Arabic Turkish
 
2005-09-06   Arkadþýna gönder
1860 (817)


Irak türkmen cephesi'nden: anayasaya hayır


Irak türkmen cephesi

daimi anayasa beklemektedir dikta rejimin yıkılışından sonra başlatılan çoğulcu süreç ve bu sürecin gerektirdiği demokratik degişimin bu aşamasında bir daimi anayasa taslağı sunuldu.

Taslağın bu halıyla hazırlanmasında Türkmen halkının taleplerinin büyük bir kısmının dikkate alınmaması bizi üzmüştür bununla beraber taslağı genel olarak incelediğimizde genel hak ve hürriyetlere eşit bir şekilde yer verilmediği. Irakı oluşturan unsurların arasında fiziki güç esası üzerine fark gِzetlendiği ve bu unsurların Iraktaki tarihi derinliklrin hiçe sayarak imtiyazlı statüler belirliyerek uyğulandığı anda Irak halkının eşitliğini dahada bozulacağı ve Irak halkının bazı kesimlerinin ezileceği ve asimile edileceğı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte taslak federal bِlgeleri yakın gelecekte Iraktan koparak ve Irakı parçalayacak düzenlemelere de zemin hazırlayacaktır.

Milletimizin haklarına gelince bir kaç yerde deginilmişse bile bu hakların uyğulanması bir takım belirsiz şartlara bağlanmış ve hakim güclerin insiyatifine verilmiştir, taslakta milletimizin sِz hakkı ve savunma hakkı yoktur ve zikr edilmese bile azınlık olarak gِrülmektedir.

Anayasa taslağının bizim için en tehlikeli maddeleri ise geçici hükümler bِlümünde geçmektedir . 136 ve 138nci maddeler bu halıyle Türkmeneli bِlgesini ve Irakı parçalayacak ve milletimizi parça parça ederek başka unsurların insafına bırakacaktır.bu maddeler Irakta Türkmen varlığını silmek için hazırlanmıştır.

milletetini ve çocuklarını seven hiç bir türkmen bu maddeleri kabul etmez.

Hereşeye rağmen, İTC. Olarak milletimizin gücüne güvenerek diger vatan sever güclerle fikir danışarak anayasa taslağında geçen olumsuz maddeleri ve ifadeleri düzeltmek için ve onu eşitlik esasına oturtmak için referandum gününe kadar yoğun bir çalışma başlattık. Amacımız milletimizin haklarını garantiye almak ve eşitliği sağlamaktır.

Anayasa taslağında geçen menfi ifadeler uzman komisyonlarca tesbit edildi ve düzeltmeler hazırlandı bunları halkımıza ve ilgili taraflara sunulacak ve gerçekleşmesi için mücadele verilecektir.kabul edilmediği takdirde Irakı bِlecek milli varlığımızı bitirecek bir anayasa taslağına hayır demekten başka seçeneğimiz kalmayacaktır.

İTC olarak milletimizin,sağduyulu insanları ve siyasi kuruluşların bu taslağın düzeltilmesi için harekete ve çalışmaya çağırıyoruz.

Irak türkmen cephesi

3 EYLـL 2005Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - ITCni ilgilendiren hususlar ve kararlar ITCye bağlı olan teşkilatlar, Türkmen sivil toplum ِrgütleri tarafından belirlenmektedir
2 - Türkmen Açılımı
3 - Basın Bildirisi