Arabic Turkish
 
2011-09-06   Arkadþýna gönder
5318 (2060)


Türkmeneli TV Yine Sınıfta Kaldı!


Kemal Beyatlı


Dün yine Kerkük kanlı bir olaya tanık oldu. Beyin cerrahi Uzman Dr. Yıldırım Abbas ile kardeşi Zeynelabidin evi önünde kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından saat: 21:30 civarında şehit edildikleri haberi geldi.
Avrupa’da yaşayan bir dostumun telefon etmesiyle olaydan haberim oldu. Dışarıdaydım. Hemen eve dönüp Türkmeneli TV yi açtım. Televizyon Müdürü Yalman Hacaroğlu olayı yansıtmak için ekranın başına geçmiş; ardı arkası kesilmeyen Neden! Diye hep soru soruyordu. Haberin özünü bekliyordum.
Yani:
Olay yeri, (Hangi mahallede? Hangi sokakta?)
Saati?
Olay yerinde görgü tanıkları?
Yakalama şansı için belki bir ipucu,
İki kardeşin aileleriyle yakınlarıyla bir görüntü bir cümle bekliyordum… Nafile!
Dr. Yıldırım ve kardeşi Zeynelabidin’nin fotoğrafları ekrana gelecek. Bekliyorum. Nafile!
Şehit edilenlerin kimliği, yaşı? Bilgi yok.
Zeynelabidin ne iş yapar. Bilgi yok.
Sadece Yalman Hacaroğlu olayı Türkmenlere karşı uzun süreden beri yürütülen bir korkutma, bir sinmidirme politikası olduğu ve önceleri Türkmen iş adamlarıyla başlayan bu olaylar son zamanlarda Türkmen doktorlarına yönelik kaçırmalar, suikastlardan bahsettikten sonra Kerkük İl Meclisi Hasan Turan, Eski Millet Vekili Fevzi Ekrem ve sonunda ITC Başkanı ve Milletvekili Erşet Salihi ile telefon bağlantılarına geçti. Haliyle hamasi nutuklar zinciri başladı.
Bekliyorum, hala ekranda şehitler hakkında ve olay hakkında detaylı bilgi, yok.
Olay yerinde çekilen şehitlerin kanları ve birkaç komşu ve çocuklar ekranda görünüyor…
(Komşular çocukları kanlı bölgeden uzak tutmaları gerekirken yerdeki kanın etrafında dönüp bakıyorlardı)
Mobil telefonla Türkmeneli TV haber dairesinde Turgut Hürmüzlüye mesaj gönderdim. Acil olarak şehitleri fotoğraflarını yayınlayın. Sağ olsun Tamam, diye cevap gönderdi. Bekledim. Ekrana Dr. Yıldırım Abbas ile Türkmeneli TV geçmişte bir sağlık programında yer alan görüntüler kayıttan bir dakikalık görüntü verdiler.
O kadar.
Arkasında birkaç marş
Ve
Reklamlaaaaaaaar
Türkmeneli TV nin 00.00 haberini bekledim. Bu saatteki haberler önceden Saat: 19:30 da Ana Haber Bülteninde verilen haberlerin tekrarıdır.
Yahu Kerkük’te Türkmenleri katlediyorlar, suikastlar düzenleniyor, değerli insanlarımız şehit ediliyor. Bir ilave edip haberi canlı veremiyorsunuz? Son Dakika Haberi ekrana ilave edemiyor musonuz?
Kayıtta olan alt banttan Dr. Yıldırım ve kardeşinin haber geçiyor. O kadar.
*
İnternet sayfalarını taradım. www.turkmenelim.com Saat: 20:56 da kısa bir haber olarak vermiş,
Arap kanallarını taradım. Saat: 24.00 Al-İrakiye kanalı alt yazıda haberi geçtiğini yakaladım.
Cezire kanalında yoktu.
www.turkmeneliparty.com Arapça bölümünde Alsumarianews den alarak pazartesi Kerkük’te yaşanan olayları aktarırken Dr. Yıldırım ve kardeşinin haberi de arada verilmişti. Bir cümle!
Haber ajanslarını taradım. Haberden iz yok.
Türkmeneli TV nin sitesine baktım (http://www.turkmenelitv.com) bu yazı 06.09.2011 saat: 12:00 kadar suikast olayını haber olarak geçmediler.
Türkmeneli TV internet sayfasında en son haber ARAP BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE’YE DESTEK haberi Salı 06 Eylül 2011 09.13 te girilmiş. Yani hala suikast olayı haber olarak verilmemiş.
Bu kadar üzücü bir olayı ve Türkmenlere yapılan suikastları anında Türkmeneli TV ve Türkmeneli TV internet sayfası olarak haber ajanslarına servis etmedikten sonra kimse seni oturup ne seyreder nede haber takibi için internet sayfana bakar.
Yalman Hacaroğlu, Fevzi Ekrem milletvekili iken neden Türkmenleri güvence altına alacak girişimlerde bulunmadı diye suçlamalar yağdırıyordu. Parlamentoyu niye bırakmadınız! Gibi ve pasifliğe getirecek kadar ittihamlarda bulunurken siz Türkmenlerin en gözde bir medya müessesesinde bulunuyorsunuz ve bir haberi nasıl yapılacağını ve nasıl dünya ajanslarına servis edileceğini bilmiyorsanız…
Söyleyecek söz bulamıyorum.
Kısacası Türkmeneli TV yine sınıfta kaldı.
**Arkadþýna gönder

Yorumlar:

ele‏tiriyi anlam‎yorlar
say‎n beyatl‎ sِylenenler ister sizin yazd‎ً‎n‎z ister yorumcular‎n hepsi doًru fakat ele‏tiriyi anlam‎yorlar oyüzden hiç bir cevap ç‎km‎yor sizinde üzerünize dü‏enler vard‎r çünkü türkmen bas‎n konseyi ba‏kan‎s‎n‎z ben ‏ahsen TERT tv haberi daha ِnce ald‎m ayr‎ca detayl‎ bir program yap‎ld‎ umar‎m sizden ve diًer üyelerinizden büyük bir destek TERT için çünkü doًru türkmen davas‎yla ilgilenen bir kurumdur
hamza kasap
YA SUPHAN ALLAH
Türkmeneli Tv uydu müdürü :ister kendi ad‎yla ister takma adla yurum yazan isnsanlara bir sat‎rl‎k olsada cevap verecek cesaretiniz yokmudur?!!!!Nedir bu rezalet -Bir Türkmen kurulu‏unu bu kadar zeril etmekte hakk‎n‎z yoktur...efendim yoksa sizde Türkmen halk‎ndan Yürüyü‏ ve hayk‎r‎‏ bekliyormusunuz?????????
Salah Behlül اamurcualah
sagol bayatli
sayin arkadaslar sinifta coktan kalmis t .eli tv bu gune kader izzeddin kocawa dan behs etiller mi bu adam millet icin ne yapmadi ama tv de calisanlarin isine gelmez.onun icin bakin sadece reklam dolu bir tv olmus
kutbeddin
ـSTـME DـقENف YAPTI
Rahmetli قehit D.r Y‎lld‎r‎m ve Karde‏i´nin قhaberi tüm Türkmenleri derinden üzdü. Say‎n Ba‏kan Kemal Beyatl‎ bana mesaj att‎ً‎nda o saatlerde ben evdeyd‎m, Y‎llman beye ola‏mam zor çunku canl‎ yay‎nda idi. bende Haber Merkezi Müdürünü Ali Kasaoًlu beye Say‎n Bayatl‎n‎n mesaj‎ ve isteًini bildirdi.. Ama ben her hangi bir Müdür pozisyonunda olmad‎ü‎m için bildirmekten ba‏ka yetkim yok ve kimseye Türkmeneli TV de emir veremem. Umar‎m SAYIN Beyatl‎, durumu anlam‎‏t‎. Sayg‎lar‎mla...
TURGUT HـRMـZLـ
YAZ DOSTUM
Ya sev Ya Terket - Biz Ulu halk‎m‎z bunu bilir- ama Türkmen Kurulu‏lar‎na seçtikleri adamlar Eski Baas rejimi Muhbir ve Muhabarat adamlar‎d‎rlar‎ ve bugünkü i‏birlikçilerdiler ,Bunlar‎da Türkmenlerin kaderine Hakim olan taraflar kِle olarak uzakla‏t‎rmak isterler,,,,,ama Bu asil Türkmen Milleti korku nedir bilmezler her türlü HفYANETف,rahmetli Bari‏ Manconun YAZ DOSTUM Türküsünü yazarak sِylerler
Salah Behlül اamurcu
Türkmenlerin ne medya var nede bas‎n
Senelerd‎ Türkmenlerin bir disiplin kurulu yoktur tabi ki ne medya var nede bas‎n sadece bir gِsteri var Türkmenlein tv kendi gurubu bar‎n‎ yiyiyor ve tam bir diktator tv kimse kar‎‏amas ve ayn‎ zamanda bas‎n ne yapt‎ kac senedi türkyede kurutay yap‎l‎yor ne yapt‎lar sadece iyi yediler iyi hotlerde kald‎lar milyonlar dolarlar‎ harcad‎lar ne oldu ‏mdi sucu ar‎yorsunuz ey türkmen milleti art‎k uyan‎n bunlara dur demen‎n zaman‎ geldi ِncelikle bunlar‎ durdurun bu sevdadan bu luks hayatan belki bir gün gelir dِzelir ama nafile bunlar ne kader varken Türkmenelin dِzelmez .bunu unutmay‎n
Aslan yivas‎
Turkmeneli tv degil reklameli tv sidir
tv yi yoneten pasif ve suursuz yoneticilerin davranislarina alistik artik yani gercek anlamda bir duzen oturtup medyaya yakisir bir sekilde program sunmalarini yada gunluk gelismeleri profosyonel sekilde izleyicilere aktarmalarini acikca ben sahsen beklemiyorum ..cunku haceroglu reklam filimleriyle ve 40 yil bekledigmiz turkiye trt kanaliyla yapilan birlik yayini sunmaka mesgul .sanirim hacer oglu bu gecmis deneyimine ragmen hala bu kanalin bir milli kanal oldugunu ve kurulus amacinin buyuk turkmen davasina hizmet oldugunu bilmemektedir . umarim yuregimizi yakan bu aci haber bir sebep olurda tv konisini millet huzuruna tartisma sebebi olurda yeni bir duzen olusmasina neden olur . ayni zamanda turkmen basin yoneticilerin turkmen eli televizyonu ile ilgili ozel olarak acil bir calismalar baslatip bu onemli muesseseyi emin ve ehli olan kisiler tarafindan yurutulmesi icin ozel bir calisma baslatmalari onem arz etmistir .sozumu burada noktalarken turkmen milletimizin abu aci kaybindan dolayi basimiz sagolsun
murat sarikahya
Türkmenelli tvi degil reklam ajans‎
Buradan Say‎n y‎lman haceroًlu´na bir tavsiye hizmetinden dolay‎ saًol,hemen istifa et b‎rak tad‎nda kals‎n yeter art‎k b‎kt‎rd‎n bizi ne doًeu dِrüst bir türkmenlerin derdini anlatan bir program var ne de doًru dürüst bir faaliyet var senelerce bir kanal‎m‎z olsun istedik ama ne yaz‎k ki bunu (TـRKMENELLف TV) çok iyi bir ‏ekilde yِnetemedin,sadece reklam birde reklam art‎k bir gurbetçi olarak bizleri b‎ktrd‎n‎z ya nedir bu koltuk sevdas‎ sizde b‎rak karde‏im hemen git yeter bir olay‎ veya haberin doًru dürüst yapam‎yorsan‎z ne i‏in var o koltukta sizden beklenen en güzel cevap derhal istifan‎z?
Kalali oًlu
Ya Sizin Sorumluluklar‎n‎z
Say‎n Bas‎n Konseyi Ba‏kan‎, Say‎n Türkmeneli Dernekler Federasyonun ba‏kan‎ ve de Say‎n Türkmen bas‎n derneًi Ba‏kan‎ Kemal Beyatl‎ Beyefendi
“Türkmeneli TV Yine S‎n‎fta Kald‎!” Ele‏tiri Makalenizde yüzde yüz hakl‎s‎n‎z, Türkmeneli TV sorumlular‎ gِrevlerinde kusurlular peki ya siz ne yapt‎n‎z yahut ne yapacaks‎n‎z, üç Türkmen kurumunun ba‏kanl‎ً‎n‎ yürütüyorsunuz, Türkmen Milletinin ba‏‎na gelen musibetlerden, kaç‎rmalardan, katliamlardan kendinize bir vazife ç‎karman‎z gerekmez m‎? Bir tek Türkmeneli TV mi s‎n‎fta m‎ kald‎? Yoksa ….s‎n‎fta kald‎k? Peki gereًini yapmak ba‏ta kime dü‏er ne demi‏ atalar‎m‎z “iًneyi kendine çuvald‎z‎ ba‏kas‎na bat‎r”
Devlet Memuru
hicap duyuyorum
zaman zaman seyretmek istiyorum ama kendimden utan‎yorum biz bukadar yeteneksiz olamay‎z ama ne yaz‎k ki elmizdeki en etkili malzemeyi gülünç hale getirmi‏iz parmak ‏ark‎ldatmak folklor olmu‏ ‏ammame ‏ark‎l‎ reklamlar temcit pilav‎ gibi günde kaç ku‏ak dِnüyor bilmem lütfen ya ismi deًi‏sim yoksada biraz ciddi olun türkmen ad‎ ile dalga geçmeyin bay cahiloًlu
Timur
Koltuk ve Suistimal ..
Ehil olmayan kimseler bir kurumun ba‏‎na getirilirse olacaً‎ budur..
bu sadece televizyon geçerli bir sِz deًildir..
bugün her televizyonda bir yِnetim kurulu bulunur.. doًrular‎ eksikleri tart‎‏‎r.. Peki Türkmeneeli TV´de nerede bu yِnetim..
yalandan kaً‎t üstünde bunun ‏unun ad‎ yaz‎lm‎‏ yِnetim üyesi diye ama ortal‎kta bir ‏ey yoktur.
siz bas‎n konseyi genel sekreteri olarak Kemal Bey bu tarz olaylara neden müdahale ‏ans‎n‎z yoktur.
niçin hep yorum var yapt‎r‎m yok..
nezmana kadar!..
Televizyonun geleceًe yِnelik program plan‎ varm‎d‎r bisor bakal‎m.. tabiki yok..
peki nas‎l program yap‎l‎yor kimse bilmiyor..
sese gelin art‎k kimseyi suçlam‎yorum ama çِzüm için neyapmak gerekiyor..

Türkmeneli TVyi masaya yat‎r‎n art‎k..
sadece uzaktan ses ç‎karmak olmaz..olmuyor..

sayg‎larla...
Turkmen
Not
Reklameli tv
Tisinli
MEDYA
Ne yaz‎k ki Türkmenlerin gerçek bir Medya kurulu‏u yoktur,‏u paral‎ Türkmeneli dedikleri uydu ise Emir yukar‎dan gelmeyince k‎m‎ldamaz bile ,Bir çok Türkmen siteleri´de ِyle Paray‎ Veren Düdüًü çalar demi‏ Nasrettin Hoca
sonunda yeti‏en Uydu muhabiri insanlar için yaln‎z olay yerindeki çِpleri ar‏ive ala bilir .....Demek çِplerde bizim için ِnemli imi‏
Salah Behl]l .amurcu
sinifta kaldik
herseyden ِnce sehitlerinize allah´tan rahmet ,, yakinlarina sabirlar dilerim ,, konuya gelince ,, degerli Agebeyim Kemal beyatliye aynen katiliyorum ,,bende bir hac gِrus bildireyim,1) Sn yalman bir turlu dogru durust turkce veye temiz turkmence programilari sunmaya karar versim.2)Sn. hasan turan , milleti souk kanlikla bu olayi karsilamaya davet etmesi ( bilmiyorum neden irakta sadece turkmenler souk kanli olmasi gerekir).3)telefon baglantilari cok kِtu (birturlu bu sorunu hal etmediler). simdide Reklamlaaaaaaaaaaarrrrrrrrr 30 dk.
behcet
Ellerinize saًl‎k
Ben Türkmeneli Tv´nin halen neyin pe‏inde olduًunu ve kimi savunduًunu bile anlam‎‏ deًilim.Sadece iki s‎radan 45 veya 60 günlük Türkiye´de eًitim alm‎‏ insanlar çal‎‏‎yor. Buradan ‏unu sِylemek istiyorum deًil bir uydu kanal‎n‎ bir radyoyu bile eski ًِretmenlere emanet edilmemelidir. Nihat Avcu y‎llar‎n habercisi, ben onu Türkmenlerin Mehmet Ali Birand olarak gِrüyorum.Ama adam‎ baz‎ yetkililere iki üç servisle harcad‎lar. Kanal Y‎lman Beye kald‎, s‎k‎‏a s‎k‎‏a saçma sorular‎ d‎‏‎nda neyi ba‏arabilmi‏. Hangi Türkmeneli Tv muhaberi ve mensubu bugüne kadar ِnemli bir yetkiliden yank‎lanacak bir aç‎klamaya imza atm‎‏, varsa lütfen ismini yazarak bana gِsterin. Türkmenli Tv´nin sitesi, Kerkük.net. bugüne kadar hengi haberi an‎nda kaktard‎.Sevgili karde‏lerim, Kerkük.net.ITC´nin resmi sitesi olmas‎na raًmen ITC´nin haberlerine bile birgün sonra verir. Bu nedenle Türkmen medyas‎ halen çok zay‎f ve eksiktir. فki senede bir Türkmeneli Bas‎n Konseyi kurultay‎ yap‎l‎yor. Bir tek bildiri d‎‏‎nda herhangi bir somut ad‎m att‎ً‎n‎ gِrdünüz mü?Eًer gerçekten ad‎m at‎lsayd‎,Türkmenelitv´nin durumu bِyle olmazd‎. Sn.Kemal Abime çok te‏ekkür ederim bu anlaml‎ yaz‎s‎ndan dolay‎. Sayg‎lar‎mla
Mert Güne‏
suclu
sayin beyatli.
aslinda hep dediginiz dogruda ama haceroglu ve baskasi olsaydide degisik olan ne,kusura bakmayiniz her kesic ve dis gorev basinda olanlar sizler bile dahil suclu ozellikle turkiyede yetisenler ilk adimdan bu gune kadar yanlis yapmaktadilar bilerek ya bilmeyerek kusurlidilar hatta ve hatta bu davaya inanci olanlar bile,yasadik ve gorduk.1970den beri ta saddam rejimi dusene kadar turkiyde yetisen turkmeler dunya siyasetinden habersiz iydiler sadece dernek yonutumunu surmekteydiler hatta ve hatta onu bile basarisiz haldaydilar. yani hata bugun deyil hata ilk adimlardan.peki 40 yilden beri bizim turkmenler niye turkiyede medya ve siyaset ve kanun bolumlerine gidip okumadilar orda sozu ve eli gecenler bir boyle vaseyette bulunmaddilmi.koryat ve beste ve gezi ve kerkuk geceleri bizi bu alcak seviyeye koydu.yahu bugune kada hale turkmencmi ve ya arapcemi okuma tartimasindayik bu ne rezalet,insallah soz ozgurligine inananlar benden darilmaz saygi hurmet ve selam.
kerim koryali
eline Saglig
Yalan Soylemek ve Nifaklik Yapamak istemem ve sevmem, ve Dogrusunu Soylemek Gerekirse ozaman Soyliyim,
onceden eline Yurgine Saglig Kemal Bey, Wallah Yilman Hacer oglunu Hic ve Hic Kimse Sevmiyor Wallah Bir Cok Turkmen Yetkilisiyle Gorustum Konustum ve Turkmen Toplumuyla Dertlestik Hepsi Yilman Haceroglu´nu Sevmiyor ve Bu Gorevede Kalmasinida istemiyor, ve Sizin Yazmis oldugnuz Makale-Haber Hepsine Katiliyorum ve Diyorum ki
eline Yuregine Saglig.
Ali Kasap/DK


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Vefatının 12. Yılında .. “Kahtân Hürmüzlü’nün Otograf Piyesleri” Kitabı Çıktı
2 - Vurdun Tokadı Korona
3 - BUYRUK VAR “Türk Ordusuna”
4 - Bu Yoldan Gidenler Dönmezler Geri
5 - Kayseri
6 - Kerkük Bize Vatandır
7 - Türkmeniz Biz
8 - Bayrağım
9 - Türkmen Genci Marşı
10 - Sen Türkmen’sin Tanıdım Seni
11 - Seni niye seviyorum
12 - Ben Türkmeneli
13 - Çağırıyor Tuzhurmatı
14 - Söz konusu Türkmen ve Türkmeneli’dir Gerisi Teferruattır.
15 - Medeniyet Ritimi
16 - 55ᵒ
17 - Kerkük’te Aynı Film Tekrarlanıyor!
18 - Bir Köyün Hikâyesi
19 - Şehitler Ölmez
20 - Çocuk - Hikâye
21 - Hüzün Martıları ve İki Garip
22 - Kerkük Katliamı’nın 51. Yılında İrdelenmesi Gereken Hususlar
23 - Ermeniler ve Irak Türkmenleri