Arabic Turkish
 
2012-02-11   Arkadþýna gönder
5512 (1887)


Türkmeneli’ni Ağlatan Adam: Sami Yusuf Tütüncü


Dr. Şemsettin KÜZECİŞair, edebiyatçı ve işadamı Sami Yusuf Tütüncü, mütevazı Türkmen bir ailesinin çocuğu olarak 10 Ekim 1957 tarihinde Kerkük Piryadi mahallesinde doğdu.
Kerkük’ün Debbağ ailesine mensup olan Sami, baba mesleği tütüncülük olduğu için kendisi de şiir’de soyadını Tütüncü olarak kullandı.
Henüz 2 yaşındayken Kerkük Katliamı, yaşadığı topraklarda patlak verdi. Katliamın birinci gününde evinin 4 merdiveninden düşerek bir ayağı kırıldı. Katliam nedeniyle doktoralara zamanında olaştırılmayan Tütüncü, sakat kalarak bir ayağı ömür boyu felç oldu. Dostlarının yardımı, arkadaşlarının desteği ve teşvikiyle ilkokula Musalla mektebinde başladı. İlkokulu beşinci sınıfa kadar tamamladı. Ailesinin yaşadığı değişik sıkıntılar yüzünden eğitimini bırakıp iş hayatına atıldı.
Sami Tütüncü, Kerkük Şehitleri köprüsünün başında bulunan babasının dükkânında işe başlar. Babası bir araba kazası sonucu vefat edince, dükkânın işi kendisisine kalır. Arkalarında gözü yaşlı asil bir anne, kardeşleri İbrahim ve Cezmi birlikte gece gündüz çalışarak, güler yüzlü, tatlı sözü, üstün zekâsı ve alçak gönüllülüğüyle müşterilerinin sevgisini kazanarak hem ailesinin geçimini sağladı hem de Kerkük’ün önde gelen Türkmen işadamlarından biri oldu. Tütüncü, evli olup; Yusuf, Ülkem, Özlem ve Yurdal adında 4 çocuk babasıydı.
Gençliğinden beri milli duygular içerisinde hareket eden Tütüncü, Şehit Rüştü Muhtaroğlu, Mehmet Korkmaz, Halit Şengül, Muazzam Kasapoğlu, Erşat Salihi, Sadun Köprülü, Kasım Kazancı, Necmettin Kasap ve diğer mücadeleci arkadaşları ile birlikte Kerkük Kurtuluş Ordusu teşkilatında yer almıştır. Teşkilatların lojistik sorumlusu olarak bilinmekteydi. 1980 yılında Türkmen kurtuluş Ordusu üyesi suçlamasıyla dikta rejim tarafından tutuklandı. Dava arkadaşları gönül rahatlığıyla kimi idam sehpasını kimi de 10 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkûm edilerek Tütünü’nün dışarıda kalmasını uygun gördüler ve onu dile vermeyerek, serbest bırakılmasını sağladılar.
Sami Tütünü edebiyata çocukluğundan beri başladı. Önce hoyrat daha sonra şiir ve zaman zaman da düz yazı denemeleriyle edebiyat dünyasına merhaba dedi. Türk edebiyatçılarından: Faruk Nafiz Çamlıbel, Namık Kemal, Kerküklü Mehmet İzzet Hattat, Abdüllatif Benderoğlu ve Salah Nevres gibi şairlerin şiirlerinden ilham alarak şiir dünyasına farklı bir duyguyla atıldı. Tütüncü, şiirlerini vatan, doğa ve Allah sevgisiyle “İnsanların gözyaşları, gariplerin yurtlarına özlemleri, yoksulların sofrası ve sevdikleri için” yurt gazetesi, kardaşlık ve birlik sesi dergilerinde yazardı.Dr. Şemsettin KÜZECİ

Sami Tütüncü 1987’de Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliğine, 1994 yılında Arap edebiyatçılar birliğine kabul edildi. 1997 yılında “İki Gönül” adında ilk şiir kitabını Şemsettin Küzeci ile ortaklaşa İstanbul’da yayınladı. 2000 yılında “Gönlümüm Ezgileri” ikinci şiir kitabını kendi imkânları ile Kerkük’te ve son eseri “Mahpus Duygular” şiir kitabını 2011 yılında Ankara’da yayınladı. Gönlümün ezgileri şiir kitabı Enver Hasan Musa tarafından Arapçaya ve Muhammet Sabır Mahmut tarafından da Kürtçeye çevrildi. Irak, Türk dünyası şairleri arasında tanınan Sami Tütüncü Türkiye ve Azerbaycan’da önemli antoloji ve ansiklopedilerde yer aldı. “Şiir, normal bir ateş; şair de normal bir insan değil. Şiir bir başka evrendir; her insan bu evrende yaşayamaz.” diyor, Şair Sami Tütüncü…
Sami Tütüncü, 2003 yılında Kerkük’te kurulan Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliğine üye oldu. Aynı yılda merkezi Azerbaycan’da bulunan Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Irak temsilcisi görevine seçildi. 2005 yılında Irak Türkleri Derneği Ankara şubesi tarafından çıkarılan Kerkük dergisinin Kerkük temsilciliğini yaptı.
Sami Tütüncü, Irak Türkmen edebiyatının durgun bir döneminde Türkmen edebiyatını canlandırmak amacıyla 15 Temmuz 2005 tarihinde 10 edebiyatçı: Seyfettin Biravcı, Şahin Dayıkadır, Metin Abdullah, Mehmet Ömer Hamzeli, Müfit Yahyavalı, Kara Vahap, Yılmaz İzzettin Abdi, Kadır Dervişoğlu ve Dr. Şemsettin Küzeci ile birlikte Kerkük’te Işık Edebiyatçılar Gurubu’nun kurdu. Aralık 2005’te Grubun yayın organı olarak Işık dergisine İmtiyaz sahipliği yaptı. Ayrıca, birçok edebiyatçı için anma, onur günleri ve önemli paneller düzenledi.
Sami Tütüncü şairliği ve yazarlığının yanında bir hayırsever Türkmen işadamıydı. Onlarca yoksun aileye yardımda bulunurdur. İnsanlık adına, Allah rızası için İnsanların etnik kimliklerine bakmaksızın hastaların tedavi masraflarını karşılardı. Durumu olmayan öğrencilere özel burs verirdi. Kültür-Sanat faaliyetlerine sürekli maddi ve manevi destek sağlardı. Bu verimli çalışmalarından dolayı Irak, Türkiye ve Azerbaycan kurum ve kuruluşlarca onlarca hizmet ödülü, onur ve teşekkür ve belgelerine layık görüldü.
Sami Tütüncü 2002 yılında dini görevini yerine getirerek, Hac farizasını tamamladı. Son yıllarda dini şiirleri daha fazla önemseyerek, onlarca İlahi ve methiyeler yazdı. İlahilerinin çoğu Kerkük İlahi Grupları tarafından mevlidi şeriflerde seslendirildi. Ayrıca, Tahsin Kerkükoğlu tarafından da bazı ilahilerine TV’lerde klip çekildi.
Sami Tütüncü Kardeşleri Cezmi ve İbrahim ile birlikte, İslam dinini yeni nesillere daha etkili kılmak için açılışı Ekim 2011 yılında yapılan Kuran’ı Kerim İlmini öğretmek ve ezberletmek Yusuf El-Sıddik Cami ve Medreseni inşa ettiler.
31 Aralık 2011 tarihinde Sabah saat 02.00 sularında Sami Tütüncü Kerkük’teki evinde anı bir şekilde gözlerini hayata yumarak, tanrının rahmetine kavuştu. Ardından da sevenlerinin gözyaşlarını sel ederek, Türkmeneli’ni de yasa boğdu. Ailesine ve severlerine başsağlığı diler, cennet mekanı olsun.


Arkadþýna gönder

Yorumlar:

adam gibi adam
1- insanlar e‏refi mahluktur 2- birde iyi mahluk olmak daha e‏reftir 3- dinini dilini sevmek ve daha ulvidir 4- halk‎n‎ sevmek yard‎m etmek demek hz muhammed efendimizin kon‏usu olmak demektir aileside babalar‎n‎n bu yolunu tutup devam etmeliler hic ‏übhem yoktur bilerde onu her dafas‎nda yad edecegiz bir fatiha yeter . biz hic bir ‏ey istemeden verirdi yeter ki inans‎n iki ayag‎ sakat . ve mücadelenin ad‎ sami tütüncü.
piryadi
Ba‏‎m‎z saً olsun
قemsettin Beye Bu deًerli yaz‎s‎na kar‏‎ te‏ekkürleri sunar yüreًine saًl‎k var ol.
Sami Tütüncü ba‏ka bir mücadeleci karde‏imizi unutmak çok zor olacak bizler için, onun uzun y‎llar Milli mücadelesi hiçte gِnlümüzde unutulmayacakt‎r, Sami Tütüncü ile yaz‎lacak çok ِnemli konular vard‎r, onu her an, her zaman hat‎rlayacaً‎z, ِlmesi içimizde büyük bo‏luk b‎rakarak, verimli ‏iirleri, yaz‎, hat‎ralar‎, güler yüzü ile sonsuza dek içimizde var olarak, ya‏acakt‎r. Yeri Cennet olsun, Büyük Milletimizin ba‏‎ saً olsun, Ailesine Dostlar‎na, Sevenlerine, Sab‎r dilerim.
Ara‏t‎rmac‎ Yazar: Sadun KضPRـLـ
Sadun Kِprülü
hayret
فnsanlar ya‏ad‎ً‎ zaman bu kadar deًeri gِrmesi gerekird‎ ِldükten sonra ne fayda. bizler çocukken güler yüzlü bu adam‎ ‏uruplu lokum al‎rkan tand‎k lokum gibi tatl‎ sِzleri ve güler yüzlü, allah rahmet eylesin mekan‎ cennet olsun. bizler bu adamdan insanlً‎ ve yard‎m severl‎ً‎ ve vatan severl‎ً‎ ders olarak almam‎z laz‎m?
kalalioًlu
Mekani Cennet
Once Degerli Kardesim Dr. قemsettin KـZECف Beyi Kutularim Boyle Onemli Konuyu Kalema Aldigi Icin Bu Arada Dava Arkadasimiz Sami Tutuncunun Mekani Cennet, Allahtan Rahmet Dilerim.

Abbas Kasap


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - IRAK BASINI 146 YAŞINDA
2 - Vefatının İkinci Yılında Kerküklü Tiyatrocu İsmet Hürmüzlü
3 - Irak Seçimlerinde Türkmenler
4 - Irak Basını 144 Yaşında
5 - Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci ‘nin Ölümünün 5. Yıldönümü
6 - Azerbaycan’da Kerkük Şehitleri
7 - 4. Irak Türkmen Basın Kurultayı Ardından
8 - Irak Türkmen Cephesi (ITC) 16 Yaşında
9 - Türkülerin Efendisi, Türkmen’in Sesi Abdurrahman Kızılay Ankara’da anıldı
10 - Irak Basın Bayramı