Arabic Turkish
 
2012-06-01   Arkadþýna gönder
8581 (2458)


Her Ayna Ayni Parlaklığı Yansıtmaz


Mehmet Samet

Televizyon, dünyanın özellikle de çağdaş milletlerin aynası haline gelmiştir, eğer o ayna net ve parlak şekilde gerçeği yansıtıp çerçevesi geniş olan programlarla doldurulup millete sunulursa, o zaman o Televizyon halkın sevgi ve dikkatini çeker ,,, önemsiz haberler, bıktırıcı reklam, övmeye değmeyenleri övmek, yalakalık ve iktibas haberlerle yürütülen Televizyonun seyircileri kumandanın düğmesine dokunup kanal değişmekte zorluk çekmez, çünkü her evde yüzlerce kanal bulunmaktadır, bilahare herkesin kendi dilinde yayın yapan kanal ön tercihidir.
2003 senesinden sonra Türkmenlerin tek temennisi Türkmence yayın yapan Televizyonu olmuştur o temenni bir çok Türkmen sever çabasıyla gerçekleştirilmiştir ancak Televizyonun yürütülmesi ve programların seçilmesi Türkmenleri bir türlü razı etmemiştir, o yüzden yurtiçi ve özellikle de yort dışında yaşayan gurbetçilerin %80ni haberler dışında başka bir program izlememektedirler, peki neden? sorduğun zaman şu cevabı alıyorsunuz; "Eski dizi, rasgele reklam, kopyalanmış muhtelif pop müziği ve saire izlemek istemiyoruz",,, peki ne seyretmek istiyorsunuz sorduğunda hemen patlayıp içindekileri dökmeye başlıyor; Milli davamıza hizmet eden programlar, tarihi programlar, gençlere mahsus programlar, spor programları, sosyal hizmet programları, hanımlarla ilgili programlar, edebiyat, çocuk programları, en önemlisi ise bilgi programları çünkü Türkmen milletinin bilgiye ihtiyacı vardır, bir şartla o bilgileri sunan insanların yetenek ve bilgileri ölçülerek halka sunulmalı aksi takdirde Televizyon devamlı eleştiri bombardımanına maruz kalır.
Şimdiye kadar mavi bayrağa dair Türkmeneli TV sinde bir program yapılmamıştır, bayrak nedir, Türkmen bayrağının ölçüleri nedir, nasıl yapıldı ve ne ifade ediyor, bayrak göndere neden çekilir, bayrak nereye ve neden dikilir, velhasıl Türkmenlere bayrak sevgisi hakkında hiçbir adım atılmamıştır.
Peki Türkmeneli TV sinde beğenilen program yok mu?, elbette vardır örneğin Halkla içice olan programlar, Türkmence şiir ve müzik programları ve yukarıda geçen isteklerin yetersiz bazıları, bu da yeterli olduğu söylenemez.


DanimarkaArkadþýna gönder

Yorumlar:

فyi ve profesyonel haz‎rlanm‎‏ programlar‎n izleyicisi her zaman olur!

Sayg‎ deًer Mehmet bey eliniz ve kaleminize saًl‎k, Türkmeneli Tv izleyicinin ekran ِnünde toplanmas‎n‎ istiyorsa, bak‎n televizyon yap‎mc‎lar‎ izleyicileri ekran ba‏‎nda tutmak için nelere dikkat ediyorlar?
Bir sistem, hayal gücü, planlama ve doًru ekiple haz‎rlanan programlar izleyicisine büyük heyecan katar. Program haz‎rlan‎rken planl‎ ve sistemli bir ‏ekilde ekip olarak çal‎‏‎lmal‎d‎r. Program‎n hedef kitlesi, içeriًi çok iyi hesaplanmal‎d‎r. Tüm bu hesaplar‎ ince ince ve ad‎m ad‎m yap‎ld‎ً‎ takdirde ortaya izlemesi keyifli ve heyecanl‎ programlar ç‎kacakt‎r.
Yap‎mc‎lar‎n ba‏l‎ program formatlar‎ ‏ِyledir: Macera, çocuk programlar‎, ‏aka ve güldürü programlar‎, müzik programlar‎, yar‎‏ma programlar‎, oturum ve tart‎‏ma programlar‎, spor programlar‎, ya‏am programlar‎, belgeseller, yetenek yar‎‏malar‎, Bulmaca oyunlar‎, kad‎n programlar‎, komedi ‏ovlar‎, talk ‏ovlar, haberler, Rِportajlar, kaliteli filmler ve diziler vb...
فyi ve profesyonel haz‎rlanm‎‏ bir programlar‎n izleyicisi her zaman olur. Siz ne dü‏ünüyorsunuz? Bir ulusal tv dü‏ünün ba‏ar‎l‎ giden spor program‎, güldürü ve tart‎‏ma programlar‎ yay‎ndan kald‎r‎yor, neden? Baz‎ Türkmeneli tv yِneticilerin ho‏una gitmiyormu‏!!!! “Türkmeneli TV IRAK’IN AYDINLIK YـZـDـR”.
Oًuz اetin
BENفM ARZUM EN ضNEMLفSف
BENفM ARZUN NEDفR BفLفYORMUSUNUZ ARKADAقLARف!!! TURKMENELف TV DE TـM TـRKMEN PARTف LفDERLERفMفZفN BفR ARADA OTURUP KAPSAMLI BفR TOPLANTI YAPIP, EMPERYALفSTLERE KARقI , VE BفZف PARاALAMAK فSTEYEN BـTـN ODAKLARA KARقI ,فNSANLARIMIZA BفRLفK BERABERLفK فافNDE OLDUذUMUZU فSPATLAMALARI( haklar‎nda ç‎kan dedikodulara cevap vermeleri ve hedeflerinin bir olduًunu kan‎tlamalar‎) TـRKMENELف TV NفN BU SـREاTE EN BـYـK GضREVف BUDUR BENCE,BUNU GERاEKLEقTفRE BفLفRSE TV. MفZ EN AZINDAN فNSANLARIMIZA BفR GـVEN, BفR KENDفNE DضNME VE KAFALARDAKف KARA BULUTLARI VE BELفRSفZLفKLERف GفDERMفق OLACAK.فHTفYACIMIZ OLAN BUDUR BفZفM,TOPLANTIYA KATILMAYAN LفDERLERفMفZفDE AاIKLAMALI Kف MفLLETفMفZ AذDAN KARAYI SEاMELف (UMARIZ TـM PARTف YETKفLفLERف)BضYLE BفR PROGRAM GERاEKLEقTفRفLفRSE HEPفMفZ BفRفMفZ BفRفMفZ HEPفMفZ فافN OLDUذUMUZU فSPATLARLAR VE DUقMANLARIMIZA فYف BفR DERS VERMفق OLURLAR.TـRKMENELف TV.REKLAMLARA BفRAZ ARA VERفP ,PARTف LفDERLERفMفZف TV. DEN DAVETف MفLLETفMفZفN ضNـNDE BU ضNERف TOPLANTISINA RESMEN DAVET ETMELف ,BAKALIM BU SEFER KفM GERاEKLERDEN KAاACAK, HADف YA ALLAH BفSMفLLAR DEYفP GERاEKLEقTفRفN CANLI YAYINDA BU PROGRAMI.
KERKـK
Mukemmel
Cok isabetli Bir Yazi Mehmet Bey, Yanliz Dikkatnizi cekmek isterim ki Siz kendiniz yazinizin basinda Sonuna kadar istekleri Siralamis halindesiniz, Ayrica O kadar yazar ve Yorumcu Yazi yazdi ki hicte Yanki Yaratmadi, Peki Bende Soruyorum Neden TurkmeneliTV Turkmen Milletine Ses Kulak vermiyor?
Neden Turk Yetkillerine Kulak vermekteler? Acaba Sorun Kimde? Cozum Kimde?
Galiba ileride Anti TurkmeneliTV Politikasi Yayginlanacak Eger Kokten Cozum Bulunmarsa.
Saygilarimla
Ali Kasap/DK
gerçekçi olmak laz‎m
Türkmen haslk‎m‎z‎n ad‎ geçen uydu kanal‎na ِnem vermemektedir! ben kerkükte, erbilde kifride birçok akraba ve arkada‏‎n evine gittim! inan‎n kimse ِnemsemiyor, izlemiyor! Türkmen halk‎m‎z siyasi partilerimizi bile ِnemsemiyor arkada‏lar! sadece tüketici olduًumuz için, siyasi partilerden sadece maddi ç‎kar beklemektedir insanlar‎m‎z! arkada‏lar, halk‎m‎z uydu kanal‎na çok ِnem verseydi, o uydu kanal‎n‎n kap‎s‎nda durup istemediًi ki‏ileri içeri sokmazd‎. halk‎m‎z siyasi partilerimize ِnem verseydi, siyasetçi olarak geçinen ve halk‎m‎z‎ mahfedenlerden hesap sorard‎! halk‎m‎z Türkmen davas‎na inançl‎ olsayd‎, Türkiyedeki devlet memurlar‎n‎n temsilcilerine musulda (heey sen kimsin de ba‏kan‎m‎za dil uazat‎yorsun) derlerdi.
arkada‏lar, i‏ler hamasetle deًil, nutuk atmakla deًil, i‏ler inançla mücadeleyle gerçekle‏ir!
siz bana birbirini seven 20 türkmen insan‎m‎z‎n ad‎n‎ yaz‎n lütfen!
Allah için, art‎k gerçekçi olun, yahu halk‎m‎z‎n zenginleri dokan, süleymaniye, ‏aklava, türkiyede gezmektedir, keyif çakmaktad‎r. halk‎m‎z‎n da yoksulu, ekmek pe‏indedir. kim er‏edi, kim riyaz‎, kim ali mehdiyi takm‎‏!
ben eskiden çok inanm‎‏t‎m, ama kusura bakmay‎n, yahu neyse.... biz çok kahraman bir halk‎z.. biz yer yüzünde en çal‎‏kan, mert, yiًit bir halk‎z... arkada‏lar biz ve halk‎m‎z tarihler boyunca hep at‎lgan, çal‎‏kan, vatan seven, müzadeleci bir halk‎z! siz bu sِzcüklerle kendinizi kand‎rmaya devam edin!
Ahmet Deniz
düzeltme
behcet karde‏ bir konuda sizlere ve halk‎m‎za yard‎mc‎ olacaً‎m tabiki bilgilerim hususunda say‎n ‎tc ba‏kan‎n‎n hiç bir alakasi yoktur bilginiz için sayg‎larla
ahmet alemdar
Anket
Arkad‏lar her ‏eyden once bu M‎llet bu Tvdeden memnun mu b‎r anket yap‎n bak‎n bu m‎‎let ne d‎yecek
Turkmen
cok yazdik kardes
bir goren gora bir duyan kare bir konusan sahre .lala.az mi yazdik ne bekliyun duymaz dedik karde konusmaz dedk kardes gormez dedik kardes sen yilman elinden ne bekliyun .senin yasin 60 yaklasti mehemed kardesim hic duydun mi bir hirsiz desin ben hirsizim yoksa hangi suclu sucunu kabul etsmis buda boyle aziz kardesim mehemed samed
kutbeddin
Buraya Kadar
Geliyoruz,akl‎n‎z varsa her yerinizi kollay‎n.
Devrimci
TV
Degerli agabeyim mehmet ,, eline ve yuregine saglik ,, bu TV yi herzaman gundemde tutmak millet icin cok ِnemli ve yararlidir . ama bir millet eger tv yِnetimini degistire bilmiyorsa hic birsey yapabilmiyorsa ,ozaman bize bu yakisir . suc bizde . Ben burda ITC baskani Sn Erset salihi beyefendiye sesleniyorum , milletin sesine kulak veriniz ,ve isteklerini ِnemseyiniz ,calismalarinizi takdirle takip ediyoruz,,ama bu TV sorununada el atin .Milletin turkmen siyasetinden daha fazla uzaklasmamasi icin acilen bu TV sorununun uzerinde ciddi bir sekilde durunuz ,, saygilarimla .
behcet


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Kraldan fazla kralcı olmayacağız sözü!!
2 - Şehitlerimiz İnliyor
3 - Irak Milletine Çağrı
4 - İllet değilse ne vurdu
5 - Dayanışma özlemi
6 - Kim demiş bir millet yok olmaz!!!
7 - Sakın gözden kaçmış demeyin
8 - Yine geç kalındı
9 - Heba olan yüzyıl
10 - Bugün çok utandım
11 - Büyük merakla beklenen seçim hüsranla bitti
12 - Yetenekli Küçük Türkmen Şairimiz Hüseyin Bayatlı
13 - Dava için bel değil el uzatılmalı
14 - 3. Türkmen Basın Konseyi Kurultayından
15 - Tesadüfen görüştük...
16 - Irak seçimleri ne getirir ne götürür
17 - Brüksel panelinde ne konuşuldu
18 - TV Programları !!!!!
19 - Helvacı şarkısıyla tanınan sanatçımız
20 - Riyaz Sarıkahya: Partimiz koltukları hizmet aracı gören bir partidir
21 - “Bizi Tanımayanlar Tanısın” eylemi
22 - Yetim ve yoksullar için varız
23 - Irak içişleri bakan vekili Al- Esedi: “Medyada bir çağ yaratıp Türkmenleri yeterince tanıtın”
24 - Ali Mehdi: Partimiz bir kongre arifesindedir
25 - Önümüzdeki üç imtihan
26 - LİDER KENDİ KENDİNE DOĞAR
27 - Gerekenler yapılmıyor farkında değiliz
28 - Fransa’da başarılı Türkmen’imiz
29 - Türkmenliğimizi tanıtalım
30 - Türkmensizleştirme
>>Sonraki >>