Arabic Turkish
 
2012-06-30   Arkadþýna gönder
5448 (1987)


Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci ‘nin Ölümünün 5. Yıldönümü


Dr. Şemsettin KÜZECİ

Bugün Kerküklü ses sanatçısı Abdülvahit Küzeci’nin 5. Ölüm yıldönümüdür. Bu vesileyle kendisini saygıyla anıyoruz. Hayat Serüveninden kesitler sunuyorum.
......
Irak Türklerinin milli sanatçısı, kültür elçisi ve efsane sesi Abdülvahit Küzeci, 1925 yılında Kerkük’te doğdu. 6 yaşında Kuran’ı Kerimi hatmetti. Ortaokulu bitirdikten sonra 1944 yılında Kerkük Petrol Şirketinde mamur oldu.
Küzeci’nin sanatla tanışması öncelikle babası Hacı Ahmet Rıza Küzeci sayesinde olmuştur. Ayrıca Reşit Küle Rıza, Topal Hame, İzzettin Nimet gibi Kerkük’ün usta sanatçılarından ve Diyarbakırlı Celal Sesi Güzel’den makam, hoyrat ve maniler ünlü sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Molla Taha ve Molla Sabır hocalardan mevlit dersleri aldı. 1952 yılında Londra’da BBC radyosu Arapça bölümü için Kuran-ı Kerimden ayetler ve Arapça şarkılar, Türkçe sevisi için de bazı Kerkük Türküleri kaydetti.
1954’te Bağdat Radyosunda Türkmence bölümünün olmadığı için bazı Kerkük Türkülerini Kürtçe bölümünde okudu. 1956 yılında Irak Devlet Televizyonunun açılışında ilk kez canlı olarak Türkçe Türküler söyledi.
1956, 1968 ve 1963 yıllarında Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde TRT Ankara ve İstanbul radyosu için çok sayıda makam, gazel, hoyrat, uzun havalar ve Kerkük türkülerini, Muzaffer Sarısüzen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı ile birlikte kayda aldı. Kerkük TV’de 50’den fazla görüntülü ve Bağdat Türkmence radyosunda 500’ün üzerinde Türküsü olan Abdülvahit Küzeci, 1954–1969 yılları arasında, Pakistan, İsveç, ABD, Yunanistan ve Türkiye’de 26’a adet taş plak doldurdu. TRT THM repertuarında kayıtlı olan 68 Kerkük Türküsünün 25’inde Abdülvahit Küzeci kaynak kişi olarak gösterilmiştir.
1959 yılında açılan Bağdat radyosu Türkmence bölümünün ve 1968 yılında açılan Kerkük TV’nin Türkmence türkü söyleyen ilk ses sanatçısıdır.
Abdülvahit Küzeci’ye ait olan “Çakmağı çak” türküsü 1960’lı yıllarda başta Zeki Müren olmak üzere birçok Türk sanatçısı tarafından okunarak, 2 yıl üst üste yılın türküsü seçilmiştir. 2002 yılında ise Küzeci’nin “Kale’nin dibinde bir taş olaydım” türküsü Türkiye’nin tanınmış seslerinden türkücü Zara’nın albümde yer almış ve yılın en iyi çıkış yapan Türküsü ödülünü kazanmıştır.
Söz yazarı, bestekâr ve yorumcu Abdülvahit Küzeci, Irak Türkmeneli ve Türk dünyasında, Türkmen müziğinin özellikle de hoyrat, divan, gazel, tenzile ve türkülerin önemli yorumcusu ve kaynak kişisidir. 82 yaşındayken 29 Haziran 2007 tarihinde Kerkük’te vefat etti. Evli 5 erkek ve 5 kız çocuk babası idi.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Say‎n قemsettin Bey
eline saًl‎k iyi derleme yapm‎‏s‎n.
derlemeyle kitap yazmak aras‎nda fark vard‎r.
eًer gerçekten yüksek tahsil yapm‎‏san bunlar‎ bilmen gerekiyor.
sen bu bilgileri deleyip k‏tapla‏t‎rm‎‏s‎n.
yap‎lan elbette güzeldir. ancak Doktora tezinde olduًu gibi yeni bir ‏ey yazm‎‏san ve yeni bir eser bulu‏ ortaya koymu‏san sen yazm‎‏ olursun. obur türlü derleme olur sevgili yazar.
dolay‎s‎yla bir sonraki çal‎‏malar‎nda
bunlar‎ dikkate alman gerekiyor.

kerkük


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - IRAK BASINI 146 YAŞINDA
2 - Vefatının İkinci Yılında Kerküklü Tiyatrocu İsmet Hürmüzlü
3 - Irak Seçimlerinde Türkmenler
4 - Irak Basını 144 Yaşında
5 - Azerbaycan’da Kerkük Şehitleri
6 - Türkmeneli’ni Ağlatan Adam: Sami Yusuf Tütüncü
7 - 4. Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından
8 - Irak Türkmen Cephesi (ITC) 16 Yaşında
9 - Türkülerin Efendisi, Türkmen’in Sesi Abdurrahman Kızılay Ankara’da anıldı
10 - Irak Basın Bayramı