Arabic Turkish
 
2013-08-20   Arkadþýna gönder
8436 (2506)


Irak Türkleri Özgür bir Basın, yayını, İzlemelidir


Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin özgür tanıtım, Enformasyon, Basın yayın mücadelesi 1990 yılından ERBİL Türk şehrinde özgür demokrasini yansıtan, özgür bir enformasyon basın, yayın alanı oluşmuştur.

Irak Türkmen Cephesinin, Türkmen partilerinin, Türkmen vakıf derneklerin gazeteleri dergileri, sürekli olarak özgür olarak yayınlanmakla, bunun yanında çok sayıda Türkçe okurlarımız ve Türkmen Televizyonu, Radyosu vermiş olduğumuz Türkmen şehitlerimizin temiz kanlarıyla özgürcesine açılmıştır.

Her kes bir iletişim, bir birlik içinde olarak milletinizin haklarını, korkmadan, yiğitçesine çalışarak, yorularak milli davasını, savunmaktaydı, korumaktadır.

Arapların, Kürtlerin her türlü baskısına rağmen, güç bizdeydi, birlik, beraberlik, milli mücadele, milli dava bizdeydi.

Her kes birbirine güvenerek bağlıydı, birbirimizi seviyorduk çünkü içimizde olanların çoğu mücadele yolundan gelerek milliyetçi, sağlam, temiz insanlar idi, içimizde o kadar bu gün gibi hain, işbirlikçi yok idi, olanlarda gücümüzden korkmaktaydı, sözümüz bir idi, yolumuz bir olarak hep alanda mücadelemizi sürdürmekteydik.

Saddam düştükten sonra durumlar dehada çok fazla değişmeye başladı.

Her türlü baskı engellere karşı, vermiş olduğumuz şehitlerle, bugün Türkmenelinde özgürce 24 saat yayın yapan TÜRKMENELİ Radyo uydu Televizyonumuz bulunmaktadır.

Ayrıca TRT Yerli vardır görevlerini her türlü engellere karşı gönülle başarmaktadırlar,

Bir er, asker olarak gönüllü olarak bu milli davamız kahramanlar tarafından bir ışık olarak çevremizi aydınlatmaya rağmen yine engeller, baskılar baş göstermektedir tüm TÜRKMENELİNDE suikastılar, patlamalar, kaçırmalar, fidye istemeler, göce zorlama kendi ata, babaların topraklarından, yerlerinden uzaklaştırmaktadırlar, tüm TÜRKMENELİNDE olduğu gibi her gün Türk şehri Kerkük, TUZHURMATU, TELAFER öteki bölgelerimizde ana yurtlarımızda şehitler vermekteyiz ve tüm engellere karşı ayakta durarak büyük milletimizden gençlerimizden, kadın, kızlarımızdan ağabeylerimizden güç almaktayız.Tüm saldırılara düşmanlara karşı, okullarımız, gazete, dergilerimiz gün ışığına çıkarak yayınlanmaktadır, uzun yıllardan kanlar, canlar vererek özgürce çalışmalarımızı sürdürerek, ölümden korkmadan, yenilmeden milli duygularla dolu milletimizin yararına, şehitlerimizle, tüm köy, ilçe, şehirlerimizle ilgili yazıları yazılarak, yiğit atılgan, kahraman erlerimiz gençlerimiz, yiğit ağabeylerimiz, onurlu korku bilmeyen kardeş bacılarımız, üzerlerine düşen büyük görevleri yerine getirmektedirler.


Bizler ey yiğitlerimiz milletseverlerimiz size güveniyoruz gözümüz sizde size büyük umutlar besliyoruz artık anı geldi bir olalım birleşelim, bir birbirimizi sevelim, birbirimizin yanında olalım, bu acı durumdan kurtarmak için mücadele edelim, içimizden her haini, işbirlikçileri, ajanları çıkaralım, kavalım, atalım dersini birlikte verelim.

Artık bu gün çalışma, yorulma günüdür bizleri yok edenlere karşı var, bir olarak onları yok etmeliyiz.

Bunun yanında Şairlerimiz, Edebiyatçı, ses sanatkârlarımız, tarih, siyasi adamlarımız görevlerini, geceli, gündüzlü olarak, TÜRKMENELİNİN her yerinde, yerine getirerek, getirmektedir, bedava olarak karşılık beklemeden, kendilerini paraya, koltuğa satmadan her bir alanda millet için görevlerini başararak önemli verimlerini milletimize sunarak, sunmaktadırlar.

Basın, yayın, enformasyon, iletişim alanında dünyanın her yerinde, aydın kardeşlerimiz çalışmaları canlarıyla, kanlarıyla sürdürmektedirler.

Bülten, gazete, dergi yayınlamaktadırlar.

Ayrıca Türkiye ve dünyanın her yerinde, aydın değerli kan kardeşlerimiz, tarafından açılan Türkmen sitelerinin, büyük katkıları milletimiz için bulunmaktadır.

Türkmen siyaseti alanında, bu siteler tarihimiz kültürümüzü tüm insanlara yansıtarak ulaştırmaktadır, tanıtmaktadırlar, tüm Avrupa, Amerika, Avusturya, Türkiye’de bulunan kan kardeşlerimizin katkı çalışmaları milletimizin değerini varlığını dünyaya ve tüm Türk dünyasına milli duygulu olanlar yansıtmaktadır.

Ayrıca Türk kan kardeşlerimiz, Türk milliyetçi, Türkçü yazarlarımız her zaman olduğu gibi milli davamızı güzel yazılarıyla milli konularıyla yanımızda olduklarını tüm dünyaya bildirmektedirler, bu özgür Enformasyon, yayın, basın, iletişim alanında bir daha Türk milletinin büyük bir millet olduğunu tüm milletlere, dünyaya bildirmeye milli davamız, milli Türkçülük davamız canla, kanla, şehitlerimizin yolunda yürüyerek sürdüreceğiz.

Saddam döneminde her türlü yasaklara rağmen uzun yıllardan beri Kardeşlik dergisi yayınlanmakla önemli görevini üstlenmekteydi, daha önceleri Beşir gazetesinin rolü çok değer kazanmıştır. Sonrada İstanbul’da yine Kardeşlik adında sayın ağabeylerimiz tarafında yayınlanmıştır.

Günümüzde bu ihtiyacımızı gidermek için çok önemli bir medyaya, basın, yayın enformasyona ihtiyaç duyulmaktadır, Irak Türk bölgelerimizde olan acı olayları, baskıları, işkenceleri, suikastların, şehitlerimiz yansıtmak için tüm dünyaya önemli, özgür bir medya, yayın, basın, kapsamlı bir TÜRKMENELİ Siteye günlük birkaç dilde yayın yapan gazeteye ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde bulunan önemli özellik Fuzuli matbaasının bulunmasıyla önemli bu notları gözden geçirmeliyiz günlük Arapça, Türkçe, İngilizce bir gazetenin yayınlanması gerekmektedir, ayrıca bunun yayında aylık, Üç ayda bir dergi ve sürekli kitapların basılması, yayınlanması şarttır.

Irak Türkleri için çok değerli internet alanında Türkmen sitelerinin çoğalması, ayrıca genel olarak bir toplu çalışmayla kapsamlı, geniş çapta bir sitenin kurulmasıdır ve hizmetleri artmalıdır ve her yerde muhabirleri, yazarları, çalışanları olmalıdır.

Ayrıca şahsi olarak zengin varlı insanlarımız tarafından medya alanında bir iki Türkmen kanalı televizyonu açılmalıdır buda nüfusumuzun yoğunluğunu göstermekle ve kapsamlı olmalıdır.

Neden ki olmasın varlı, zengin insanlarımız tarafından her yerde olduğu gibi Irak Türkleri için Televizyon kanalları bir an önce açılarak edebiyat, folklor, kültürümüze, şarkı, türkü sanatımız yanında, milli davamıza önem verilmelidir, yüce tarihimizi, geçmişimizi tanıtmalıyız.

En önemli bu gün tüm Avrupa ya, dünyaya yayın yapan uzun yıllardan beri TÜRKMENELİ TV Türkmen sanat, Edebiyatına, Kültürüne, piyes, dizilerine, Türkmen şarkılarına önem vermek ve Irak Türklerini ilgilendiren konuları ele almaktadır.

Artık TÜRKMENELİ TV çoğunluk olarak Irak Türkleri ile fazla ilgilenmelidir uzun yıllar hasret kalarak bu gün çok önemli 24 saat bir televizyonumuz var mutluyuz ama onu daha fazla Irak Türklerini dünyaya tanıtmakla milli görevini başardığı gibi dehada fazlasıyla başarmalıdır.

Ayrıca milliyetçilik, Irak Türklerinin mücadele, milli konularına yakından daha fazla önem veren ve izlenen TRT Yerli televizyonun bir an önce milletimizin varlı insanlarımızın katkısıyla uydudan

Yayın yapması çok önemli olacaktır.Günümüzde cereyan eden TUZHURMATU, KERKÜK, TELAFER

Ve tüm TÜRKMENELİ toprak, bölgelerimizde durum, olaylara yakından önem verilmelidir.

Artık tam doğruyu yansıtacak, dünyaya bildirilip, yaymak için temiz, milliyetçi, çalışkan bir yere bağlı olmayan, özgür, bağımsız milli duygulu, millet sevgisiyle aşkıyla coşan, şehitlerimizin yolunda, atalarımızın izinde yürüyen bir özgür basın, yayın, medyamız bir güneşin ışığı olarak doğmalıdır tüm dünyanı, çevremizi aydın atmalıyız, bizde şimdiden kutlamaktayız, kutlu olsun birliğimiz, birbirimizi içten sevdiğimiz.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
32 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
33 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
34 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
35 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
36 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
37 - Türklüğün Simgesi Kerkük
38 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
39 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
40 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
41 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
42 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
43 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
46 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
47 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
48 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
49 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<