Arabic Turkish
 
2011-11-10   Arkadþýna gönder
3769 (1455)


Yürüyen Karanlık


Cevdet Kadıoğlu


Karlar yoğun yağıyor, zambakların üstüne
Düşleri ısıtacak, bir tül bulamıyoruz
Sonsuzluğa uzayan,sema neyin nesine?
Biz yarına çıkacak, bir yol bulamıyoruz

******

Sahnedeki oyunlar, aldatmaca ve sahte
Kuşlar ise hep tutsak, çemçele kız cebinde
Ne dam başında horuz,ne ateş var ocakta
Ne kuş payı bulunur, kirli kazan dibinde

******

Tüneller buğazında, bir varlık can çekişir
Bir yanda da şafağın, simsiyah pankartları
Bir dirimi taşıyor sılanın soğuk dölü!
Yoksa şahlanacak mı tarihin kır atları!

******

Bir ışıkçık sızıyor, gecenin ötesinden
Yalın yüreklerimiz, henüz çağrışımlarda
Üstümüze yürüyen, o cüce dinozorlar
O mercan adımlarla, ezilecek mi bilmem!

******Arkadþýna gönder

Yorumlar:

Al‎n Kalemi Parçalayal‎m ‏u karanl‎ً‎
Hangi halkta bizden daha çok (Oran olarak) eًitim gِrmenler bulunmaktadir *****
Hangi halk‎n edebiyet‎nden eksiktir bizim edebiyet‎m‎z **** O zaman her kes kalemini als‎n eline y‎rt‎p parçalayal‎m ‏u karanl‎ً‎ ******* Bizi ‏u karanl‎ًa bat‎ranlara karde‏lik dersi deًil ِnceden insanl‎k dersi ًِretelim.
Qulal‎
اOK ANLAMLI BفR قففR
Tebrikler çok güzel ve anlaml‎ ‏iirdir, eline ve yüreًine saًl‎k.

Birle‏ecek olursa, güne‏in ‎‏‎nlar‎
Y‎d‎r‎m olacakt‎r, dü‏manlar‎ yakacak
O dem ‏ahlanacakt‎r, tarihin k‎r atlar‎
Serdengeçti Türkmenler,yurdumu, kurtaracak

Mahmut Uًur KARADAذ


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Tuzhurmatu´ya Yanıklarım...
2 - Kabrimi Kazamıyorum Artık....
3 - Şehitlerimize....
4 - 22.Uluslararası Hazar Şiir Akşamları´ndaydık
5 - Bana göre en güzel şeyler
6 - Özlem Damlaları...
7 - Dava Arkadaşlarından,Şehit Mehmet Ali Kasaba.....Özlemler
8 - Ölümsüz Mehmet Beyat için..
9 - Protesto
10 - Ne oldu bize Böyle?
11 - Ben Türkmenim
12 - Merhum Hani Efendiye....Hüzünlerimle
13 - Şehitlerimize..özlem ve sevgilerimizle......
14 - Aksu Kahvesi Faciası Ardından......
15 - Eski Mahallemiz İçin
16 - Ağam Süleyman, Paşam Süleyman ..Şehrimin Ölümsüz Hikayesi..
17 - Hacı Sami için, Ağla Gözlerim, Sızla Gözlerim....
18 - İtapname
19 - Varlığım
20 - Kerbela
21 - İşgal Döneminde, Tuzhurmatu Günlüğü.....
22 - Tuzhurmatu'da Aşura Etkinlikleri Duruğa Tırmanıyor...
23 - İşgal Döneminde Tuzhurmatu Günlüğü -2
24 - işgal döneminde, Tuzhurmatu Günlüğü
25 - Tırmanan Çiçekler......
26 - Uzlaşı İstiyorum
27 - İşte tufan Günüdür