Arabic Turkish
 
2004-07-28   Arkadþýna gönder
2443 (965)


Türkmn Cephesi Başkanına bir mektup: Korkaklara Fırsat tanınmamalı


Ümit KÖPRÜLÜ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Faruk Abdullah Abdurrahman beyin iki sözü kulaklarımda çınlıyor. İlk sözünü Sayın Başkan 15 Eylül 2003 tarihinde, Üçüncü Türkmen Kurultayında İTC Başkanı seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşmasında ( İçimizdeki pislikleri temizleyeceğim) söylemişti. İkinci sözünü ise İTC Başkanı, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamının 45’inci yıl dönümü münasebetiyle Bağdat’ın Türkmen Kardeşlik Ocağında düzenlenen anma törenindeki, yaptığı konuşmasında söylemişti. Sayın Başkan sözünde tüm Türkmenleri yasal haklarımızı kazanmak için mücadeleye çağırmıştı. Başkan ( Birisi çalışsın o birisi baksın olamaz. Tümümüz haklarımızı kazanıncaya kadar çalışmalıyız) demişti.

Ben hiç kimseyi pislikle suçlamak niyetinde değilim. Ancak Kerkük, Erbil, Musul ve Türkmenelimizin diğer şehir ve kasabalarından aldığımız haberler doğrultusunda, Sayın Başkanın bir yıldır Türkmen Cephesi Başkanı olmasına rağmen, pislikler hala devam etmektedir. İşin sevindirici yanı, Kurultay esnasında Türkmen Cephesi ve Partileri çatısı altında toplanan kimi Saddam yanlısı yazarlar, artık ABD güçleri ve Kürt guruplarıyla çalışmaktalar. Zaten bu gibi millet hainlerinden davamıza bir yarar gelemez. Onlara Baas Rejimi yıllarında olduğu gibi yüz karası kalır ve hesaplarında ulu milletimiz verecektir. Pisliklerin dışında birde korku hastalığından söz edilmektedir. İTC’mizin bir çok kuruluşları korkak kimseler tarafından yönetilmektedir söylentiler arasında. O zatlar masalarının arkasına saklanıp hiç bir faaliyette bulunmamalarının haberlerini almaktayız. O zatların çocuklarını Türkmen okulları yerine özel okullara gönderdiklerini duymaktayız.
Üzücü ve yıpratıcı bu gibi haberleri duyduktan sonra ne yüzle ulusumuzun karşına çıkıp, onları mücadeleye davet edelim. Saygılarımla, Sayın Başkanı kırmak istemiyorum, ama bu bir gerçektir söylenmesi gerekiyor, çünkü bu gibi sözleri ancak ve ancak kuruluşun tüm müesseselerinin bireyleri, mallarını, varların, çoluk çocuklarını ve canlarını milli dava için adayan Lider söylemelidir.
Değerli Başkanım İTC Sorumlarını seçerken, kendilerini Türkmen geleceği için kurban veren yiğit, kahraman ve aslan şehitlerimizi göz önüne almalısınız. Falan şehidin oğludur, falan idam edilenin kardeşidir ve falan mahpustur düşüncesiyle bir korkak kişiye büyük bir sorumluluğu yükleyip davamıza hiç bir şey kazandıramayız. Milletimizin kurtuluş ve özgürlüğünü Ata Hayrulla, Abdullah Abdurrahman, Necdet Koçak, Rıza Demirci, Mustafa Kemal Yayçılı, Ali Ekrem gibi korkuyu ve ölümü yenen şehitlerimiz gibileri sağlaya bilirler. Onlar Türkmenelini doldurmaktalar. Artık içimizdeki korku çemberlerini yıkıp yok etmeliyiz. Gerekirse Kerkük ve yasal haklarımız için canımızı ve malımızı feda vermeliyiz. Yoksa kaybedeceğimiz için üzüleceğimiz vakti bile yakalamayacağız.
Sayın Başkanım ITC sorumlularından olan bir doktoru mücadeleci bir yaralının yarasını sağlamıyorsa, ve Saddam döneminde şiir ve yazılarıyla meydanlarda at oynatan bir ozanı veya yazarı milliyetçiliğini kanıtlayan bir şiiri veya yazısı yoksa, veya bir görevliyi ve polis memurunu milletine faydası dokunmuyorsa, ne hakla İTC yetkilisi diye millete mal ediyoruz.
Temennimiz Türkmen Cephesinin tüm yöneticilerinin yiğitlik, öz veri, mücadele ve kahramanlıklarıyla Talaferden Bedre’ye kadar uzana Türkmeneli bölgemizdeki milletimize örnek olmalarıdır.
Milletimizin kurtuluş ve özgürlüğüyle sağlanacak parlak geleceği yolundaki çalışmalarınıza başarılar dileriz. Tanrı Milletimizi Korusun.

Ümit KÖPRÜLÜ
Türkmen Şanı Dergisi’nin Genel Yönetmeni
turkmensanı@yahoo.com
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Ben Bir Oğuz Türkmenim
2 - İsmail Serttürkmen ve “Ant olsun mavi asmanım sana”
3 - Mezopotamya Özerk Bölgesi
4 - 2017 İl Mecisleri Seçimleri İçin Ne Kadar Hazırız
5 - 2003 Yılı Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi
6 - El Turkmaniyye TV. Muhabiri Başika’daki Türk Gücü Varlığından Rahatsızmış
7 - Liderlik Sana Yakışır Erşet
8 - Uyuyan Dayış Hücreleri
9 - Ölümünün 25. anısında ... Mehmet İzzet Hattat’tan Baas celladlarına direnme dersi
10 - Ölümünün ikinci anısında Türk Dünyasının ölümsüz kaybı Sadun Köprülü
11 - Kerkük Katliamı'nın 57. anısı ve düşündürdükleri
12 - Ah Temmuz ne kadar da uğursuzsun Türkmen'e
13 - Erşet Salihi ile Mesut Barzani’nin buluşması
14 - Cennet annelerin ayağı altındadır
15 - Körfez savaşı sonrası Irak ve Altunköprü katliamı
16 - Türkmen Davası Perişanlar kıralı Nihat Akkoyunlu’sunu kaybetti
17 - Altunköprü Destanı
18 - Daha kaç Fatma, Masume’ler kurban vereceğiz
19 - Türkiye’yi terör bitiremez
20 - Beşir, Tazehurmatu ve IŞİD Belası
21 - Bağdat 20 yıldır aynı tas aynı hamam
22 - Aşkımsın Kerkük sevdamsın Kerkük
23 - Kerküksüz elden ele düşmüşem
24 - Hür, bağımsız ve güçlü bir Türkmen İradesi için İstanbul Çalıştayı başlıyor
25 - Türkmeneli İzlenimleri (11) Erbil Çağdaşlığın zirvesinde
26 - Türkmeneli İzlenimleri (10) Türkmen Medyası
27 - Irak’ta Mezhepçiliğin tek garantisi Türkmenlerdir
28 - Beşir Köyü Destanı
29 - Türkmeneli İzlenimleri (8)
30 - Yurt dışındaki Türkmen aydınları İstanbul Forumunda buluşuyor
>>Sonraki >>