Arabic Turkish
 
2011-09-19   Arkadþýna gönder
4112 (1387)


Türkmen Açılımı


Irak Türkmen Cephesi


Bu günlerde Türkmen toplumu arasında en çok dolaşan soru, Türkmen Açılımının ne demek olduğunu, Türkmenlere ne getirecek, bu açılıma inananların, düşüncesinin bu konuda net anlamı nedir? Açıklamasını arzu etmektedirler.
Toplumumuzun hiçte endişesi olmasın, Irak Türkmen Cephesinin, Türkmen Açılımı düşüncesine inanmak, Türkmen politikası konuları yanında Kültürel, sosyal, ekonomik, ve güvenlik gibi meselelerimizi ve konuları, diğer gruplara, etnik olsun veya siyasi kitle olsun onlara anlatmak, açıklamak Türkmen toplumunun kendi dar çerçevesinde kalmamalı, ülkede olan tüm siyasi bloklar ve onlara mensup halk kitlelerine davamızı anlatmalıyız, işte buda açılımla gerçekleşir.
Burada en önemli mesele, Türkmen Cephesinin inandığı tüm yakın ve uzak hadeflerinden ve çizdiği milli stratejisinden, davasından hiç bir taviz vermemek şartıyle bu açılım gerçekleşecek.
Irak Türkmen Cephesi, Türkmenlerin hükümetten, parlamentodan Türkmen isteklerini, beklentilerini, gözardı olan haklarını özellikle Türkmenlerin elinden alınan veya verilmeyen kavmi haklarını almak için her hangi bir siyasi kitlelerle ve etnik gruplar olsun veya siyaset bazında olan bloklarla olsun oturup, kendi davasını, tartışıp, konuşarak, isteğini onlara anlatacaktır. Yalnız siyasi konular değil, diğer tüm meseleleri anlatmak, örneğin: Her hangi bir Türkmen Sivil Toplumu Örgütü bir Kültürel, sosyal, veya diğer alanlarda bir faaliyet yaparsa, veya bir Türkmen büyüğü hakkında yapılan bir anma törenine, yalnız Türkmenler çağırılmamalı, Türkmen olmayan diğerleri davet olmalı, meselemizi inancımızı, büyüklerimizi, sanatımızı, devletten, beklentilerimizi ve isteklerimizi onlarla paylaşmak, işte Türkmen açılımı budur.
Çünkü bundan önce, bir çok meselemiz, özellikle milli davamızı Irak halkına doğru açılım yapılmamıştır, hedefimiz, isteğimiz ülkenin toprağına, bayrağına saygımız, bağlılığımızı onlara anlatmamıştık, işte düşüncesinde olduğumuz açılım, kendi milli davamızı, her şeyimizi, isteğimizi, gözardı olan, kavmi haklarımızı, diğerlerine anlatmak, işte Irak Türkmen Cephesinin inandığı açılım budur.
Aksitakdirde, Türkmenler, hiç bir tarafla, etnik grupla veya siyasi bloklarla ikili veya üçlü bir ittifaka varamayız ve açılım yapmaz, eğer iki taraf arasında bir denklik veya üçüncü bir zâmin taraf olmarsa, örneğin: Birleşmiş Milletler Örgütü gibi bir Kevvetli taraf sorumluluğu üstlenmerse,.
Bunun için, Türkmen açılımı sözünden kimsenin endişesi olmasın, dedikoduya yol açılmasın, milli, kavmi davamız, emin ve kuvvetli ellerdedir.
Irak Türkmen CephesiArkadþýna gönder

Yorumlar:

I.T.C
MفLLف DAVANIZDAN KESفNLفKLE ضDـN VERMEYفN
ALف ATEق
Ey ITC Türkmen Aç‎l‎m‎ Bu mu?
Türkmen meselesini bu kadar basit konulara indirgemeye mi çal‎‏‎yorsunuz?
ITC nin yak‎n ve uzak vadede Türkmen için gِrü‏ü bu kadar m‎?
Aman AاILIM daha fazla aç‎lmadan kapat‎n.
Kapat‎n da daha rezil olmayal‎m!
CANDAق
Ricam var
1. ---- ve karde‏i ---- gibi sosyal olmayan ve toplumun ITC´ye yak‎nla‏mas‎na olumsuz tutumlar‎yla engel olan bu arkada‏lar‎, bu ِnemli noktalardan ba‏ka gِrevlere al‎nmas‎.
2. Biz dilimizin bu kadar üstüne dü‏erken bu gibi bildirilerde bu kadar dil hatas‎ yap‎lmas‎ çok üzücü. Kerkükte dil bilen ve yurt d‎‏‎nda eًitim gِrmü‏ bu kadar arkada‏‎m‎z varken, eski Türkçe bilgisine s‎k‎‏m‎‏, yeniliklere kapal‎ ve ya‏‎ geçmi‏ bir kadronun gِrevinde bu kadar ‎srarl‎ olmas‎n‎ da anlam‎yorum. Bu konunun ele al‎nmas‎
3. ITC´nin her dairesinin bir ileti‏im merkezi ve internet sitesi olmas‎ gerekir. insanlar‎n ihtiyaçlar‎n‎ internet üzerinden kar‏‎layabilmesi ve baz‎ hizmetleri internet yoluyla halletmesi. (sosyal, saًl‎k vs.)
4. Proje deًerlendirme komisyonu kurmas‎ gerekir. Kendi belirleyeceًi ve ihtiyaç duyulan konular‎ masaya yat‎racak bir ekibi toplamas‎ ve bunu aktifle‏tirmesi.
5. فnsan kaynaklar‎ yِnetimini bir an ِnce aktifle‏tirmesi.

bizturkmeniz: lutfen kisisel konulari yorumdan uzak tutalim,, adlar kesilmistir..
Aytekin
I:T:C.ye onerim
sayin ITCbaskani oncedeen sen buraya ve ekibin bu milletin basina zorla gelmissin ve ekibinide sen getirmissin once kurultayi yap evde oturan abilermiz gelsin ondan sonra sen ve ekibin turkmanin hakkini almasi konuyu konus seni millet vekili olarak millet secte ITC BASKANI degil ne sen nede hicran kazanci ve nede kasim kazanci bu is mali degilsiniz sayin ersed salihi bey lutfen millet bekliyor sizin kururultaydan nasil cikacagnizi
kutbeddin
HAYIRLISI OLSUN
Hay‎rl‎s‎ olsun.فnan‎yoruz asil Türkmenler milli stratejimizden ve davam‎zdan taviz vermezler.
Mahmut Uًur KARADAذ


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - ITCni ilgilendiren hususlar ve kararlar ITCye bağlı olan teşkilatlar, Türkmen sivil toplum örgütleri tarafından belirlenmektedir
2 - Irak türkmen cephesi'nden: anayasaya hayır
3 - Basın Bildirisi