Arabic Turkish
 
2011-10-20   Arkadþýna gönder
6699 (2123)


ADALET VE KALKINMA PARTİSİ SUÇLUMU?


Mahmut Uğur KARADAĞ

((Güney Azerbaycan´dan AKP ye yükselen ses)) vidyosu yayınlandıktan sonra yorumlar başladı tümüde Adalet Ve Kalkınma Parti yöneticilerini eleştirmeye koyuldu ben şahsan bilmiyorum neden Güney Azerbaycanlı kardeşimiz böyle davrandı? işin iç yüzü nedir? ama bazı Irak Türklerinin bu konuyu ele alıp ve Adalet Ve Kalınma Partisini ve Türkiyeyi kınamakta haklı olmadıkları kanaatındayım zira Türk devletlerinin ve O devletlerdeki partilerin hangisi iç güvenliklerini ve halklarının rahatını bozmaya bizim için feda etmiştir veya edecektir, Türkiyeye gelince hangi dönemde Irak Türklerini koruya bilmiştir, milliyetçiyim diyen parti bile CANIM KURBAN MALIM KURBAN YALNIZCA KİR TABAKA DEĞME ata sözünü uygulamıştır bizimle, iş lafla olmaz kardeşlerim. Neden şimdi gelipte yalnızca Adalet Ve Kalkınma Parti hükümetini suçluyoruz, bakınız kardeşler içten saygı duyduğum ATATÜRK ve gönülde yaşıyan Başbuğ TÜRKEŞ bile hükümette oldukları zaman bizim için bir şey yapamamışlar nedenide O günlerdeki dünya politikasıdır, dolyısıyla Türk devletini korumak için bizi feda vermişlerdir, bende bir kaç yazımda Türkiyede yaşıyan Türk kardeşlerimize sitem etmişim, biliyorsunuz insanın canı yandığı zaman sevdiklerine kızar ama onlara eziyyet etmek istemez ve onların zevalını dilemez onun için boştan yazmamışım
Tutsak kaldık aç olduk
Sizin için bac olduk
Bırakıpta gittiniz
Size kurban koç olduk
Evet kardeşler biz kurbanlık koç olmuşuz bunu anlamalıyız ve anlamalıyız ki kurtuluşumuz kendi ellerimizle olmalıdır,kurtuluşumuz birlikte olmamızla gerçekleşecektir, bizi yönetenler bir el olmasalar kurtuluşumuz imkânsızdır, kendi mali desteğimizle olmasa milli hareketimiz yürüyemez, bir hareket dilencilikle ilerliyemez, ŞAN KAZANMAK İÇİN BOL PARA VE BOL KAN İSTER.
Yıllardır siyasetçilerimize muhatap olduğumuz zaman gâh nezaket ile gâhi yalvarmak ile bazende kızarak bunu anlatmak istiyoruz, ki onlar bir araya gelerek oturup milletin yararına kararlar alsınlar ama görünüyor ki çare yoktur onlar başka alemde bizler başka alemdeyiz, onun için bu yazımı öyle açıkca yazdım belki uyudukları uykudan uyanırlar bununla beraber eminim ki bir çoklarının dostluğunu kayıp edeceğim . Bakınız arkadaşlar siyasetçilerimizden bazıları kendileri ile hem fikir olmayanları emir kulları olduklarını niteliyorlar veya onların fikirsiz, cahil olduklarını söylüyorlar, tuhaf olan şeyde tüm siyasetçiler ya ITC'yi kuranlardandırlar yada ITC'de sorumluluk almışlardır veyada parti sorumlularıdırlar söylemeside aşikârdır ki kendileri sorumluluk ellerinde olduğu zaman ITC çatısı altında çalışmışlardır ve ITC'yi milletin tek temsilcisi ilân etmişlerdir ne yazık ki partileri veyada kendileri ITC'den ayrıldıkları zaman aynı müesseseyi milletin tek temsilcisi değilde bir parti olduğunu iddia etmişlerdir korkarım şimdiki sorumlularda, sorumluluktan ayrıldıkları zaman aynı tavru takınsınlar, zaten bu bir gelenek olmuştur .Pek iyi, kimse düşünmüyormu eğer başka guruplar veyada BM delegeleri Türkmenler ile görüşme istedikleri zaman hangi müessesemiz ile alıp versinler , her halde onlar bu kadar çok olan parti ve kuruluşlarımızla görüşemiyecekler çünkü onların isteği tek bir kuruluş ile görüşmek olacaktır gelinde siz bu kör düğümü çözünüz,ALLAH'a şükür etmeliyizde ki tümüyle görüşemiyecekler çünkü öyle olursa biribirimizi öyle kötülüyeceğiz ki yabancıların gözünde rusvay alem oluruz. Bakınız arkadaşlar Türkmen olmayan ama Türkmenlerin durumu ile ilgilenen bir arkadaş ile Türkmenlerin durumunu konuşurken bana ne söylediğini beğenirsiniz, O zat bana dedi (( Eğer siz emir kulu iseniz size emir verenlerden doğru dürüsüt ve hakiki destek almalısınız, destek dediğim zaman her türlü desteği kasıt ediyorum,parasından olsun ,silahından olsun, siyasi desteğinden olsun nesinden olursa olsun ama öyle bir destek ki sınırı olmayan destek olmalıdır, yok eğer kimselere bağlı olmadan kendi deha ve gücünüz ile çalışıyorsanız size sormağa haklıyım ,bu ne biçim dehadır ki sizi parçalıyor ve birleşmenize engel oluyor ve hangi gücünüze güveniyorsunuz, eğer milletinizin gücüne güveniyorsanız nafile, halkınız siyasetçilerinizin yaptıklarından bıkmıştır birde ne güç bıraktınız millettinizde, siyasetçilerinizin sayesinde millettiniz parçalandı. Her biriniz kendisini bir Atatürk sanıyor, tümünüzde gözünüz kürsüde olmadığını söylüyor ama eğer kürsünüzün bir köşesine birisi değerse onu hemen düşman ilân ediyorsunuz veyada onun gafil veya siyasetten anlamayan ilân ediyorsunuz .)) bende öyle şaşırdım ki bir söz söyliyemedim adam haklıydı, bizim biribirimize yaptıklarımız düşmanlarımızın bize yaptıklarından bin kat daha zarar vermiştir.
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

GـNAZ TV DـNYA TـRKLERفNE AفT EN قEREFLف UYDU YAYINI
GـNAZ TVYف 5 SENE ضNCESفNE KADAR فZLEME قANSIM VARDI CـNKـ فLK BAقLARDA TـRKSAT ـZERفNDEN YAYفN YAPفYOR فDف ONDAN SONRA RECEPفN فقفNE GELMEDفذف فافN YAYINI ENGELLENILDI ONLARDA AHWAZ TV فLE ORTAKLAقA ARAPSAT ـZERفNDEN YAYفNA BAقLADILAR FAKAT RECEP YفNE ARAPCI AKRABALARINA YALVARARAK ORADADA YAYفN YAPMALARINA ENGELLER اIKARMEYE اALIقTI YANف ANLAYACAذINIZ TـRKفYENفN BAقBAKANI TـRKفYEYف DـNYADAN SفLMEYE اALIقAN ROJ TV فLE UذRAقACAذINA DـNYA TـRKLERفNفN SESف OLAN GـNAZ TV فLE UذRAقMAYف KENDفNE DAHA FAZLA YAKIقIR BفR GضREV OLARAK GضRDف VE TـRKفYENفN EMANET OLARAK ALDIذI فMKANLARI BU فSTفKAMETTE HARCADI BUDA HADDف ZATINDA TـRKفYENفN BAقINA NE KADAR BفR TـRK DـقMANIN KONDUذUNU BELGELEMEKTE, ARKADAقLAR GـNEY AZERBAYCAN TV (GـNAZ TV) اOK KALفTELف YAYINLAR YAPAN BفR TV HAYATIMIZ BOYUNCA KفMSEDEN DUYMADIذIMIZ GERاEKLERف HER ZAMAN DفLE GETفRMEKTEDفR MESELA KفME SORSANIZ HER KES ZAN EDER Kف MEHABAT KـRT قEHRفDفR HELBUKف GERاEK HفاTE ضYLE DEذفL BUNU NEREDN ضذRENفYORUZ GـNAZ TV YAYفNLARINDAN Kف MEHABAT قEHRفNفN ASIL ADININ SOذUK BULAK OLDUذUNU VE RUS فLE قAH RفZA فقBفRLفذف NETفCESفNDE CELLAT SEMKOYA DESTEK VEREREK قEHفRDEKف TـRKLERE BASKI KATIL UYGULAYARAK قEHفRDEN Gضا ETMEK MECBURفYETفNDE BIRAKفYORLAR YANف SAHفPSفZ MفLLET BفR YETفME BENZER GELEN VURUR GفDEN VURUR فقTE O ZAMANKف ZـLـM VE SAHفPSفZLفK SOذUK BULAذI KـRTLEقTفRفP MEHABATA DضNـقTـRTMـق, TIBKI BU GـNLERDE KERKـKDE YAقADIKLARIMIZA BENZفYOR HER KES EL BفRLفذف YAPMIق TـRKMEN KESفYOR SAHفPLENMEMفZف BEKLEDفKLERفMفZ فSE KضR SAذفR DفLSفZ ROLUNU OYNAMAKLA MEقGUL HER KESE AYNI MESAFEDEYفZ DفYEREKTEN CELLATLARIIMIZI CESARETLENDفRفYORLAR فقTE AKP GERاEذف TـRKفYE KURULUقUNDAN BU GـNE KADAR فLK DEFA TـRK KELفMESفNف TARTIقILMAYA AاMIق VE TـRK MفLLETف DEYECEKLERف YERفNE TـRKفYE MفLLETف SضYLEMEKTEDفRLER BفR SONRAKف AقAMADADA TـRKفYE فSMفNفDE KALDIRILIP YERفNE ANADOLU HALKLARI DENفLECEK BضYLE KـاـLE KـاـLE BEN TـRKـM SضYLEMEKTEN BفLE UTANACAذفZ, فH KUSURA BAKMAYفNفZ BU KADAR HAYفN TـRK DـقMANI BفR HـKـMETTEN NE BEKLEYE BفLفRSفNفZ
TURANCI TـRKMEN
Candan YURTSEVERE Cevap
Say‎n YURTSEVER gِrünüyor ki sen beni tan‎m‎yorsun ِnce belirteyim ki
1-Ben Türküm ama Türkiye vatanda‏‎ deًilim ve Irakta ya‏‎yorum yani sava‏ alan‎ndan kaçmam‎‏‎m ve kaçm‎yacaً‎m.
2-Ben AK Partili deًilim ve Irak´ta çal‎‏an Türkmen Partilerinin hiç birisine üye deًilim, ger ki tüm partilerimizi candan sever ve onlara destek vermekteyim ama hatalar‎n‎da sِylemeyi bir millet borcu bilirim, istersen parti ba‏kanlar‎na sorabilirsin.
3-Benim milliyetçi olduًumu ve büyük ATATـRK´a a‏‎k olduًumu beni tan‎yanlar iyi bilir, bu deًerli sitede yay‎nlanan ‏iirimde mis´ralar‎n ba‏lar‎n‎ toplasan MUSTAFA KEMEL ATATـRK ç‎kan tek ben olmu‏um, bu ‏iirimi Hür Fikirler ve YALQUZAQ sitelerindede bulabilirsin.Ben Ba‏buً TـRKEق hayatta iken ve 1967-1975 y‎llar‎ aeas‎nda Türkiyede ًِrenci iken MHP´nin Ankara caddelerinde askeri yürüyü‏lerine kat‎lan az‎c‎k Irak Türklerinden birisiyim, bana milliyetçiliyi ve büyük ATATـRK´ü sevmeyi ًِretmeye ne hadd‎n var senin.

4-Anla‏‎lan sen Türkiye vatanda‏‎s‎n ve Türkiyede ya‏‎yorsun karde‏im gel sava‏ alan‎na, bu kadar ruhlu isen gel Türkmenelinde sava‏a kat‎l.
Mahmut Uًur KARADAذ
SAYIN KARADAG KARDESIMbizl
bizler turkman olarak kederimiz sen dedigin gibi siyesetcilermizin elinde kalmis ama ne yazik eski abilermizi yani davamize buyuk katki ve hizmet edenler saf disina birakiliyor gelelim her donem baskanlik yapanlara ITC baskanlarina nerdeler bu adamlarin cok tecrubesi oldu ama bu isler parayla oluyur PARAYI VEREN DUDUKU CALAR simdi bak hangi baskan geldi ITC nin basina para verenin emrinden cakamadi ve cikanlarda atilir daha dogrusu kavulur ben duyduguma gore buyuk agbimz ata terzi basi kabul etmemis calismagi demis biz hic bir zaman parayla milliyetcilig yapmadik kendi paramizi harcadik para alirsak milleti satmis oluruz cunku parani veren senin amirin olur ama simdi bu agbilermiz davadan cok uzak neden bir dusunursek ve simdikiler nerden gelmis vr kim getirmis onlari ve nasil karar aliyorlar ve her mehfildede kendilerin turkman temsilcisi yerine koyuyurlar bakin bu davayi yuruten 50li senelerinden agbilermize yer verilmedi ben bunu anlamakta zorluk cekiyum ama ITC yapmasi gereken budur aldiglari parani dava yolunda harclansin yok ben parayi alim sen bedeva calis o aldigi parayi gercek yere harcanmasi gerekmektedir ve cok siyasetcilermizinde sorunu paradir en son berlin temsilciligin kapattiler ganim bey sen parasiz calis acaba kendileri parasiz calisirlar mi cunku her kurulusun masrafi var neden ankara kapanmadi her kesin meralina kalmis bir dava haline gelmis. ve ya belcika kapanmadi ve ya londra kapanmadi cunku isimiz. isi bilmiyen adamlarin elindedi allah bize yardim etsin allaha siginalim basimizdakilerden hic bir sey beklenmez ve kerkuku bile satallar ve ben hic bir kurulusunde kapnmasini istemem ama ne yapalim saygilarim sayin karadaga-
KUTBEDDIN
فLGفNا
Say‎n KARADذ. yaz‎n‎z‎ adeta biz ve siz gibi yazd‎ً‎n‎z için bende ِyle cevap verme ihtiyac‎ duydum ?
Bizim bu‎lunduًumuz coًrafya itibar‎yle güneyimizde Araplar küzeyimizde Kürtler olmu‏tur.
ve bu milletler biri birinin hatas‎n‎ bile doًru kabul etmi‏ kendi aralar‎nda kenetlenmi‏ler ve birliklerini bozmamaktad‎rlar.
Ama biz Türkiye cumhuriyetini vatan Türk milletini milletimiz kabul ettik ve bu cumhuriyetin kurulu‏‎nda üç be‏ çapulcuya deًil düveli muazzamaya kar‏‎ onurlu sava‏ta yerimizi ald‎k ve her zaman içinde al‎r‎z.
Ama siz AKP zihniyetliler bizi ِnce Araba sonra Kürde satt‎n‎z ve satmaktas‎n‎z ?
Siz Türkmenleri ِnce ABD ile du‏man ettiniz ama kendiniz ABD ile i‏birliًi yap‎p yeralt‎ zenginliًimizi bizden gasp edip PKK nin hamisi Barzani ve Talabani ile payla‏t‎n‎z.
Birde dü‏ünmeniz lazim Türkmenler bu yeralt‎ zenginliًini ABD veya فngiltere ile payla‏‎p onlar‎n menfaatlerine sizin gibi hizmet etseydi ! siz bu ‏ekilde kurum kurulu‏lar‎m‎z‎ ve siyasetçilerimizi a‏aً‎layabilirmidiniz ?
Ama onlar sadece ve sadece iyi niyetlerinin kurban‎ olmu‏tur ? her halde ne dedmek istediًimi anl‎yosunuz.
Hem sِz gelmi‏ken bu güzel vatanda yani TـRK´lerin vatan‎nda bugüne kadar uًruna ِlünebilecek ,sِzüne güvenilebilecek milliyetçi, vatansever, gururlu, onurlu ve güçlüden olmay‎p hakl‎dan yana olan tek iftihar edilebilecek sadece ve sadece Mustafa Kemal ATATـRKTـR, onun d‎‏‎nda, iflas etmi‏ ,hasbelkadar iktidra ortak olduklar‎nda biz Türkmenlerden ne kadar uzukla‏t‎klar‎ ve ne kadar f‎rsatç‎ olduklar‎n‎ gِrdük ve eyvahlar olsun içimizden dedik, ama yinede Türk dü‏manlar‎na sِylemedik yani sizin gibi satmad‎k.
Hem siz Türklerin zenginini ve güçlüsünü gِrür ve onun yan‎nda yer al‎rs‎n‎z.bu münasebetlede merhum Abuleyz ELافBEY´i de rahmetle an‎yorum.onun aziz hat‎ralar‎ Türk milletini siz ve biz diye ay‎ranlara cevapt‎r.
Candan YURTSEVER


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENELİ VE KÜRT BÖLGESİ-TÜRKMEN PARTİ VE HAREKET SORUMLULARINA (AÇIK MEKTUP)
2 - PARTİ VE HAREKET BAŞKANLARINA AÇIK METUP(3)
3 - SAYIN TÜRKMEN SİYASİ KURUMLARININ LİDERLEİNE AÇIK MEKTUP
4 - TÜRKMEN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP VE SAYIN ERŞET SALİHİNİN KÜRTLERE YÖNELTİLEN SÖZÜ
5 - TANRI GENÇLERİMİZİ KORUSUN
6 - TÜRKİYE BİZİ SATMADI
7 - BİR YILDIZ DAHA KAYDI UFUKTAN
8 - YAZIKLAR OLSUN LAL OLANLARA
9 - YENİ TÜRKMEN MECLİSİ VE YENİ ITC
10 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ(BAZI SİYASETÇİLERİN PASİF ETKİLERİ)
11 - BİZ MİLLETİZ PARTİ DEĞİLİZ
12 - KERKÜK SOMA İÇİN AĞLIYOR
13 - İYİ Kİ ŞEHİT OLDUN MUSTAFA KEMAL YAYÇILI
14 - YENİ KADRO GEREKLİDİR
15 - OLAN OLDU GELECEĞE BAKALIM
16 - IRAK TÜRKLERİ YOK DEDİLER
17 - SİYASETÇİLERİMİZİN MATEMATİK BİLGİSİ VARMI ACABA?
18 - ALLAHA ŞÜKÜR NEVRUZUNUZU KUTLAMADIM.
19 - NEVRUZUNUZ KUTLUYAMAM
20 - BİZ BÖYLE YARATILDIK
21 - ADAYLARDAN KİMLER YÜREKLİDİR
22 - YEDİ TÜRK DEVLETİNİN SİYASETÇİLERİNE AÇIK MEKTUP
23 - ESKİŞEHİR´DE TOPLANAN SİYASETÇİLERİMİZE SELAMLARIMLA
24 - HANGİ TÜRKMEN LİSTESİ BİZİ TEMSİL ETMELİ
25 - ERŞAT SALİHİ VE TURHAN MÜFTÜ
26 - GENÇLERİMİZ NEREYE SÜRÜKLENİYORLAR
27 - BABA İLE OĞULUN SOHBETİNİ DUYUNUZ TÜRKLER
28 - GÜL’ü ve DOĞAN’I beklerken ÇİÇEK bile açmadı BAHÇEMİZDE
29 - ERŞAT SALİHİ DERSEM KAÇ ARKADAŞ KÜSER BENDEN
30 - BU MEKTUP CEVAP BEKLER
>>Sonraki >>