Arabic Turkish
 
2013-03-07   Arkadþýna gönder
4856 (2271)


Azerbaycan genç milletvekili Ceyhun Osmanlı: Herşeydenönce vatanının ve milletinin bugünü ve geleceği için elinden geleni yapmaya hazır vatansever bir Azerbaycan evladıdır
Hocalı katliamının yaralarını sarmağa çalışan Azerbaycan halkı olarak bizler Türkmeneli’deki kardeşlerimizin halini çok iyi anlıyoruz

Ropörtaj:Özdemir HÜRMÜZLÜ

Henüz çok genç,milleti için ülkesi için yaptığı yapacağı çok sayıda idealleri var.Türk tarihinin en parlak sayfalarına girmeye hazırlanıyor,1982 yıllında Azerbaycan Cumhuriyeti’ninBakü ketinde dünyaya gözünü açtı,çok sayıda dil biliyor,26 şubat 1992 yıllında Dağlık Karabağ’a bağlı Hocalı bölgesinde Emeniler tarafından acımasızca katil edilen Azeri Türklerin feryadını dünya kamuoyunaanlatması konusunda çok sayıda aktif çalışmaları var.
Ceyhun Yunusoğlu Osmanlı 2010 yılında Azerbaycan millet meclisinde üye olarakseçildi,böylece Osmanlı siyasi çalışmalarını daha hızlı bir raya sokarak yeni bir süreç başlatmasını sinyalini verdi,
Hocalı katliamını,Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bölgede konumu ve Irak Türkleri ile siyasi ilişkilerini konuşmak üzere dünyanın en eşsiz icadı interneti kullanarak genç milletvekili Ceyhun Osmanlı ile geniş çaplı bir söyleşi yaptık,
İşte Osmanlı’nı gündem yaratacak açıklamalar;
Sayın Ceyhun Osmanlı öncelikle bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Siz genç yaşta hem sivil toplum kuruluşlarındaki hem gençlik çalışmalarındaki başarılarınız son olarak ta siyasi alanda Milletvekili seçilmeniz ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyor olmanızla sadece Azerbaycan gençleri için değil bölge gençleri ve Türk dünyasındaki genç kardeşlerimiz için örneksiniz.
SORU: Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Ceyhun Osmanlı?
Şunu belirtmeliyim ki bu, benim en çok zorlandığım sorulardandır. Bunun nedeni kaydadeğer bir hayat hikayemizin olmaması değil, tam tersi aldığımız terbiye, milli-manevi değerler doğrultusundaki telkinlerle yetişmiş olmamızdır. Ziya Paşa’nın sözleriyle ifade edersek:
“Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”
Ceyhun Osmanlı herşeydenönce vatanının ve milletinin bugünü ve geleceği için elinden geleni yapmaya hazır vatansever bir Azerbaycan evladıdır.Bu anlamda Azerbaycan’ın en iyi üniversitelerinden olan Bakü Devlet Üniversitesi’nden mezun olmam, Harvard Üniversitesi’nin ve Polonya Güvenlik Akademisi’nin uluslararasıeğitim programlarına katılmam, Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi’nde doktoramı tamamlamış olmam, bugün 25000’den fazla genci kendi bünyesinde barındıran İRELİ gençlik örgütünün kurucuları arasında yer almam, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kuruluşlardaki faaliyetim, diyaspora ve lobi çalışmalarına yakından iştirak etmem ya da Azerbaycan’ın en genç millet vekili gibi şerefli bir payeyi taşımam sadece milletime hizmet ettiğim ölçüde önemlidir diye düşünüyorum.

SORU: Başarılı bir nesil için, bir ağabey olarak; genç kardeşlerimize en önemli tavsiyeleriniz, öğütleriniz acaba ne olur?
Bana göre gençlik yeni nefes, yeni enerji, yeni umut ve yeni ufukdemektir. Gençlerin en büyük özelliğikararlılık ve özgüven olmalıdır.Her hangi kurumda çalışan bir genç günün birinde o kurumun başına geçebileceğine kesinlikle inanmalıdır. Gençler bir taraftan bugünün taleplerini göz ardı etmemeli diğer taraftan dakendilerine kadar tevarüs eden geleneksel değerlerin farkına varmalı ve milli bütünlük uğruna bunlara sahip çıkmalıdırlar. Çünkü bir milletin diğer milletler içerisindeki mevcut ve gelecek konumu, kendi geleneğiyle ilişkisini sürdürmesine ve geçmişini iyi değerlendirmesine bağlıdır. Dolayısıyla da gençler birer fert olarak kendilerini ilim, teknoloji ve genel kültür açısından yetiştirmeli, fakat bireysel emellerden daha çok bütün Türk ve İslam dünyasını kucaklayacak büyük ideallerin peşinden gitmelidirler. Büyük ideallere sahip bir neslin başarısız olması ise olanaksızdır.
SORU: 26 şubat 1992 yıllında Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasında Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Sivil Azeri Türklerini toplu katil etmesi olayını anlatabilir misiniz?
Özet olarak anlatmak gerekirse, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş şehirlerinden stratejik bakımdan öne çıkan Hocalı’da 1992 yılı 25-26 Şubat tarihlerini birbirine bağlayan gece Ermenistan birlikleri ile Rusya’ya bağlı 366. Motorize Piyade Alayı tarafından modern çağın en acı katliamlarından biri gerçekleştirilmiştir. 10 bin nüfusu olan şehirde kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere siviller katledilmiştir.Saldırıda ölenler hakkında verilen resmi rakam 613 kişi olmakla birlikte, katledilenlerin toplam sayısının 1.300 kişi olduğu söylenmektedir. Katliamda sekiz aile bütün fertleriyle öldürülmüş, 700’den fazla çocuk anne ya da babasını kaybetmiştir. Yaralılar ise 1.000’in üzerindedir.Örneğin, Fransız asıllı gazeteci Jean YvesJunet burada tanık olduğu vahşetin büyüklüğünü “Pek çok savaş öyküsü dinledim, faşistlerin zulmünü işittim, ama Hocalı’daki gibi bir vahşete umarım kimse tanık olmaz” sözleriyle anlatmıştır.
SORU: Ayrıca bu katliam insanlık için ne temsil ediyor lütfen değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Hocalı’da kadın, çocuk denilmeden günahsız siviller katledilmiş, insanlar işkencelere maruz bırakılmış, bütün insanlığa karşı büyük bir vahşet yaşanmış, bir halkın namusu ve haysiyeti hakarete uğramıştır. Bunu Ermenilerin kendileri de itiraf ediyor. Hocalı katliamında aktif rol oynayan ZoriBalayan “Ruhumuzun Canlanması” adlı kitabında Hocalı’da pencereye çivilenmiş 13 yaşındaki Türk çocuğunun ağzına annesinin kesilmiş memesini soktuklarını ve böylece üzerinde deney yaptıklarını anlatıyor.Ermenilerin sırf Azerbaycan Türkü oldukları için Hocalı’daki sivil insanlara karşı yaptıkları acımasızlığı hayvanlar bile yapmaktan acizdir. Bu bakımdan Hocalı adeta bir adalet terazisidir ve orada katledilenlerin hakkını aramak sadece Azerbaycan halkının değil, bütün insanlığın sorumluluğudur.
SORU:Hocalı katliamını dünyaya anlatmak için, sizin de dahil olduğunuz çok sayıda çalışmalar olmakta. Lütfen bu çalışmalardan bize bahseder misiniz?
Irkından, dininden ve dilinden asılı olmaksızın yapılan bütün katliamlar kınanmalı ve bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmelidir. Bu bakımdan bizim çalışmalarımız bir intikam ya da kısas uğruna değil, adaletin gerçekleştirilmesi uğruna ve tamamen hukuk kapsamında yapılan girişimlerden ibarettir.Çalışmalarımız genel itibariyle üç yönde gerçekleştirilmektedir.Bunlardan birincisi dünyadaki çeşitli kurum ve kuruluşların, yine sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve Ermeniler tarafından yapılan dezinformasyonun mümkün mertebe önlenmesi yönündedir. İkincisi, matbu yayınlar, görsel malzemeler ve gösteriler aracılığıyla dünya kamuoyunun bilgilendirmesinden ibarettir. Üçüncüsü ise sahip oldukları ideolojinin kendilerini mahve sürüklediği ve tarih algılarının değiştirilmesi gerektiği konusunda Ermeni halkını bilgilendirmekten ibarettir. Görüldüğü üzere bizim öncelikli tercihimiz barış yoluyla adaletin sağlanmasıdır. Bu olmadığı takdirde ise Azerbaycan savaş yoluna başvurmak zorunda kalacaktır.
SORU: Yakın zamanda Kıta Avrupa’sının ortasında Fransa’daAzerbaycanlı gençlere Ermeni diasporası tarafından linç girişiminde bulunuldu. Bu olayı bir de sizden dinleyebilir miyiz?
26 Şubat 2013’te Fransa Ermeni derneğinin üyeleri ve Fransa Parlamentosu’nun bazı delegelerinin de katılımıyla Fransız Ulusal Meclisi’ndebir toplantı düzenlenmiştir. Şubat 1988’de Ermenilerin kendileri tarafından gerçekleştirilen Sumgayıt olaylarının konuşulduğubu toplantının organizatörü FrancoisRoshebloun, Fransa Ulusal Meclisi’nin üyesi ya da Fransa Parlamentosu’nun AKPM’deki delegasyon başkanı vasfıyla değil, daha çok Ermeni sempatizyenliği ile öne çıkan biridir. Paris’teki Azerbaycan Evi'nin yöneticisi MirvariFataliyeva ve Azerbaycanlı öğrencilerden VüsalHüseynov konuşmaları dinlemek için konferans salonuna gitmiş ve 26 Şubat’ın Hocalı katliamının yıldönümü olduğunu dile getirmişlerdir. Fakat bu ifadeler tehditle karşılanmış, konferans salonunun kapılarını kapatan katılımcılar Azerbaycanlı gençlere saldırarak onları acımasızca darp etmiştir. En önemlisi de saldırı çağrısı bizzat FrancoisRoshebloun’dan gelmiştir. Sonuçta 40 civarında Ermeni ve Fransız katılımcı tarafından dövülen öğrencilerden birinin iç organları zarar görmüş, kaburga kemiği kırılmıştır. Şunu da hatırlatalım ki 2008 yılında 18 yaşlı Azerbaycan Türkü Orhan Ağayev de Strasbourg’da tramvayda giderken ırkçılık ve milliyetçilik gerekçesiyle katledilmişti. Kanaatimce bu olaylar Fransa’da faşizm, ırkçılık ve ksenofobinin baş kaldırdığına, hatta bütün Avrupa’da çokkültürlülük ve tolerantlığın çöküş yaşadığına işarettir.
SORU: Avrupa’da birçok ülkede Anti-Demokratik bu tarz uygulamaları ne yazık ki görüyoruz? Sizce Avrupa Birliği çok kültürlülük ve anlayış konularında hoş görüsünü artık yitirdi mi?
Şunu hemen belirteyim ki Avrupa bizim anladığımız bir hoşgörü ve müsamaha düşüncesine hiçbir zaman sahip olmamıştır. Avrupa’nın hoşgörüden kastı fayda ve çıkar dolayısıyla ötekine karşı gösterilen bir tahammül fikridir. Oysa bizim kastettiğimiz anlamıyla hoşgörünün temelinde fayda ve çıkar değil, sevgi ve kardeşlik duyguları bulunmaktadır. Biraz önce değindiğimiz olayları, yine Neo-nazi guruplar tarafından Almanya’da Türklere karşı yapılan saldırıları değerlendirdiğimizde ise artık bu tahammül düşüncesinin de ortadan kalktığını ifade edebiliriz. Nitekim Almanya’da çokkültürlülüğün çöküş yaşadığını bir süre önce Angela Merkel’in kendisi de itiraf etmişti.Bu, çokuluslu Avrupa’nın zor bir döneme girdiğini ve fırsat buldukça diğer ülkelere demokrasi dersi vermeye çalışan Fransa gibi ülkelerde bugün faşizmin en ciddi emarelerinin görüldüğünü ortaya koymaktadır.
SORU: Sizce 21. Yüzyılda Avrupa Birliği’nin jeopolitik olarak alternatifi var mıdır?
Sizlerinde malumu olduğu üzere Avrupa Birliği şuan itibariyle ciddi ekonomik kriz yaşmaktadır. Bu kriz bazı ülkelerin AB’den atılmasına, hatta AB’nin bütünüyle parçalanmasına götürebilir. Dolayısıyla da Avrupa Birliği’ni alternatifsiz bir teşkilat olarak görmek yanlıştır. Bana göre sahip oldukları doğal kaynaklar ve zengin insan potansiyeli doğru değerlendirilirse Türki Cumhuriyetler ekseninde daha güçlü bir birlik kurmak mümkündür. Türklerin bulunduğu coğrafya geo-politik konumu itibariyle büyük önem taşımakta, modern dünyanın olmazsa olmazlarından sayılan enerji kaynaklarının ve aynı şekilde yakın gelecekte en büyük problemler sırasına girecek olan doğal su kaynaklarının büyük rezervini kapsamaktadır. Örneğin, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi Türk dilli ülkelerin de pay sahibi olduğu Hazar havzası enerji kaynakları bugün dünyanın bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Yine doğal enerji kaynakları ile zengin olmamasına rağmen Türkiye de son derece önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.
SORU: Tarihe bakarsınız Türklere karşı çok sayıda katliam gerçekleştirildi, mesela Türk kimliği ile bilinen Kerkük’te 14 temmuz 1959 yıllında Hocalı katliamına benzer aynısını Türklere yapıldı.Soru şu sizce neden Türkler hedef alınıyor?
Maalesef Kerkük’teki Türk kardeşlerimize de 1924, 1939, 1946, 1959, 1980 ve 1991 yıllarında unutulması mümkün olmayan acılı günler yaşatılmıştır. 14 Temmuz 1959 tarihinde sinsice uygulamaya konulan soykırım iseyaşanan en büyük facialardandır. Hocalı katliamının yaralarını sarmağa çalışan Azerbaycan halkı olarak bizler Kerkük’teki kardeşlerimizin halini çok iyi anlıyoruz. Gerçek şu ki Türklerin hedef alınmasının en önemli nedeni “Turkofobi” ve “İslamofobi” hastalığıdır.Toplam sayısı 300 milyonu aşkın olan Türkler geniş bir coğrafyaya yayılmış ve geçmişte kurdukları büyük imparatorlukların mirası devralmışlardır. Türklerin büyük oranda Müslüman olmaları ve ümmet fikrini destekler bir zihniyete sahip olmaları nedeniyle bu birlikteliğin tekrar oluşturulması korkusu varlığını hala sürdürüyor. Diğer önemli etken ise bir önceki soruda da değindiğimiz üzere doğal enerji kaynaklarıdır.
SORU:Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunu var..Bu sorun dünya ülkeleri tarafından nasıl karşılanıyor? Ayrıca ister istemez Türkiye Cumhuriyeti bugün Türkler için bir güven kaynağıdır,acaba Azerbaycan olarak Türkiye’nin tutumunu yeterli buluyor musunuz?
AçıkçasıRusya ve ABD başta olmak üzere büyük devletler bu konuda çifte standartlı bir politika izlemektedirler. Şimdiye kadar BM, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiğine dair 4 bildirge yayınlamış;Pakistan, Meksika, Kolombiya ve Çek Cumhuriyeti parlamentosunda Hocalı Katliamı resmen tanınmış, Amerika Birleşik Devletleri’nin New-Mexico, Texas, Arkansas, Corciya, New Jersey ve Oklahoma eyaletleri tarafından Hocalı’da soykırım yapıldığına dair karar kabul edilmiştir. Aynı şekilde 50’den fazla ülkeyi kendi bünyesinde toplayan İslam İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanlarının 38. ve 39. toplantılarında hazırlanan bildirgelerle Hocalı’da Ermeni militanları tarafından yapılan soykırım kınanmıştır. Fakat bütün bunların gereği henüz yapılmamıştır ve Azerbaycan topraklarına yönelik işgal devam ettirilmektedir.Türkiye’ye gelince ise kardeşliğimizin gereği olarak Karabağ savaşının ilk günlerinden itibaren Ermenistan ile sınır kapılarını kapatmış ve kapıların açılması için Azerbaycan topraklarının boşaltılmasını şart koşmuştur. Dahası merhum cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev’in “bir millet, iki devlet” olarak nitelendirdiği Türkiye ve Azerbaycan Ermeni lobisine karşı faaliyetlerini birleştirip, beraber hareket ediyor. Temennimiz Hocalı katliamının TBMM’de de tanınması ve aramızdaki iyi ilişkilerin asla bozulmaması yönündedir.
SORU:Azerbaycan Cumhuriyeti Türk dünyasının önemli aktörlerden sayılır sizce Azerbaycan Türk dünyası liderliğini üstlenmek için Türkiye ile yarışabilir mi?
Azerbaycan’ın büyük bir hızla geliştiği ve bölgede hem ekonomik hem de siyasi bakımdan önemli bir aktör olarak kabul edildiği konusunda hemfikiriz. Bu bakımdan Azerbaycan dünyanın pek çok ülkesiyle yarışabilecek ekonomik güce sahiptir. Fakat Azerbaycan ve Türkiye arasındaki her hangi bir yarıştan değil, iki kardeş ülkenin beraber yürüttükleri bir yarıştan bahsetmek bence daha doğrudur. Azerbaycan ve Türkiye tarihin hiçbir evresinde birbirinin arkasında veya önünde bulunmamış, her zaman omuz omuza yan yana hareket etmiştir. Bizim kardeşlik bağlarımızı çözmeğe çalışan dış güçlerin başarısızlığı da bundan kaynaklanmaktadır. Manevi değerlerimizin, kültürümüzün, tarihimizin, dilimizin, dinimizin ve ileriye dönük milli ideallerimizin ayniyeti kuşku uyandırmayacak kadar açıktır. Ekonomik işbirliğine gelince ise,Bakü-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi pek çok projeyi olarak göstermek mümkündür.
SORU: Bugün Irak’ta yaşayan 3 milyonu aşan Türk - Irak Türkleri hakkında bilginiz var mı? Ayrıca siyasi hareket liderleri ile görüşmeleriniz oldu mu?
Önceden de belirttiğim gibi biz bütün kardeşlerimizle sıkı bir yumruk gibi kenetlenmek, onların sevincine ve acısına ortak olmak gibi büyük bir emelle hareket ediyoruz. Bu anlamda ortak bir kültürden beslendiğimiz, aynı dili konuşup, aynı inancı paylaştığımız Irak’ta yaşayan Türk kardeşlerimizden haberdar olmamamız asla mümkün değil. Bir Azerbaycan Türkü, Fuzuli’yi okuduğu sürece Irak’taki Türk kardeşleriyle aynı havayı soluyacaktır. Buna eminim. Siyasi hareket liderlerine gelince yakinen tanıdığım ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda pek çok kez teşriki-mesaide bulunduğum Irak parlamento üyesiSayın Jale Neftçi’nin ismini özellikle zikretmek istiyorum.Arkadþýna gönder