Arabic Turkish
 
2005-01-21   Arkadþýna gönder
1685 (801)


Kerkük KızıKerkük Kızı Kerkük Kızı, Bağdat Radyosunun Türkmence bِlümünden sesini
duyuran, ırak Türklerinin ilk kadın ses sanatkârıdır.

Asıl adı Selime’dir. 1928 yılında Kerkük’ün Avcılar mahallesinde
doğmuştur.
Umumiyetle Türkmeneli bِlgesinde, ِzellikle de Kerkük ilinde ve
Kerkük’e
bağlı ilçe ve kasabalarında Kerkük kızı adıyla anılmıştır.

Kerkük’ümüzün emekli belediye muhasebecisi Salih Efendi’nin eşi olan bu
değerli ev hanımı ses sanatkârımız, üçü kız ikisi erkek beş çocuk
anasıdır.
Eşine ve çocuklarına çok bağlıdır, yüzünde daima derin ve de anlamlı
bir
tebessüm vardır.

Radyoda ilk kes bir Türkmen kadın sanatkârının sesini duyurması,
Türkmeneli
halkı, ِzellikle de Kerküklerin sevinçle karşılanmış ve ırak
Türklerinin
gِnlünde taht kurmuştur. Türkiye’mizin Sanat çevrelerinde de beğenilen
Kerkük kızı, ırak Türkmen kültürü ile büyük benzerlik taşıyan
şanlıurfa’da
da büyük bir üne kavuşmuştur.

Bağdat Radyosunun Türkmence bِlümünde okuduğu şarkı ve türkülerle sanat
hayatını yaşatmış ve hoyrat tarzında Muçula ve Muhalif usûllerini büyük
bir
ustalıkla icra etmiştir. Sosyal hayatımızda kadının konumu ile ilgili
eski
ananeyi ilk yıkan, cesur ve müstesnâ bir kadın olarak tanınmıştır.1

Uzun hava türü olan bu usûlleri okudukça, Kerküklüler tarafından daha
da çok
sevilmiş, hatta Ona Kerkük kızı adını vererek ِdüllendirilmiştir.

Kerkük kızı, Kerkük’te kadınlara mahsus birkaç konser vermiştir. Bir
sohbette kendisini anlatırken, müziğe küçük yaşta ilgi duyduğunu ve
Türkmen
sanatçılarından dinlemiş olduğu mani ve hoyratları ezberlediğini
sِylemişti.

Değerli ses sanatkârımız Abdülvahit Küzeçioğlu’nun yardımıyla bir çok
Hoyrat
ve türküyü Radyo Evi için kaydetmeye muvaffak olmuştur.

Gizlilik perdesinden çıkmayan ve sesiyle, diğer kadın türkücülere iyi
bir
ِrnek olan sanatkârımız, bu sahada başarılı adımlar atmıştır. Bu eşi
gِrülmemiş adımlar takdire şâyandır. ـmidimiz, güzel sese sahip olan
çekingen bayanlarımızın da bir an ِnce Kerkük kızı kadar cesur olup
onun
izinden yürümeleridir.2

Gerçekten de Selime hanım 1958 senesinde karşımıza bir kadın ses
sanatçı
olarak çıkmış; o tarihlerde Türk ve İslam dünyasında bu alanda ender
gِrülen
ِncü kadın sanatçıların listesine hem Kerkük kızı adını altın harflerle
yazdırmış hem de Türkmeneli müziğini kadın sesiyle dünyaya duyurmuştur.

Uzun seneler geçmesine rağmen Türküleri ve Hoyratları Türkmeneli
halkınca
hala haz alarak dinlenen, narin sesiyle, Hoyrat okuma ustalığıyla
Türkmeneli
klasiklerinde yer edinmiştir.

Türkmenelinin mümtaz evladı olan Kerkük Kızı’nı, Türkmeneli ses
sanatında
kadınların da yer alması gerekliğini bize bilfiil bu gِrevi üstlenerek
gِsterdiği için ve Türkmen toplumun ِnemli bir eksikliği giderdiği için
de
ona her zaman minnettarız.

Gِrevini başarıyla ifa eden sanatkârımızı her zaman yad edeceğimizi
belirtir, kendisine ulu Tanrıdan sağlık, afiyet ve de uzun ِmürler
niyaz
ederiz.

Kerkük kızının Bağdat Radyosu Türkmence bِlümüne kaydettiği Hoyrat ve
türkülerden ِrnekler aşağıda
1 –Kerkük Hoyratları ve Manileri –Atâ Terzibaşı. Ötüken Yayın evi.
Nu.95.Kültür Serisi:8 . Birinci Cilt .ـçüncü Baskı.1975-İstanbul

2 - Kerkük Kızı . Sevilen Kerkük Manileri -Ahmet FİKRİ 1961- Kerkük

Kaynak: ırak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği – Genel merkezi ,
kadın
kollarının yayın organı olan Türkmen Bohçası dergisinde yıl:1sayı :2
kasım
–aralık 2002. yayınlanmıştır

Muhalif Usûlü

Baba bu gün ...
Sürme meni
Çek gِze sürmemeni
Gِzlerim ağam ...
Eskiden emekdarım
Kapuvdan sürme meni
Aman aman aman aman aman
Aman aman elivden
Hiç bilmem hara gedim

Baba bu gün...
Gِze daim
Çek sürme gِze daim
Gِzlerim ağam ...
Nahsı yoldan gelisen
O yola gِz edeyim
Aman aman aman aman aman
Aman aman elivden
Hiç bilmem hara gedim

Muçula Usûlü

Zalim zalim zalim zalim
Harab adım
Dost atar Harab adım
Rakipler yığnağ etti
Koydular harab adım
Ah men yoh sen
Düşkünüvem bu günde men zalim

Zalim zalim zalim zalim
Harab adım
Dost demez Harab adım
Avcını dağdan eder
Bir yavlış harab adım
Ah men yoh sen
Mahsübüvem zalımArkadþýna gönder