Arabic Turkish
 
2015-04-14   Arkadþýna gönder
5984 (1465)


Ağla Kalem Usta Baş Aldı Getti


Aydın Kerkük


2003 yılında Irak Türkmen Cephesi Kerkük’te faaliyete başladığı günden itibaren bu müessesenin organları olan Türkmeneli gazetesi (Sonradan dergiye dönüştürüldü) ve Türkmeneli Edebiyat ve Sanat dergisinin yayın kadrosuna rahmetli Mevlüt Taha Kayacı, Kahtan Hürmüzlü, Hasan Kevser gibi Usta kalem sahipleri ve Türkmen davasına büyük hizmetler gösteren yetenekler katıldı.
Yoğun bir çalışma alanına iştirak eden bu fikir sahipleri geniş bilgi birikimleriyle Türkmen genel kültürüne büyük katkıda bulunarak güçlü bir şekilde kalem oynattılar.
Ama ne yazık ki Türkmen kültürü ve Türkmen edebiyatı için bu bahtıyarlık, bu şans uzun sürmedi ve kıymetli dinge değerler ya yaşlılık veya yakalandıkları hastalıktan kurtulmayarak Tanrının rahmetine kavuştular.
Türkmen Milletinin bu zatların ölümlerinden duyduğu en büyük üzüntü şudur ki bu adamların yerleri boş kaldı çünkü zaten bizim en büyük problemimiz de budur.
Bendeniz bu yazımda sözünü ettiğim ve yıllardır bir arada ister Edebiyat Birliğinde, ister gazete ve dergi kadrosunda meslektaş olarak kendisiyle ömür geçirdiğim ve çalıştığım kardeşim Hasan Kevseri dile getiriyorum.
Şimdi bizler Türkmeneli Kadrosu olarak bu zatı kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz.
O bizce hiç yeri doldurulmayacak kadar bir fikir adamıydı, hem de çok kıymetli bir şair çok yönlü bir kültür adamıydı.
Hasan Kevser edebi hayatına bir göz atarsak o çocuk denecek bir yaşta yurt ve millet sevgisini hissederek edebiyata merak saldığını görüyoruz. O, ilk tecrübesini hoyratla başlatmış, daha sonra şiirler yazmaya devam etmiştir. Hasan Kevser o gün bugün şiirden vazgeçmemiş ve şiirin birçok dalında at oynatmış başarılı bir şair düzeyine yükselmiştir. Onun ister arzu vezninde, ister hece vezninde yazdığı şiirleri, sevenleri tarafından dile dolaştırılmış, hatta bazı şiir parçaları milli marş ve şarkı haline getirilmiştir. Şair Hasan Kevser, yurt içinde ve yurt dışında birçok şiir festivallerine katılıp ödüllere haiz olmuştur.
Edebiyat dünyasında uzun bir yolculuğa devam eden Hasan Kevser hakkında edebiyat tarihçileri şöyle demişlerdir.
Hasan Kevser Tisin’in yetiştirdiği Rauf Efendi ve Celal Rıza Efendi’den sonra yetişen en büyük şairlerinden sayılır. Hasan Kevser’in edebi geçmişi hakkında söylenenler bir hayli kabarıktır.
Bazı edebiyatçılar onun (Anadan doğma bir şair olduğunu söylerler.
Hasan Kevser ise kendi edebiyatı ve sanatı hakkında şöyle cevap verir:-
(Bendeniz yüce milletimin acılarını ve kendi gönlümdeki hayat sıkıntılarımı, dile getirdiğim için bununla iftihar ederim)
Bendeniz başka yazılarımda da Hasan Kevser’in şiir kabiliyetini şöyle açıklamışımdır:-
21. asır Türkmen edebiyatında, divan şiirinin bayrağını kaldırarak bu tarzda şiir yazan şairlerin en başarılısıdır. O ölümüne kadar şiir melekesini gönlünde barındırıp onun sayesinde harika şiir numuneleri meydana getirmiştir.
Hasan Kevser’in beklenmedik vefatı bizi cav evimizden sarstı çünkü onun yapacağı çok işler vardı. Türkmen kaleminin ona daha çok ihtiyacı vardı, ama yüce Allahın yazdığını hiç kimse bozamaz. Sözümün sonunda rahmetli Hasan Kevser’i bu birkaç satır sözle anlatmak mümkün değildi.
Mezarı nurla dolsun Allah kendisini gani gani rahmet eylesin, Türkmen milletinin başı sağolsun.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Yeşil Pusula- Türkmenlerin Ölüm Fermanı
2 - Daış Bitti Savaş Bitti...
3 - Tisin´li Şair, Celal Rıza Efendi´nin, Kerkük Üzerine Yazdığı Şiirler
4 - Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinden Kerkük´lü Avni Nakkaşoğluna Hattatlık İcazesi
5 - Kerkük´te Cami ve Mescitlerin Tarihi
6 - Değerlendirme: 1921-2014 yılları Arasında Irak´ta çıkan Kanuni Yasamalarda (Türkmenler)
7 - Türkmen Kültür Sahasında Tafsilatlı Olarak Ele Alınmayan (Zavra) Gazetesi 146. Kuruluş Yıl Dönümünde
8 - Elveda Umuduna Erişmeyen Babayiğidim Elveda Cüneytciğim
9 - Türkmen Muharipleri, Başınız sağ olsun
10 - Başarı ve Şahlanış
11 - Ata Terzibaşı Türkmeneli uydu kanalına konuştu