Arabic Turkish
 
2014-02-20   Arkadþýna gönder
6431 (2413)


Hüsamettin Türkmen


İbrahim Demirel Köprülü

Derler ki bazı hayatlar zaman içinde bağlıdır birbirine, çağlar içinde yankı bulan eski bir çareyle zincirlidir ötekine.
Hüsamettin Türkmen, 22.03.1953 yılında Türkmen anne ve babadan Kerkük’te dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve idadi tahsilini Kerkük’te tamamladıktan sonra aynı şehirde polis akademisine başvurmuş ve akademiyi kazanmıştır. Bir süre Kerkük’te polislik görevini sürdürdükten sonra çeşitli siyasi faaliyetlerinden dolayı Kerkük’ü terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye’ye sığınmıştır.
Türkmen, 1973 yılında Ankara’ya gelmiştir. Daha önce Kerkük’e gizli yollarla sokulan ülkücü yayınlarından olan Hasret Dergisini okuyarak Türkeş’e hayran olmuştur. Türkmen, Ankara’ya gelişini fırsat bilerek aynı yılda bir arkadaşıyla birlikte MHP’nin Bahçelievler’deki genel merkezine giderek Merhum Alparslan Türkeş’le görüşme talebinde bulunmuştur. Hüsamettin Türkmen, ilk görüşmenin heyecanı ile Türkeş’e Türkiye´de kalarak Türkmen davasına hizmet etmek istediğini söyler. Türkeş´in cevabı ise "Hayır evladım, Size oralarda ihtiyaç var. Kerkük´e dön ve yurduna sahip çık" şeklinde olur.
Türkmen, daha sonraki yıllarda MHP teşkilatı içerisinde yetişerek ülkenin değişik yerlerinde genel olarak Türk halkına özel olarak da Türkmen halkına çeşitli yardımları olur.
ABD’nin 20.03.2003 tarihinde Irak’ı işgal etmesi ile birlikte eski rejim devrilir ve bu vesileyle Irak’ın kapısı bütün muhalif ve siyasi partilere açılmış olur. Türkmen bu tarihten sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük şehrine geri dönmüş ve yıllardır memleketinden uzak bir yerde sürdürdüğü dava mücadelesini artık Kerkük’te sürdürmek istemiştir.
Bu sürede Türkmen bazı çalışmalarda bulunarak Türkmen milletine daha verimli bir hizmet sunmak amacıyla kendi hemfikirlerini toplayarak partileşme yoluna gitmiştir. Daha evvel 1972 yılında kurulan Türkmen Milli Gençlik Hareketi’ni yeniden yapılandırarak 20 Aralık 2004’te Kerkük’te yayınladığı deklarasyonla Türkmen Milliyetçi Harekâtını kurmuştur. Aynı günde Hüsamettin Türkmen TMH’nin genel başkanı seçilmiştir. TMH, Iraklılık kimliğine sahip çıkmasının yanı sıra Türkmen Milli kimliğini ön planda tutarak hak, adalet ve birlik temeli üzerine kurulmuştur.
Türkmen ve partisi, 2004 ve 2008 yılları arasında güçlenerek Türkmenleri ilgilendiren çeşitli mahfillerde bildiriler yayınlamış ve değişik alanlarda Türkmen halkı lehine ciddi eylemlere imza atmıştır.
Ancak, Türkmen ve partisinin güçlenmesinden rahatsızlık duyan bazı cihatlar onun hem maddi hem manevi gücünü kırarak başarılı olmuşlardır. 2008 yılından sonra Türkmen partisinin faaliyetini kısıtlamış ve kabuğuna geri çekilmiştir.
Daha sonra parti başkanlığını vekâleten başkasına devrederek Türkiye’ye gelmiştir. 06.01.2012 tarihinde ise Türkmen bir iftira sonucu Antalya’da Türk polisleri tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir.
Hüsamettin Türkmen’in tutuklanması yandaşları ve sevenleri tarafından dava yolunda büyük bir çöküntüye sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla pek çok kesimin ona haksızlık ettiğini ve dava büyüklerimizden biri olarak unutulması düşüncesine kapılmak dava arkadaşlarını üzmüştür. Aynı zamanda Türkmen halkı davaya hizmet edenlerin unutulması ve öz halkı tarafından yardım edilmemesi düşüncesine kapılmak toplumu manevi bir çöküntüye hazırlamıştır.

Ancak bugünlerde mahkeme Türkmen’in suçsuz olduğuna kanaat getirmiş fakat dosyanın tamamen kapanmasından önce salıverilmesi kendisinden mahkemece tazminat talep edilmiştir. Ancak mahkemece istenilen meblağ çok yüksek olduğundan dolayı geçmişte ve günümüzde var olan, gelecekte var olmaya inandığım isimsiz kahramanlar, 48 saat gibi kısa bir süre içerisinde dava arkadaşlarına sahip çıkmış ve onu kucaklamışlardır.
Görülüyor ki bir toplumu ayakta tutan birlik ve dirliktir. Diyerek son sözümü noktalıyorum.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - ITC’nin Teşkilâtına Bir Tenkit.
2 - Kültür nedir? Kültürlü insan kimdir?
3 - Türkiye-Amerika Krizi
4 - Irak Seçimleri
5 - SESLENİŞ
6 - Bir Yılın Yarısında Tuzhurmatu