Arabic Turkish
 
2013-03-26   Arkadþýna gönder
4647 (1789)


Türkmeneli’nden - Türk’ün dilinden: Irak’ta Türkmen Paradoksu


Mahir Nakip


mnakip@yahoo.com

Paradoks Nedir?
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifadenin veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmamasıdır. Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır. Paradoks teriminin karşılığı olarak Türkçede yanıltmaç,tenakuz,çatışkı ve çelişki sözcükleri kullanılmaktadır. Paradokstan söz edebilmek için iki olayın olması ve ya birbirine paralel olması ya da ardı sıra olması gerekmektedir. Üç olay arasında da paradoks olabilir. Ama paradokslu ilişkiler ikişerli olur. Paradokslu olaylar doğal olaylar değildir. Bir çelişki anında meydana gelir. Yani olaylar tenakuz içerisinde olur. Bir ya da birkaç bağımsız sebepten doğan sonucun, beklenen sonucun doğmamasıdır ya da beklenene ters ve zıt bir sonuç doğmasıdır. Dolayısıyla paradokslu olayları yorumlamak kolay olmamakta bazen imkânsız olabilmektedir.

Neden Türkmen Paradoksu?
Geçmiş yıllara kıyasla son iki yıl içerisinde Türkmenler birkaç paradoksu birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu paradoksu özel olarak Türkmen siyasetinde ve bahusus ITC Yönetiminde müşahede etmek mümkündür. Mesela 2003 yılından başlayarak önceki seçimlere kadar ITC tek bir milletvekili ile Parlamentoda temsil edilirken zayıf, parlamento çatısı altında nispetten sessiz ve etkisiz, Arap ve dünya basınından uzak, daha çok Türkmen toplumuna dönük, diğer oluşumlardaki Türkmen milletvekilleri ile mesafe içinde idi. Buna mukabil aynı dönem zarfında, ITC daha düzenli, içe yönelik daha otoriter ve disiplinli, Başkanın haberleri Türkmeneli TV’de birinci sırada yer alan, daha merkezcil, Türkmen yan kuruluşlara daha hâkim, maddi yönden nispeten daha rahat ve mali olarak daha imkânlı bir görünüm arz ediyordu.

2011 yılından itibaren Türkmenler lehine önemli ve tarihî sayılabilecek gelişmeler olmuştur. ITC’ye bağlı Türkmen Milletvekilleri sayısı artmış, Türkmen Milli Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürü atanmış, Parlamentoda Türkmenlerle ilgili özel oturum yapılmış, hangi siyasi oluşumun içinde olursa olsun (özlenen) tek bir Türkmen platformunda buluşma sağlanmış, Parlamentodaki milletvekilleri arasında nispeten ahenkli ve uyumlu çalışmalar var, 3 Türkmen bakan 4 bakanlığa bakmaktadır. Türkmenler için özel bir bütçe Bakanlar Kuruluna kadar yetişmiştir. Son Tuzhurmatu katliamından sonra Türkmen güvenlik kuvvetlerinin kurulması için olumlu adımlar atılmış, Sayın Erşat Salihi’nin Sadr grubu ile anlaşmaya vararak ihtilaflı bölgelerde Türkmenlerin güvenlik güçleri arasında yer almaları için söz alınmıştır. Bu konuya muhtemelen Maliki ve bazı Sünni liderler de sıcak bakabilir. Bir başka dikkati çeken husus, Kerkük Milli Eğitim Müdürü’nün İl Meclisi’nde seçimi yapılırken, bütün kurumları ellerinden toplamaya çalışan Kürtler il meclis üyelerinin oylarını Türkmen adaydan yana kullanmasıdır. Bunların hepsi hasreti çekilen başarılar olarak sıralanabilir. Ancak sevinç dolu bu tablo karşısında çok garip ve paradoks teşkil eden gelişmeler de gözden kaçmamaktadır. Mesela ITC yönetimi darmadağın ve her kafadan bir ses çıkmaktadır. Otorite kaybolmuş ve çok başlılık bariz bir şekilde görünmektedir. Türkmeneli Televizyonu ITC yöneticilerinin bir kısmının haberlerini sık verirken, başkalarının ve özellikle de ITC Başkanının haberleri ya verilmemekte ya da arka sıralarda yer almaktadır. ITC’ye bağlı şube ve kuruluşlarda otorite sarsılmış ve tertipsizlik hâkim olmuştur. ITC İl Temsilcileri birbirinden kopuk ve uyumsuz çalışmaktadır. Kısacası ITC evinin içinde huzur ve düzen bozulmuştur. Bu da paradoksun ikinci ayağını oluşturmaktadır.


Paradoksun Dış Yansıması
Paradoksun üçüncü ve dışarıya akseden bir ayağı daha var. Bir taraftan Irak’ta Kürtler dahil bütün Şiiler ve Sünni Araplar Türkmenlerin mağduriyetlerini kabul ederek Parlamentoda Türkmen haklarını tasdik ederken ve Kerkük’te Milli Eğitim Müdürü’nün oylamasında Kürt İl Meclis Üyeleri Türkmen adaya oy verirken ITC ve diğer Türkmen siyasetçiler Türkiye’de eski itibarı görememektedirler. Son iki yıl içerisinde Nüceyfi, Barzani, Tarık Haşimi, Salih Mutlak, Ammar Hakim defalarca Türkiye’yi ziyaret ederek resmi merasimle karşılanarak Sayın Başbakanımızla görüşmüştür. ITC Başkanı Başbakanımızla Türkiye’de maalesef hiç görüşememiştir. Başbakanımızın Türkmen milletvekilleri ile Türkiye’de görüştüğü en son tarih 2006 yılının yazıydı. Türkmenlerle ilgili bir taraftan bu kadar sevindirici, diğer taraftan üzücü hadiseler olurken, ne Sayın Başbakanımızın Türkmenlerle bir görüşmesi oluyor ne de bakan düzeyinde bir açıklama geliyor. Bu paradoksu yorumlamak zor görünüyor. Bu sonucu iyiye yorumlamak imkânsız iken kötü yorumlamak ne arzulanır ne de özel bir sebebi vardır.

Sonuç
Tarihte ve siyasette paradoksların iyi ve hayırlı sonuçlar doğurduğu vaki değildir. Paradokslar parazitleşerek toplumun hücrelerine nüfuz etmeden çareleri aranmaz ve çözümler üretilmezse, hayal kırıklıkları, çözülmeler, bölünmeler, hatta çatışmalar meydana gelebilir. Defalarca yazıldı ve söylendi. Türkmen siyasetçilerinin yakaladıkları ivmeyi kaybetmemek için mutlaka bir meclis çatısı altında toplanması gerekmektedir. Bu meclis varsın istişare meclisi olsun ama Türkmen’in milli meclisi olsun. Kimse meclisin mali giderlerini dert etmesin. Siyasetçilerimiz önderlik ederek bir yardımlaşma havuzu kurarlarsa, (kasaba minnet etmeden) herkes bir damla olur ve o havuz dolduruverir.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’den Türk’ün dilinden: HATIRLAR ÇOK ŞEY SÖYLER (Kitap Tanıtımı)
2 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: Uğruna Ölünen Toprak Vatandır
3 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: Bakanlık mı İstersin Himmet mi?
4 - Kürt Bölgesinde Türkmen Siyaseti Nasıl Olmalı?
5 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: YİNE KERKÜK YİNE KERKÜK
6 - Üzerine Pazarlıkların Bitmediği Şehir: KERKÜK
7 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
8 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
9 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
10 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
11 - Referandumdan Konfederasyona
12 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
13 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKÜK’TÜR
14 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
15 - IRAK’TA KÜRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
16 - Kerkük Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
17 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
18 - TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TÜRKMENLER
19 - HAŞD ŞAABİ VE TÜRKMENLER
20 - TÜRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
21 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
22 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
23 - PKK ve Türkmenler
24 - Dicle Kalkanı
25 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
26 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
27 - Yangından Mal Kaçıranlar
28 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
29 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
30 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
>>Sonraki >>