Arabic Turkish
 
2005-07-29   Arkadþýna gönder
3704 (1415)


Ölümünün 14. yılı anısına: Irak Türklerinin milli şairi Mehmet İzzet Hattat


Şemsettin KÜZECİ

Kerkük, 1929-1991

“Iraklıyız Kerkük şehri ilimiz
Müslüman’ız Türkmen’cedir dilimiz
Başkasına vermeyiz biz bu yurdu
Coşar altın bulağımız yurdumuz”

Türkiye ve Türk dünyasında şöhret olan Mehmet İzzet Hattat, 1929 yılında Kerkük’ün Kalesinin Meydan muhallisinde doğdu. Kerkük’teki eğitiminden sonra Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsünü bitirmiş ve 1952 yılında öğretmenliğe başlamıştır. Başta hat ve resim olmak üzere güzel sanatların tümüne olan merak ve yeteneği Mehmet İzzet Hattat’ı daha çok akıcı bir şekilde söylediği hoyratlarıyla ölümsüzleştirmiştir. Acı bir hastalığa yakalanarak Hattat, 29 Temmuz 1991 yılında Kerkük’te vefat etti.

Toplumunun sorunlarına son derece duyarlı olan Hattat, politik şiirlerin yanı sıra daha çok dini, aşk..konularda şiirler yazmıştır.Dinsel şiirleri, mevlit ve dinsel törenlerde saygıyla karşılanır. Hattat’ın şiirlerinde “yargılanmış.sairimiz” Mehmet Sadık’ın etkisi görülür. .Aşk şiirlerinde oldukça doğal’ benzetmeleri, düşüncelerini çıplak olarak ifadesi Karacaoğlan yürekli olduğunu hatırlatır. Acı ve üzüntülerini gidermek için yarinin al yanağını öpüp koklamak, onu dudağını emmek gibi aşk ve meşk ehlinin kurtulamadığı sahneler kelimelerindedir.

Her bir şiirinde göze çarpan en önemli nokta onun uzun yılardan beri aradığı bir nesneyi bulmaktadır...Şiirleri vaveylalarla okurlarının önüne seriliyor. Şairden sorulduğu zaman ne amaçla ve kimin için şiirlerini yazıyorsun? O halk için ve milli duygularla şiirlerini yazdığını anlatıyordu !.

“ Hattat, şairliğinden önce bir eğitimcidir. Türkmen gençlerinin belli amaçlarla yetişmesinde büyük rolü olmuştur. Onları vatan, millet konusunda eğitip hayatın doğru ve yanlış yönlerini onlara aktarmaktan hiçbir zaman yılmamıştır. 1989’da Şair Fevzi Ekrem Terzioğlu’nun düğününde seslendirdiği bir hoyrat unutulacak gibi değildir.Ş.K.


“Bir şey sattım baha men
Satmama halka daha men
Kerküküyem Türkmen’em
Boyun eğemem şaha men”

Bağvançı bağı geçti
Avçılar dağı geçti
Bağrımdeki yaranın
Bağlatma çağı geçti

HOYRATLAR

Yüze yar
Gözüm damlar yüze yar
Yad bağrım bir oyanda
Fellek bağrım yüz oyar
Bekesem kimsem yoxtır
Ölsem vursun yüze yar

Sen deyan
Yar sineme sen dayan
Oğruvca yanan dostun
Ataşına sen de yan

Bir bağda
Bir gül sevdim bir bağda
Naşı doktor elleme
Bin yaram var bin bağda

Yan bir gün
Ağla bir gün yan bir gün
İllerce yada yanduv
Barığ mene yan bir gün

Daldalar
Zülf yanağı daldalar
Var günü dostu gözle
Yox günü o daldalar

Gün görmez
Derin dere gün görmez
Yıxlan ibret alsa
Daha kara gün görmez

Gün devar
Güzel benzıv günde var
Yar elde men ellerde
Bundan beter gün de var


Günde bizi
Gam arar günde bizi
Yaxavu salmam Felek
Dağlarsav günde bizi

Gü ldayandı
Bülbüle gül dayandı
Bağvan kör olsun gözüv
Bağ yandı gül de yandı

***

VATAN ŞARKISI

Iraklıyız Kerkük şehri ilimiz
Müslümansız Türkmence’dir dilimiz
Başkasına vermeyiz biz bu yurdu
Coşar altın bulağımız yurdumuz

Iraklıyız tarihte var şanımız
Zafer bulmaz bize hiç düşmanımız
Yad ellere yurdumuzu vermeyiz
Parçalansa şu uğurda canımız

Yurda bağlı pek temizdir kanımız
Yardımcıyız öyledir vicdanımız
Çalışmakla yurdumuz cennet olur
Cihan bilir şan ile irfanımız

Biz vatanın korkmayan evladıyız
Yurda her yan bakanın celladıyız
Savaşlarda yenilmezdi babamız
İşte biz de onların ahfadıyız

Bir cennettir sağımızla solumuz
Hak yoludur doğru yoldur yolumuz
Şu toprağın bekçisiyiz eriyiz
Hiç bükülmez şu demirden kolumuz
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Basın Bayramı ve Türkmen Basını
2 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Irak Yolu Görüldü
3 - Dr. Muzaffer Arslan’ile Söyleşi
4 - BİR MİLLET UYANIYOR
5 - NE RÜYAYMIŞ MEĞER
6 - Türkmen Kurultayı Çıkmazı
7 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (2)
8 - 5. Büyük Türkmen Kurultayına Doğru (1)
9 - Taş attım Nara değdi…!
10 - Türkmen Aydını İbrahim Dakuklu’nun Ardından
11 - Gazeteci Kasım SARIKAHYA
12 - Kerkük Kahvehaneleri
13 - “Bir Şehidin Serüveni”
14 - KERKÜK KAHVEHANELERİ
15 - ALİ BAHANEGİR
16 - KERKÜK’TEN ÜSKÜP’E
17 - Ege Denizi Şehitleri (Mayıs, 1997)
18 - BİRLEŞİK IRAK İTTİFAKI LİSTESİNDEN SEÇİLEN TÜRKMEN MİLLETVEKİLİ
19 - Şehitlerimizi anıyoruz (16 OCAK 1980)
20 - İSMET İNÖNÜ KERKÜK VE MUSUL’U NASIL REDETTİ…
21 - 7 EKİM TÜRKMEN MİLLİ BAYRAMI
22 - Saddam ile Barzani’nin Erbil’e Saldırısı (31.08.1996)
23 - IŞIK EDEBİYATÇILAR GURUBU
24 - TUZHURMATU KATLİAMI
25 - TÜRKMNELİ’NİN ÖLMEYEN SESİ
26 - KERKÜK KATLİAMI 46 YAŞINDA
27 - Şehit Mustafa Kemal Yayçılı’ nın Birinci Yıldönümü ve Türkmenler !!