bir an bile terk etmedin. Rüyalarında bile bu problemi çözmenin yollarını arıyordun. Kişiliğine nakşettiğin bu tarzda, kendin için istediğin hiçbir şey yoktu. Seni kayıtsız, serazat anlatmak güzel; gerçeklerin bir kısmını ayıklayarak anlatmak zor ve üstelik maksadı da yarım bırakacak, ama ne yapayım ki, çaresizim; senin milli sorumluluk duygun bende de var. Evet Nejdet, bu bir başlangıç olmalı. Şimdi senin de bizimle beraber olduğunu düşünüyorum; beni, bizi anladığını çok iyi biliyorum.
Eşi
Ayten Erdem Koçak


NEJDET KOÇAK
(Bir İdealist Hemşerimizin Öyküsü)

Nejdet Koçak küçük yaşlardan beri liderlik vasfına sahip, doğruyu savunan ve Irak Türklerinin hür iradesine kavuşması gereğine inanmış bir kişiydi. Bu özellikleri ve üstün yeteneği 1959 katliamında öldürülen lider, Ata Hayrullah tarafından keşfedilmişti. Ata Hayrulah’ın vefatından sonra Nejdet Koçak’ın yetenekleri ve liderlik vasfı tecelli etmeye başlamıştı. Daha üniversite talebesi iken her girdiği toplulukta derin düşünce, analiz kabiliyeti, ileri kültürü ve akışkan konuşma yeteneği sayesinde öne çıkmakta, insanları bir araya toplama özelliği ile de herkeste onun yanında çalışma isteği uyandırmakta idi. Eline geçen her kitabı okuyan Nejdet Koçak, mesleği olan ziraat mühendisliği yanı sıra, ekonomi, politika, sosyal bilimler ve uluslararası ilişkiler dallarında uzmanlaşmış, toplum psikolojisini iyi bilen biriydi ve liderliğe adım adım ilerliyordu. Talebelik süresi içerisinde dünyada ve Irak’ta her olup biteni dikkatle izledi. Nejdet Koçak açık ve sarih konuşması sayesinde Türkiye’de görüştüğü her politikacının sevgi ve sempatisini kazanmıştı.

Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI


EM. ALBAY ABDULLAH
ABDURRAHMAN

1913 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Öğrenimini burada tamamladıktan sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada Bağdat Harp Okulu’na girdi. Harp Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 1941 yılında İngilizlere karşı olan milli harekette yer aldı. 1948 yılında büyük Türk Generali Mustafa Ragıp ve Ömer Ali Paşalarla birlikte başarılı bir şekilde Filistin’i kurtarma harekâtına katılır. 1958 yılında Irak’ta Krallığa karşı yapılan ihtilalden sonra Kerkük İkinci Tümen Komutan Yardımcılığı görevinde bulunur.

19 Temmuz 1959 yılında Kerkük Katliamı’ndan kurtulmuş ve Bağdat’a giderek, burada Irak’ın o zamanki devrimi yapan Devrim Komuta Konseyi Başkanı General Abdulkerim Kasım ile görüşerek, kendilerine Kerkük’teki olayları haber verir. Bunun üzerine General Kasım Kerkük’e bir ordu gönderir. Böylece Kerkük’ü daha büyük bir katliamdan ve felaketten kurtarmış olur. Emekli olan Albay Abdullah Abdurrahman, 1960 yılında kurulan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın 1964-73, 1973-76 tarihleri arasında başkanlığını yürütmüştür. Başkanlık yaptığı zaman zarfı içerisinde diğer arkadaşları ile birlikte Türkmen köy, kasaba ve şehirleri dolaşmış, buralardaki Türkmenlerin meseleleri ile yakından ilgilenmiş. İnsanları için elinden gelen her türlü çalışmayı yapmıştır.
Albay Abdullah Abdurrahman milliyetçi, mert, cesur ve vatanını seven birisiydi. Baas Partisi’nin Irak Türklerine karşı güttüğü yok etme politikası sebebiyle Albay, 1976 yılında, Kardaşlık Ocağı başkanı iken, rejim tarafından Ocak’tan uzaklaştırılmış. 1979 yılında tutuklanmış. "Bu bayrağı şerefle taşıyacağınızdan eminim. Doğruluktan ve Allah’ın yolunda asla şaşmayın. Allah’a emanet olunuz." Bu son derece kısa konuşmasından birkaç saat sonra, diğer dava arkadaşlarıyla birlikte asılarak şehit edilmiştir.
16 Ocak 1980 tarihinde, 65 yaşını geçmiş olmasına rağmen idam edilerek şahadet mertebesine ulaşır.

ADİL ŞERİF

1928 yılında Kerkük’te doğmuştur. İlkokul tahsilini burada tamamlamış. İlkokul tahsilinden sonra iş hayatına atılır. İş hayatında yaptıklarıyla çok başarılı olur. İş hayatındaki başarıların yanında, milli davada büyük özveriler gösterir. Milli dava uğruna her türlü çalışmayı, gerek maddi gerekse manevi her türlü fedakârlığı yapar. Kerkük’ün yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisidir. Tüm maddi ve manevi imkânlarını milleti uğruna sarf etmekten çekinmemiştir. Sevilen ve sayılan ve sözü dinlenen birisiydi. Halk içinde yetiştiği için halkın büyük sevgisini ve saygısını kazanmış.
1959 yılında yapılan katliamın intikamını almak için kurulan mücadele timlerinin başına geçip, milletine her şeyini vererek hizmette bulunmuş. Bir süre sonra Bağdat’a yerleşir. Burada milli davaya elinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam eder. Mart 1979 yılında tutuklanır ve 16 Ocak 1980 günü diğer dava arkadaşları ile birlikte idam edilerek diğer arkadaşları gibi şahadet mertebesine ulaşır.

DR.RIZA DEMİRCİ

Rıza Demirci 1928 yılında Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Liseyi Kerkük Lisesi’nde bitirdi. Liseden mezun olduktan sonra yüksek tahsilini yapmak üzere Türkiye’ye geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne girdi. Orman Fakültesi’ni 1951 yılında bitirdi. Buradan mezun olduktan sonra aynı yıldan itibaren Erbil ve Kerkük Orman Bölge Müdürlüklerini kurdu. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ambalaj Bölümü’nden doktorasını aldı. Daha sonra Bağdat Orman Genel Müdürlüğü Teknik İşleri Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Dr. Rıza Demirci, 07.05.1960 yılında Bağdat’ta kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın kurucularındandır. Türkmen Kardeşlik Ocağı içerisinde çok başarılı işler yapmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi, Kardeşlik Ocağı içerisinde bir Öğrenci yurdu açıp, burayı yönetmesidir. Bu vesile ile yüzlerce Türk öğrencisinin en iyi şekilde tahsillerini yapmalarını sağlamıştır. Ayrıca, Kardaşlık Dergisi’nin çıkarılmasında, Irak Türkleri tarihi araştırmalar yapmasında, Irak’ta bulunan Türk nüfusunun yerleşim sahalarının tespitinde büyük çabalar harcamıştır.
Dr. Rıza Demirci, Irak Ormancılık İhtisasındaki gelişmeler büyük katkılar sağlayıp, başarılı bir bilim adamı olduğunu ispatlamıştır. Bununla birlikte milli şuuru yüksek, mütevazı, yardımsever, görevine bağlı ve cesur bir kişiliğe sahipti. Mart 1979 tarihinde diğer dava arkadaşları ile birlikte tutuklanıp idam edilmiştir. Ancak bugüne kadar cenazesi teslim edilmemiş, 1989 yılında ailesine bildirilmiş.
Bu ve bunun gibi canlarını hiç düşünmeden inançları, vatanları, milletleri, bayrakları ve ülküleri uğruna verenlere selam olsun.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

skuzeci@hotmail.com


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Basın Bayramı ve Türkmen Basını
2 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Irak Yolu Görüldü
3 - Dr. Muzaffer Arslan’ile Söyleşi
4 - BİR MİLLET UYANIYOR
5 - NE RÜYAYMIŞ MEĞER
6 - Türkmen Kurultayı Çıkmazı
7 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (2)
8 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (1)
9 - Taş attım Nara değdi…!
10 - Türkmen Aydını İbrahim Dakuklu’nun Ardından
11 - Gazeteci Kasım SARIKAHYA
12 - Kerkük Kahvehaneleri
13 - “Bir Şehidin Serüveni”
14 - KERKÜK KAHVEHANELERİ
15 - ALİ BAHANEGİR
16 - KERKÜK’TEN ÜSKÜP’E
17 - Ege Denizi Şehitleri (Mayıs, 1997)
18 - BİRLEŞİK IRAK İTTİFAKI LİSTESİNDEN SEÇİLEN TÜRKMEN MİLLETVEKİLİ
19 - İSMET İNÖNÜ KERKÜK VE MUSUL’U NASIL REDETTİ…
20 - 7 EKİM TÜRKMEN MİLLİ BAYRAMI
21 - Saddam ile Barzani’nin Erbil’e Saldırısı (31.08.1996)
22 - IŞIK EDEBİYATÇILAR GURUBU
23 - TUZHURMATU KATLİAMI
24 - TÜRKMNELİ’NİN ÖLMEYEN SESİ
25 - Ölümünün 14. yılı anısına: Irak Türklerinin milli şairi Mehmet İzzet Hattat
26 - KERKÜK KATLİAMI 46 YAŞINDA
27 - Şehit Mustafa Kemal Yayçılı’ nın Birinci Yıldönümü ve Türkmenler !!