Arabic Turkish
 
2005-11-10   Arkadþýna gönder
4057 (1449)


SEÇİMLERİN DÜRÜSTLÜĞÜNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR


Ziyat Köprülü

Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinden Ferid Ayar, Komiserliğin, Kerkük ilinde yapılan denetlemelerde beklenmeyen bir artışın ortaya çıkması sonucu, seçmen sicilinden 86 bin adet kaydın iptal ettiğini açıkladı. Bu kararın, Komiserliğin İl Seçmen Sicilleri’nde meydana gelen ihlallerle ilgili kapsamlı bir soruşturmadan sonra alındığını da belirtti. Neticede, 86 bin kişinin mutat işlemlere aykırı yöntemlerle seçmen sicillerine eklendiği ortaya çıkmıştır. Ayar, “Komiserler Kurulu’nun, bu işlemi ‘seçimlere teamüden’ sahtecilik karıştırma girişimi olarak gördüğünü” de açıklamıştır.

Komiserlik ayrıca, üyesi Ferid Ayar'ın ağzından, bu sahteciliğin referandum sonucunu etkilemediğini bildirerek, 15 Aralık'ta yapılacak olan seçimlerde kullanılacak seçmen sicillerindeki yanlış yöntemlerin ortadan kaldırılacağını da beyan etmiştir.

Ancak, bizim şu ana kadar anlayamadığımız husus, Komiserliğin bu konuda bir adli soruşturmaya gerek olup olmadığı kararını almak üzere, soruşturma sonuçlarını İçişleri Bakanlığı ve İl Meclisi ile tartışacağı hususudur! Halbuki, bu açıklama bilerek işlenen bir suç duyurusunun ta kendisidir. Çünkü, Komiserlik "Seçimlere teamüden sahtecilik karıştırma" tabirini aynen kullanmıştır. Bu durum, Adalet Bakanlığı ve ilgili mahkemelerin konuya el koymasını gerektirmektedir.

Öyle görülüyor ki; Komiserlik, seçim yasalarının yanı sıra bütün demokratik ülkelerce bilinen ve uluslar arası yasalarla korunan seçim kuralları hakkında bir kurs görme ihtiyacı içerisindedir. Komiserlik, halkın iradesinin, eşit-gizli-özgür oya dayalı ve dürüst seçimlerle tecelli ettiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendi öncelikleri olduğunu mutlaka biliyordur. Peki o zaman, başka kişilerin haklarının ihlal edilmesini nasıl görmezlikten gelebiliyor? Bu ihlali yapanlar ve haklarını mükerrer kullananların kendilerine veya bağlı bulundukları cihete bir siyasi kazanım elde edenler hakkında nasıl herhangi bir takibatta bulunmuyor? Doğru, bazı rakamlar büyük olsa da gerek seçim bölgesinde, gerekse ülke genelinde seçim sonucunu etkilememektedir. Ancak, bu rakamlar on binler ve yüz binlerle ifade edilmekte olup göz ardı edilecek miktarda rakamlar değildir.

Gerek Parlamento Seçimleri, gerekse Anayasa Referandumu kayıt işlemlerinde ve/veya oy kullanma sırasında meydana gelen ihlaller ve sahtecilik iddiaları ile ilgili siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve şahısların sunduğu bir çok şikayetten sonra, Komiserliğin bir soruşturma komisyonu kurup, bu iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koyması adil bir davranış olmaz mı? Bilahare, bu suçu işleyenleri (Özellikle bu işin uzmanı olan Ferid Ayar′ın kendi ağzıyla bu tür ihlallerin meydana geldiğini itiraf etmesinden sonra) diğerlerine ibret olsun diye deklare etmek yerinde olmaz mı? Allah bilir kaç Irak ilinde böyle, seksen bin ve yüz bin oy tekrar kullanılmıştır?

İşte bütün bu nedenlerden dolayı (daha önce de BM′lere etkin denetim yapması için yaptığımız çağrılarda da olduğu gibi) işin başından beri bu tür seçim ve referandumlara başlamadan önce Irak′ta kapsamlı bir sayımın yapılması konusunda çağrıda bulunmuştuk. Ancak, dinleyen kimseyi bulamamıştık.. Eminim ki, ülkede gerçek ve adil bir sayım yapılırsa, seçimlerde ve referandumda bazı illerde halihazırda oy kullanan seçmen sayısının, gerçek nüfus sayılarının iki katına yaklaştığı görülecektir!.. Ayrıca, ben halâ BM′in bu seçimlere etkin bir şekilde katılmaktan neden kaçındığını anlamış değilim..!!

Son olarak diyoruz ki; Kerkük, çeşitli ihlallerin meydana geldiği 18 ilden biridir ve Ferid Ayar′ın açıkladığı hususlar bunlardan sadece bir tanesidir. Peki, ya Kerkük, Diyala, Musul ile diğer illerde meydana gelen diğer ihlaller ne olacak? Bu aşamada, Komiserlik üyelerine düşen sorumluluk ise seçimlerin dürüstlüğünü bir kenara bırakırsak en azından kendi dürüstlüklerini ispatlayıp bu ihlalleri açık bir şekilde ilan etmek olacaktır…Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Papa’nın Irak Ziyareti ve Düşündürdükleri
2 - Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..
3 - Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup
4 - BÜYÜKLERE MASAL-10
5 - Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu
6 - Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...
7 - TÜRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ…
8 - UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ
9 - BM GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETMEK ÜZERE…
10 - Telafer Neden İl Olmasın ?
11 - BÜYÜKLERE MASAL (8)
12 - BÜYÜKLERE MASAL (VII)
13 - BÜYÜKLERE MASAL (VI)
14 - Rice’ın Kerkük Ziyareti… Mesajlar ve Yapılması Gerekenler
15 - BÜYÜKLERE MASAL (V)
16 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN IRAK’A DÖNÜŞÜ VE KERKÜK
17 - BÜYÜKLERE MASAL (4)
18 - BÜYÜKLERE MASAL (III)
19 - Birlik ve beraberliğin örneği olalım..
20 - ALLAH'A ŞİKAYETÇİYİM.. BAŞKA KİMİM VAR..?
21 - BÜYÜKLERE MASAL…(II)
22 - BİR TÜRKMEN GÖZÜYLE KERKÜK…
23 - SADDAM… TÜRKMENLER… VE DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI
24 - KERKÜK'ÜN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK
25 - MADEM Kİ KADERİ PAYLAŞIYORUZ.. O ZAMAN YÖNETİMİ DE PAYLAŞMALIYIZ.
26 - BÜYÜKLERE MASAL…
27 - IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.
28 - ULUSLAR ARASI KRİZ GRUBU
29 - Irak Seçimleri Hakkında Düşünceler
30 - SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP
>>Sonraki >>