Arabic Turkish
 
2005-03-12   Arkadþýna gönder
3158 (1114)


Milli meselelerimizde , Kültürümüzün gelişmesinde dilimizin önemi


Cengiz Bayraktar

Türk dili, tıpkı diğer dillerde gözlendiği gibi, muhtelif gelişme süreci geçirmiştir, yenilikçi Türk toplumu, malum tarihi münasebetlerden dolayı üç kıtada geniş coğrafi alanlara yayılmış, Arapça, Farsça gibi büyük dil guruplarından etkilemiştir. Kökte olmasa bile eklerinde yer yer farklılıklar oluşmuştur .

Türkmeneli ye mensup, Irak Türkleri olarak, Türk dünyası içinde en özlü Türk diline sahip olan bizler, özellikle son yıllarda lâyıkıyla Türk yazı diline yeteri kadar önem vermemişizdir. Irak Türkmenlerinin Oğuz-kıpçak eğilimindeki saf lehçesi ile günlük konuşmanın, yazılı edebiyatın dildeki asaletin, zenginliğin elbette yansıması olarak görüle bilinir. Ancak Türk dünyasındaki onlarca lehçeleri göz önünde tutarsak, ortak milli meselelerimizdeki yeni siyasi, kültürel gelişmeleri ayrı ayrı lehçelerle yazmak, günümüz siyasi keşmekeş arenasında en çok ihtiyaç duyduğumuz iletişim bağımızı sağlıklı biçimde sürdürebilmemiz için mümkün olabilir mi?

Ulu Türk şeceresinin dalları olan Türk boyları, resmiyet kazanan Anadolu yazı dilini baz alırlarsa her türlü sorunlarını büyük Türk kütlelerine daha çabuk, taraflarca daha rahat kavranabilir biçimde aktarabilmenin yanında, ayrı millet kavramı gibi nifak tohumlarına cevap vermiş olmaz mı?

Türkmeneli aydınlarının Irak hükümetlerinden, Anadolu Türkçe’siyle eğitim alma isteklerinde bu anlayış yatar. Lozan’dan doğan haklar çerçevesinde, Bağdat Musul, Erbil ve Kerkük’te Türk kültür merkezlerinin açılmasını sevinçle karşılarlar. Türkmen çocuklarını Anadolu Türkçe’siyle, öz ana dillerinde eğitim görmelerinin paha biçilmez bir değer olduğunu her fırsatta dile getirirler, yazarlar. Türkmen aile büyüklerini çocuklarıyla birlikte bu merkezlere yöneltir. Böylece Türkmen çocukları en azından bir nesil de olsa sağlıklı bir şekilde Türkçe eğitim alma imkanı bulur.

Her fırsatta Türkmenlere kan kusturan Baas Rejimi, geçte olsa bu kültür merkezlerinin yoğun işlevinin farkına varır: Siyasi, ekonomik ulusal anlaşmalar yüzünden bu merkezleri kapatma cesareti göstermese de, bu merkezleri göz hapsine alarak ve de Türkçe eğitim almak isteyen Türkmen talebelerinin önünü keserek, sebepsizce tutuklayarak, emniyet müdürlüklerine götürür, bu merkezlere gitmemeleri için baskılar yapar, ailelerini tehdit eder. Buna rağmen 1980 yılına kadar Türkmenler az sayıda da olsa bu merkezlere devam etmiş her türlü baskıya, şiddete katlanarak başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlamışlardır.

Türkmenlerin Anadolu Türkçe’siyle eğitim ısrarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini gören Baas rejimi, hem bu merkezleri birer birer kapatmış hem de Türkmenlerin üzerindeki baskısını artırmıştır. ؀

Sebepsiz tutuklamalarını devam etmiş, Türkmenleri işkenceler, idamlar, mecburi göçlere tabii tutmuştur. Türkmenler lehine kanun, kararlar ne varsa göz ardı edilmiştir. Bir çok hakları ellerinden alınan Türkmenler açıkça asimle ye tabii tutulmuşlardı. Bırakın Türkçe eğitim almayı, Arapça dahi eğitimleri engellenmiştir.

Bugün Türkmenli toplumunda doğal olarak ortaya cahil bir nesil çıkmışsa da Türkmenlerin soylarından gelen azim ve irade güçlüğü, öğrenime açık, bitmek tükenmek bilmeyen hırsılarıyla umumiyetle edebiyata önem veren, hoyrat ve şiir yazma, okuma merakları sayesinde bu cehalet devresinin çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum.

Burada Türkmen Aydınlarına büyük görevler düşüyor, bu neslin cehaletini alay konusu etmemeleri lazım, bilakis sebebini her fırsatta açığa vurmaları, onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirmeleri gerekir .

Bugün İnternet ortamında yayınlanan kimi makaleler, öyküler şiir ve hoyratlar, yorumlar, ikaz ve ilanlar, talep ve bildirilerde, bulunan nazım, kafiye, imla, nakil hataları, tabir etme güçlüğü, izah yetersizliği, gramer bozukluğu bu neslin doğru, hak ettiği kadar bilgiyi nereden alacağını bilmemesinden kaynaklanıyor.

Ne yazık ki son günlerde kimi ehliyetsiz, en ufak edebi, ilmi bilgiden yoksun, kişilerin, bu cehalet örneği yazıcıkları, şiircikleri toplayarak ehline danışmadan, bilgelik rehavetine kapılarak finansında zorluk çekmeden! yayımladıkları süslü püslü kitap, dergi, gazete sayfalarına gelişi güzel serpiştirmişlerdir. İşin acı tarafı bir çok aydınlarımızdan, bu cehalet örneği yayımlara sözlü, yazılı iki satır da olsa bir eleştiri gelmemesidir. Aksine aferin, eline sağlık, çok güzel olmuş diyerekten adeta bu işin devamına göz yummuşlardır. Göğsümüzü, gere gere söylediğimiz Türkmen dilinin arılığını, özlüğünü başta Fuzulî, Hiçri, Lütfî, Sadık, Abdi Beyatlı gibi edip ve şairlerin saf güzel Türkçelerine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.. Zira zengin edebiyat zengin dilin yansımasıdır. İnternet ortamında silinir gider diye düşündüğümüz Türkmeneli toplumuna yakışmayan bu kara sayfaları ne yazık ki bugün birileri kitap, kitap elimize tutuşturarak, bu alandaki başarılarımızın iflas ettiğini vurgulamak istiyorlar.

Çok geç kalmadan aydınlarımıza düşen görev, bu başıbozuk kişilere bir öğretmen edasıyla ikaz etmektir. Böylece başta kendi insanlarımıza, sonrada göbekten bağlı olduğumuz Türk milletine ve edebiyatına hem borcunuzu ödemiş olursunuz hem milli meselelerimizi savunması için kültürlü, en azından ana dilinde güçlü belagat sahibi bir nesil yaratarak, aydınlığın bayrağını onlara gönül rahatlığıyla miras bırakabilirsiniz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm -3-
32 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası / Bölüm -2-
33 - Muhteşem Kerkük Mitinginin Perde Arkası/ Bölüm 1
34 - Telafer Çıkmazı
35 - Kürt Siyasetçilerin, Gerçek Türkmen Varlığı Karşısında Alicengiz Oyunu
36 - Dertli gönül
37 - Gelin Biçare
38 - Türkmen Gibi
39 - Gördüm ağladım
40 - Bu Bayramı da Türkmeneli’siz, Kerkük’süz Kutla...?
41 - Karanlık Kerkük’üm
42 - Kader Kerkük’üm
43 - Yaralı Kerkük’üm
44 - 28 Mart 1991 Altınköprü katliamının Tek Gizli Tanığının Örnek Hikayesi?
45 - Hibe ve Nankörlük
46 - “Irak Türk’ü, Türkmenem” Diyene 15 Aralık 2005 Hesaplaşma Günü Olacak Mı?
47 - Uyan Koçak
48 - 14.Temmuz .1959 Kerkük Katliamı Şehitlerimizden Hacı Necmettin1 Kimdir?
49 - Alev Alev Telâfer’im
50 - Niçin Telafer
51 - Rûbâî Denemelerim / 4
52 - Türkmeneli Televizyonu Hayal Mi ?
53 - Bahane
54 - Şeref Listesi
55 - Irak Türkleri (Türkmenler) neden varlık göstermiyor -7-
56 - Irak Türkleri (Türkmenler) neden varlık göstermiyor -6-
57 - Irak Türkleri (Türkmenler) neden varlık göstermiyor -5-
58 - Irak Türkleri (Türkmenler) beden varlık göstermiyor -4-
59 - Irak Türkleri (Türkmenler) neden varlık göstermiyor -3-
60 - Irak Türkleri (Türkmenler) neden varlık göstermiyor -2-
>>Sonraki >> << Önceki <<