Arabic Turkish
 
2012-10-06   Arkadþýna gönder
7088 (2359)


Türkmen Diasporas‎ Gereksiz Mi?


Mahir Nakip

Diaspora, Türkçemize sonradan girmiş bir kelime olup, bir milletin ya da topluluğun kendi topraklarından uzak bir yerde, ya da yerlerde yaşayarak oralarda bir araya gelip kendi davalarını ve meselelerini dünyaya tanıtan topluluk demektir. Türkçemizde kopuntu kelimesi diaspora karşılığı olarak gösteriliyorsa da pek kullanılmamaktadır.
20. Asrın başlarında patlak veren Birinci Dünya Savaşından sonra birçok milletlerin fertleri başta Avrupa olmak üzere ABD ve Avustralya gibi ülkelere göç ederek orada topluluklar meydana getirdiler. Bu topluluklar zamanla güç kazanarak çeşitli sivil kuruluşlar oluşturdular.
Bulundukları ülkenin basın, siyasi, sivil ve sosyal kuruluşları üzerinde etkili olmaya başladılar. Dünyada birçok siyasi hareketin diasporası vardır. Wikipedia’ya göre günümüzde 375 000 civarında diaspora WEB sitesi bulunmaktadır. Bu diasporalar içerisinde bölgemizle ilgili olanların en bariz olanlar, Ermeni, Yahudi, Filistin, Azeri, Kürt, Yunan diasporalarıdır. Kuşkusuz ki bunların içerisinde Türkmen diasporası da vardır. Ama ister hacim ister etkinlik açısından bunların yanında zayıf kalmaktadır. Bizim diasporamızın merkezi Türkiye’dir.
Çünkü Türkiye hem ana vatanımız hem de mağdur Türk topluluklarına kucak açabilen tek ülkedir. Bu diasporanın tarihi, Cumhuriyetin ta ilk yıllarına kadar uzanmakla beraber, esas 1950’li yıllarda kurumlaşmış, 1990’larda partileşmiş ve günümüzde de Türk basını içerisinde muteber bir yere sahip olmuştur. Malum bu yıllar içerisinde Türkmenlerin Irak’ta açıktan siyaset yapma imkânları olamamıştır.
Avrupa’da da Türkmenler için mücadele veren insanlarımız yok değil. Ancak imkânsızlıkları sebebiyle çok zayıf bir varlık gösterebilmişlerdir. Netice itibariyle cılız da olsa Irak’ın dışında bir diasporamız var ve elinden gelen gayreti basit imkânlar içerisinde göstermeye çalışıyor.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Korkma
Mahir hoca bu yazd‎ً‎n isimleri ِzellikle Türkiyedekiler ancak birbirinizin reklam‎n‎ yapars‎n‎z.herkes neyin ne olduًunu biliyor.Bu davaya gerçekten hizmet edenleride etmeyenleride baz‎ isimleri yazmaktan korkma yaz eski فMTP´yi yaz yِneticilerini yaz korkma
Yiًit Türkay
Bu sorun sadece Türkmenler‎n deًil belkide tüm düya Türklerinin sorunudur
Peki فrandaki 40 milyon azeri türke ne demeli onlar‎n durumu bizimkinden çok daha barbat, bana gِre Türkmenler için yap‎lacak en iyi hizmet Uygur türkleri tatarlar ve اeçenler ile mücadele birliًi yapmakt‎r cünkü ‏u anki manzaraya gِre mücadele ruhuna sahip olan tek Türkler Uygurlar tatarlar ve اeçenlerdir. ضte yandan ne gariptir ki günümüz Türkiyesinde Ermeni Rum Kürt ve hatta Arap diyasporalar‎ demokrasi kisvesi alt‎nda çal‎‏arak Türkmenlerden ve diًer dünya Türklerinden o kadar daha fazla etkili olmu‏lar ki Türkiyenin Di‏ Siyasetini bile kendi lehlerine yِnlendirebilmekteditirler.
Turanc‎ Türkmen
Istenirse Diyaspora cok guclu olur
Dunyada 4 diyaspora kendi gucunu fazlasiyla gosterdi: Bunlar:
1- Yahudi diyasporasi
2- Ermeni Diyasporasi
3- Rum Diyasporasi
4- Ukrayna diyasporasi

Bunlardan Yahudi diyasporasi: Israili ayakta tutan ve politikasini yoneten onlardir.
Ermeni Diyasporasi ise aynen Yahudilerinki gibidir: Ermenistanin ekonomisi onlara baglidir.
Rum diyasporasi ise, Kibris meselesini Turkiyenin basina bela eden onlardir.
Ukrayna diyasporasi ise, Ukrayna devletinin kurulmasinda en buyuk etkendirler.
Tum yukaridaki diyasporalarin ortak ozellikleri :
1- Azim, Irade ve belirli hedeftir
2- Herkes gelirinin belirli yuzdesini orgute oder.

Irak disinda binleri bulan Turkmen vardir ve bunlar gelirlerinin belirli yuzdesini bir orgute ayirirsalar, o orgut cok guclu olur ve Irak alaninda soz sahibi olabilir.
Ama yurtdisindaki Turkmenler arasinda genel olarak para toplama konusunda guvensizlik hakim ve irade eksikligi var. Ozellikle, Kerkukteki gibi klasik Turkmen dusuncesi olan:
``HELE DUR BIR BAXAX NOLU`` politikasi geregi hic bir sey yapilmamaktadir.

Su anda yurt disinda bir kac ulkede cok parlak ve aydin Turkmen bulunmaktadir ve bireysel olarak cok buyuk isler becermektedirler. Ama toplum olarak destek verilmedigi icin Kerkukteki mucadeleye maddi katkilari olmamaktadir.
Orhan Ketene
Diyaspora kimdir?
Elinize saglik Sayin hocam çok güzel bir analiz olmu‏. Kan‎mca diyaspora terimi bizim toplumda biraz farkl‎ alg‎lan‎yor, ‏ِyle ki diyaspora sadecek yurt d‎‏‎nda bulunan siyasi temsilciliklerin veya sivil toplum ِrgütlerinin i‏i deًil. Aksine diyaspora ülkesini istemeyerek terk etmek zorunda kalan idalist ve toplumunu seven her ki‏inin asli gِrevidir. Ne zaman ki her birey kendi bulunduًu ortamda ve gücünün yetiًince davas‎n‎n savnucusu olursa Türkmen diyasporas‎ o zaman güclenir.

Son olarak ‏unu belirtmek isterim, Türkmen diyasporas‎na ak‎l vermek veya talimat gِndermek Ali Mehdi beye hiç dü‏mez. اünükü Ali bey yurt d‎‏‎ndayken ne Türkmen davas‎yla ne de Türkmen diyasporas‎yle ilgili ilgisi ve bigisi yoktu. 2003 model milliyeçiler diyasporadan anlamazlar...

Mehmet Beyatl‎
kusura bakmay‎n
kusura bakma hocam Türkmen diasporas‎ diye bir ‏ey yoktur. Bizim diasporam‎z birkaç ki‏inin insaf‎na kalm‎‏ komik bir mücadeleden ibarettir.
ibrahim
beklenti
degerli hocam siz buyuksiniz son zamanlarda yazilariniz sizleri gostermiyor ayrica burada saydiginiz isimlerin bir kismi davayla hic ilgisi zarardan baska bir seyleri yoktur saygilar ...turkce harflar olmadigi icin ozur dilerim
sadik
Amaçs‎z Diaspora
Aziz üstad‎m‎z, amac‎ olmayan bir diaspora ancak ba‏kalar‎n‎n bir denge unsuru olma ِtesinde bir vazife yürütemez, bunun yan‎ s‎ra Irak Türk Toplumunun siyasi ِrgütlenme herar‏isi çerçevesinde TC´deki siyasi kadrolar piramitin tepe noktalar‎n‎ te‏kil ediyor olmalar‎ son 15 y‎ldaki ba‏ar‎s‎zl‎ً‎n faturas‎n‎ çekmeleri tabiki normaldir, sizler gibi Türkmen toplumunun ayd‎nlar‎ndan beklentimiz samimi ِzele‏tiri yapman‎zd‎r. Diaspora her ‏eyden ِnce Amac‎n‎ ve varl‎k sebebini bilen bir yap‎ya sahip olmal‎d‎r (tabi ki diaspora olduًu coًrafya ve kültüre angace olacakt‎r) ancak temel ilkelerinden ِdün vermeyen ve kimliًini kuruyan bir yap‎n‎n olmazsa olmaz‎d‎r. lütfen Ermenistan içindeki Karabaًl‎ ermenilerin etkisini ve S‎rbistandaki kosoval‎ s‎rplar‎n belegrataki etkinliًini incelemeye davet ediyorum, küçük topluluklar‎n bir ülkeyi belli konularda nas‎l yِnlendirdiًi ‏a‏‎rt‎c‎ bir ‏ekilde gِreceksiniz.
Türkmenata


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Türkmeneli’den Türk’ün dilinden: HATIRLAR ÇOK ŞEY SÖYLER (Kitap Tanıtımı)
2 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: Uğruna Ölünen Toprak Vatandır
3 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: Bakanlık mı İstersin Himmet mi?
4 - Kürt Bölgesinde Türkmen Siyaseti Nasıl Olmalı?
5 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden: YİNE KERKÜK YİNE KERKÜK
6 - Üzerine Pazarlıkların Bitmediği Şehir: KERKÜK
7 - Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: ERKEN TEŞHİS
8 - Toz-Dumanın İçinde Kalan Türkmenler
9 - DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK
10 - İLHAMİ IŞIK’IN ¨TÜRKMENLER¨İ VE BEYHUDE GAYRETLER
11 - Referandumdan Konfederasyona
12 - REFERANDUMDAN BETERİ VAR
13 - SAKIN ALDANMAYIN: ESAS HEDEF KERKÜK’TÜR
14 - Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları
15 - IRAK’TA KÜRT DEVLETİNİ KURMA PROVALARI
16 - Kerkük Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Var
17 - Aman Suriye’nin Kuzeyine Dikkat!
18 - TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KALAN TÜRKMENLER
19 - HAŞD ŞAABİ VE TÜRKMENLER
20 - TÜRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR
21 - Musul'u Konuşurken Kerkük'ü Yazmak
22 - SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP
23 - PKK ve Türkmenler
24 - Dicle Kalkanı
25 - Siyasi Yorgunluk ve Irak Türkmenleri
26 - Irak Türkmenleri Tehlikede mi?
27 - Yangından Mal Kaçıranlar
28 - Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI
29 - Elveda Küresellik Merhaba Milliyetçilik
30 - Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden: TELAFER KİME TESLİM EDİLECEK?
>>Sonraki >>