Arabic Turkish
 
2014-12-06   Arkadþýna gönder
4147 (1756)


Söz konusu Türkmen ve Türkmeneli’dir Gerisi Teferruattır.


Kemal Beyatlı

“Türkmen Buluşması – Bağdat”
06 – 07 Aralık 2014

Bu gün Bağdat’ta başlayacak ve iki gün sürmesi planlanan (06-07 Aralık 2014) Türkmen Buluşması hakkında değerli katılımcılara ön gördüğüm bazı konuları dile getirmek isterim.
Öncelikle belirtmek isterim ki bu yazıda yer alan görüş, düşünce, eleştiri benim şahsi görüşümdür ve sorumlusu da benim. Ayrıca Türkmen Buluşmasına katılamayacağımdan dolayı da özür dilerim.
Aylardır sakız gibi çiğneye çiğneye tadı bozulmaya yüz tutan Türkmen Meclisinin kurulması için dedikoduların yanında bazı yazılar yayınlanmasıyla da hem Irak içinde hem de Irak dışında Türkmenlerin gündemini geniş bir şekilde işgal etmiştir ve etmeye de devam ediyor.
Bağdat’ta 06-07 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacak Türkmen Buluşması (Bu isimde birazda festival çağrışımı var) Irak Türkmen Meclisinin ilk basamağı olarak ön görülmektedir.
Bağdat’ta yapılacak Türkmen Buluşmasının hayırlı olmasını temenni eder ve aşağıdaki görüşlerimi buluşmaya katılımcıların dikkatine sunmak isterim:
1. Şu anda atıl durumda olan Irak Türkmen Meclisinin aktif hale getirilmesi için çalışmaların yapılması,
2. Irak Türkmen Meclisinin adı IRAK TÜRKMEN MİLLİ MECLİSİ olmalı ve Irak Türkmen Milli Meclisinin üstünde hiçbir kurum olamaz. Olsa olsa ancak meclisin içinde istişare kurulu ve ihtiyaca göre kurullar oluşturulur. Ayrıca meclisin bir ANAYASASI veya TÜZÜĞÜ olur.
Bazı internet sayfalarında Bağdat Buluşmasını en üst merci olarak görülmesi için uğraşıldığını sezilmektedir. Böyle bir düşünce büyük yanlışlığa yol açar. Her zaman bir milletin meclisi en üst mercidir.
3. Irak Türkmen Milli Mecliste yalnız partilerin delegeleri olur. Örnek vermek gerekirse Irak’ta ve dış ülkelerde siyasi partilerin temsilcileri/milletvekilleri yer aldığını görürüz. Örnek vermek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nüfusu yaklaşık 250.000 kişidir. KKTC nin meclisindeki üye sayısı 50 dır. Bir baraj kurulmuş %5 Her parti topladığı oy sayısına göre milletvekili çıkarır. Biz Türkmenler olarak milletvekili değil IRAK TÜRKMEN Milli MECLİS ÜYESİ çıkarmak için aynı yöntemi kullanabiliriz.
4. Türkmen toplumunda mevcut partiler önce kendi Genel kurullarını yapmaları gerekir. Her parti üye sayısına göre mecliste delege bulundurur. Partiler üç-beş kişiden ziyade üyeye sahip değiller. Seçimlerde acı gerçeği yaşadık.
5. Türkmen insanını ön gördüğü ve benimsediği bir Türkmen partiye üye olmasını teşvik edelim. Sadece Türkmen partiye gönül bağıyla o parti güçlenemez. Partileri güçlendiren ilkeleri, tüzüğü ve üyeleridir. Bu konuda Bağdat Buluşmasında Türkmen partilere katılım çağrısında bulunmalı. Partilerin çoğunluğu sağlayacak resmi üyesi olmadığı için seçimlerde partilerin hüsrana uğradıklarını gördük!
6. Sık sık Büyük Türkmen Kurultayı yapılması dile getirilmektedir. Kurultayları ancak ve ancak partiler yaparlar. Ve kurultaydan çıkan Genel Başkan ve yönetim üyelerinden birkaç kişi o milletin meclisinde sandalyeye sahip olur. Partilerin büyüklüğüne göre mecliste sandalye sayısı olur. Bu konuda kavram yanlışlığına düşmeyelim ve dikkat edelim.
7. Hiçbir mecliste Gençlerin Temsilcisi, Kadın Kollarının temsilci, Doktorların temsilcisi, Aşiretlerin temsilcisi diye Milli Mecliste temsilcisi/üyesi olamaz. Çünkü her partinin doğal olarak gençlik kolları var, kadın kolları var, esnaf kolları v.s. Milli Meclisler siyasetçilerin buluştuğu bir çatıdır. Her gelen (sözümü mazur görün) bende meclise gireceğim demekle olmaz. Bağdat buluşmasında katılımcılara bu konu iyice anlatılmalı.
8. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kitle Harekatına önem vermeliyiz. Bu sahada en önemli rol sivil kuruluşlara düşer. Bu konuda Türkmen sivil kuruluşlarını da aktifleştirilmesi gerekir.
9. Türkmen medyasını gözden geçirilmesi gerektiğini, özellikle görsel medyamızı çağımıza uygun bir medya kuruluşlarına dönüşmesini sağlanmalı.
10. Yurtdışında eğitimini tamamlamış ve yurda dönen Türkmen gençlerimize kurumlarımızda çalıştırılmasına ve değerlendirilmesine önem verilmesi.
11. En önemli konulardan biride Türkmen okullarında eğitim seviyelerinin yükseltilmesi. İster eğitim kadrosu yönünden ister malzeme yönünden güçlendirilmesinin yollarını aranması tespiti yapılmalı.
12. 10 Haziran 2014 günü itibarıyla IŞİD ın Türkmen bölgelerine yapmış olduğu saldırılarda Türkmen şehitlerinin adlar ve sayıları, yaralıların sayıları ve gasp edilen araziler hakkında ciddi bir çalışma yapılması ve bunu bir heyet tarafından raporlanması günümüz şartlarında önem arz eder.
Artık biz Türkmenler dünya siyasetine göre yolumuzu belirlememiz gerekir. Şikayetlerden uzak işe odaklanmamız gerekir.
Temennimim Bağdat Buluşması Türkmenlerin geleceği için sağlıklı ve hayırlı görüş ve kararlarla sonuçlanır.
Irak’ta Türkmenler ve Türkmeneli mesele olduğunu unutmayalım. Gerisi teferruattır. Teferruatta boğulup kalmayalım.
Allah Türkmenlere yar ve yardımcı olsun.

Kemal BeyatlıArkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Vefatının 12. Yılında .. “Kahtân Hürmüzlü’nün Otograf Piyesleri” Kitabı Çıktı
2 - Vurdun Tokadı Korona
3 - BUYRUK VAR “Türk Ordusuna”
4 - Bu Yoldan Gidenler Dönmezler Geri
5 - Kayseri
6 - Kerkük Bize Vatandır
7 - Türkmeniz Biz
8 - Bayrağım
9 - Türkmen Genci Marşı
10 - Sen Türkmen’sin Tanıdım Seni
11 - Seni niye seviyorum
12 - Ben Türkmeneli
13 - Çağırıyor Tuzhurmatı
14 - Medeniyet Ritimi
15 - 55ᵒ
16 - Kerkük’te Aynı Film Tekrarlanıyor!
17 - Bir Köyün Hikâyesi
18 - Şehitler Ölmez
19 - Türkmeneli TV Yine Sınıfta Kaldı!
20 - Çocuk - Hikâye
21 - Hüzün Martıları ve İki Garip
22 - Kerkük Katliamı’nın 51. Yılında İrdelenmesi Gereken Hususlar
23 - Ermeniler ve Irak Türkmenleri