Arabic Turkish
 
2013-12-30   Arkadþýna gönder
3029 (1484)


Bir Yılın Yarısında Tuzhurmatu


İbrahim Demirel Köprülü


Birlik, vahdaniyet, vahdet, bağlılık, tek olma, birleşmiş, bir arada olma durumu gibi ‘’tdk’’.
Bundan yaklaşık altı ay (6) önce Türkmenlerin güzide kentlerinden olan ve yaklaşık iki yüz bin(200,000) nüfuslu kentte, son dönemde Tuzhurmatu’da Türkmen halkını hedef alan olayları protesto etmek amacıyla oradaki halk Bağdat-Kerkük yolunu ulaşıma kapatmıştır.
Ancak Turhurmatu halkının birbirine kenetlenerek yaptığı bu haklı gösteride Türkmen düşmanları bunu çok görmüş ve göstericilerin arasına iki intihar eylemcisi üstlerindeki bombaları patlatması sonucunda 13 kişinin ölümüne ve 35 kişinin de yararlanmasına sebebiyet vermiştir.
Bu menfur saldırıda Irak Türkmen Cephesi Baş. Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ve Türkmen asıllı Salahattin Vali yardımcısı Ahmet Koca hayatlarını kaybetmişlerdir. Irak Türkmenlerinin zorlu mücadelesinde yıllardır cesur bir şekilde mücadele eden Ali Haşim’in şahadeti Türkmenler için acısı geçmeyen bir yaraya neden olmuştur.
Bu menfur saldırıları kınamak için aynı günde İstanbul, Danimarka ve Hollanda’da olduğu gibi 25.06.2013 tarihinde Ankara’da Birleşmiş Milletler önünde Genç Türkmenler Cemiyeti tarafından bir eylem düzenlenmiştir.
Yukarıda adı geçen kurum tarafından BM’ye aşağıdaki talepler iletilmiştir:
1. Acilen Türkmenlerden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması,
2. Türkmen katliamların uluslar arası mahfillerde tanınması,
3. Birleşmiş Milletler tarafından şehit ve yaralı ailelere tazminat verilmesi,
4. 2003 yılından sonra silah zoruyla yerleştirilen ve Türkmenlerin malına, canına kasteden güçlerin biran önce bölgeyi terk etmelerini talep ediyoruz.
5. Son on yıldır Türkmenleri hedef alan saldırılar neticesinde Birleşmiş Milletler himayesinde bir asayiş biriminin kurulması göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.
6. Türkmenler olarak son yıllarda Irak Hükümetinden koruma talebinde bulunmamıza rağmen, bu isteğimiz göz ardı edilmiş ve yerine getirilememiştir. Bu nedenle artık bıçak kemiğe dayanmış ve BM’den Türkmenlerin korumasını istemekteyiz. Aksi halde hiçbir dengeyi gözetmeksizin silahlanacağız açıklanmasında bulunulmuştur.
Yukarıda da değindiğimiz gibi aynı günde dünyanın çeşitli ülkelerinde Turhurmatu’yu ve Türkmen halkını desteklemek için bu tür protestolar düzenlenmesine rağmen yerel ve dünya basınında bu olaya çok az değinilmiş ve çok fazla bir etki yaratmamıştır.
Yine son günlerde Tuzhurmatu’da meydana gelen patlamalarda 500’e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 3500 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca 160 kişinin de halen kayıp, 750 Türkmen ailesinin de terörist saldırılar sebebi ile ilçeden göç etmek zorunda kalmıştır.
Türkmenlerin oluşturduğu yaklaşık 200.000 nüfuslu kentte düzenlenen bombalı saldırılar da 1100 evin, 200 işyerinin ve 8 caminin yıkıldığı ya da zarar gördüğü saptanmıştır.
Bu nedenle 28.12.2013 tarihinde Tuzhurmatu’daki olayları protesto etmek için Türkiye’de eğitim gören öğrenciler, Irak Hükümetine iletmek üzere aşağıdaki talepleri bir basın bildirisiyle Irak’ın Ankara Büyükelçiliğine sunmuşlardır:

1. Tuzhurmatu şehrinin korumasıyla ilgili tüm karar ve mekanizmaların çalıştırılması,
2. İlçenin güvenlik ve idari sıkıntılarını çözmek amacıyla Türkmen milletvekilleri ve yerel Türkmen yetkililerinden bir heyetin oluşturulması,
3. Tuzhurmatu halkına yaşamını sürdürebilmesi için maddi desteğin sağlanması,
4. Tuahurmatu’nun maruz kaldığı saldırıları BM beyannamesine göre "soykırım’’ olarak ilan edilmesi,
5. Tuzhurmatu ilçesinin "afet bölgesi" ilan edilmesi, şehit, yaralı ailelerin ve zarar gören mülklerin tazmin edilmesi,
Son altı ay içerisinde sadece Ankara’da Türkmenlere karşı yapılan haksızlıkları dile getirmek için iki sefer miting düzenlenmiş ve olayların önüne geçmek için ise yetkili merciler gereken somut adımı atmamıştır. Bu yüzden aziz okurlarım, Türkmenlere karşın yapılan haksızlıkları e dile getirmek için elbette gereken mücadeleyi ister bireysel ister kurumsal olarak vermekteyiz. Ayrıca ister yurt içinde veya yurtdışında milletimize destek aramak zorunda olduğumuzu unutmayalım. Fakat gerçek şudur ki biz Türkmenler olarak öncelikle kendi içimizde birlik(tek, bir olma durumu, bir amaç için birleşmiş, bir araya gelmiş olma durumu) olup, millet olarak kendi çıkar ve menfaatlerimizi düşünmek zorundayız. Aziz kardeşlerim ne Irak hükümeti ne de başka bir hükümet kendi içimizde birlik olup güçlenmedikten sonra bizlere destek olmayacaktır. Türkiye’de‘’Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’’ diye bir söz vardır. Bu söz her ne kadar bazı çevreler tarafından îrki (ortak genetik ve fizyolojik özellikler taşıyan insanların ayrıt edici karakterleri) görünse de fakat bende ‘’Türkmenin dostu sadece Türkmen’’dir diyerek yazımı noktalıyorum.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - ITC’nin Teşkilâtına Bir Tenkit.
2 - Kültür nedir? Kültürlü insan kimdir?
3 - Türkiye-Amerika Krizi
4 - Irak Seçimleri
5 - Hüsamettin Türkmen
6 - SESLENİŞ