Arabic Turkish
 
2014-02-22   Arkadþýna gönder
12577 (3795)


Diktatör Saddam döneminde TİSİN Türkleri yaşanılmayan acı, çiler yaşadılar.


Sadun KÖPRÜLÜAraştırma Yazan:
Sadun KÖPRÜLÜ

TİSİN Önceleri Kerkük’e bağlı bir köy olarak, günümüzde Kerkük’ün büyük mahallerinden sayılarak, ikiye bölünmüştür Eski, Yeni Tisin adıyla tanınmaktadır,

Dikta rejimi Saddam döneminde 35 yıl Yüzlerce Türkmen şehitler veren şanlı Tisin Türk milletinin sorunları ve çile acıları, Saddam rejiminin döneminde her türlü baskı, soykırımı, katliam Tisin Türklerine karşı durmadan sürekli uygulanarak, çok sayıda soydaşlarımız uzun yıllar hapishanede yaşamını geçirerek yüzlerce kardeşlerimiz idam olmuştur, bu acı durum her Tisin Türkmen kardeşimizin evinden üç dört kardeşle birlikte, Anne, Baba kardeşleri ile her türlü işkenceyle idam edilmiştir.

Saddam Arap BAAS Partisi Araplaştırma politikasıyla, Tisin Türklerini kardeşlerimizi yok etmek için tüm gücünü kollanarak arazilerini, tarla, ziraat, toprak, evlerini ellerinden alarak onları kendi yerlerinden, topraklarından
Uzaklaştırarak tüm varlıklarına el koymuştur.

Tisin eskiden bir Türkmen köyü olarak Kerkük şehrine bağlı olarak, Eski Tisin Kerkük şehrinin 5 km uzaklığına düşerek, güney tarafında yer almıştır, her bir yandan Kerkük şehri, öte yandan Tisin köyü büyük çapta genişleşerek düzenli olarak ilerleme
Kaydetmiştir.

1948 yılında Kerkük belediyesinin çıkarmış olduğu bir karara göre Tisin köyü Kerkük şehrinin bir semti Mahallesi olarak yerini almıştır.

Saddam Diktatör rejiminin acı, çilesi, işkencesi Tisin Türklerine karşı tüm hızıyla artarak, Tisin’in birçok evlerini yıkarak yok etmiştir ve ellerinden almıştır, Tisin Türkmen milletinin aydın ışık saçan bir ocağı, toprağı olarak bu yerlerde çok sayıda yazar edebiyatçı şairler bilgi dolu insanlarımız yetişmiştir, hizmette, mücadele bulunmuşlardır.

Tisin Türkleri,
Milletine, Dinine bağlı olan Tisinliler Diktatör kıyıcı Saddam baasçılar tarafından 1979 – 1980 – yılından 2002 yılına kadar yüzlerce tanılan milliyetçi aydın onurlu prensipli Türkmenleri idam edilerek bir çoğununda hapishaneye uzun yıllar boyunca atmıştır, günümüze kadar birçoğundan bile hiç bir iz görünmemiştir.

İdam olanların arasında çocuk, kadın, genç, yaşlı ve bir evden oğulla bab, anne üç dört kardeşle birlikte idam edilmiştir.

Bunun yanında yerlerini topraklarını ellerinden alarak güneyden, Arap devletlerinden gelen Araplara dağıtmışlardır.

Çok sayıda Tisinli Abu garip kapalı yerlerde bırakılarak uzun yıllar yaşamlarını işkenceyle orada geçirerek çok sayıda Türkmenler sürekli işkenceye maruz kalmakla hayatlarını kayıp etmişlerdir
Güneş görmeden hapishanede yıllar boyunca can verip yüce tarihimize yazılmışlardır.

Kardeş, kardeşini görmesi, babasını görmesi bile yasaklanarak, artık çelik demir kapılar arasında uzun yıllar üstülerine bağlı kalarak
görüşmelerini bile kaldırılarak, 10 yaşında bile çocuklar demir kapıların arasında bulunmaktaydı.

1979 yıllarından 1988 yıllarına kadar (k1- k 2) denilen koğuşlarda yaşam acısını, ölümü bekleyerek, işkence çileyi sürmüşlerdir,

60 yakın insanları küçük bir odaya bırakılarak, azıcık kapının altından kırmızı sulu yamak ile yarım ekmek verilmekteydi.

Ailelerini görmeyerek yoksun yaşayarak, sabırlı olarak dayanmaktaydılar, dünyadan haberleri kesilerek, Bunların yanında 80 – 60 ve 9 – 12 yaşlarında da Türkmen kardeşlerimiz bulunmaktaydı, 9 yaşında çocuklar geceleri uyumayarak, acı, çile, özlem dolu sesleri anne diye ağlayarak, bağırarak, inleyerek sızıltıları
Yüreklerimizi dağlamaktaydı, dayanmak zor, sabır etmek zor ağlamak bile elde değildi, bu işkence, acı dolu durumlara, bağırıyordular, içimizi yakıyordular, gönülleri taş olan Emniyet, İstihbarat, muhaberat, Baas rejimi elemanları acı özlem çilelerine kulak vermeden onları geçenin son saatlerinde türlü işkence yaparak, ölüm halına getirmekteydiler.

1981 yılının Temmuz ayında (k 2) koğuşuna yanlış olarak beni Tisinliler, Tazehurmat, Beşir, Tuzhurmatu, Telafer, Kara tepe, Mendili, Hanakın Tavuk, İmam Zeynelabdın,
Türkmen kan kardeşlerimin olduğu koğuşa götürdüler oraya bıraktılar, bu gizli yerlerde sayıları çok olan baba yiğit Türkmen kan kardeşlerim beni görünceler aynı acının içinde kendimi hissettim çünkü ben burada yaşayacağım bu kapalı yerde uzun yıllarımı ailemi görmeden ölüm hayatı süreceğim, çoğu beni tanıdılar çünkü işkence odalarda, Kerkük, Musul,, Bağdat’ta görmüşler çok iyi karşıladılar
ve başkaları ile tanışarak acı dertlerimizi paylaşırdık, İlk orta okul mezunu olan ve ilk okul iki üçten çok sayıda Tisin Türkmenlerini, İslam spor takımından dolayı yakalanarak bir bölümü idam edilarak çocuk yaşta, ötekilerinde müebbet olarak uzun yıllar görüşmesiz hapishanede bu yerde gördüm, eski okul arkadaşlarımı gördüm suçsuz yere tutuklanarak hayat boyu ceza almışlardır. kalmışlardır, bunların arasında dini liderler, bilginler, ve 9 - 8- 10 yaşlarında çocuklar bulunmaktaydı, geceleri uykudan uyanarak Anne, Anne bağırmaktaydılar.

Dört duvar, çelik demir, pulat, sert kapıların arasında, çileli, acılar, özlem özgünlük dolu içimizde etki yaratarak, boğunuk sesleri bizleri coşturarak, duygumuzu kabartmakla, yüreğimizi, içimizi derinden coşturmaktaydı, dayanmayarak bu acıya, gözyaşları arasında ağlatmaktaydı. çılgın çağırışları gönüllerimizi yerinden yakmaktaydı, her bir yan hüsün, işkence, çile, korku içinde ölüm korkusu her an gelmekteydi, sanki sarsıntı kopmaktaydı her kes ölümünün canını alacaklar diye, ULUTANRIYA Yalvarmakla kurtuluşun ölüm olsa bile sevinçle, mutlulukla karşılamak umudundaydı insanlar, dertler, keder, özlem, hasret çok olmasına rağmen insanlar her an işkence arasında dayanmayarak canını bin defa vermekteydi.

Kıyıcı Saddam diktatörü onları yalnız Türk olduklarından dolayı küçük, yaşlı, hasta, engelleri ayırt etmeden, 80- 90 yaşlarında kadın, erkekler de, ve 10 yaşlarında çocuklar işkence altında kurtarmadan şehit olmaktaydı.

Bizim Irak Türkleri baskı, işkenceye, korkuya rağmen çile, acı dolu sesleri ile içli şiirler, türküler dürt duvarın arasından söyleyerek, milli hoyrat marşlar canlandırmaktaydılar

Benim için en acısı bu kardeşlerimi, soydaşlarımı yakından izlemim oldu onlarla yaşadım, ekmeğimizi böldük, acı, gözyaşlarımızı paylaştık, evet kardeşlerim, daha sonra beni emniyet genel müdürlüğü yanlış olarak kapalı güneş, görmeyen görüşme yasak olan Abu Garip hapishanesin K-2 koğuşuna bıraktılar 2 Ay kaldığım sırada, Kardeşim Ümit’ten beni ayrı bırakarak, günde birkaç defa türlü işkencelerle yok etmeye, öldürmeye kalktılar, Allah’ım güç vererek dayandım durdum direnerek, sabır ettim, gizli kapalı yerde çok zorluk şartlar içinde yaşayanlar ölümle baş başa kalarak ailelerinden, anne , babalarından uzun yıllardan beri gizli, güneş görmeyen yerlerde yaşamaları, kalmaları dürt duvarın arkasında olup , bitenlerden haberleri olmayarak yaşanılmayan anları ölücesine yaşıyordular.

Yaşadığım bu koğuşta yakın insan bulunmaktaydı, bir küçük oda elliye kişi zorlukla yaşayarak su, yemek kapının altından verilmekteydi, sürekli emniyet elamanları bir odada kalarak gecenin son saatlerinde işkence yapmaktaydılar, demir kapının arasından birçoğuyla tanıştım Irak’ın her bir bölgesinden insanlar bulunmaktaydı, suçları İran devletine bağlı 156- 202- 208- 159 maddesiyle Hizip Allah, Hizip Dava paetisina bağlı yaşam boyu hapis olarak yargılanmışlardır.

Bulunduğum yerde çok sayıda bilgin, Büyük Din adamları, siyasetçiler vardır, Seyit Hakim Bakırın ailesi, çocukları, Seyit Muhammed Bakır Hakım, Seyit
Muhammed Tabatai, Seyit Cebir El Gali Necefi, Seyit Haşim, Bu günkü Petrol Bakanı Hüseyin Şehirstani, ve çok sayıda Tisin, Tuzhurmatu, Beşir, Tazehurmatu, Karatepe, Dakuk, Telafer Türkmenleri hapishanenin her bir kuşesinde bulunmaktaydı,

Ne kadar durumu acı olmasına rağmen öte yandan idam, işkencelere rağmen her zaman kendimizi ateşe atarak yardım itmekteydik, kapalı yerde olanlara çıktıktan sonra, buradan İzzettin İsmail Tuzlunu kardeşimle unutmayalım yardım sırasında az kaldı Irak İstihbaratı, Emniyet, Muhaberatı
Bizleri idam etsin, ama yine gizli olarak yardım gönderiyorduk.

Bizler ne kadar dinimize bağlı olmakla ortamızda hiçbir zaman Hapishanede bile ayrımcılık olmadı Sünni, Şiir kardeşliğimiz ön plandaydı hepsi kardeş sayılırdı, özellikle Irak Türkleri bir sevgi ile beraberlikte yaşıyordular.

İki ay ailemden uzak görüşmesiz kaldım, öncede bir yıl 4 ay 22 gün uzak kalmıştım.

İşkence esnasında.
Gece
Emniyet Genel müdürlüğü yetkili subayı haber almıştı beni yanlış olarak buraya bırakmışlar, çok işkence yaptılar nasıl buraya geldin, kim seni buraya getirdi, sen Türkiye, Kerkük, Musul ile Turancılık 158- 204
maddesiyle hüküm olmuşsun, burası başkadır, ve ortalarında konuşarak, beni başka bir yere götüreceklerini duydum
Ve görüşmem olacak anne, babamı, kardeşlerimi göreceğim bu defa, gece saat 2 beni bir odaya alarak her türlü işkence yaptıktan sonra burada olduğun kimse bilmeyecek, burada kimlerin kaldığını söylersen idam olursun tahdit etmeye başladılar, yarın kardeşinin olduğu koğuşa gideceksin ve ailenle görüşeceksin eğer bir şey konuşur isen, söylersen öleceksin, idam olacaksın, beni tehdit ettikten sonra tekrar kapalı odaya bıraktılar.


K- 2 koğuşu ve odada benimle olanlar benim için ve kendileri için çok mutlu, sevinçli idiler bir ben kurtaracağım diye, iki dışarıda olanlar ve aileleri burada olduklarını, ve yaşadıklarını benim yolumla bilecek, öğrenecekler ama benim için çok zor tehlikeli olacak hükümet bilirse idam edecek, artık ne yapmalıyım bu durumda, çünkü uzun süreden sonra yarın güneşi, insanları, görüşmeye gelenleri göreceğim, bunun içinde anne, babamı göreceğim.

Artık iyice düşünmeli ne yapmalıyım burada acı yaşayanların durumunu bildirmem gerek, gece her kes uyumadı her kafadan bir ses, kimi saatin, kimi yüzüğün, kimi giyim, elbisesin, her kes bir kendisini ailesine tanıtacak bir örnek verdi, artık onları saklamam gerek, ailelerine yetirmem gerekir,
Adresleri bile yazdılar, çoğunluğu Bağdat, Necef, Hilla, Nasırıya, Basra, Kerbala Irak’ın güneyi ben hapishanedeyim acaba nasıl bunları götüreceğim ulaştıracağım kimin yoluyla bunu başaracağım söz verdim onlara ölsem bile aileleri yaşadıkları bilmeleri haktır.

Artık sabah saat yedi beni kapalı, gizli yerden alarak büyük hapishane K- 1 koğuşuna yerleştiler, ilk defa iki yıla yakın görmediğim Kardeşim Ümidi gördüm, ağlayarak kucaklaştık acı, özlem gidererek yaşadığım durumu sessiz olarak anlatmaya başladım, orda olanlar iyice sevgiyle karşıladılar, çoğu tanıyordu beni dışarıdan
Üç gün sonra görüşme olacak söylediler.

Kendimi şimdiden hazırlamaya kalktım, ne yapacağımı düşündüm annemin, babamın karşısında ne yapacağım, dayana bilir miyim acaba?
Günleri saya, saya bitirdik, gelen Anne, Babam, Kardeşlerimle Tisin ve öteki Türkmen kardeşlerimin ve Türkmen olmayanların haberlerini ailelerine göndermekle burada gizli yerde olduklarını onlara anlatmak bildirmemle düşüncelerimi, kafamı başıma toparlayarak, baktım ki karşıdan küçük kız kardeşim Şengül ve erkek kardeşimle ağlayarak, öperek bana sarıldılar, kendimi tutamak çok zor sonra Annem Şeker KÖPRÜLÜ, Babam Osman KÖPRÜLÜ VE Mücadeleci teyzem Güler KÖPRÜLÜ ağlayarak, yere düşmüşler bayılmışlar, kendilerinden geçmişler, çünkü öyle biliyordular ki ben idam olmuşum ve kardeşim Ümit yargılanmış, beni görünceler mutluluktan, sevinçten gözyaşları yağmur gibi akarak, yüzlerinde ırmak olmuştur hep öptüler dakikalarca kucakladılar hasret gidererek, meşhur Kerkük dolması yemek hazırladılar hep Mutlu sevinçle hapishanenin bir kuşesinde yiyerek, sessiz konuşuyorduk ve durumu tam olarak anlatım, nasıl kapalı, gizli yerlerde bulunanlara yardım edebilirsiz diye Teyzem söz verdi ben götüreceğim her kesin ailesine, kimse bilmez ve duymaz, görevi üstlendi teyzem bende onları tanıtacak eşyaları verdim iki saat sonra görüşme sona ardı ağlamakla gelen ailem tekrar iki oğullarını hapishanede bırakarak, ağlayarak, kucaklaşarak ayrıldılar.


Önceleri görüşme ayda iki defa olarak sonradan ayda dört defa olmuştur, bir hafta sonra yine görüşmeme arkadaşlarım ailem, tanışlar, akrabalar gelmişlerdir kutlamaya, arkadaşlarıma bir şey olmasın diye gelmemeleri istedim, baskı, korkuya rağmen yine gelmekteydiler, anne, babam, teyzem, kardeşlerim tam olarak 17 yıl hep geldiler kesilmeden,

Teyzemin Irak’ın güneyinde, ve kuzeyinde yaşayan ailelere haber vermesiyle akın, akın çok sayıda aileler hapishaneye gelerek çocuklarını, babalarını, kardeşlerini sormak için, bu baskı korku, ölüme rağmen geçitten bu odalardadır diye onlara gösterdim, ve yalvardım, yakardım bilmesinler, yoksa beni hükümet emniyet idam edecek, dedim onlarda söz verdiler teşekkür ettiler dua ettiler, mutlu oldular, sevinerek yaşadıklarını bildikten sonra ayrıldılar.

Çünkü onları görmek yasak olduğu için sorgusuz beni idam edecekler.


Bu acı, çileye rağmen çok mutluydum, kardeşlerime yardım ettiğim için, bu gizli kapalı yerde ve hapishanenin birçok odalarında bir bölümü burada yirmi 10 sene kaldı, bir bölümü ölerek şirin canlarını verdiler.
Kurşuna dizildiler.

Ama ne mutlu bu gün Şehitlerimiz ruhları şad oldu kıyıcı, diktatör Saddam’dan kurtardılar.

Tisin Mahallesi bu gün Kerkük’e bağlı olmakla çok eski yüce bir tarihe sahiptir dilleri öz Türkçedir.

Ve Türk dünyası tarihinde Tisin diye geçmektedir kültürü, edebiyat, sanat yazarları, büyükleri ile tanınmaktadır.

Tisin öyle meşhur olarak günümüzde Çin doğu Türkistan’da Tisin adı birçok yerlere, köylere verilmiştir,
Tisin de kardeşler Ak daş, yorgan, Kıpçak adlarına bile rastlanmaktadır, Türkmen Türk alan köyünün güneyine düşerek, bütün Türkmen bölgeleri ile yoğun ilişkisi bulunmaktadır.

Saddam rejimi çok acılar çektirdi Tisin Türklerine izleri, yapıtlarını ortadan kaldırmakla eski Tisin’in her yerini yıkarak ve Araplara yerlerini dağıtmıştır.

Tisin ile ilgili birçok ülkelerde izleri varlıkları, yapıtları bulunmaktadır, tanınan Parissin Lüfer müzesinde Tisin’in tarihi kitabı bulunmaktadır.

Saddam rejimi eski bir tarihe sahip olan Tisin Türkmen milletini yok etmekle tarihten silmek yok etmek önce her evden birkaç kardeş babayı, anneyi idam etmekle gücü yetmeyerek onları topraklarından, yerlerinden dağıtarak Arapları yerleştirdi.

Ama bu kahraman Tisin Türkmen milleti kendisini dilini kültürünü tarihini kuruyarak, direnerek şehitler, kanlar vererek karşı durmuşlardır.

Tisin Türkleri Dili, tarihi yanında aydın bir varlık olmakla çok sayıda yazar şairler bilginler çok başarılı insanları büyük subay yüksek öğrenim alanında siyaset alanında çalışmaktadırlar.

Tisin milletinin tümü Türk olduklarından dolayı Saddam rejimi evlerini yıkarak, yıkarak yerine tren istasyonu yapmıştır ve Güneyden Arapları yerleştirmiştir, belgeleri, yapıtları ile bu araziler, topraklar yerler Tisin Türklerinin kendi toprakları olmasına rağmen ellerinden alınarak, çok sayıda yetenekli aydın insanlarını idam edilerek, birçokları uzun yıllar hapishanede kalmışlardır.

Günümüzde bile Saddam rejiminden sonra çok acı durumları yaşamaktadırlar, patlamalar, kaçırmalar, suikastlar uygulanarak, arazilerine el koyularak başkalarına verilmektedir.
Ve birçok Kürtlerde bu topraklara yerleşmişlerdir.

Artık Tisin Türklerinin bu acı işkence zulümlerini tüm dünya kamuoyunu insan hakları duymalıdır toprakları, yerleri ellerine dönmelidir.

Günümüzde Tisin çok bir büyük bir semt haline gelerek ikiye ayrılmıştır, yeni, ve eski Tisin diye adlanmıştır.

Orada yaşayanların tümü Türkmen olarak akrabadırlar aralarında hiçbir yabancı bulumamaktadır, Tisin milleti dillerine görenek, geleneklerine Türk milletine Türk yurduna toprağına çok bağlıdırlar.

Tisin’in lehçesine gelince konuşma dilleri Türkçe olarak Beşir, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Bastamli Türkleri gibi konuşmaktadırlar.

Tisin’e yakın Sultan Sakı adında tanınan bir yatırı vardır ayrıca eskiden Tisin mezarlık yatırı bulunmaktaydı, ailelerin yığınak toplanmak yerleri, sayılmaktaydı, Ve Hazret Ali’nin oğlu (Cafer Tayyar ) adında bir kutsal yatırım bulunmaktadır.

Türkmen Tisin milleti ve başka yerden gelen Türkler her Perşembe ve Cuma günleri (peygamber) pazartesi sabahları ve Recep, Muharrem aylarında oraları ziyaret ederek dua ederler.

Tisin’in güney batısından bir 1 k.m uzaklığına Şeh Behre adında küçük bir tepe düşmektedir bu yer Kerkük ve Tisin için ve başka köylerimiz için bir gezi yeri olmaktadır, her Çarşamba günleri buralarda en güzel mutlu anlar geçirilmektedir.

Tisin eski bir köy olduğundan dolayı, yerinin verimli olduğu için çok sayıda bağ bostan bahçeler etrafi sarılmaktadır, üzüm zeytin yeşillikler yetişmekteydi, güzelliğiyle gözleri, her yünü süsleyen bu yerler aileler toplantı, gezi bahar yerleri olmakla bir teselli ve eğlence tören alanı gönüller burada duygulanmaktadır, coşmaktadır.

Tisin için bahçe tarım bostanı için sulamak diye Dehne adında bir su kaynağı coşarak akmaktadır bu kaynaktan insanlarımız yaralanmaktadır

Tisin mahalle adlarına gelince Şahlar, Hemzeli, Dehne başı, yukarı ve aşağı mahalle. kabir başı, şah bahri, şahlar mahalleri, kap kıran, balım baba, katar zeytin, ve sultan sakı, şah tahmisin yeri mahallesi.

1979 yıllarında kanlı iktidarı ele alan kıyıcı Saddam rejimi
1980 – 1981 yıllarından Tisin Irak Türk milletine geceli gündüzlü baskı işkence düzenleyerek, onlar sindirmek, yok etmek için her türlü planları kollandı, bir çok sayıda yiğit genç erlerini tutuklayarak, hapishaneye atmakla yüzlercesini her bir Türkmen Tisin evlerinden üçten fazla anne, baba, kardeş, bacı küçük yaşlıları idam ederek kurşuna dizmiştir, buna rağmen Tisin Türkmenleri varlıklarını Türkmenciliklerini milli mücadelelerini BAAS Saddam Diktatörüne karşı sürdürerek şehitler temiz kanlar bu uğurda vermekteydi.

Baas partisinin acı, işkencesine karşı zulüm kötülüğüne karşı Tisin milleti kendi davalarına İslam dinine milli yollarına sosyal kültürel haklarını elde etmek için mücadelelerini kanlarıyla, canlarıyla yürütmekteydiler.

Saddam Arap iktidarı Türkmen Tisin’i yok etmeye çalışarak idam hapishaneyle yetinmedi, onları toprak yerlerinden ve evlerinden uzaklaştırmayla Irak’ın güneyine yaralaştırarak, Irak’ın güneyinden, ve Arap devletlerinden Araplara yerlerini, evlerini, toprakları peşkeş, armağan etmiştir parayla birlikte, bu alanda tüm gücünü kollanarak tek acı kanlı politikasına rağmen, Tisin Türkmenleri diktatör Saddam’ın karşısında susmadan, korkmadan sürekli karşı durmaya kalktılar, direndiler gizli de olsa teşkilatlarını kurdular.

Saddam’ın ne kadar sinsi, asimilasyon politikasıyla, yok etmesiyle Türkmenler dillerini tarihlerini kültürünü kayıp etmeyerek, uzun yıllardan beri korumaya çalışmaktadırlar.

Milli benliklerini, kimliklerini unutmayarak, bu yolda canlarını kanlarını vererek şehit düşmüşlerdir.

Artık Türkmenler Irakta Türklüklerin ve Türk ulusu milli birliğini varlıklarını Tarihlerini korudular ve korumaktadırlar.

Çünkü dünya yüzünde hiçbir millet yok olamaz, ne kadar gücüyle çalışırsa, birde eskiden büyük devletler kurarak kanla tarih yazmışsa
Bu büyük milletimizin bir tek genci bile kalırsa diliyle tarihiyle görenek, gelenekleri, kültür, edebiyatı ile yaşayacaktır dünya durdukça duracaktır.

Tisin mahallesinde bir hastanene 5 camı 5 ilkokul bir lise kız erkek bulunmaktadır,
Tisin Türkleri arasında çok sayıda tanınan, üzmen şairler öğretmenler mühendis doktur subay edebiyatçı yetişmiştir.

Bunlardan büyük şairlerinden Celal Rıza Efendi, yazar Selahattin Sakı, Recep Ali Tisinli, Musa Bektaşi, Abbas Tisinli, Abdul emir şah kerem, Dr Ali Ağa oğlu, Mehmet çaycı, Hasan Kevser, ve onlarca başkaları.

1968 yılında Arap BAAS Rejimi Irak hüküm ederek çok, acı, baskı günler işkenceler yaşanmıştır.

1979 yılında tam olarak kanlı baskı, acılı günler başlamıştır, Saddam diktatörü Irak‘i hüküm ettikten sonra Türkmen milletine her türlü zulmümler, baskılar, Araplaştırma, uzaklaştırma politikası baskısı artmıştır.

Saddam ve Arap BAAS rejimi tam olarak Irak’ta tek hedef halına Irak Türklerini alarak işkence başlatmaya koyuldu,
Türkmenleri yok etmeye yöneldi ve ayrımcılık yapmaya çalışarak 1970 yıllarından ekin tarla toprakları ellerinden almakla yerine evrensel bir tren istasyonu yapmıştır, bir bölüm toprak, yerleri Araplara dağıtmıştır. İçi, kin dolan gözü kan bürüyen dikta rejim, Tisin çok evlerini de yıkarak Tisin milletini uzaklaştırmakla Kerkük dışarısına güneye her türlü göndermiştir.
Ramadi, Tikrit, Nasırıya, Basra, Kerkük yolu üstüne toplu evlere yerleştirmiştir.

Saddam rejiminin acımasız politikasını tam olarak uygulayarak bir çok Tisin Türklerini hapishaneye atarak bir çok Türkleri de kurşuna dizerek işkence sırasında öldürmüştür.

Öte yandan yüzlerce Türkler Din ve Dillerinden dolayı idam olmuşlardır.

Saddam, Arap BAAS Diktatörü tarafından idam olanların bir bölüm Tisin Türklerinin adları.

1- İbrahim Ekber 1957 doğumlu Kerkük-Tisin işi Asker 1982 yılında kurşuna dizilerek idam olmuştur.
2- Kasım Necef Hüseyin 1947 işi bin başı asker 1997 yılında kurşuna dizilerek idam olmuştu.
3- İhsan Abdul rahman 1960 doğumlu Kerkük-Tisin Lise öğrencisi 1982 yılında işkenceyle idam olmuştur.
4- İhsan Kemal Mehdi 1957 doğumlu enstitü mezunu 1982 yılında türlü işkenceyle idam olmuştur.
5- İhsan Mehmet Ali Haydar 1958 doğumlu Kerkük- Tisin yüksek öğrenim 1984 yılında boğularak öldürülmüştür.
6- Casım Mehmet Ali Haydar 1966 doğumlu Kerkük-Tisin- lise öğrencisi 1984 idam olmuştur.
7-İhsan Haşim paşa aziz 1955 doğumlu serbest iş Kerkük- Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
8- Ahmet Hasan Ekber Boyacı 1955 doğumlu polis Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
9- Ahmet Arap 1959 doğumlu- Asker Kerkük-Tisin 1982 idam olmuştur.
10- hasan Arap 1961 doğumlu öğrenci Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
11- Ahmet Ali Üryan 1957 Kerkük - Tisin 1957 doğumlu enstitü mezunu 1982 yılında idam olmuştur.
12- Ahmet Mehmet Ali kahya 1936 doğumlu öğretmen Kerkük Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
13- İsmail Mustafa Ahmet 1957 doğumlu asker Subay bin başı Kerkük Tisin 1988 yılında idam olmuştur.
14- Ahmet Mustafa Ahmet 1952 doğumlu Subay bin başı Kerkük Irak 1981 yılında idam olmuştur.
15- Ahmet Vali Bektaş 1962 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1986 yılında idam olmuştur.
16- Mehmet Vali Bektaş 1959 yılında doğmuştur lise öğrencisi 1982 yılında idam olmuştur.
19- İsmail İbrahim Mehmet 1952 doğumlu mühendis Kerkük petrolü Kerkük -Tisin 1981 yılında idam olmuştu.
20- Ekber Ali Behrem 1956 doğumlu Kerkük-Tisin- mamur 1982’ de idam olmuştur
21- Hıdır Ali Mardan 1932 doğumlu öğretmen Kerkük Tisin 1982 ‘de idam olmuştur.
22- Ümran Hıdır Ali Mardan 1950 doğumlu Kerkük-Tisin Yüksek okul 1981 işkenceyle idam olmuştur.
23- Ahmet Ali Üryan 1976 doğumlu enstitü Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur
24- Ekber Ali Mardan 1930 doğumlu işçi Kerkük –Tisin 1982 idam olmuştur.
25- Enver Abulkerim Abdulsemat 1966 doğumlu Kerkük- Tisin Lise öğrencisi 1991 yılında Kar balada kurşuna dizilerek şehit olmuştur.
26-Behaddin Eşref Süleyman 1963 Teklik Lisesi mezunu Kerkük -Tisin 1986 yılında idam olmuştur.
27- Tahsin Esğer 1958 doğumlu Kerkük -Tisin teknik enstitü mezunu 1982 yılında idam olmuştur.
28-Casım Mehmet Ferhan 1953 doğumlu Kerkük-Tisin mamur 1982 yılında idam olmuştur.
29- Casım Nurettin 1961 doğumlu Kerkük - Tisin lise mezunu 1982 tarihinde idam olmuştur.
30- Cafer Ahmet 1960 doğumlu Kerkük- Tisin asker 1982 yılında idam olmuştur.
31- Cafer Kazım Musa 1952 doğumlu Kerkük Tisin mamur 1982 yılında idam olmuştur .
32- Cemal Ekber 1956 doğumlu Kerkük - Tisin polis 1982 yılında idam olmuştur.
33-Cemal Cebbar Koyucu 1958 doğumlu Kerkük- Tisin Asker 1981 yılında idam olmuştur.
34- Mukdad Cebbar Koyuncu 1955 doğumlu Kerkük Tisin Yüksek öğrenim 1981 yılında idam olmuştur.
35- Cuma Hüseyin Hayri 1959 doğumlu Kerkük-Tisin Hendese fakültesi öğrencisi 1982 idam olmuştur.
36- Cuma Sakı 1950 doğumlu Kerkük-Tisin işçi 1982 yılında idam olmuştur.
37- Cuma Kazım Salman 1953 doğumlu Kerkük- Tisin Başöğretmen 1981 yılında idam olmuştur.
38- Kasım Kazım Salman 1942 doğumlu Kerkük - Tisin Mamur 1982 yılında idam olmuştur.
39- Musa Kazım Salman 1957 doğumlu Kerkük- Tisin yüksek öğrenim 1982 yılında idam olmuştur.
Cuma Kemal Bayatlı 1958 doğumlu Kerkük- Tisin Mamur 1982 yılında idam olmuştur.
40- Cevat Zeynel abdın Müsavi 1958 doğumlu Kerkük- Tisin Enstitü mezunu 1983 idam olmuştur.
41-Haşim Zeynel abdın 1953 doğumlu Kerkük -Tisin Polis 1982 yılında idam olmuştur
42- Cevat Kamber 1958 doğumlu Asker Kerkük -Tisin karşılık vererek 1987 yılında şehit olmuştur.
43- Cevat Hadi Ali 1964 doğumlu Kerkük Tisin enstitü mezunu karşılık vererek 1987 yılında şehit olmuştur.
44- Ali İlyas 1917 doğumlu şoför Kerkük-Tisin 1980 yılında evinin karşısında kurşunla şehit edilmiştir. Hasan Bakı Behlul 1940 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin öğretmen 1982 tarihinde şehit olmuştur.
45- Hasan Abbas Behlul 1998 Askeri 1974 doğumlu Kerkük -Tisin Asker 19 82 yılında şehit olmuştur.
46- Hasan Ali 1959 doğumlu enstitü mezunu Kerkük -Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
47- Hüseyin Hasan Süleyman 1960 doğumlu Kerkük-Tisin Lise öğrencisi 1982 yılında idam olmuştur.
48- Hüseyin Haydar Halil 1961 Doğumlu Tip Fakültesi öğrencisi 1982 tarihinde idam olmuştur.
49- Hüseyin Haydar Abbas 1968 doğumlu Kerkük- Tisin Asker 1987 idam olmuştur
50-Hüseyin Zeynel Abdın 1952 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1982 idam olmuştur.
52- Hüseyin Aşur 1969 doğumlu Asker Kerkük - Tisin 1988 yılında idam olmuştur.
53- Hüseyin Ali Davut 1957 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
54- Hüseyin Ali Hadi Rauf 1955 doğumlu ziraat mühendisi Kerkük -Tisin 1982 yılında idam oldu.
55- Ali Hadi Rauf 1958 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
56- Abdul El- Emir Ali Hadi Rauf 1958 doğumlu asker Kerkük- Erbil 1982 yılında idam olmuştur.
57- Muhsin Ali Hadi Rauf 1964 doğumlu lise öğrencisi Kerkük – Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
58- Ali Ekber Rauf 1948 doğumlu Avukat Kerkük -Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
59- Hüseyin Fazıl Sadık 1952 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin şimdiye kadar 1982 yılından hiçbir izi görünmüyor.
60- Abbas Fazıl Sadık 1954 doğumlu Kerkük -Tisin Din bilgini 1979 yılında idam olmuştur.
61- Abd El Emir Fazıl Sadık 1948 doğumlu Asker Kerkük-Tisin 1987 yılında kurşuna dizilerek idam olmuştur.
62- Hamdı Hurşit Mehmet Ali 1954 doğumlu hükümet mamuru Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
63- Hemze Ahmet Bayatlı 1930 doğumlu petrol mamuru 1982 yılında idam olmuştur Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
64- Halil Fahri Ali Çavuş 1953 doğumlu hükümet mamuru Kerkük-Tisin 1981 yılında işkence altında olmuştur.
65- Rıza Reşit Mehmet 1946 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1981 yılında doğularak idam olmuştur.
66- Mehmet Reşit Mehmet 1966 doğumlu lise öğrencisi Kerkük-Tisin1987 yılın karşılık vererek şehit olmuştur .
67-Rıza Murtaza 1956 doğumlu polis Kerkük-Tisin boğularak 1982 yılında şehit olmuştur .
68-Mehmet Murtaza 1953 doğumlu işçi Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
69- Zeki Mehmet Ali 1959 doğumlu lise mezunu Kerkük- Tisin 1982 yılında boğularak idam olmuştur.
70- Zeynel Abdın Şükür asker 1945 doğumlu Kerkük- Tisin 1987 tarihinde karşılık vererek kurşuna dizilmiştir.
71- Sefil Gaip Mehdi 1938 doğumlu matematik öğretmeni Kerkük-Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
72-Haşim Gaip Mehdi 1949 doğumlu ziraat mühendisi Kerkük-Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
73- Şükür Mahmut Bayatlı 1964 doğumlu lise mezunu Kerkük-Tisin karşılık vererek 1987 yılında kurşuna dizilmiştir.
74- Şahap Ahmet 1954 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
75- Sabah Mahlut Mehmet 1953 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1984 yılında idam olmuştur.
76- Suphi Bakır 1959 doğumlu enstitü mezunu Kerkük-Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
77- Suphi Fazıl 1962 doğumlu lise öğrencisi Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur
78- Safa Sakı Vali 1945 doğumlu Hukuk Fakültesi Kerkük Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
79- Aşur Hasan Heneş 1957 doğumlu polis Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
80- Haç Abbas Ahmet Musullu 1942 doğumlu bank mamuru Kerkük-
isin 1981 yılında idam olmuştur.
81- Abbas Cemal 1957 doğumlu lise mezunu Kerkük - Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
82 -Abbas Sakı Hıdır 1982 doğumlu Asker Kerkük Tisin kurşuna dizilerek 1984 şehit olmuştur tarihinde.
83- Abbas Sefer Bayatlı 1969 doğumlu lise öğrencisi Kerkük –Tisin kurşuna dizilerek 1987 yılında şehit olmuştur.
84-Abbas Fazıl Sadık 1954 doğumlu din bilgini Kerkük- Tisin 1979 yılında şehit olmuştur.
85-Abduremir Fazıl Sadık 1948 doğumlu Kerkük -Tisin Asker 1987 tarihinde kurşuna dizilerek idam olmuştur.
86- Hüseyin Fazıl Sadık 1952 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
87- Abbas Mustafa 1957 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
89- Abduremir Haç Hüseyin Hasan 1951 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
88- Abduremir Abbas Mustafa 1957 Serbest iş Kerkük – Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
89- Abduremir Ali Hadi Rauf 1958 doğumlu asker Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
90- Ali Hadi Rauf 1927 doğumlu ekinci Kerkük-Tisin 1982 yılında idam
91-Ali Ekber Rauf 1968 doğumlu Avukat Kerkük -Tisin 1981 yılında idam olmuştur
92- Muhsin Alim Hadi Rauf 1964 doğumlu Lise öğrencisi Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
93- Hüseyin Ali Hadi Rauf 1955 doğumlu Ziraat Mühendis Kerkük Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
94- Hüseyin Fazıl Sadık 1952 doğumlu Sanayi Öğretmen Kerkük Tisin1982 yılından kaybı olmuştur
95- Abbas Fadıl Sadık 1954 doğumlu Dini bilgin Kerkük- Tisin 1979 yılında işkenceyle idam olmuştur.
96- Abdul Emir Fadıl Sadık 1948 doğumlu Asker Kerkük-Tisin 1987 yılından Cesedi bulunmayarak kaybolmuştur.
97- Hamdı Hurşit Mehmet Ali 1954 doğumlu Hükmet Memuru Kerkük Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
98- Hemze Ahmet Bayatlı 1930 doğumlu Kerkük Tisin Memur 1982 yılında idam olmuştur.
99- Hıdır Ali Mardan 1932 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin 1982 yılında işkenceyle şehit olmuştur.
100- Ümran Hıdır Ali Mardan 1959 doğumlu fakülte öğrencisi Kerkük Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
101- Ekber Ali Mardan 1930 doğumlu İşçi cankurtaranda Kerkük Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
102- Halil Fahri Ali Çavuş 1953 hükümet Memur Kerkük Tisin 1981 işkenceyle idam olmuştur.
103- Rıza Reşit Mehmet Kerkük – Tisin Öğretmen Kerkük Tisin 1988 yılında idam olmuştur.
104- Mehmet Reşit Mehmet 1966 doğumlu Lise öğretmeni Kerkük Tisin kurşunla 1987 yılında şehit olmuştur.
105- Rıza Murtaza 1956 doğumlu Terfik Polisi Kerkük Tisin1982 tarihinde idam olmuştur.
106- Zeki Mehmet Ali 1959 doğumlu Lise mezunu Kerkük Tisin1982 yılında idam olmuştur.
107- Zeynel Abdın Şakır 1957 doğumlu Asker Kerkük Tisin 1987 yılında karşılık vererek şehit olmuştur.
108-Zeynel Abdın Sabır Ahmet 1948 doğumlu mühendis Kerkük -Tisin 1981 tarihinde idam olmuştur.
109- Şükür Mahmut Bayatlı 1964 doğumlu lise mezunu Kerkük- Tisin 1987 tarihinde kurşuna dizilerek idam olmuştur.

110- Şahap Ahmet 1954 doğumlu Öğretmen Kerkük- Tisin 1984 yılında idam olmuştur.
111-Sabah Mevlit Mehmet 1953 doğumlu başöğretmen 1984Kerkük - Tisin tarihinde idam olmuştur.
112-Suphi Bakır 1959 doğumlu Teknik lisesi Kerkük –Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur .
113- Suphi Fazıl 1962 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur
114- Safa Sakı Veli 1945 doğumlu Avukat Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur 115- Aşur Hasan Heneş 1957 doğumlu Mezun Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
116-Abbas Ahmet Musullu 1942 doğumlu Memur Kerkük- Tisin 1981 tarihinde idam olmuştur.
117- Abbas Cemal 1957 doğumlu mezun Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
118- Abbas Sakı Hıdır -1962 doğumlu Kerkük-Tisin 1984 yılında öldürülmüştür
119- Abbas Şakır Sefer Bayatlı 1969 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1987 yılında kurşun dizilmiştir
120- Abbas Fazıl Sadık 1942 doğumlu din bilgini Kerkük-Tisin 1979 yılında idam olmuştur.
121- Abdul Emir Fazıl Sadık - 1948 doğumlu Kerkük- Tisin Asker 1987 yılında idam olmuştur.
122- Hüseyin Fazıl Sadık -1952 doğumlu sanayi öğretmeni Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
123- Abdul Emir Haç Hüseyin Hasan 1951 doğumlu sanayi öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
124- Abdul Emir Abbas Mustafa 1857 doğumlu Kerkük - Tisin 1982 yılında idam olmuştur .
125- Abdul Emir Ali Hadi Rauf 1958 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
126- Abdul Emir Fazıl Sadık 1948 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1987 yılında idam olmuştur.
127- Abbas Fazıl Sadık 1945 doğumlu Asker – Kerkük-Tisin 1987 yılında idam olmuştur.
128- Hüseyin Fazıl Sadık 186 doğumlu asker Kerkük- Tisin 1987 yılında şehit olmuştur.
129- Abdul Hasan Haç Hüseyin 1964 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1997 yılında idam olmuştur.
130- Abdul Hüseyin Aziz Şevket 1968 öğrenci Kerkük-Tisin 1992 idam olmuştur.
131-Abdul Halik Ahmet Kevser 1952 doğumlu Memur Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
132- Abdul Halik Hüseyin 1950 doğumlu Hükümet Memuru Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
133- Abdul Halik Aziz Haydar - 1955 doğumlu serbest iş Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
134-Aziz Haydar 1964 doğumlu öğrenci Kerkük-Tisin 1983- yılında idam olmuştur.
135- Abdul Kerim Aziz 1963 doğumlu öğrenci Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
136- Abdul Rahman Mehmet 1933 doğumlu İşçi Kerkük –Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
137- Molla Abdul Samet Tisin’li 1928 doğumlu işçi kuran okuyan Kerkük-Tisin idam olmuştur.
138- Seyit Abdul Azim Ekber Şoför 1953 doğumlu - Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
139- Abdul Kerim Aziz Haydar 1958 doğumlu-Öğrenci Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
140- Haç Aziz Haydar 1956 doğumlu Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
141- Abdul Halik Aziz Haydar -1954 Doğumlu- Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
142-Abdul Kerim Kasım 1960doğumlu Asker -Kerkük –Tisin 1987 yılında kurşuna dizilmiştir .
143- Abdullah Mulla Ahmet 1958 doğumlu – polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
144- Abdullah Arap 1959 doğumlu Asker Kerkük-Tisin 1987 yılında karşılık vererek şehit olmuştur.
145- Abdul Macit Hüseyin Tisinli 1952 doğumlu Mühendis Kerkük- Tisin 1984 yılında idam olmuştur.
146- Ali Mardan Hüseyin-işçi 1956 doğumlu Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
147- Abdul Halik Hüseyin 1953 doğumlu,serbest Kerkük -Tisin 1984 yılında şehit olmuştur.
148- Abdul Vahab Haydar Mehmet 1960 doğumlu öğretmen Kerkük-Tisin 1987 Kare dağda karşılık vererek şehit olmuştur
149- İzzet Sakı 1946 doğumlu öğretmen Kerkük - Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
150- Haç Aziz Haydar 1930 doğumlu serbest iş Kerkük- Tisin 1982 yılında işkenceyle idam olmuştur.
151- Aziz Reşit Rıza 1956 doğumlu Öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
152- Ala aydın Abdulsamet 1963 doğumlu öğrenci Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olarak izi görülmedi 153- Ali Ekber Ruf 1948 doğumlu Avukat Kerkük-Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
154- Abdul Emir Ali Hadi Rauf - 1954 doğumlu Kerkük – Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
155- Ali Hadi Rauf 1957 doğumlu Asker – Kerkük -Tisin 1982 yılında şehit olmuştur.
156-Muhsin Ali Hadi Rauf 1964 doğumlu-Kerkük - Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
157-Hüseyin Ali Hadi Rauf 1959 doğumlu Kerkü-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
158- Ali Ekber Zeynel Abdın 1949 doğumlu Mamur Kerkük –Tisin 1981 tarihinde işkence altında olmuştur
159- Abdul Halik Ahmet Kevser 1965 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
160 - Haç Ali İlyas 1917 doğumlu Şoför Kerkük – Tisin 1980 tarihinde evi önünde vurularak öldürülmüştür.
161- Cevat Hadi Ali İlyas 1952 doğumlu Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
162- Ali Hüseyin Maması 1954 doğumlu serbest iş Kerkük -Tisin- 1982 idam olmuştur.
163- Ali Hüseyin Mehmet 1956 doğumlu serbest işçi Kerkük-Tisin 1980 yılında idam olmuştur.
164- Ali Asker 1964 doğumlu asker Kerkük- Tisin 1986 yılında kurşuna dizilmiştir.
165 - Ali Kamber Halil 1961 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
166- Ali Kazım 1950 doğumlu kanun siyasa fakültesi Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
167- Ali Kerim Sefer Bayatı - 1973 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1993 yılında işkenceyle öldürülmüştür.
168- Kerim Sefer Bayatı 1970 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
169-Ali Kemal Hasan 1957 doğumlu polis Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
170- Ali Mardan Hüseyin Tisinli 1947 doğumlu öğretmen Kerkük -Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
171- Abdul halik Hüseyin Tisinli 1958 öğrenci Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
172- Abdul Mecit Hüseyin Tisinli 1956 doğumlu öğrenci Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
173- Ali Mardan Reşit 1927 doğumlu işçi Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
174- Seyit Ali Musa 1955 doğumlu Mamur Kerkük - Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
175- İsa Rıza Ekber 1963 doğumlu öğrenci Kerkük -Tisin 1986 yılında idam olmuştur.
176- İsa Musa 1950 doğumlu Din bilgini Kerkük- Tisin 1985 yılında idam olmuştur.
177-Fazıl Allah verdi Sefer 1955 doğumlu hükümet işçisi Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur
178- Mahmut Allah verdi 1954 doğumlu işçi Kerkük –Tisin 1983 yılında idam olmuştur.
179- Fazıl Abbas Mustafa 1954 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin öğretmen 1982 yılında idam olmuştur.
180-Kasım Abbas Vali Öğretmen 1948 doğumlu Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
181-Kasım Kazım Salman 1942 doğumlu Mamur Kerkük - Tisin 1983 yılında idam olmuştur.
182- Cuma Kazım Salman 1958 doğumlu Mamur Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
183- Musa Kazım Salman 1961 doğumlu Öğrenci Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
184- Kasım Mehmet İbrahim 1958 doğumlu mezun Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
185- Kasım Necef Hüseyin 1946 doğumlu on başı Kerkük- Tisin1986 yılında idam olmuştur.
186- Kazım Abbas Yusuf 1938 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
187- Kemal Cuma Behrem 1956 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
188- Musa Cuma Behrem 1958 doğumlu Öğretmen Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
189- Kemal Cuma Yasin 1953 doğumlu mamur Kerkük* Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
190-Kemal Abdul Samet 1946 doğumlu mamur Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
191- Macit Semin 1945 doğumlu mamur Kerkük 1982 yılında idam olmuştur.
192- Musa Rıza Mehmet 1947 doğumlu Mühendis Kerkük -Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
193- Musa Kazım Salman 1957 doğumlu üniversite öğrencisi Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olarak ailesine verilmemiştir.
194-Muffak Haç Şükür 1961 doğumlu lise öğrencisi Kerkük -Tisin 1982 tarihinde idam işkenceyle olmuştur.
195-Necat Ahmet Semin 1960 doğumlu enstitü mezunu Kerkük-Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
196- Necat İsmail Hasan 1960 doğumlu hendese fakültesi mezunu Kerkük- Tisin 1981 tarihinde işkence altında idam olmuştur.
197- Necat Mehmet Koryalı 1954 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
198- Necat Musa Kazım 1957 doğumlu Asker Kerkük- Tisin 1981 tarihinde kurşuna dizilmiştir .
199- Necmettin Halef Mehdi 1959 doğumlu ASKER Kerkük- Tisin 1982 yılında kurşuna dizilmiştir.
200- Nizal Hüseyin Ali 1958 doğumlu Eğitim fakültesi Kerkük- Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
201- Nurettin Süleyman Ağa 1957 doğumlu polis Kerkük –Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
202-Yarbay Haşim Rıza 1946 doğumlu Kerkük- Tisin 1988 yılında idam olmuştur.
203- Haşim Zeynel Abdın 1953 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
204- Haşim Gaip Mehdi – 1949 ziraat mühendisi Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
205- Haşim Mehmet Bayatı 1957 doğumlu asker 1987 tarihinde kurşuna dizilerek idam olmuştur.
206- Yaşar Namık Hüseyin 1958 doğumlu lise öğrencisi Kerkük – Tisin 1986 tarihinde idam olmuştur.
207- Salman Reşit İbrahim 1957 doğumlu enstitü Kerkük –Tisin 1982 yılında idam olmuştur .
208- Zeynep Tisinli 1942 doğumlu ev hanımı Kerkük- Tisin 1991 yılında kurşuna dizilerek şehit olmuştur .
209- Haydar Hüseyin Abbas 1967 doğumlu asker Kerkük- Tisin 1991 yılında kurşuna dizilerek şehit olmuştur.
210- Ali Hüseyin Abbas asker 1959 doğumlu Kerkük –Tisin 1981 yılında idam olmuştur.
211- Ali Hüseyin Abbas asker 1962 doğumlu Kerkük –Tisin 1983 tarihinde idam olmuştur.
212 – Mehmet İbrahim Mehmet 1942 doğumlu öğretmen Kerkük -Tisin 1980 yılında idam olmuştur.
213- Muhsin Hasan 1954 doğumlu mamur Kerkük - Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
214- Muhsin Hüseyin Ferhan 1956 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
215- Muhsin Ali Hadi Rauf -asker 1964 doğumlu Kerkük –Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
216- Muhsin Haç Fazıl 1957 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında şehit olmuştur.
217- Muhsin Maksut Cuma 1950 doğumlu –asker On başı Kerkük- Tisin 1979 tarihinde idam olmuştur.
218- Mehmet Cafer Sadık terzi 1955 doğumlu mamur Kerkük – Tisin 1982 yılında şehit olmuştur.
219- Mehmet Hüseyin 1956 doğumlu Asker – Kerkük –Tisin 1956 yılında şehit olmuştur.
220 – Mehmet Reşit Mehmet 1966 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1987 tarihinde idam olmuştur.
221-Rıza Reşit Mehmet 1957- öğrenci Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
222- Mehmet Rıza Mehmet 1957 doğumlu enstitü mezunu Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
223- Mehmet Şevket Kamber 1959 doğumlu öğrenci mezun Kerkük- Tisin 1989 yılında idam olmuştur.
224- Mehmet Abbas 1960 doğumlu öğrenci Kerkük –Tisin 1983 yılında kurşuna dizilerek şehit olmuştur.
225- Mehmet Ali Hurşit Abbas 1950 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin işkenceyle 1981 tarihinde şehit olmuştur.
226- Mehmet Ali Abbas 1951 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
227- Mehmet Fazıl Hurşit enstitü mezunu Kerkük- Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
228- Mehmet Vali Bektaş 1959 doğumlu öğrenci Kerkük- Tisin 1982 tarihinde idam olmuştur.
229- Mahmut Reşit 1955 doğumlu serbest iş Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
230- Mahmut Sakı 1945 doğumlu şoför Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
231- Mustafa Haç Paşa 1957 doğumlu polis Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
232-Mustafa Mulla Ali 1924 doğumlu mamur Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
233- Mustafa Kazım Ahmet 1942 doğumlu öğretmen Kerkük- Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
234- Mukdet Cebbar Koyucu 1955 doğumlu üniversite mezunu Kerkük- Tisin 1981 tarihinde idam olmuştur.
235- Cemal Cebbar koyucu 1956 doğumlu asker Kerkük -Tisin 1982 yılında idam olmuştur.
236- Mümtaz Ekrem Ali -1951 doğumlu Mühendis Kerkük- Tisin 1983 yılında idam olmuştur.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Irak Türklerinin Eski dönemin acısı, yeni dönemde daha artmaktadır
2 - Milli Mücadele Yolunda: Şehit Münir Burhan KÂFİLİ - Türkmen Diye Şehit edildi.
3 - 24 Ocak 1970 Irak Türklerine verilen Kültürel Haklar, Diktatör rejim, Geri alınmıştır
4 - Irak Türklerinin, yiğit, kahraman şehitleri
5 - 16 Ocak 1980 Tarihinde Milli Mücadele Yolunda Şehit olan Türkmen Liderlerimizden
6 - Irak Türkleri, Dünya Türklerinden bir parçadırlar
7 - Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir
8 - Irak Türklerin bugünkü durumları
9 - ACI GÜNLERDE YAŞAYAN DÜNYA TÜRKLERİNE DUA
10 - Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
11 - Irak Türkleri Susmayacaktır
12 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
13 - Bu Topraklar Irak Türklerinin Varlığıdır
14 - Bu Yolu Seçtik bu Yolda sonsuza dek yürüyeceğiz
15 - Sabri TARABYA Kerkük’le yaşıyordu
16 - Adıyla, Sanıyla Milli Tarihiyle, Varlığıyla Tanınan Cüneyt MENGÜ
17 - Molla Mustafa Barzani tarafından uygulanan 14 Temmuz katliamının acı olayları
18 - 2 Kasım 1971 tarihinde Irak Türk Öğrencilerinin Saddam rejimine karşı İlk boykot Silkinme Hareketi
19 - Milli Mücadele yolunda (28)Yiğit Selahattin Tenekeci
20 - (TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar
21 - Türklüğün Simgesi Kerkük
22 - Siyasi Abu Garip hapishanesin acıları
23 - Şehit Mustafa Kemal Yaycılıya Hapishaneden yazmış olduğum Mektup.
24 - Altunköprü Katliamı
25 - ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERİ
26 - Hocalı Soykırım, Katliamı Azerbaycan Türklerine Kıyıcı Ermeniler Tarafından planlanmıştır.
27 - Sevgililer gününde Kerkük
28 - Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.
29 - ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
30 - Milli Mücadele Yolunda 16 Ocak 1980 Tarihinde Şehit olan Türkmen Liderlerimiz
>>Sonraki >>