Arabic Turkish
 
2013-06-12   Arkadþýna gönder
5596 (1996)


Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler


Sadun KÖPRÜLÜ


Irak Türklerinin yüce tarihleri şehitlerimizim temiz kanlarıyla yazılarak parlak gelecekleri için vermiş oldukları uzun yıllardan beri, milli mücadele davalarını yansıtmakla, bu topraklarda yıllar önceleri Türk devletleri kurularak varlı, üstün Türklük kokan bir tarihe, zengin bir kültür, folklor gelenek, göreneğine sahip çıkarak, Edebiyat, sanat Türk dilleri alanında çok yapıtlar yazarak, çalışmaları ile sağlam verimli gelişmeler elde ederek, çok sayıda büyük şair, yazar, edebiyatçılar, bu Türk topraklarda yetişerek, dünya çapında tanınmışlardır.Birçok yapıt eserler gün ışığına bırakarak şanlarıyla, adlarıyla önem değer, önlük kazanmıştır.Irak topraklarında tarihten önce yoğun olarak Türkler bü bölgelerin tek sahibi olarak yaşayarak, üstün vatlıklarını ortaya koymuşlardır.

Kahramanlıkla, yiğitlikle savaşlarda öncülükle tarihi kanlarıyla, şanlarıyla yaratmışlardır.Türkler Irak’ın her bir şehir yerinde yapıtları, kalıntıları uygarlıkları, izleri günümüze kadar görünmektedir.

Türk milleti büyük bir millet olarak, dil, kültür, edebiyat, siyasette, yasada, devlet kurmada bilgili, bilinçli olarak binlerce şehitlerin, kanlarını vererek topraklarını, bayraklarını, vatanlarını korumuşlardır,

Düşmanlara vermemişlerdir.Canlarıyla topraklarını savunmuşlardır, Dünyanın her bir yerinde bulunan devletler kuran Türkler bugün Irak topraklarındaaltı devlet kurarak üç milyonun üstünde olan nüfusları, tüm baskı asimilasyonlara karşı büyük bir çoğunluk oluşturmaktadırlar.

Ve her türlü baskı, acılara karşı dayanmaktadırlar.Irak Türkleri Kerkük ve tüm Türkmenelinde kültür, edebiyat ve sanat alanında ön, değer kazanarak sanlarıyla, yiğitlik, onurlarıyla, töreleriyle tanınmıştır.Irak Türklerinin başkenti, milli iç duyguları, simgeleri mücadele davaları olan Kerkük Türkçülük aşkları yanında, Kerkük şehri gibi yüzde yüz Türk şehri olan Erbil, Musul ayrıca Tuzhurmatu, Altunköprü, Telafer gibi şehirlerimiz, köylerimiz, ilçelerimiz hep Türklükle kokmaktadır, coşmaktadırlar,Bu Türk topraklar, yerler birden kültür, edebiyat, sanat merkezi sayılmaktadır.

Yüzlerce tanınan insanlar, şahsiyetler yetirilmiştir.Irak Türkleri yalnız Kerkük değil, Musul’un batısında yer alan ve nüfusları yoğun olan önemli bir yerleşim merkezi sayılan Tela fer’den Bağdat’ın güneybatısına kadar Türkler yaşamaktadırlar, Bu topraklar Türk toprakları, Türk yurtları olarak Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Şebek ve Bayat Oğuz oymak, boylarının yaşadığı geniş, kapsamlı yöreleridir.Irak Türkleri il, ilçe, kasaba ve birçok köylerde bulunmaktadırlar.

Bu Türk toprakları coğrafya bakımından çok önemli petrol yataklarını içermektedir ve Irak devletinin ekonomisinin şah damarını oluşturmaktadır.


Ama ne yazık ki bu topraklar bir zamanlar Arapların, İngilizlerin elinde olmakla sonradan acılar, işkenceler başlatılarak Araplaştırma politikası tüm hızıyla sürdürülmüştür.Günümüzde İsrail, Amerika Kürtleri kullanarak her türlü acımasız politika, asimilasyon, sinsi politikayla suikastlar, patlama, kaçırma, fidye, olayları sürerek bir Kürtleştirme politikası her bir yönüyle uygulanmaktadır, sürmektedir.Irak Türkleri tarih boyunca 85 yıl hep işkence, baskı görerek her türlü asimilasyon baskıyla 35 yılda Saddam döneminde baskılar artarak, yüzlerce Türkler hapishaneye atılarak, idam olmuşlardır.
İşkence görmüşlerdir.Irak Türklerine karşı 1920-1936 tarihlerinden günümüze kadar, Türkçe eğitimi yasaklanarak, Türkçe konuşmak, yazmak ortadan kalkarak, engeller bırakılmıştır.Bu durumlara, baskılara karşı Irak Türkleri milli mücadele davalarını sürdürmekle, Türkçe okumayı, öğrenmeyi özel olarak kendi kendilerine öğrenmişlerdir.Tüm Irak’ın başına gelen rejimlere karşı dillerini, folklorlarını, kültürlerini, gelenek, göreneklerini, tarihlerini, atasözlerini kanlarıyla, canlarıyla koruyarak özveride bulunarak, kendi dillerini aile topluluğu içinde koruyarak, özellikle Türk dillerini babalarından, dedelerinden öğrenmişlerdir,

Gizli olarak birçok evlerde okullar açılarak, eğitim verilmiştir.O dönemlerde kütüphanelerde Türkçe kitaplar yasak olarak, hiç bir kültür kurumunun bulunmamaktaydı, Irak başına gelen iktidarlar, rejimlerin özellikle 35 yıl Baas Partisi ve Saddam döneminde Türklere karşı her türlü Türkçe okuma yazma, şarkı sözlerinde bile, haberlerde Türkiye Türkçesinde kullanan deyimler sözler ortadan kalkarak yasaklanmıştır, yerine Arapça sözler uygulanmıştır.Bu sansüre yasaklamalara karşı Irak Türkleri, kendi Türk dillerini, edebiyatını, Türk kültürlerini canları pahasına olarak, mücadelelerini şehitler vererek kanlarıyla mücadele ederek sürdürmüşlerdir.Bu acı durum baskıya rağmen Türkçe eğitim, okul görmeyerek Irak Türklerinde çok sayıda araştırmacı yazar, edebiyatçı, şairler, ressam, hattatlar, müzisyen ses sanatkârları yetişmiştir, dünyada tanınmıştır.Hoyratları, şarkı türküleri canlılığını koruyarak dillerde destan olarak birçok milletlere tarafından tutulmuştur.Tüm baskılar, işkencelere, soykırım, katliamlara rağmen Irak Türkleri dünya Türkleri ile birlikte dillerini, kültürlerini, tarihlerini, edebiyat, sanatlarını canlarıyla koruyarak şimdide tüm baskıya rağmen okullarında Türkiye Türkçesiyle okuyan çocuklarına karşı her türkü olaylar baskılar artmaktadır, bu rağmen Irak Türkleri her türlü korku, acı baskı, çile, işkenceye rağmen canlarıyla, kanlarıyla

Türkmenelini, dillerini, toprak, bayraklarını şehitler vererek korumaktadırlar ve hiçbir zaman baba, ata topraklarını düşmanlara satmayacaklar, ölürlerde vermeyecekler.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

31 - Çinliler tarafından Doğu Türkistan’da soykırım, katliam ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır.
32 - MİLLİ MÜCADELE YOLUNDA; ŞEHİT YAŞAR CENGİZ
33 - Tanınmış Yiğit Türkmen Barak Aşireti Oymağı,
34 - Arap Baas Partisi Diktatörü Suriye Türkmenlerine yeni bir katliam düzenledi
35 - Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti
36 - Ana Yurdumuz, Gönül bağımız Kerkük için Şiirler
37 - Türklüğün Simgesi Kerkük
38 - Türkmen Afşarlar, Avşarlar oymağı:
39 - Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen Olmanın duygusu
40 - 31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı
41 - 15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
42 - Ramazan Şeker Bayramınız kutlu olsun
43 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
44 - Türk Dilimizi Birleştirmeliyiz
45 - Türkmen Karagol (Karakol) aşireti ile bir arada
46 - Milli Mücadele Yolunda(27) Şehidimiz Mehmet Korkmaz KİFRİLİ
47 - Milli Mücadele Yolunda Özveriye var mısınız?
48 - Abdülvahit Küzeci Türkü Hoyratlarıyla bizimle yaşamaktadır.
49 - Ülkücü Şehidimiz .. Kemal Ahmet Terzi
50 - Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası
51 - Benim Babam .. Babalar Günü Kutlu olsun
52 - Milli Mücadele Yolunda(26)Dr: Nefi Demirci ve Kerkük Bülteni
53 - Suriye Türklerine karşı baskılar, İşkenceler sürmektedir
54 - Korku, Engelleri Aştık biz...
55 - Kahraman Türkmen Şehidi .. Mustafa KEMAL Yaycılı
56 - Azerbaycan Türklerine uygulanan Hocalı Katliamı
57 - TÜRK ANNELERE ŞİİRLERİM
58 - 3 Mayıs Türkçülük Bayramı tüm Türklerin Bayramıdır
59 - Türkmenlerin gözbebeği Kerkük Türk’tür
60 - TÜRKMENELİNE İÇTEN COŞAN ŞİİRLERİM(2)
>>Sonraki >> << Önceki <<